Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 30. 6. 2014 | 1 komentář
Zorientovat se v nepřeberném množství poplatků spojených s investičním životním pojištěním není jednoduché. Pojišťovny nám to taky vždycky úplně neusnadňují. Existuje ale několik ukazatelů nákladovosti životního pojištění, které mohou v orientaci pomoct. Univerzální ukazatel, který budou zveřejňovat všechny pojišťovny povinně, je však teprve ve výrobě.
Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

Prokousávat se stohem podmínek a propočítávat přesnou cenu životního pojištění dá zabrat. Jenže – kdo se vzdá předem, snadno prodělá kalhoty. Příběh o tom, jak můžete dopadnout, když si sjednáte finanční produkt, kterému nerozumíte, jste na Peníze.cz četli před časem:

Podle čeho vybírat

Na to, jak a zda vůbec by měl člověk investiční životní pojištění vybírat a na které poplatky se při studování podmínek zaměřit především, jsme se ptali odborníků.

Podle analytika Produktových listů Aleše Náhlíka je rada jednoduchá. „Nemá cenu používat pojištění primárně k investování. Primárně by si měl klient určit rozsah pojistné ochrany a požadavek na garance (například garance nejvyššího plnění v úrazovém pojištění) a podle toho vybírat pojištění s minimalizovanou investiční složkou. Pak se nemusí starat o poplatky, ale pouze o celkovou výši pojistného a požadovanou pojistnou ochranu,“ doporučuje Aleš Náhlík.

Také analytik Pavel Krejčík ze společnosti Partners klienty nabádá, aby se soustředili hlavně na to, jak dobře produkt kryje rizika. „Pojištění by totiž mělo být v prvé řadě určeno ke krytí rizik. Je zásadní si tedy pohlídat zejména rozsah pojištění a výluky,“ míní analytik Krejčík. Jinými slovy: nejde jen o cenu, ale také o kvalitu toho, co za ni kupujete.

Investiční pojištění a jeho složky

Investiční pojištění má dvě složky. Jedna z nich je složka pojistná – klienta pojišťuje proti rizikům. A pak je tu ještě složka investiční, které se často říká také rezervotvorná – důvod je nasnadě, tvorba rezerv zní uchu podstatně liběji a méně nebezpečně než investování. Jenže právě o investování do „podkladových aktiv“, třeba do komodit nebo akcií, tu jde. Rizika jsou jasná: návratnost může být i nulová, o investici můžete také přijít. Zvlášť, když jsou parametry produktu špatně nastavené – investiční složka je příliš velká a ta pojistná potlačena na minimum.

Pokud prodejce investiční životní pojištění za spoření vydává, může v klientovi vyvolat mylnou představu, že placením pojistného se vystavuje „pouze“ rizikům, která přinášejí běžné bankovní vkladové produkty. Typicky spořicí účty nebo termínované vklady, na kterých máme vklady do značné výše jištěné Fondem pojištění vkladů.

Univerzální ukazatel nákladovosti: Právě ve výrobě

Ukazatelů nákladovosti investičního životního pojištění – tuzemských i mezinárodních -existuje hned několik. Pojišťovny je ovšem nemusejí povinně zveřejňovat. Dohledat se dají například na webu Produktovelisty.cz. V budoucnu by ale pojišťovny měly u životního pojištění zveřejňovat jednotný index nákladovosti – aby klientům usnadnily porovnávání produktů na trhu. Na jeho podobě už pracuje Česká asociace pojišťoven (ČAP). Podle původních plánů měl být uveřejněn v polovině letošního roku. Ptali jsme se proto v asociaci, jak to s novým ukazatelem nákladovosti investičních pojištění vypadá.

„V rámci České asociace pojišťoven již je metodika výpočtu indexu nákladovosti investičního životního pojištění připravena. Předpokládaný termín implementace je 1. ledna 2015, ale bude mít ještě vazbu na další vývoj legislativy,“ uvedla pro Peníze.cz mluvčí České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová. A dodala, že v rámci nákladového indexu bude mít každý klient možnost vidět rozdělení celkového pojistného na náklady pojistitele, pojistné na krytí rizik a pojistné k investování (vyjádřené v procentech). „Navíc bude klient informován o roční nákladovosti investiční části jednotnou metodikou,“ pokračuje Marcela Kotyrová.

Pojišťovny podle ní vytvoření jednotného indexu vítají. „Zajistí vyšší transparentnost prodeje investičního životního pojištění a možnost jednotného a objektivního srovnání nákladovosti produktů,“ míní Marcela Kotyrová.

Žádný z dnes samostatně využívaných ukazatelů podle jejích slov asociace pojišťoven nepovažuje za ideální a objektivní. „Neboť často nezohledňuje to, že vedle investování je podstatné především krytí rizik a s ním spojené náklady. To je ostatně i důvodem, proč Česká asociace pojišťoven a pojišťovny přišly s návrhem komplexního a tržně srovnatelného ukazatele, který bude přehledný a srozumitelný a zároveň bude respektovat specifika pojistného sektoru, tedy vedle investování zejména krytí konkrétních rizik – smrt, invaliditu, nemoc, ztrátu příjmu a podobně,“ vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven.

NESPOLÉHEJTE NA NÁHODU!

Čím později si sjednáte životní pojištění, tím více zaplatíte. V tom lepším případě…

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Které ukazatele se využívají dnes. A co z nich vyčtete

Některé dnes využívané ukazatele se zaměřují výhradně na investiční složku, jiné výhradně na složku pojistnou. Další se snaží postihnout obojí.

„Každý je vhodný na něco jiného, záleží tedy, na co se smlouva primárně využívá,“ říká o ukazatelích nákladovosti Pavel Krejčík ze společnosti Partners. Sám klientům doporučuje zaměřit se zejména na ukazatele PER a TER. První ze jmenovaných vypovídá o nákladovosti pojistné složky, druhý o složce investiční. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dílčí ukazatele, je tedy ideální posuzovat je při výběru investičního životního pojištění společně.

PER (Product Expense Ratio): ukazuje celkovou výši poplatků z pojistného. Sděluje klientům, kolik procent ze zaplaceného pojistného bude použito na úhradu nákladů. Je však pouze dílčím ukazatelem. Zabývá se pouze poplatky z pojistného, nikoli manažerskými a dalšími poplatky z objemu spravovaných aktiv.

TER (Total Expense Ratio): určuje celkovou nákladovost podílových fondů, ve kterých se v rámci životního pojištění investuje.

Některé další ukazatele se snaží postihnout obě složky investičního pojištění jednou cifrou, v univerzálním ukazateli nákladovosti:

RiY (Reduction in yield): tento mezinárodně uznávaný ukazatel, jehož uveřejňování je v řadě zemí povinné, sděluje, jaký dopad mají poplatky spojené s pojištěním na výnos – čili vyjadřuje procento, o které veškeré poplatky sníží předpokládaný roční dosažený výnos. Například, když budeme investovat do fondu s očekávaným zhodnocením podkladových aktiv pět procent a hodnota RiY bude 3,3 procenta, znamená to, že výkonnost investice bude 1,7 procenta. Hodnota RiY ovšem vždy závisí na konkrétní zvolené modelové situaci. Odvíjí se od výše pravidelných plateb, sjednané doby pojištění, ale také od očekávaného zhodnocení zvoleného portfolia.

WABEKE

Jedná se o holandský ukazatel velmi podobný ukazateli RiY. Ukazatel WABEKE vyjadřuje průměrnou roční nákladovost investičního životního pojištění a závisí na výši pojistného, pojistné době, na parametrech produktu a na investičním výnosu na kapitálových trzích.

Jiné ukazatele se soustředí na investiční složku:

TANK (Typická absolutní nákladovost konstrukce) se používá jako ukazatel celkové nákladovosti investičních produktů. Protože se ale náklady v investičních produktech mnohdy liší v závislosti na zhodnocení podkladových aktiv (cenných papírů), vypočítává se také ukazatel TANK na modelových situacích s předpokládanou mírou zhodnocení. Pokud má například daný produkt nákladovost vyjádřenou ukazatelem TANK na úrovni 15 procent, znamená to, že bychom měli dostat na konci 85 procent předpokládané budoucí hodnoty investice.

aTANK (anualizovaný TANK)

Pozměněnou variantou ukazatele TANK je aTANK, který vyjadřuje, o kolik procent sníží poplatky roční výnos konkrétního produktu pravidelného investování v modelové situaci.

(Hodnoty ukazatele TANK a aTANK určuje společnost TANK)

Využívají se ale také poměrně úzce specializované ukazatele – například nedávno vzniklý RIP, který se soustředí pouze na nákladovost jedné složky pojistné ochrany:

RIP (Ryzí index pojištění)

Jedná se o poměrně nový tuzemský ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi výší přirozeného rizikového pojistného pro případ smrti a posledních úmrtnostních tabulek zveřejněných Českým statistickým úřadem. Ukazatel ovšem neměří nákladovost pojištění jako takovou, nýbrž pouze nákladovost jedné složky pojistné ochrany (riziko smrti), nezohledňuje žádný z poplatků investičního pojištění ani jinou pojistnou ochranu. Hlavním smyslem tohoto indexu je srovnat cenu za riziko smrti v rámci hlavního krytí investičního životního pojištění.

Anketa

Máte investiční životní pojištění?

Na co si dát pozor v praxi

Při srovnávání ukazatelů si dávejte pozor, zda se jedná o aktuální čísla. Některé pojišťovny totiž prezentují hodnoty TER jednotlivých fondů jen za minulá období (např. 2011 a 2012), ale neuvádějí aktuální hodnoty.

Dalším nešvarem je, že pojišťovna uvádí seznam investičních fondů s výší poplatků za správu, nicméně pod seznamem je poznámkou uvedeno, že k těmto poplatkům si pojišťovna účtuje ještě další poplatek v rozpětí nějaké hodnoty od 0 do x procent.

Ekonomický žurnalista Petr Fejtek vidí problém ve zdvojování management fee – jedná se o poplatek za správu portfolia vyplácený správci, v některých případech je ovšem zdvojený: platí se pojišťovně i investiční společnosti. „Jinak obecně jde o provizní nákladovou zátěž, ale to se dostáváme k jedu předplacených provizí, které prakticky ze všech u nás prodávaných IŽP dělají absolutně nevýhodný produkt,“ míní. A jaký ukazatel nákladovosti by klientům doporučil? „Osobně bych doporučil aTANK, nově i RIP, aby viděli také předražení rizikové složky,“ říká Petr Fejtek.

Aleš Náhlík z Produktových listů zmiňuje ještě další, čerstvě definovaný ukazatel nákladovosti. „Obecně souhlasíme s produktovým specialistou Martinem Podávkou, který v dubnovém čísle časopisu Profi jasně definoval podmínky tohoto ukazatele. Jím navržený ukazatel se jmenuje SUN – Standardizovaný ukazatel nákladovosti a zahrnuje cenu rizika, výši poplatků a zbylou investovanou část. Vše je třeba doplnit informací o nákladovosti jednotlivých fondů ve formě mezinárodního ukazatele TER,“ uzavírá Aleš Náhlík.

Cesta k jednotnému ukazateli s jednoznačnou výpovědní hodnotou, na kterém by se pojišťovny shodly a který by klientovi jednotně prezentovaly, byla dlouhá. Snad se pomalu blížíme k cíli. Doufejme, že výsledek bude klientům skutečně k užitku a dostojí tomu, co Česká asociace pojišťoven slibuje. Jakmile finální podobu univerzálního indexu nákladovosti životního pojištění uveřejní, budeme vás informovat. 

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

28. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 113 komentářů

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

Investiční životní pojištění není spoření a nemělo by se jako spoření nabízet. Loni to jasně řekla i Česká národní banka. Jedná se primárně o pojistný produkt, určený ke krytí rizik.... celý článek

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

29. 1. 2014 | Ondřej Podlešák | 39 komentářů

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

Až příliš často neplní životní pojištění svůj hlavní účel: nepřináší žádnou jistotu. Sjednané pojistné plnění často nikoho nezajistí na déle než pár měsíců. A to mluvíme o těch případech,... celý článek

Helena Lazosová: Statistiky jsou spravedlivější než unijní regulace

14. 12. 2013 | Martin Vlnas | 3 komentáře

Helena Lazosová: Statistiky jsou spravedlivější než unijní regulace

„Jsem vystudovaná pojistná analytička. Je ještě potřeba něco dodávat?“ odpověděla s úsměvem na rtech Helena Lazosová na otázku, co říká sjednocení pojistných sazeb pro muže a ženy,... celý článek

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

2. 5. 2013 | Martin Vlnas | 15 komentářů

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

První ze dvou dílů rozhovoru s ekonomickým novinářem Petrem Fejtkem vzbudil na Peníze.cz pozdvižení. Týkal se nového důchodového spoření. Dnes bude řeč o pojišťovnách, o finančním poradenství... celý článek

Malé peníze: Investiční životní pojištění. Chytré „dva v jednom“?

9. 11. 2011 | Jan Müller | 11 komentářů

Malé peníze: Investiční životní pojištění. Chytré „dva v jednom“?

Když se na trhu objevil první šampon a kondicionér v jednom, byl to marketingový trhák. Profesionálové kadeřníci ovšem zůstávali u dvou lahviček. A světe div se – chodí mezi námi řada... celý článek

Partners Financial Services