Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 28. 4. 2014 | 113 komentářů
Investiční životní pojištění není spoření a nemělo by se jako spoření nabízet. Loni to jasně řekla i Česká národní banka. Jedná se primárně o pojistný produkt, určený ke krytí rizik. Kdo si ho plete se spořením, může se spálit. Pojistku bychom měli uzavírat na delší dobu. A především: musí být dobře nastavená. Jinak může přijít draho.
Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

Nesjednávejte si finanční produkty, kterým nerozumíte. A ověřujte si informace, které vám poskytuje prodejce. V případě investičního životního pojištění se jinak může stát, že si budete platit třeba několik tisíc měsíčně a když se po pár letech rozhodnete vybrat, co jste „naspořili“, zjistíte, že jste na nule.

Životní pojištění má sloužit především ke krytí rizik. Člověk by ho měl uzavírat na delší dobu – pro případ, že by vás v budoucnu potkala neočekávaná situace, která vás připraví o příjmy, třeba nemoc nebo úraz. V prvních letech padne velká část peněz na náklady spojené se sjednáním pojistky. Vypovědět pojištění po pár letech je tedy téměř vždy nevýhodné. Později se však – když jsou parametry správně nastavené – pojistka může hodit.

Investiční životní pojištění zkrátka není spoření, kam si pár let posíláme peníze, abychom je za čas zase vybrali. Tento základní omyl dokáže nadělat paseku, jak ukazuje případ paní Martiny.

Chtěly spořit, poradce jim doporučil pojištění

„Před pár lety, ještě když jsme studovaly na vysoké, nás s kamarádkou oslovil náš společný známý. Právě začal pracovat jako finanční poradce pod hlavičkou společnosti OVB. Obě jsme si chtěly spořit, takže nám jeho nabídka přišla vhod,“ vypráví paní Martina. Poradce studentkám doporučil investiční životní pojištění Mercury od pojišťovny Allianz. „Kamarádka měla víc peněz, takže si mohla dovolit spořit skoro čtyři tisíce měsíčně. Já jsem si při studiu taky přivydělávala, takže jsem se rozhodla spořit patnáct set měsíčně,“ pokračuje Martina. Obě dívky se zajímaly, kdy budou moct smlouvu vypovědět a peníze si vybrat. „Výslovně nás ujišťoval, že si peníze budeme moct po dvou letech vybrat. Na to jsme se ptaly několikrát,“ říká Martina. Poradce byl jejich dobrý známý, důvěřovaly mu a jinde si nic neověřovaly.

Vystřízlivění přišlo po třech letech, když si chtěly peníze vybrat. „Zjistily jsme, že disponibilní zůstatek je v záporných číslech,“ říká Martina. Společně s kamarádkou tedy celou věc začaly řešit s právníky.

Ukázalo se, že poradce doporučil studentkám nejen zcela nevhodný, ale navíc nevýhodně nastavený produkt.

Investiční pojištění a jeho složky

Investiční pojištění má dvě složky. Jedna z nich je složka pojistná – klienta pojišťuje proti rizikům. A pak je tu ještě složka investiční, které se často říká také rezervotvorná – důvod je nasnadě, tvorba rezerv zní uchu podstatně liběji a méně nebezpečně než investování. Jenže právě o investování do „podkladových aktiv“, třeba do komodit nebo akcií, tu jde. Rizika jsou jasná: návratnost může být i nulová, o investici můžete také přijít. Zvlášť, když jsou parametry produktu špatně nastavené – investiční složka je příliš velká a ta pojistná potlačena na minimum.

Pokud prodejce investiční životní pojištění za spoření vydává, může v klientovi vyvolat mylnou představu, že placením pojistného se vystavuje „pouze“ rizikům, která přinášejí běžné bankovní vkladové produkty. Typicky spořicí účty nebo termínované vklady, na kterých máme vklady do značné výše jištěné Fondem pojištění vkladů.

Špatná rada drahá

Kromě toho, že investiční životní spoření zkrátka nelze zaměňovat se spořením, také nesmírně záleží na správném nastavení konkrétních parametrů pojištění.

„Problémové smlouvy často mají pojistnou složku staženou na minimum a naopak příliš vysokou složku investiční. Nepojišťují rizika, která by pojišťovat měly,“ vysvětluje Lukáš Kaplan ze společnosti European Compensation Services, který pomáhá oběma ženám vymoci peníze zpět.

„Vedle toho, že byla smlouva naprosto nevýhodně nastavená, jsme zjistili také další pochybení. Kromě jiného nechal poradce klientky podepsat nevyplněné formuláře, které později sám vyplnil,“ dodává. V případě Martininy kamarádky pojišťovna Allianz po několikaměsíčním vyjednávání souhlasila s argumentem, že smlouva je neplatná od počátku a vrátila jí veškeré zaplacené pojistné.

Martina ovšem stejné „štěstí“ neměla. „Přestože jsme smlouvu podepisovaly současně, v podstatě za stejných okolností,“ komentuje poškozená.

Slovníček

Odkupné

Jde o částku, kterou obdrží pojištěný člověk v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy. Odkupné se ovšem nerovná rovná sumě zaplaceného pojistného, jak se řada lidí mylně domnívá. Kalkulace odkupného vychází ze zaplaceného pojistného, od kterého se odečte riziková složka a správní náklady (které souvisejí zejména se vznikem pojistné smlouvy), přičítají se naopak připsané podíly na zisku. Výše odkupného roste s délkou trvání pojištění. Obecně platí, že je pro klienta nevýhodné životní pojistku rušit před ukončením sjednané doby. V prvních letech trvání smlouvy může být hodnota odkupného i nulová.

I v jejím případě při sjednávání smlouvy došlo k hrubým porušením povinností pojišťovacího zprostředkovatele. Některé formuláře byly klientkou podepsané bez vyplnění. Na kopii smlouvy chyběl dokonce její podpis úplně. Pojišťovna však změnila postoj. Trvá na tom, že smlouva byla uzavřena platně a klientce nabízí odkupné ve výši 2349 korun. I když už zaplatila v rámci investičního životního pojištění 54 tisíc.

Podle Lukáše Kaplana ale klientka byla jednoznačně uvedena v omyl ohledně důležitých vlastností smlouvy. „Kdyby jí tyto informace poradce při sjednání smlouvy sdělil, nikdy by smlouvu neuzavřela nebo by ji uzavřela za podmínek, které jsou pro ni výhodnější. A to nechávám stranou, že některé okolnosti sjednání smlouvy hraničily s trestným činem podvodu,“ komentuje právník.

V podobných případech se podle něj pojišťovny obvykle „stydí“ za své partnery, kteří jim kazí jméno. „Smlouva je totiž uzavřena jménem pojišťovny a na její účet. Avšak za škodu způsobenou tímto jednáním až na výjimky pojišťovna podle zákona nenese odpovědnost,“ dodává Lukáš Kaplan.

O vyjádření k případu jsme požádali také další dvě zúčastněné strany: pojišťovnu Allianz a společnost OVB, ve které působil finanční poradce, který oběma ženám investiční životní pojištění doporučil a smlouvu s nimi uzavřel.

Pojišťovna: Musela vědět, jaký produkt kupuje

„Jsme si vědomi, že zprostředkovatelé jednají naším jménem a na náš účet. Jsme to také my, na koho se klienti obracejí se svými požadavky, které vždy řešíme. Každý případ posuzujeme s ohledem na jeho konkrétní okolnosti. Vždy si vyžádáme vyjádření zprostředkovatele a posoudíme veškerou dokumentaci včetně předešlé komunikace klienta s pojišťovnou. V případě, že se prokáže oprávněnost stížnosti klienta, hledáme řešení, které by zohlednilo maximálně zájmy klienta,“ sdělil nám mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek, když jsme se ptali, jak pojišťovna k podobným případům přistupuje a zda je ochotná převzít zodpovědnost za chybu zprostředkovatele a poškozeným klientům jejich peníze vrátit.

„Existují však i takové případy, kde se prokáže, že tvrzení klienta nejsou zcela přesná, pravdivá a jeví se v kontextu všech informací jako ryze účelová nebo matoucí,“ dodal mluvčí pojišťovny Allianz. „Problém se smlouvou této klientky jsme evidovali a vyzvali jsme získatele (OVB), aby nám doložil podrobnosti. Společnost OVB nám poslala záznam z jednání. Navíc, podíváme-li se na fakta, která nelze ani z jedné strany interpretovat odlišně, pak je z nich zřejmé, že klientka dva roky svoji smlouvu řádně platila a měnila na ní parametry, což popírá závěr, že by nevěděla, čeho se týká a co obsahuje,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny.

Paní Martina opravdu měnila některé parametry smlouvy – konkrétně výši měsíčních plateb. To ovšem na celé věci – zejména na faktu, že ji zprostředkovatel uvedl v omyl a vydával životní pojištění za spořicí produkt, nic nemění.

Mis-selling

Zajíc v pytli

Mis-selling (psáno i misselling) je pojem, kterým se označuje jeden z nejčastějších prohřešků finančních zprostředkovatelů. Jedná se o zprostředkování nevhodných finančních produktů – které neodpovídají potřebám klienta nebo jsou špatně nastavené. Prodejci v takových případech bývají většinou motivováni výhradně vidinou vysoké provize bez ohledu na to, že to klienta přijde draho.

OVB: Argumenty jako přes kopírák

„Z dokumentů, které máme k dispozici – pojistná smlouva a protokol zjištění potřeb zájemce o pojištění – nevyplývá, co tvrdí paní Martina. Výše uvedené dokumenty v našich archivech jsou vyplněné a podepsané paní Martinou, která dokonce v průběhu trvání pojistné smlouvy žádala o její změnu, jednalo se o navýšení pojistného. V tomto duchu jsme odpověděli Allianz, když nás žádala o vyjádření ke stížnosti této klientky,“ okomentoval pro Peníze.cz ředitel marketingu a PR společnosti OVB Dušan Pavlů.

Zajímalo nás, zda má firma nějaké kontrolní mechanismy, které prověřují práci poradců a zajišťují, aby k případům mis-sellingu nedocházelo.

„OVB samozřejmě disponuje kontrolními mechanismy, kdy se vyhodnocuje dodržování zákonem stanovených povinností zprostředkovatele – tedy jaké podklady spolupracovník ke smlouvě má a zda z podkladů lze dovodit, že byly splněny zákonem stanovené povinnosti a finanční poradenství proběhlo správně a v souladu s těmito povinnostmi. Standardem jsou školení, jak produktová, prodejní, tak legislativní, aby spolupracovníci OVB byli schopni poskytovat kvalitní servis klientům, a samozřejmě mentoring kolegy,“ odpovídá Dušan Pavlů z OVB.

Ani pojišťovna, ani zprostředkovatelská firma zjevně za pochybení prodejce pojistky zodpovědnost přijmout nechtějí. Respektive – trvají na tom, že k pochybení vůbec nedošlo.

Navzdory tomu, že téměř totožný případ Martininy kamarádky pojišťovna Allianz vyhodnotila úplně opačně.

Česká národní banka: Za padesát milionů

Že pojišťovny nesmějí investiční životní pojištění prezentovat jako spoření, uvedla Česká národní banka v loňském Dohledovém benchmarku č. 5 [pdf]. Nejedná se o předpis, „pouze“ o názor regulátora oboru. Názor bude ovšem banka využívat při výkonu dohledu. Čili: když ho pojišťovny nebudou akceptovat a nezařídí se podle něj, může se stát, že jim centrální banka napaří pokutu za správní delikt. A ta se může vyšplhat až na padesát milionů korun. Zajímalo nás proto, jak často si klienti při uzavírání investičního životního pojištění stěžují na práci zprostředkovatelů, jak se k podobným stížnostem pojišťovny staví a za jakých okolností jsou ochotny klientům všechny peníze z investičního pojištění vrátit.

Proklepněte si je!

Podívejte, co píše o vašem poradci náš rejstřík finančních subjektů...

Název subjektu, IČO nebo příjmení hledané osoby

Problém to je, potvrzují pojišťovny

K četnosti podobných případů se z oslovených pojišťoven vyjádřily pouze dvě. „Případy stížností tohoto typu momentálně nejsou časté. Registrovali jsme je spíše v období let 2008–2009, kdy došlo k výraznému propadu na finančních trzích a kdy celý trh po letech růstu zjišťoval, že investice se mohou i znehodnocovat,“ říká mluvčí Pojišťovny České spořitelny Světla Košková. Milan Káňa, mluvčí Kooperativy, nám potvrdil, že podobných případů řeší pojišťovna desítky ročně.

Zástupci všech oslovených pojišťoven se shodují, že k těmto případům přistupují individuálně, vždy se prý snaží celou věc důkladně prošetřit, vyžádají si vyjádření obou stran, včetně záznamu z jednání, a když se pochybení zprostředkovatele opravdu prokáže, klientům vycházejí vstříc. Na kvalitu svých externích partnerů údajně kladou vysoké nároky. Odpovědi pojišťoven byly v tomto smyslu jako přes kopírák. Jak ovšem ukazuje případ paní Martiny, nezaručuje to, že se poškozený klient v rámci mimosoudního vyrovnání reálně něčeho domůže.

„V případě opakovaného prokázaného protiprávního jednání zprostředkovatele, na jehož konci je poškozený klient, pojišťovna podniká právní kroky. Počínaje okamžitým ukončením spolupráce a konče v krajních a odůvodněných případech i podáním trestního oznámení na takovéhoto zprostředkovatele,“ komentuje Karel Žyla, mluvčí pojišťovny AXA. Klientům pak podle jeho slov pojišťovna umožňuje pojistné smlouvy upravit, případně je i od začátku ukončit. „Nebo se snažíme klientům navrhnout jiné alternativní řešení, kterým bychom jim vzniklou ztrátu mohli kompenzovat,“ dodává.

„Pokud by se například ukázalo, že klient požadoval garantovaný fond a zprostředkovatel přesto sjednal fond investiční, jsme schopni takovou smlouvu ukončit od počátku,“ potvrzuje také Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny.

Anketa

Máte investiční životní pojištění?

Není za tím jen mis-selling, brání se pojišťovny

Pojišťovny však dodávají, že ne vždy je na vině zprostředkovatel či prodejce investičního životního pojištění. „Případy, kdy klient po pár letech placení investičního životního pojištění zjistí, že v případě zrušení smlouvy získá zpět jen část vložených prostředků, nejsou vždy způsobeny jen mis-sellingem. Roli v podobných případech může hrát odbornost poradce, ale také fakt, že samotní klienti ne vždy produkt zcela pochopí, i když dostanou všechny informace,“ vysvětluje Karel Žyla z pojišťovny Axa.

Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny upozorňuje, že předčasné rušení pojistné smlouvy životního pojištění je pro klienta nevýhodné vždy. „Předčasným ukončením klient často přichází o část vložených prostředků (protože část zaplacených finančních prostředků byla použita na úhradu nákladů spojených se vznikem pojištění), o pojistné krytí i o v minulosti uplatněné odpočty pojistného od základu daně, protože jeho povinností je tyto částky dodanit,“ uzavírá mluvčí pojišťovny.

Jaké zkušenosti máte s investičním životním pojištěním a prací finančních poradců vy? Podělte se s námi o své postřehy a zkušenosti v diskuzi.

Po roce happy end

červen 2015

Případ slečny Martiny a její kamarádky, které kvůli špatným radám svého tehdešjího kamaráda Tomáše Lukavce. poradce ze společnosti OVB, přišly o nemalé peníze, jsme v dubnu roku 2014 sledovat nepřestali. 

Pan Lukavec, jak jste se právě dočetli, obě mladé dámy přesvědčil, že ideálním způsobem zhodnocení volných finančních prostředků bude investiční životní pojištění Mercury od pojišťovny Allianz. Doporučil jim tedy, jak později zjistily, poměrně drahý nástroj, který je určený k něčemu úplně jinému, totiž ke krytí rizik. Kamarádka slečny Martiny po několikaměsíčním „boji“ s pojišťovnou dostala všechny peníze zpátky. Pojišťovna uznala, že poradce při sjednání její smlouvy chyboval. U Martiny však měla jiný názor.

Martina se ale nedala a obrátila se s návrhem na vydání nálezu na finančního arbitra. V řízení se nechala zastupovat právním zástupcem. Pojišťovna během chvíle obrátila o 180 stupňů a i Martině vrátila penízen zpátky. Svůj krok nijak nekomentovala. Happy end poněkud rozvláčného příběhu je povzbuzením pro všechny klienty, kteří se stali obětí neprofesionálního poradce, nehodlají to tak ale nechat a neskládají ruce do klína. Řízení u arbitra je výrazně jednodušší než u klasického soudu. Nemusíte platit soudní poplatek. A ani v případě neúspěchu vám nemusí vzniknout žádné náklady. Záleží na okolnostech. Pokud svůj případ zadáte například na webu poradnaposkozeneho.cz, zjistíte, jaké jsou vaše reálné šance na získání odškodnění. Klienti, kteří mají čas a jsou schopní dát dohromady potřebnou dokumentaci, se můžou na arbitra samozřejmě obrátit sami.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+57
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 113 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 5. 2014 6:49

Myslím, že kvalitní životní a úrazové pojištění má smysl, nikdo z nás skutečně nikdy neví, kdy to do něj napálí v autě nějaký nezodpovědný řidič nebo třeba hodí držku na kole na víkendové vyjížďce, o tom žádná. Pisatel má (pravděpodobně) na mysli způsob, jakým se dnes životní pojištění prodává (vymývací motivační a prodejní MLM semináře) a hlavně kdo všechno jej prodává. Test od ČNB je výsměchem a dehonestací tomuto odvětví a MLM firmy berou z deseti lidí všech třináct aneb bereme cokoliv a od kohokoliv a v jakémkoliv množství...je k tomu zapotřebí ještě cokoliv dodávat ? Myslím že ne. Takže asi tak.

Zobrazit celé vlákno

+26
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 4. 2014 21:48, Martin Horák

Díky za Váš názor. Naštěstí nemusím být Váš poradce a Vy nemusíte být můj klient, tak si se mnou nešpiňte ruce, vždyť je to pod Vaši úroveň.

Chodíte rád na ryby? http://ow.ly/whqdy Hezkou noc.

Zobrazit celé vlákno

-51
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (113 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

15. 7. 2015 | Ondřej Podlešák | 8 komentářů

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

Na konci tohoto článku přinášíme jednoduchý a stručný návod, jak se dostat zpátky k penězům. Pro ty, kteří se nechali vmanipulovat do „spoření“ ve špatně nastavené investiční pojistce.... celý článek

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

2. 5. 2013 | Martin Vlnas | 15 komentářů

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

První ze dvou dílů rozhovoru s ekonomickým novinářem Petrem Fejtkem vzbudil na Peníze.cz pozdvižení. Týkal se nového důchodového spoření. Dnes bude řeč o pojišťovnách, o finančním poradenství... celý článek

Malé peníze: Investiční životní pojištění. Chytré „dva v jednom“?

9. 11. 2011 | Jan Müller | 11 komentářů

Malé peníze: Investiční životní pojištění. Chytré „dva v jednom“?

Když se na trhu objevil první šampon a kondicionér v jednom, byl to marketingový trhák. Profesionálové kadeřníci ovšem zůstávali u dvou lahviček. A světe div se – chodí mezi námi řada... celý článek

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

20. 10. 2011 | Václav Valášek | 43 komentářů

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

Všichni vědí, že správný finanční poradce je důvěryhodná a vyzrála osobnost, že to není prodavač produktů a že vám na první schůzce nezačne diktovat, kde se máte pojistit. Jinak to... celý článek

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

30. 5. 2011 | Petra Dusová | 17 komentářů

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

Servis je slovo mnohoznačné. Pokud si tedy nejdříve ujasníme, že nemluvíme o uvedení míče do hry při tenisu ani o kolekci talířů se stejným květinovým vzorem, co přesně by si měl člověk... celý článek

Partners Financial Services