Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění

Kateřina Boušová | 15. 2. 2006
Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění
Pokud úvěr zajistíte nemovitostí, budete ji muset pojistit. K úvěru hypoteční banky a stavební spořitelny v některých případech vyžadují i životní pojištění. Kdy banky pojistky vyžadují, jaká pojistka je ta správná a na čem závisí její výše? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem článku.

U hypotečních úvěrů povinnost zajistit úvěr nemovitostí vyplývá přímo ze zákona (zákon o dluhopisech 190/2004 Sb.). Zastavovaná nemovitost bývá často přímo předmětem úvěru, ale můžete ručit i jinou nemovitostí. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je součástí Evropského hospodářského prostoru a je zapsána v katastru nemovitostí. V případě úvěrů ze stavebního spoření není zajištění nemovitostí podmínkou, ovšem u vyšších objemů úvěru, obvykle nad 500 000 Kč, je tato zástava vyžadována také. Hypoteční banky i stavební spořitelny vyžadují, aby zastavená nemovitost byla pojištěna proti živelním rizikům a pojistka vinkulována ve prospěch banky.

Zákonem je stanoveno, že hypoteční banka může poskytnout úvěr maximálně do výše 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud hypoteční banky poskytují úvěry do vyšší výše, musí najít náhradní krytí nad zákonem stanovenou výši a mohou požadovat další zajištění např. formou uzavření životního pojištění žadatele a vinkulaci tohoto pojištění ve prospěch banky.

Proč musí být nemovitost pojištěná?

Pojištění zastavené nemovitosti proti živelním rizikům (těmi jsou požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla) jednoznačně vyžadují jak hypoteční banky, tak stavební spořitelny. Je to logické. Kdyby zastavená nemovitost pojištěna nebyla a zničila ji třeba povodeň, banka by ztratila záruku, že jí dlužné peníze splatíte. Každopádně pojištění proti živelním rizikům je i v zájmu majitele nemovitosti, kdo z nás by chtěl při ztrátě střechy nad hlavou zůstat bez koruny. Pojistná částka musí být minimálně ve výši poskytovaného úvěru, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Vinkulace pojistky ve prospěch banky znamená, že pokud by došlo k pojistné události, na výplatu pojistného má nárok banka. V případě pojistné události drobnější povahy (při škodě např. do 20 000 Kč), která neohrozí hodnotu zástavy, může někdy být pojistné vyplaceno pojišťovnou přímo dlužníkovi,  záleží na tom, co je uvedeno v konkrétní zástavní smlouvě s bankou. Většina hypotečních bank i stavebních spořitelen má svoje "smluvní" pojišťovny, které pro uzavření pojistky doporučují, ale nevyžadují. Doporučujeme vám s konkrétní poptávkou na pojištění zastavené nemovitosti obeslat několik pojišťoven a před podepsáním pojistné smlouvy si zmapovat si situaci na trhu. Motivací pro uzavření pojištění zastavené nemovitosti u smluvní pojišťovny může být sleva na pojistce nebo snížení úrokové sazby úvěru, některé banky nabízejí i specializované produkty. Z oslovených hypotečních bank (devět) a stavebních spořitelen (všechny) –  viz tabulky, nabízejí slevu nebo úrokové zvýhodnění následující banky:

Hypoteční banka – pojištění Hypotéka
V případě sjednání pojištění Hypotéka (produkt ČSOB Pojišťovny) získáte automaticky slevu 5 % slevu na pojistném. V rámci pojištění Hypotéka si můžete v případě zájmu (není to povinné) sjednat i další tři typy pojištění: připojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, připojištění pro případ vandalismu, pojištění domácnosti. Pojistíte-li si domácnost, získáte na pojištění budov, staveb a bytů slevu ve výši 10 %. Pokud sjednáte aspoň dvě ze tří pojištění, získáte slevu z úrokové sazby ve výši 0,15 %.

Raiffeisenbank
Pokud si uzavřete pojištění se smluvní pojišťovnou Uniqa, získáte výhodnější sazbu pojistného.

Kolik vás pojištění zastavené nemovitosti bude stát?

Výše pojistného závisí na více faktorech: hodnota zastavované nemovitosti, lokalita, zabezpečení, výměra apod. a není možné ji jednoznačně určit. Pro vytvoření alespoň určité představy, kolik za pojistku zaplatíte, jsme banky požádali o modelové příklady pro nemovitost v hodnotě 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a 1 500 000 Kč.

Raiffeisenbank
V případě, že zastavovanou nemovitost pojistíte v rámci produktu Raiffeisen TRIGA (tj. u pojišťovny Uniqa) za nemovitost v hodnotě 500 000 Kč ročně zaplatíte 450 Kč, za nemovitost v ceně 1 000 000 Kč 900 Kč za rok a za nemovitost v hodnotě 1 500 000 Kč zaplatíte na pojistce 1 450 Kč ročně. Obecně činí roční pojistné 0,009 % ze zástavní hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě odhadu ceny.

Česká spořitelna
Roční pojištění zastavené nemovitosti na všechna živelná rizika u Kooperativy (smluvní pojišťovna ČS) pro nemovitost v ceně 500 000 Kč stojí 425 Kč, pro nemovitost v ceně 1 000 000 Kč 850 Kč a za nemovitost v hodnotě 1 500 000 Kč zaplatíte pojistku 1 275 Kč.

Pojištění v rámci zajištění úvěrů na bydlení - Hypoteční banky
Banka Povinnost uzavření životní pojistky žadatele o úvěr Smluvní pojišťovna (banky doporučují, ale respektují i jinou volbu žadatele) Pojištění schopnosti splácet úvěr
ČSOB (profil, názory) nevyžaduje ČSOB Pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
Hypoteční banka
(profil, názory)
nevyžaduje ČSOB Pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje např. mladé rodině závislé pouze na jednom příjmu
Raiffeisenbank
(profil, názory)
u úvěrů poskytnutých v objemu vyšším než 70 % zástavní hodnoty nemovitosti požaduje životní pojištění ve výši 30 % objemu úvěru Uniqa pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
Wüstenrot hypoteční banka
(profil, názory)
nevyžaduje striktně, doporučuje pokud je žadatel o hypotéku jeden nebo má rizikové zaměstnání nemá nevyžaduje
Česká spořitelna
(profil, názory)
nevyžaduje, doporučuje pokud je splácení úvěru závislé pouze na jednom příjmu Kooperativa pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
HVB Bank
(profil, názory)
vyžaduje pokud je žadatel o hypotéku jeden nebo má jeden ze dvojice žadatelů nízké příjmy Generali Pojišťovna nevyžaduje
Živnostenská banka
(profil, názory)
nevyžaduje nemá nevyžaduje, ale doporučuje
Komerční banka
(profil, názory)
nevyžaduje Allianz pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
eBanka
(profil, názory)
vyžaduje životní pojištění pro případ smrti od České pojišťovny, do výše úvěru 2 000 000 Kč jej poskytuje zdarma Česká pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje

Životní pojištění?

Z oslovených hypotečních bank (devět) a stavebních spořitelen (všechny) –  viz tabulky, vyžaduje v některých případech životní pojištění Raiffeisenbank, HVB Bank, eBanka, dále pak Stavební spořitelna České spořitelny, Wüstenrot stavební spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna a HYPO stavební spořitelna. Ani v tomto případě, stejně jako u pojištění zastavené nemovitosti, není podmínkou uzavřít pojistku se smluvní pojišťovnou banky, u které čerpáte úvěr. Pro zajištění úvěru se nejlépe hodí rizikové (či úvěrové) životní pojištění, které se většinou uzavírá pouze pro případ smrti, ale můžete se připojistit také pro případ dlouhodobé nemoci, invalidity či ztráty zaměstnání. Bance stačí životní pojištění pro případ smrti a pokud jej vyžaduje, budete muset pojistnou částku odpovídající výši nezajištěné části úvěru opět vinkulovat v její prospěch. Pokud byste v průběhu splácení půjčky zemřeli, tzn. přestali bance úvěr splácet, pojišťovna plnění vyplatí bance. Pokud úvěr ve zdraví splatíte, nevyplatí pojišťovna v případě rizikových pojistek nikomu ani korunu, v případě kapitálotvorných životních pojistek (kapitálové či univerzální) pojistnou částku při dožití. Tyto pojistky jsou však podstatně dražší, a pro účely úvěrového krytí tedy nevhodné, viz články Vyberte si životní pojištění podle fér informací  a Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?. Ani kombinaci s investiční životní pojistkou pro zajištění úvěru nemůžeme doporučit, tu jsme analyzovali v článku Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem.

Kolik vás bude stát životní pojištění?

Částku, kterou zaplatíte za životní pojištění také nelze snadno stanovit. O výši pojistného rozhoduje pojistná částka, délka pojistné doby, věk, zdravotní stav, pohlaví i frekvence placení. Banky jsme i tentokrát požádali o vytvoření modelových výpočtů pro zajištění pojistkou na částky 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a 1 500 000 Kč.

Česká spořitelna
Úvěrové životní pojištění pro případ smrti s názvem Hypotéka u Pojišťovny České spořitelny stojí např. pro třicetiletého muže na částku 500 000 Kč 967 Kč ročně, na částku 1 000 000 Kč 1 934 Kč ročně a na částku 1 500 000 Kč 2 901 Kč ročně.

Komerční banka
Z pojištění schopnosti splácet úvěr KB doporučuje k hypotéce uzavřít rizikové životní pojištění u Allianz, na 1 000 000 Kč náklady činí cca 3 000 Kč až 4 200 Kč ročně (podle věku a zdravotního stavu klienta).

Modrá pyramida
Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou banka nabízí rizikové životní pojištění Pyramida, které kryje riziko smrti či úplné ztráty soběstačnosti. Výše úvěru odpovídá výši pojistky a doba splatnosti úvěru pak délce pojistné doby. Pyramida by k úvěru 500 000 Kč s dobou splatnosti 15 let pro muže ve věku 40 let činila 3 780 Kč ročně. K úvěru ve výši 1 000 000 Kč se splatností 25 let by žena ve věku 40 let platila 3 240 Kč měsíčně. A konečně k úvěru v objemu 1 500 000 Kč s dobou splatnosti 20 let by třicetiletý muž měsíčně platil pojistné ve výši 5 400 Kč.

Wüstenrot stavební spořitelna
Pojistka u Wüstenrot životní pojišťovny pro třicetiletého muže k úvěru na 500 000 Kč stojí ročně 1 600 Kč, k úvěru v hodnotě 1 000 000 Kč činí roční pojistné 3 200 Kč. Pro třicetiletou ženu by částka pojistného k 500 000 Kč úvěru dosáhla 1 100 Kč ročně a k úvěru v objemu 1 000 000 Kč 2 200 Kč ročně.

Pojištění v rámci zajištění úvěrů na bydlení - Stavební spořitelny
Banka Povinnost uzavření životní pojistky žadatele o úvěr Smluvní pojišťovna (banky doporučují, ale respektují i jinou volbu žadatele) Pojištění schopnosti splácet úvěr
Stavební spořitelna České spořitelny
(profil, názory)
vyžaduje k úvěrům zajištěným zástavou nemovitosti s jedním žadatelem o úvěr Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
Modrá pyramida
(profil, názory)
vyžaduje k nezajištěným úvěrům Komerční pojišťovna a Allianz pojišťovna nevyžaduje, ale doporučuje a nabízí
Wüstenrot stavební spořitelna
(profil, názory)
vyžaduje od 50 000 Kč čisté úvěrové angažovanosti*, pro dlužníky starší 55 let od 100 000 Kč čisté úvěrové angažovanosti Wüstenrot životní pojišťovna nevyžaduje
Raiffeisen stavební spořitelna
(profil, názory)
nevyžaduje Uniqa pojišťovna nevyžaduje
Českomoravská stavební spořitelna
(profil, názory)
vyžaduje u žadatelů ve věku nad 65 let, nad 70 let povinné pojištění splacení úvěru pro případ smrti nemá nevyžaduje
HYPO stavební spořitelna
(profil, názory)
vyžaduje, pokud je zastavena nemovitost nemá nevyžaduje
*čistá úvěrová angažovanost je cílová částka mínus uspořená částka

Spočítejte si to!

Pojistky jsou dobrá věc, ale v okamžiku, kdy máte na bedrech dlouhodobý závazek splátek za statisícový či miliónový úvěr, je v rodinném rozpočtu znát každá koruna. Smyslem článku proto bylo poukázat na další náklady, které ke splátkám hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření budete muset zaplatit a které banky už tolik neinzerují. Povinné pojištění zastavené nemovitosti při splatnosti úvěru 25 let vyšplhá na desítky tisíc korun a pokud banka vyžaduje životní pojištění možná jsou to další desítky tisíc korun, které zaplatíte navíc. A nezapomeňte do svého výpočtu zahrnout také na poplatky spojené s vyřízením úvěru a vedením úvěrového účtu. Můžete vyzkoušet  také naši hypoteční kalkulačku.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Myslíte si, že požadavky hypotečních bank a stavebních spořitelen na pojištění úvěrů jsou  odpovídající? Pojistili byste se k úvěru i nad rámec povinnosti? Máte zkušenosti s nějakou pojistnou událostí v rámci pojištění zastavené nemovitosti?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

20. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Hypotéka nemusí být správné řešení

10. 6. 2005 | Petr Vykoukal

Hypotéka nemusí být správné řešení

"Proč platit vysoký nájem?Kupte si vlastní byt na hypotéku, je to levnější!" Podobnou výzvu jste určitě slyšeli mnohokrát, často doplněnou tabulkami ukazujícími měsíční úspory v řádu... celý článek

Partners Financial Services