Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření?

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření?
Blíží se vám termín ukončení vázací lhůty smlouvy o stavebním spoření a přemýšlíte, co se smlouvou dál? Pokud si myslíte, že po uplynutí této lhůty smlouvu prostě musíte vypovědět, mýlíte se. Možností, jak s ní v tuto chvíli naložit, máte několik. Poradíme vám, jaké řešení zvolit.

Je mylně zažitou informací, že smlouva o stavebním spoření po uplynutí vázací lhůty automaticky končí. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Po uzavření smlouvy klient začne spořit, a postupně si tak vytváří nárok na úvěr ze stavebního spoření, který může, ale také nemusí, čerpat. Pokud klient úvěr nepotřebuje, může smlouvu po uplynutí vázací lhůty vypovědět, nebo ve spoření i se státní podporou pokračovat libovolně dlouho, dokud nepřespoří cílovou částku.

Prostředky ze stavebního spoření jsou sice obecně určeny k řešení bytových potřeb, ale nárok na státní podporu a výhodné úročení mají i ti klienti, kteří úvěr nečerpají. Podmínkou je dodržení smluvní vázací lhůty, která je pro smlouvy uzavřené do 31. prosince 2003 pět let a pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004 šest let. Výpověď smlouvy před uplynutím vázací lhůty je možná, ale nevyplatí se. Účastník ztrácí nárok na vyplacení státní podpory a navíc si i stavební spořitelny za předčasnou výpověď účtují poplatek dle platného sazebníku. Při ukončení stavebního spoření po uplynutí vázací lhůty může klient použít prostředky ze stavebního spoření bez omezení.

Může se stát, že účastník stavebního spoření v průběhu smluvního vztahu ze stavební spořitelnou zemře. Tento případ ošetřuje přímo zákon o stavebním spoření, smlouva je předmětem dědictví. Více informací na téma dědictví smlouvy najdete zde.

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí  dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím 24 měsíců (dáno zákonem o stavebním spoření), nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření, nejpozději dnem ukončení smlouvy.
U smluv uzavřených do 31. 12. 2003 může účastník po 5 letech spoření, pokud nemá zájem o využití úvěru, smlouvu o stavebním spoření vypovědět a své zhodnocené peníze (vklady, státní podpora, úroky z vkladů a státní podpory) plus případné úrokové zvýhodnění vybrat a použít dle vlastního uvážení.
U smluv uzavřených od 1. 1. 2004 se minimální doba spoření pro získání státní podpory bez využití úvěru prodlužuje z 5 na 6 let. Vklady včetně státní podpory bude moci účastník využít na cokoli a smlouvu vypovědět až po splnění 6 let spoření.

Můžete čerpat úvěr ze stavebního spoření

Na úvěr ze stavebního spoření má klient nárok ze zákona, a to nejdříve po 24 měsících od data uzavření smlouvy. Další podmínky pro poskytnutí úvěru stanovuje stavební spořitelna. Ta vám skutečnost, že jste splnili podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, oznámí písemně, jedná se o tzv. žádost o přidělení cílové částky. Pokud máte o úvěr zájem, vyplňte tuto žádost a pošlete ji zpět do stavební spořitelny. Na uzavření smlouvy o úvěru pak máte zpravidla lhůtu deset měsíců od data, kdy žádost podepíšete. Výše úvěru se rovná rozdílu cílové částky a aktuálního zůstatku účtu stavebního spoření. Úvěr ze stavebního spoření je určen k financování bytových potřeb, které definuje zákon o stavebním spoření. Ve fázi čerpání úvěru ze stavebního spoření ovšem klient ztrácí nárok na státní podporu. Pokud ji chce využívat, musí uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření.

Můžete peníze vybrat

Pokud chcete vyplatit naspořené peníze, bez přidělení úvěru, podejte výpověď smlouvy (pozor na dodržení vázací lhůty). Stavební spořitelna vám připraví naspořenou částku nejpozději do tří měsíců po obdržení vaší žádosti.
Částka je tvořena vklady, úroky a přiznanou státní podporou. Výpověď smlouvy se podává na formuláři stavební spořitelny (případně lze výpověď podat i formou dopisu, pokud bude mít všechny náležitosti, které stavební spořitelna požaduje). Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi stavební spořitelně. Smlouva je ukončena k poslednímu dni výpovědní lhůty, a poté klientovi stavební spořitelna vyplatí naspořené prostředky. Peníze klient může obdržet na účet nebo poštovní poukázkou, případně jinou formou, kterou spořitelna umožňuje (šek, hotovost).

Můžete pokračovat ve spoření

Starší smlouvy jsou často úročené 4% i vyšším úrokem. Tento úrok spolu se státní podporou nabízí klientovi velmi příznivé zhodnocení vkladů. Byla by proto škoda smlouvu ukončovat, pokud peníze nutně nepotřebujete. Smlouva může fungovat jako výhodný termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, který navíc spořitelny často vyplácejí i rychleji než za tři měsíce. Délka spoření na smlouvu o stavebním spoření není nijak časově omezena, stejně tak ani počet státních podpor, které mohou být k jedné smlouvě vyplaceny. Navíc v případě, že budete peníze potřebovat, můžete smlouvu kdykoliv po uplynutí vázací lhůty vypovědět a ukončit bez ztráty státní podpory. Máte-li například starou smlouvu (tj. uzavřenou do 31. 12. 2003) s cílovou částkou 240 000 Kč a spoříte 1 500 Kč měsíčně (tj. 18 000 ročně), tak na smlouvu můžete spořit téměř 10 let, než dosáhnete 240 000 Kč.
Pokud však vaše vklady cílové částky dosáhnou, je na čase smlouvu ukončit. Variantou je ještě případné zvýšení cílové částky, pokud jej vůbec stavební spořitelna umožňuje. Ovšem tady pozor, stavební spořitelny mají zájem se starých "výhodnějších" smluv zbavit, a to nejen zvyšováním poplatků za vedení účtu. Změnou výše cílové částky můžete nechtěně i se starou smlouvou "spadnout" do nových podmínek. Sice vám zůstane "původní" státní podpora, ale hrozí změna úročení nebo ztráta úrokového zvýhodnění při nečerpání úvěru. Podrobněji jsme se tomuto tématu věnovali v článku "Navýšit cílovou částku kvůli spoření? Nesmysl!".

Pozor na špatné poradenství

Finanční poradci stavebních spořitelen jsou živi z provizí. Může se vám stát, že narazíte na poradce, který před kvalitním poradenstvím dává přednost svojí kapse a bude vás k ukončení smlouvy po uplynutí vázací lhůty nutit a nabízet uzavření nové následné smlouvy o stavebním spoření. Nenechte si to líbit! Skutečně to není nutné a je pravděpodobné, že poradci jde víc o jeho provizi, nikoli o váš prospěch. Doporučení si raději ověřte z několika zdrojů a v nouzi se obraťte na ústředí stavební spořitelny.

V roce 2005 ministerstvo financí zaznamenalo ve srovnání s rokem 2004 trend mírného oživení trhu stavebního spoření. Obchodní výsledky za celý rok 2005 ještě nejsou dostupné, ale ke konci 3. čtvrtletí bylo uzavřeno cca 282 tisíc nových smluv, což představuje meziroční nárůst proti stejnému období loňského roku o 90 tisíc nových smluv. V roce 2005 byla státní podpora stavebního spoření vyplacena v celkové výši 16,1 miliard Kč. Jedná se o doposud nejvyšší vyplacenou státní podporu.
Celkový objem úvěrů překročil částku 100 miliard Kč a dosáhl k 30. 9. 2005 hodnoty 100,2 miliard. Kč, což představuje nárůst proti roku 2004 o cca 16 miliard Kč. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce se však, i přes tento pozitivní výsledek, zvýšil proti konci roku 2004 jen velmi mírně, na 32,6 %, tj. o cca 3 procentní body. To je vzhledem k základnímu cíli stavebního spoření, poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby, stále velmi nízká hodnota.

Ještě jedna "super" varianta

Klienti, kteří mají ukončenou vázací lhůtu, tj. v letošním roce se tato situace týká pouze "starých" smluv uzavřených nejpozději v roce 2000, mohou využít ještě jedné "lahůdky" stavebního spoření. Pokud vloží na svůj účet 18 000 Kč např. v lednu a smlouvu v únoru vypoví, získají nárok na státní podporu v plné výši 4 500 Kč i za rok 2006, přestože smlouva k 31. 12. 2006 již nebude existovat. Dle zákona totiž nárok na státní podporu účastníkovi stavebního spoření vzniká z částky uspořené v kalendářním roce, nezávisle na tom, zda smlouvu v daném roce ukončí či nikoliv. Navíc, pokud klient spořil 18 000 Kč ročně již v předcházejících letech, převádí se mu do roku 2006 pro účely státní podpory také částka celkem připsaných úroků snížená o zaplacené poplatky. To znamená, že i v případě, kdy klient žádné peníze na účet nevloží, bude mu započítána jakási "dodatečná" státní podpora vypočtená z připsaných úroků za předcházející rok.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Máte uzavřenou smlouvu o stavebním spoření? Uvažujete o čerpání úvěru, nebo si chcete jen výhodně spořit? Jaké jsou vaše zkušenosti s ukončením smlouvy? Měli jste štěstí na kvalitní poradenství?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 1. 2006 22:16, Tomáš Marný

Z kterých obchodních podmínek které stavební spořitelny autor opsal výpovědní lhůtu? RSTS má třeba v OP z r. 1995 toto: "Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí poslední kalendářního měsíce, v němž byla druhé smluvní straně doručena.".

+38
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 1. 2006 10:33, Kropacj

V článku je drobná nepřesnost - výše naspořené částky při výpovědi není včetně "přiznaného", ale "připsaného" státního příspěvku. To má velký význam, pokud se ve spoření blížíte cílové částce a nechcete přespořit se všemi negativními důsledky.

Proto je velmi výhodné podat výpověď v prosinci, možná by se to stihlo i v lednu, protože státní přípěvek bude připsán nejdříve v dubnu, což se za dobu mých stavebních spoření stalo v jediném roce. Obvykle to bylo v květnu.

Nezmínili jste se o tom, že pokud spoříte na starou smlouvu pravidelně 18000,-Kč/r, máte pro účely státního příspěvku v každém roce (mimo prvního) "přespořeno", a "přespořené" částky se převádí do dalšího roku jako vklad. Takže při výpovědi smlouvy v lednu 2006 vás může čekat milé překvapení, že dostanete státní příspěvek nebo jeho část i za rok 2006, i když jste v tomto roce nevložili ani korunu.

-45
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Aby nám paneláky nespadly na hlavu

13. 12. 2005 | Karel Doležal

Aby nám paneláky nespadly na hlavu

Bydlíte v paneláku? Pak možná řešíte špatný nebo dokonce havarijní stav domu. Panely praskají a rozestupují se, střechou zatéká, fasáda by potřebovala nový nátěr či zateplení, ale kde... celý článek

Liška podšitá: nedá slevu ani informace zadarmo

7. 12. 2005 | Petr Šafránek

Liška podšitá: nedá slevu ani informace zadarmo

Českomoravská stavební spořitelna láká své "klienty-veterány" na možnost prodloužení stavebního spoření za dříve platných podmínek. Tedy na původní státní příspěvek ve výši až 4 500... celý článek

Stavební spořitelny už nemohou měnit pravidla během hry

28. 11. 2005 | Kateřina Boušová

Stavební spořitelny už nemohou měnit pravidla během hry

V říjnu letošního roku vstoupila v platnost další novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře. Novela ošetřuje také oblast poplatků. Spořitelny už nemohou klientům v průběhu... celý článek

Jak přespořit cílovou částku na radu spořitelny

25. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Jak přespořit cílovou částku na radu spořitelny

Chcete vědět kolik peněz máte vložit na účet ve stavební spořitelně? Hledáte informaci na klientské lince? Náš čtenář a klient Hypo stavební spořitelny přespořil cílovou částku a nikdo... celý článek

Navýšit cílovou částku kvůli spoření? Nesmysl!

8. 2. 2005 | Jiří Šedivý | 2 komentáře

Navýšit cílovou částku kvůli spoření? Nesmysl!

Změnit starší smlouvu o stavebním spoření znamená také přistoupit na méně výhodné úročení. Je lepší cílovou částku navýšit, nebo uzavřít novou smlouvu? Pokusili jsme se spočítat, která... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.