Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem
Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení." Předpokládáme, že ji budou následovat další banky. Chceme vás před ní pomocí několika čísel a argumentů varovat. Přečtěte si, proč od ní dát ruce pryč.

Raiffeisenbank (profil, názory) minulý týden představila kombinaci hypotéky a investičního životního pojištění (IŽP) jako první z českých hypotečních bank. Tento průkopník nese název Stabilita Invest. Lze předpokládat, že Raiffeisenbanku budou v brzké době následovat i další finanční ústavy, které v současnosti poskytují kombinaci hypotečního úvěru a kapitálového životního pojištění (KŽP).

Obě kombinace totiž stojí na podobných principech: klient po celou dobu platí bance pouze úrok z úvěru a pojišťovně pojistné životního pojištění. Jistina, tedy úvěr jako takový, je pak zajištěn z výnosu pojištění na konci doby splatnosti úvěru.
V případě KŽP se jistina splatí z předem sjednané garantované pojistné částky, v případě IŽP je hodnota pojistného plnění vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu splatnosti úvěru. "Zvolí-li klient správnou investiční strategii, může mu investiční životní pojištěné 'zaplatit' část úroků z hypotéky a celou transakci mu tak zlevnit," říká mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. Upozorňuje ovšem, že možnost vyššího výnosu je vyvážena vyšším rizikem. U IŽP pojišťovny negarantují výslednou částku vyplácenou po ukončení pojistného vztahu.

KŽP vs. IŽP

Kapitálové životní pojištění klientovi zajistí vyplacení garantované pojistné částky (nikoli garantované zhodnocení, ačkoli je to takto některými agenty prezentováno). Je to smlouva mezi klientem a pojišťovnou, ve které se pojišťovna zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku v případě pojistné události (smrt nebo dožití, pojistná částka se může lišit pro obě události) a klient se zavazuje za tuto službu zaplatit úhradu (pravidelně či jednorázově). KŽP není "individuálním účtem" tak jako investiční nebo univerzální pojištění, zaplacené pojistné je majetkem pojišťovny.

V případě investičního životního pojištění vede pojišťovna každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Podílové jednotky pojišťovna klientovi nakupuje za celé nebo část přijatého pojistného, naopak z podílového účtu si pojišťovna strhává správní poplatky a rizikové pojistné. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti nebo dožití) je vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese pojistník, nikoliv pojišťovna jako tomu je u KŽP.
V případě smrti je vyplacena nejméně sjednaná pojistná částka, v případě dožití aktuální hodnota fondu.

Úvěr sám o sobě je samozřejmě dražší než anuitně splácená hypotéka (úvěr splácený postupně v pravidelných splátkách), avšak má podle banky významné výhody.
"Klient může:

  • výrazně zhodnotit své úspory v IŽP - podle rizikovosti mu jednotlivé investiční portfolia mohou přinést průměrný výnos 4 – 8 %, což je výrazně více než garantovaný výnos kapitálového životního pojištění,
  • realizovat odpočet úroků z úvěru ze základu daně z příjmu,
  • realizovat odpočet zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu,
  • zajistit svou rodinu proti riziku úmrtí v době splácení hypotéky."

K "A" je nutné dodat i "B"

Pokud se totiž na tyto "výhody" podíváme z jiného úhlu, vše se mění. Peníze se určitě dají výhodněji zhodnotit v otevřených podílových fondech. Navíc výnos podílových jednotek investičního pojištění je, narozdíl od výnosu otevřených podílových fondů, daněn 15 %. Pojišťovna navrch zatěžuje pojistné poměrně vysokými poplatky (viz článek Jak funguje investiční životní pojištění IV.). "Pokud by banka připustila odloženou splátku jistiny kombinovat s programem investic do srovnatelných podílových fondů, bylo by to pro klienta rozhodně výhodnější," říká finanční expert Petr Šafránek.

Hypoteční úvěr Stabilita Invest

Úvěr Stabilita Invest je poskytován ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa (profil, názory)  a s nejnižšími dostupnými sazbami banky. Sazba fixovaná na jeden rok je tedy nabízena od 2,57 %, pětiletý fix od 3,77 %. Úvěr lze poskytnout do 30 miliónů Kč se splatností až 30 let a poskytuje se do 80 % z výše sjednaného pojištění.
V současnosi je v pilotním projektu, zprostředkováním prodeje je pověřena specializovaná agentura. Rozšíření prodeje na pobočky banky či další agentury bude možné po ukončení pilotního období na podzim letošního roku. 

Lákat na daňovou úlevu na životní pojištění také není příliš fér. Aby ji totiž mohl pojištěný uplatnit, musí při výplatě pojistného dosáhnout věku 60 let - možností daňových odpočtů na ŽP vláda podporuje spoření si na důchod, nikoli na bydlení. (V praxi sice můžete odpočet uplatnit každý rok trvání pojištění, pokud ale pojistku ukončíte dříve, než dovršíte 60 let, musíte odpočtové zvýhodnění dodanit a státu vrátit).  Hypotéka kombinovaná s ŽP vám tak daňový odpočet na ŽP přinese pouze v případě, kdy hypotéku splatíte až po dovršení 60 let věku klienta. A kdo by chtěl splatit své bydlení pomalu až v penzi?
Navíc se údajně v současné době jedná o tom, že by snížit daňový základ o pojistné zaplacené na investiční životní pojištění nebylo vůbec možné. "Uvažuje se spíše o slevě přímo z daně místo snižování daňového základu," říká analytik Sophia Finance Martin Novotný. To by samozřejmě znevýhodnilo lidi s vyššími příjmy, pro které může být spoření do investičního životního pojištění výhodné. "I kdyby současný stav daňové legislativy vydržel po celou pojistnou dobu, je pojistné, kterým se má v budoucnu zaplatit hypotéka tak vysoké, že efekt odpočtu od daňového základu je zanedbatelný," uzavírá "výhodnost" daňového odpočtu Novotný.

Shovívaví bohužel nemůžeme být ani k argumentu zajištění rodiny. Pro tento účel totiž bohatě postačuje podstatně levnější riziková životní pojistka s klesající pojistnou částkou. Jiný typ životního pojištění zatěžuje rodinný rozpočet nesrovnatelně více a může zkomplikovat bonitu klienta při schvalování úvěru. "Riziko smrti ale není jediným vážným rizikem, které může ohrozit splacení úvěru. Klientovi by měly zbýt prostředky i na pojištění invalidity nebo pracovní neschopnosti," upozorňuje Novotný.
Podle odborníka Lva Dvoroka lze použít i flexibilní životní pojištění s maximální pojistnou částkou na smrt a minimálním spořením.

Bankou jsme si nechali spočítat ilustrační příklad:

Klient ve věku 40 let si pořizuje byt za 1 000 000 Kč, má k dispozici 200 000 Kč vlastních prostředků. Aby mohl získat hypotéku na 800 tisíc Kč, uzavře IŽP (Financování bydlení u Uniqa pojišťovny) na 1 000 000 Kč na 20 let s pojistným 4 167 Kč měsíčně. U úvěru splácí jen úroky, tj. Kč 4 255 Kč. Protože úvěr je poskytnut jen na 80 % cílové pojistné částky, zbude mu při 4% zhodnocení vkládaných prostředků po splacení úvěru ještě asi 450 tisíc Kč z výnosu pojištění. K tomu je nutno připočíst úsporu daně z příjmů získanou odpočtem zaplacených úroků a pojistného.

Předložili jsme příklad finančním analytikům...

Martin Novotný uvádí: "Tento produkt zavazuje klienta k měsíční splátce 8 422 Kč. Kombinace klasické hypotéky a úvěrového životního pojištění by přišla na zhruba 5 500 Kč - hypotéka na 5 000 Kč a pojištění na 500 Kč."
Finanční nevýhodnost kombinovaného produktu lze podle Novotného doložit i podrobným výpočtem se zohledněním všech daňových odpočtů. Vyjdeme-li z předpokladu, že klient dokáže zhodnotit své volné finanční prostředky a ušetřené peníze z daňových odpočtů také 4 % a jeho příjem je zdaňován sazbou 25 %, činí rozdíl budoucí hodnoty finančních toků asi 300 000 Kč ve prospěch klasické hypotéky s pojištěním úvěru. "Převedeno na procenta se dá říci, že kombinovaný produkt je o třetinu dražší," shrnuje Novotný.
Není mu navíc jasné, proč je potřeba pro hypotéku na 800 tisíc Kč sjednávávat pojistku na 1 milión Kč.  

Finanční odborník Lev Dvorok se navíc podivuje nad tím, proč úroková sazba, se kterou je počítáno, je tak vysoká (6,38 %). Svoje porovnání s anuitně splácenou hypotékou tak odvíjí od této úrokové sazby. Anuitní splátka v jeho případě tak vychází na 7 385 Kč, tedy o 1 037 Kč méně.
Příklad slibuje, že klient bude mít za 20 let asi 400 000 Kč navíc. "Budu-li spořit 1 000 Kč měsíčně, tedy rozdíl v zatížení u obou sazeb, po dobu 20 let s výnosem 5 % p.a., budu mít taky 400 000 Kč," vypočítává Dvorok a dodává, že 400 000 Kč dnes vypadá hezky (polovina hypotéky), ale za 20 let bude mít částka jinou hodnotu. Navíc nezapomeňme, že pojistnou částku bude nutné zdanit 15% sazbou.

Nutno ale kombinaci IŽP a hypotéky, oproti KŽP, nějaký ten kredit přiřknout

Prodejci se snaží tvrdit, že KŽP vydělá víc, než kolik nás stojí hypotéka. To samozřejmě není pravda. "Cena hypotéky je dána cenou zdrojů (peněz na trhu) a marže banky. Výnos pojištění je dán zhodnocením rezerv, požadovaným (tučným) ziskem pojišťovny a jejími náklady. Daňové odpočty na tom nemohou nic změnit. Kdyby KŽP vydělávalo víc, než jsou náklady na hypotéku, rozjeli bychom perpetuum mobile," říká s nadsázkou Dvorok.
IŽP tento základní problém nemá. Hypotéka ze závislá na ceně dluhopisů, IŽP vydělá podle pohybu akcií.  "Zde se uplatňuje něco jako pákový efekt při investicích na margin: levně si půjčím a výnosně uložím," dodává Dvorok. Upozorněme ale opět, že výnosně znamená s rizikem, že to nemusí vyjít. (Předpokládáme, že se v IŽP investuje rizikově. Investovat velmi konzervativně nemá smysl.) 

Ani Petr Šafránek nedospěl k lepšímu zhodnocení: "Osobně nejsem příznivcem kombinace hypotečního úvěru a životního pojištění. A ani tento produkt bych naprosté většině klientů nedoporučil. Oproti kombinaci s KŽP je zde navíc investiční riziko, které plně nese klient. Při nevhodné alokaci pojistného a nepříznivém vývoji kapitálového trhu může klientovi vzniknout další závazek."
Toto riziko sice příliš vysoké nejspíš není, ale je jasné, že jej nelze vyloučit. Garance zde zkrátka chybí. Buďte si proto vědomi toho, že když do doby splatnosti hypotéky nenaspoříte částku rovnou dlužné jistině, budete muset doplatek sehnat z jiného zdroje.

Proti kombinovanému produktu hovoří také nepružnost řešení. Pokud se rozhodnete splatit hypotéku dříve nebo přejít k jiné bance, nebude to beze ztrát. Existence daňových výhod není jistá po celou dobu splatnosti úvěru a klient po celou dobu splatnosti dluží bance stejnou sumu peněz.

Oslovení finančníci potvrdili názor serveru Peníze.CZ: od "kombinované hypotéky" ruce pryč. Na to, od které kombinace (s KŽP, či s IŽP) dát ruce pryč rychleji, to už necháme na vás. 

Samozřejmě nic z uvedeného nemusí být názor váš. Podělte se o něj, velmi rádi si jej přečteme v názorovém fóru.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 137 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 6. 2006 12:20

Vyplachují vám mozky v AWD, všechno co má klient uzavřené je špatné a všechno mu zrušíte, pomluvíte co má a naděláte velkou paseku. Jste likvidátoři a ne poradci.

Zobrazit celé vlákno

+82
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 10. 2005 22:06

Jak se zdá, čistky pokračují - byly "ukončeny" smlouvy se dvěma vysokými manažery z Čech :-) Zřejmě také nevyvolení.

Zobrazit celé vlákno

-26
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (137 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Hypotéka nemusí být správné řešení

10. 6. 2005 | Petr Vykoukal

Hypotéka nemusí být správné řešení

"Proč platit vysoký nájem?Kupte si vlastní byt na hypotéku, je to levnější!" Podobnou výzvu jste určitě slyšeli mnohokrát, často doplněnou tabulkami ukazujícími měsíční úspory v řádu... celý článek

Končí vám fixace hypotéky? Počítejte dobře!

1. 6. 2005 | Lev Dvorok

Končí vám fixace hypotéky? Počítejte dobře!

Po skončení úrokové fixace nabízí hypoteční banky zpravidla horší sazby, než jakými oslovují nové klienty. Jste-li v takové situaci, máte na výběr: novou sazbu přijmete, nebo si vezmete... celý článek

Efektivní úrok hypotečních úvěrů

10. 3. 2005 | Lev Dvorok

Efektivní úrok hypotečních úvěrů

Kolik vlastně doopravdy platíme za hypotéku? Možná jsme narazili na otázku, jestli je lepší platit o desetinku nižší úrok z úvěru, nebo nižší poplatky za vyřízení úvěru či vedení účtu.... celý článek

Kombinace rovná se komplikace

26. 11. 2004 | Petr Šafránek

Kombinace rovná se komplikace

Diskuze k článkům o kombinaci hypotéky a kapitálové životní pojistky ukázaly, že většina zúčastněných uvažuje pouze v rovině čísel. Přinášíme proto jiný pohled. Jedná se o záležitosti,... celý článek

Kombinovaná hypotéka: jiný pohled, stejná odpověď

15. 11. 2004 | Martin Podávka

Kombinovaná hypotéka: jiný pohled, stejná odpověď

Kombinaci hypotéky a kapitálového životního pojištění jsme se rozhodli rozebrat ze všech možných stran. Dnes jsme pro vás připravili výpočty, přesněji porovnání výhodnosti kombinované... celý článek

Partners Financial Services