Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?
Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a vy na delší dobu ulehli do postele, v lepším případě do vlastní, v horším do nemocniční? Nebo kdyby zrovna váš zaměstnavatel "zavřel krám"? Možná byste právě teď měli zapřemýšlet nad pojištěním schopnosti splácet úvěr. Poradíme vám, proč a hlavně kam pro něj.

Na pojištění schopnosti splácet úvěr narazíte v různých modifikacích téměř u všech pojišťoven a v rámci křížového prodeje i u bank. Většina institucí ovšem pro tento účel nabízí pouze rizikové životní pojištění (pojištění pro případ úmrtí) a kapitálové či investiční životní pojištění (pojištění pro případ úmrtí nebo dožití spojené se spořením). "Jiné typy pojištění k úvěrovým produktům nenabízíme," říká například Oldřich Kračmer, ředitele marketingu Volksbank CZ (profil, názory). O těchto produktech jsme již ale napsali mnoho (viz např. články Vyberte si životní pojištění podle fér informací a Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?), dnes se proto věnujme jiným produktům, a to pojištění v případě dlouhodobé nemoci či ztráty zaměstnání.

Jak tyto produkty fungují?

Pojistit lze splátky těchto produktů:
- finanční leasing,
- spotřebitelský úvěr,
- splátkový prodej (viz článek Nulová akontace a nulové navýšení je spíš reklamní trik),
- osobní bankovní půjčku,
- hypoteční úvěr,
- revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou,
- úvěr ze stavebního spoření.
Pojištění pracovní neschopnosti má co nabídnout především osobám samostatně výdělečně činným, které si neplatí nemocenské pojištění a kterým by pracovní neschopnost (zapříčiněná úrazem nebo nemocí) znemožnila splácet finanční závazky vůči finančním institucím. Pokud máte toto pojištění sjednáno, přebírá za vás pojišťovna buď úhradu měsíčních splátek (např. Cardif pro Vita), nebo vám vyplácí denní dávku ve stanovené výši (např. Česká pojišťovna Zdraví). V obou případech ale až po určité lhůtě, např. po 30. či 60. dnu trvání pracovní neschopnosti. (Jak toto pojištění funguje a kolik za něj zaplatíte, uvádíme v následující tabulce na příkladu pojišťovny ČP Zdraví.)

Zaměstnancům je pak určeno pojištění ztráty zaměstnání. Zde pojišťovna přebírá úhradu měsíčních splátek v případě propuštění. I tady funguje určitá lhůta, většinou pojišťovna začne plnit až po 2 měsících. Za pojistnou událost zpravidla není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu např. úvěrové smlouvy).

Příklad pojištění splátek úvěru od ČP Zdraví

Měsíční splátka úvěru (Kč)

1 000 3 000 4 500 5 000 7 000 9 000 12 000 15 000 20 000 a více
Odpovídající denní splátka
úvěru (Kč)
33 100 150 167 233 300 400 500 667 a více
Možnost pojištění
úvěru při
pracovní neschopnosti
pevná denní dávka 150 Kč*
pevná denní dávka 300 Kč**
pohyblivá denní dávka - dle výše příjmu
pozn.: u pevných denních dávek (bez vazby na příjem) *může být / **je zároveň sjednáváno připojištění pobytu v nemocnici

Příklad výše pojistného (pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, muž, 30 let, pojištění od 29. dne pracovní neschopnosti)
výše denní dávky (Kč) 150 300 400 500 600
tj. měsíční splátka (Kč) do 4 500 do 9 000 12 000 15 000 30 000
roční pojistné (Kč) 1 083 2 166 2 888 3 610 7 220

Nejjednodušší je sjednat si pojistku přímo s úvěrem

Jak uvidíte v další tabulce, banky ke svým úvěrům nabízejí tyto produkty přímo. Výhody má toto pojištění samozřejmě i pro ně. Ve spolupráci s pojišťovnami většinou nabízejí celý balíček pojistek, např. kombinaci pojištění dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity a úmrtí.

Výpočet ceny těchto produktů pak má mnoho podob, např. v Bawag Bank zaplatíte za pojištění 4,99 % ze splátky úvěru, v České spořitelně pak 1 Kč na 1 000 Kč poskytnutého úvěru, v Komerční bance získáte produkt zdarma. "Do pojištění jsou automaticky zahrnuti klienti, kteří získají kreditní kartu Komerční banky. Dále pak klienti, kteří, kteří při sjednání spotřebitelského úvěru vyplní zdravotní dotazník a jsou na základě jeho posouzení do pojištění přijati," vysvětluje Alice Dočkalová z odboru produktového marketingu Komerční pojišťovny.

V případě spotřebitelských úvěrů se pojistka sjednává na dobu trvání úvěru, výše pojistného plnění souhlasí s měsíční splátkou úvěru. Pojistné se platí spolu se splátkou úvěru. "Pojistné strhává automaticky banka a předává ho pojišťovně," upřesňuje Pavel Hejzlar z tiskového oddělení ČSOB.
Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu funguje jinak. Jak vysvětluje Radim Hamáček z marketing servis pojišťovny Generali, cena je stanovena procentem z úvěrového limitu (tj. z částky, kterou si klient může maximálně z karty vybrat do mínusu) a pojistné je klientovi strháváno bankou jednou ročně.

Žádná z bank uzavření takového produktu nevyžaduje, a s výjimkou České spořitelny, která v případě jeho sjednání nabídne klientovi výhodnější úrokovou sazbu, ale ani nezvýhodňuje.

Banky uvádějí, že toto pojištění si sjednává většina klientů, konkrétnější byla jen ČSOB. "Podíl objemu půjček s úvěrovým pojištěním na celkovém objemu půjček činí 79,69 %," říká její mluvčí Pavel Hejzlar.

Banky, které ke svým spotřebitelským úvěrům či kreditním kartám nabízejí pojištění schopnosti splácet úvěr při pracovní neschopnosti a/nebo ztráty zaměstnání
Banka Cena a rozsah pojištění Pojišťovna
BAWAG
(profil, názory)
4,99 % ze splátky úvěru (pojištění splácet úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pro případ pracovní neschopnosti);
5,89 % ze splátky úvěru (pojištění splácet úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání)
Cardif pro Vita
Citibank
(profil, názory)
kreditní karta: 0,49 % z aktuálního zůstatku na kartě ke dni vyhotovení výpisu,
osobní půjčka: procentem z úvěru, liší se podle délky úvěru (pojištění pro případ smrti, invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti)
Cardif pro Vita (kreditní karta), Aviva (profil, názory) (osobní půjčka)
Česká spořitelna
(profil, názory)
1 Kč na 1 000 Kč poskytnutého úvěru (pojištění pro případ smrti, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti) Spolupráce s Pojišťovnou České spořitelny, banka akceptuje i pojištění jiných pojišťoven
ČSOB
(profil, názory)
1/12 z 1 % celkové výše poskytnutého úvěru ČSOB Pojišťovna
Komerční banka
(profil, názory)
zdarma (pojištění dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity, úmrtí), pojištění ke kreditní kartě i spotřebitelskému úvěru Komerční pojišťovna
HVB Bank
(profil, názory)
určité procento z úvěrového limitu - pojištění ke kreditní kartě (pojištění pro případ smrt, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti - s výplatou od 61. dne pracovní neschopnosti) Generali (profil, názory)

Kdy a pro co do pojišťovny?

Pokud vás nabídka bank nepřesvědčila, podívejme se, co nabízejí pojišťovny. Pojistku si totiž můžete sjednat i odděleně od úvěru přímo v pojišťovně, pokud ji ovšem banka akceptuje.
Specialistou v tomto oboru je pojišťovna Cardif pro Vita, která svoji nabídku připravila ve spolupráci s francouzskou matkou Cardif. Donedávna v ČR neměla přímého konkurenta, svůj vstup na tento segment českého trhu ovšem v prosinci oznámila přední světová pojišťovna Genworth Financial. Prvním produktem, který u nás společnost nabídne, bude právě pojištění schopnosti splácet finanční závazky. V současné době firma připravuje produkty do své nabídky.

Nejjednodušší je samozřejmě sjednat si vše na jednom místě, tedy v bance. V případě specifičtějších produktů, např. pojištění schopnosti splácet úvěr spojený s kreditní kartou (nabízí jej třeba Citibank ve spolupráci s Cardif pro Vita či HVB Bank ve spolupráci s Generali), zní doporučení jasně: "Pro klienta je výhodné sjednat si pojištění přímo s kartou, protože v případě, že kartu nepoužívá, nic neplatí," říká mluvčí Citibank Markéta Dvořáčková.
V případě většiny úvěrů ale ani nemáte na výběr. Jeden příklad za všechny: "Pojištění je sjednáváno pouze prostřednictvím České spořitelny klientům, kterým je v České spořitelně poskytnut hotovostní nebo spotřebitelský úvěr," říká o produktu Credit Risk Pojišťovny ČS její mluvčí Martina Priegelhofová.

Pokud o pojistku máte zájem, ale zrovna vaše banka ji nezprostředkovává, rozhodně si do pojišťovny zajděte. Alespoň pro pojištění pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Samostatně vám produkt umožní sjednat minimálně ČP Zdraví a Uniqa, obě nabízejí pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti a pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici. Uspět byste měli také u Pojišťovny České spořitelny, její pojištění Hypotéka, ačkoli název navádí jinak, je možné uzavírat ke všem typům úvěrů (více o něm viz následující tabulku). Pokud si pojištění sjednáte mimo banku, odvod pojistného na účet pojišťovny je pak samozřejmě odpovědností vaší.

Pojištění schopnosti splácet úvěr - co nabízejí pojišťovny
Pojišťovna Produkt Pojištěná rizika Cena pojištění Spolupráce s bankami Lze sjednat samostatně?
Amcico AIG Life
(profil, názory)
Credit Life Úmrtí, úplná a trvalá invalidita, dočasná invalidita (nemocenské), závažné onemocnění, hospitalizace individuálně stanovená - záleží na struktuře portfolia možných pojištěných klientů (jde o pojištění skupinové) a na obchodním a marketingovém plánu poskytovatele úvěru Ano Ne - pouze prostřednictvím poskytovatele úvěru/leasingu v rámci jednání o poskytnutí úvěru/leasingu
Cardif pro Vita
(profil, názory)
Pojištění schopnosti splácet Ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí n/a Ano Ne
ČP Zdraví
(profil, názory)
Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti viz následující tabulku Ne (jen s Home Credit) Ano
Komerční pojišťovna
(profil, názory)
Kolektivní pojištění kreditních karet KB Pojištění pro případ smrti a smrti úrazem, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání zdarma jako benefit poskytnutý Komerční bankou. výhradně s Komerční bankou Ne
Kolektivní pojištění spotřebitelských úvěrů Pojištění pro případ smrti a smrti úrazem, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání 
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Hypotéka 1) Povinné riziko: pojištění pro případ smrti.
Volitelná rizika: pojištění pro případ plné invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci, velmi vážných onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti"
na základě, věku a pohlaví klienta, sjednané doby trvání, sjednané výše zajištěného úvěru, frekvence plateb a zvoleném rozsahu Ano Ano
Credit Risk 2) Pojištění pro případ smrti, plné invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci a dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci 1 Kč na 1 000 Kč poskytnutého úvěru Výhradně s Českou spořitelnou Ne
Kvatro 3) Pojištění pro případ smrti, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti a riziko ztráty zaměstnání 1,10 Kč na 1 000 Kč poskytnutého úvěru Ne (jen se Stavební spořitelnou ČS) Ne
Uniqa
(profil, názory)
Pojištění rizika ztráty zaměstnání, denní dávky při pracovní neschopnosti, denní dávky při pobytu v nemocnici fixní měsíční sazba za jednotlivá pojištěná rizika Jen s Raiffeisenbank Ano (samostatně jen denní dávky při pracovní neschopnosti a denní dávky při pobytu v nemocnici)
Vysvětlivky:
1) pojištění je možné uzavírat ke všem typům úvěrů, půjček a hypoték,
2) pojištění ke spotřebitelským, hotovostním úvěrům a americkým hypotékám,
3) k úvěrům ze stavebního spoření a překlenovacím úvěrům od Stavební spořitelny České spořitelny.

Nemoc, ztráta zaměstnání i invalidita mohou potkat každého z nás. Smrt dokonce musí. Uvázat si na krk pravidelné splátky, jejichž výše nebývá nevýznamná, je vždy krok do neznáma. Pojištění schopnosti splácet tak může buď vytáhnout další peníze z kapes, nebo trn z paty. To už závisí na "strýčku Příhodovi"...

Platíte leasingové nebo úvěrové splátky? Pojistili jste se proti platební neschopnosti? Oslovil vás tento produkt, nebo jsou to podle vás zbytečně vyhozené peníze?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Tempo růstu úvěrů se zrychluje. Jak dlouho ještě?

20. 12. 2005 | Dana Chytilová

Tempo růstu úvěrů se zrychluje. Jak dlouho ještě?

Že úvěry obyvatelstva dosahují závratných hodnot, slyšíme téměř na každém kroku. Podívejme se na jejich minulý vývoj i na to, co očekávat do budoucna. A jak si ve srovnání zadluženosti... celý článek

Nulová akontace a nulové navýšení je spíš reklamní trik

8. 12. 2005 | Dana Chytilová

Nulová akontace a nulové navýšení je spíš reklamní trik

Nemáte dost peněz na dárky? Půjčte si na ně, a to bez navýšení a bez přímé splátky, radí poskytovatelé úvěrů. My jsme si jejich zázračné nabídky vyzkoušeli. Jak jsme dopadli, se dočtete... celý článek

Výhodné vánoční půjčky zavánějí lichvou

2. 12. 2005 | Dana Chytilová | 1 komentář

Výhodné vánoční půjčky zavánějí lichvou

Toužíte letos po bohatších Vánocích? Půjčte si na ně, nabádají mnohé bankovní domy. Jsou jejich nabídky opravdu tak výhodné, jak inzerují? Můžete vůbec údajům na reklamních letácích... celý článek

Do banky pro úvěr? Jedině s detektivem

14. 9. 2005 | Dana Chytilová

Do banky pro úvěr? Jedině s detektivem

Jak zjistit, zda vám banka půjčí peníze? Pokud poradce nebude znát číslo vašich bot a co jste měli k večeři, nic vám neřekne. Navíc si pracovníci v rámci jedné banky často protiřečí.... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Partners Financial Services