Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 1. 8. 2020
Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.
Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Zdroj: Shutterstock

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 sice stačí podat do 18. srpna 2020, přehled zdravotní pojišťovně však letos musíte odevzdat do 3. srpna – tedy paradoxně dřív než daňové přiznání. U přehledu sociálního pojištění zůstává „tradiční“ termín – měsíc po daňovém přiznání, což letos znamená nejpozději do 18. září. 

Hlavně pro ty, kdo letos přehledy podávají poprvé, nebo jim tyhle formuláře pokaždé dělají problémy, jsme připravili následující návod. Jak na to, si ukážeme na vzorovém příkladu pana Hlaváče. Jeho průměrný měsíční příjem byl loni 37 800 korun. Vydělává si administrativní činností a uplatňuje 60procentní výdajový paušál.

První strana přehledu pro ČSSZ

Začneme přehledem pro ČSSZ. Stejně jako u daňového přiznání, je i zde na úvod třeba vyplnit základní údaje. Jde o přehled podávaný v tomto roce poprvé, zaškrtneme tedy možnost řádný. Vyplníme také pod jakou okresní správu spadáme – pan Hlaváč patří pod Cheb. Variabilní symbol důchodového pojištění najedete třeba v historii svého bankovního účtu, máte ho u každé platby sociálního pojištění. Opsat ho můžete také z inventury pohledávek od ČSSZ za rok 2019.

Následuje box základní identifikace, k tomu není potřeba nic dodávat. I další tři boxíky vyplníte podle skutečnosti. Pan Hlaváč má stejně jako další osoby samostatně výdělečně činné povinnost podávat daňové přiznání, podává ho sám a vykonával loni jen hlavní výdělečnou činnost. Podle toho boxy B až D vyplní.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

S námi přiznání nebolí

Skřipeček. Zdroj: Shutterstock.com
Skřipeček. Zdroj: Shutterstock.com

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? Rychle, spolehlivě a bezbolestně? Máme řešení!

V boxu E budete počítat – nebo za vás bude počítat interaktivní formulář. Na řádku 25 zapíšete daňový základ pro účely výpočtu sociálního pojištění, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pan Hlaváč měl v roce 2019 příjmy ve výši 453 600 korun, od nich odečetl 60% výdajový paušál, na řádek 25 tak zapíše sumu 181 440 korun.

Pan Hlaváč po celý loňský rok podnikal na hlavní činnost, v obou kolonkách na dalších dvou řádcích tak zapíše maximální možný počet měsíců.

Na řádku 28 vydělíme roční daňový základ počtem měsíců, kdy byla provozována samostatná činnost, v našem případě tedy číslem 12.

Řádek 29 a 31 se vyplňuje jen v případě, že jste vykonávali i vedlejší činnost. Pan Hlaváč je nevyplňuje.

Na řádku 30 se vypočte vyměřovací základ. V případě OSVČ je to 50 procent daňového základu z řádku 25.

Na řádek 32 patří minimální vyměřovací základ. Ten byl v roce 2019 v případě hlavní činnosti ve výši 98 100 korun. Na řádek 32 se ale zapíše tato suma jen v případě, že by skutečný vyměřovací základ z řádku 30 byl nižší. A to není. I na řádku 32 tak bude údaj z řádku 30.

Na řádku 33 si určíte vyměřovací základ, ze kterého se roční pojistné vypočte. Nejnižší může být podle skutečnosti, tedy údaj z řádku 32. Nejvíc pak můžete zadat maximální vyměřovací základ, který loni činil 1 569 552 korun. Víc můžou zadat ti, kdo chtějí zaplatit vyšší důchodové pojištění a tím si zvýšit budoucí důchod. Pan Hlaváč se zachová stejně jako většina dalších OSVČ. Chce platit státu možné minimum, opíše tak údaj z řádku 32.

Na řádku 34 bude nula, protože příjmy ze zaměstnání pan Hlaváč nemá. Na dalším řádku se sečtou řádky 33 a 34.

Řádek 36: Pokud je částka na řádku 35 menší nebo rovna 1 569 552 korun, uvede se hodnota z řádku 33. Pokud částka na řádku 35 má nižší hodnotu, uvede se částka, která se vypočte takto: 1 569 552 minus řádek 34. Jestliže je výsledná částka záporná, uvede se 0. Pro pana Hlaváče platí první možnost, opíše tedy řádek 33.

Na řádku 37 si vypočte, kolik má za rok 2019 zaplatit na důchodovém pojištění. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta. Částku uvedenou na řádku 36 tak vynásobte 0,292 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru.

Na řádku 38 uvedete sumu zaplacenou v roce 2019 na zálohy sociálního pojištění. Pan Hlaváč shodou okolností zaplatil přesně tolik, kolik měl. Řádky 37 a 38 se tedy rovnají, nemá žádný přeplatek ani nedoplatek a na řádku 39 je nula.

Box F pan Hlaváč neřeší, neměl příjmy z vedlejší činnosti.

Zdroj: Peníze.cz

Druhá strana přehledu pro ČSSZ

V boxu G můžete zvolit, co má ČSSZ udělat s přeplatkem, pokud jste ho v minulém roce měli. Můžete si ho nechat poslat složenkou nebo na bankovní účet. Můžete ho také použít na úhradu záloh v roce 2020. Pan Hlaváč přeplatek neměl, tento box tak nevyplňuje.

V boxu H vypočtete (interaktivní formulář to opět udělá za vás) výši zálohy, kterou budete platit ve zbytku roku 2020. Nová výše záloh sociálního pojištění se prvně platí až v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jste podali přehled pro ČSSZ. Díky koronavirové úlevě nemusí podnikatelé za letošní březen až srpen platit zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění, podrobnosti jsme přinesli v samostatném článku.

Kdo chce formuláře?

Zdroj: Shutterstock

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Ty aktuální si můžete snadno stáhnout přímo u nás. Tady je kompletní sada včetně všech příloh a pokynů k vyplnění:

Nebo rovnou zkuste daňovou online aplikaci!

Pan Hlaváč vykonává hlavní činnost, zaškrtne tedy tuto možnost. Měsíční vyměřovací základ se vypočte tak, že vydělíte daňový základ z řádku 25 dvěma (protože vyměřovací základ sociálního pojištění je 50 % daňového základu) a výsledek vydělíte počtem měsíců, kdy jste loni provozovali samostatnou činnost. Panu Hlaváčovi vyjde 7560. Protože to je ale méně než minimální vyměřovací základ ve výši 8175 korun, uvede tuto částku. Z této částky se vypočte výše měsíční zálohy pro rok 2020. Ta bude odpovídat minimální záloze pro rok 2020, tedy 2544 korun.

Nemocenské pojištění si pan Hlaváč neplatí, na řádku 42 je tedy nula.

Box I pan Hlaváč nevyplňuje, v boxu J souhlasí s tím, aby ho pracovníci ČSSZ kontaktovali e-mailem nebo telefonicky a uchovávali jeho kontaktní údaje. Box K opět nevyplňuje, podává řádný přehled. V boxu L podpisem potvrdí, že zadal do přehledu údaje podle pravdy.

Zdroj: Peníze.cz

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Pan Hlaváč je u největší tuzemské zdravotní pojišťovny, proto s ním budeme vyplňovat přehled pro VZP. Úvod je stejný jako u přehledu pro ČSSZ. Jde o řádný přehled a v prvním boxíku Hlaváč vyplní osobní údaje.

Celý rok 2019 měl pan Hlaváč podnikání jako hlavní činnost a musel tedy hradit zálohy na zdravotní pojištění. Nebyl také na nemocenské nebo se například nestaral o nemocné dítě, po celý rok tak na něj platila povinnost minimálního vyměřovacího základu. V druhém boxu tak nic nezaškrtává, třetí box je jednoduchý.

Chaos v odkladech

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ve čtvrtém boxu budeme zase počítat, nebo to za vás udělá interaktivní formulář. Řádky 1 a 2 opíšete z daňového přiznání. K dalším řádkům formulář poskytuje dostatečné instruce k vyplnění, doplňme tak jen, kde se berou některá čísla, se kterými se v nich počítá. Řádek 9 se počítá jako 16 349,50 Kč krát počet měsíců, kdy byla samostatná činnost provozovaná. Suma, která se násobí, je minimálním vyměřovacím měsíčním základem pro výpočet zdravotního pojištění.

Vyměřovací základ na řádku 14 je stejný jako ten na řádku 12, protože jde o minimální vyměřovací základ a ten je vyšší než vyměřovací základ vypočtený z příjmů a výdajů pana Hlaváče. I u zdravotního pojištění vyměřovací základ dělá polovinu daňového základu.

Na řádku 16 se pak počítá suma, kterou je třeba za rok 2019 zaplatit na zdravotní pojištění. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta.

Na řádku 41 uvedete úhrn záloh na zdravotní pojištění zaplacených v roce 2019. Na dalším řádku vypočtete rozdíl mezi zaplacenými zálohami a tím, co zaplatit skutečně máte. Pan Hlaváč je na nule, nemá tak přeplatek ani nedoplatek.

V šestém boxu vypočtete výši zálohy na rok 2020. Připomeňme, že pokud platíte minimální, měli jste už od lednové splátky hradit její novou výši (znovu připomínáme, že od března do srpna stát minimální zálohy OSVČ odpustil). Pan Hlaváč bude i ve zbytku roku platit minimální zálohu, protože jeho vyměřovací základ je nízký.

Na konci přehledu opět podpisem potvrdíte, že jste přehled vyplnili pravdivě.

Zdroj: Peníze.cz

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Jurečka představil důchodovou reformu. Co všechno se změní?

15. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Jurečka představil důchodovou reformu. Co všechno se změní?

Posune se věk odchodu do důchodu. Zpomalí růst penzí, ale zvýší se minimální důchod. Manželé budou moci sdílet odvody na sociální pojištění. Co dalšího přináší dlouho očekávaná reforma... celý článek

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

23. 10. 2023 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera | 3 komentáře

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

Vládní balíček zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění více, než by stouply „standardně“ jen podle růstu průměrné mzdy. Připlatí si také ti, co využívají paušální daň.... celý článek

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

29. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Pár kliků a víte, kolik dlužíte. Sociálka spustila novou službu

11. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Pár kliků a víte, kolik dlužíte. Sociálka spustila novou službu

Na ePortálu ČSSZ si teď můžou především osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatelé zjistit, jestli dluží na pojistném a případně kolik. Službu spustila sociální správa v rámci... celý článek

Změny v důchodech: Vláda schválila dvě, kdy přijdou další?

28. 6. 2023 | Kateřina Hovorková

Změny v důchodech: Vláda schválila dvě, kdy přijdou další?

Společně s konsolidačním balíčkem vláda v květnu představila i chystané změny v penzijním systému. Mezi novelami, které dnes podpořila, jsou ale zatím jenom dvě změny: vyšší odvody... celý článek

Partners Financial Services