Přehled o příjmech a výdajích pro sociálku za rok 2016: Čas do druhého května

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 27. 3. 2017
Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení se podává nejpozději měsíc po daňovém přiznání, letos tedy do druhého května. Poradíme, jak na to. Nabízíme čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled hravě vyplní za vás.
Přehled o příjmech a výdajích pro sociálku za rok 2016: Čas do druhého května

Přehled o příjmech a výdajích musí v roce 2017 okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ; případně Pražské správě sociálního zabezpečení – PSSZ nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně – MSSZ) podat každá OSVČ, která loni vykonávala výdělečnou činnost. Nezáleží, jestli jste měli podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost. Povinnost pro vás platí i v případě, že jste loni podnikali jen část roku nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun (a nemuseli tudíž podávat daňové přiznání), přehled musíte dokonce podat, i když vaše příjmy byly nulové.

Termíny: Kdy podat přehled

Přehled za loňský rok byste měli sociálce odevzdat do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání, letos tedy do druhého května. Jestli vám daňové přiznání chystá daňový poradce, termín pro podání přiznání se posouvá a s ním i lhůta pro odevzdání přehledu – přiznání musí být podané do třetího července, přehled o příjmech a výdajích do prvního srpna, nejpozději do konce dubna to ale musíte sociálce sdělit a doložit jí zplnomocnění daňového poradce.

Pokud vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu na podání daňového přiznání prodloužil, podává se přehled okresní správě sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od konce lhůty na podání přiznání.

Daňový seriál

Daňové přiznání za rok 2016

Řešíte daňové přiznání na poslední chvíli? Oceníte naše rady:

Podrobně jsme vás přiznáváním daně z příjmů za rok 2016 provedli v daňovém seriálu:

Kdo daňové přiznání nepodává – například proto, že měl loni jen velmi nízké příjmy – musí přehled sociálce odevzdat do posledního července.

Jestli platíte daň z příjmů paušální částkou, uvedete to v přehledu. Nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste přehled podali, pak musíte sociálce doložit protokol o platbě daně paušální částkou. Jestli máte v protokolu stanovenou paušální daň na víc zdaňovacích období, v dalších letech už bude stačit podat jen přehled, bez protokolu. Pozor na to, že paušální daň je něco jiného než odečítání výdajů paušálem:

Jak se přehled podává

Než začnete přehled o příjmech a výdajích vyplňovat, připravte si k ruce inventuru, kterou vám na začátku roku poslala sociálka, najdete v ní tabulku předepsaného pojistného a zaplacených záloh za loňský rok. Hodit se bude také vaše daňové přiznání, některé údaje z něj opíšete.

Stahujte!

Vždy čerstvé formuláře na Peníze.cz

Formuláře můžete stahovat z pohodlí domova. V naší galerii formulářů najdete:

  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016
  • Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích
  • Formuláře přehledů pro všechny zdravotní pojišťovny, včetně pokynů k vyplnění

Přehled se odevzdává místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, podle vašeho trvalého bydliště, kontakty hledejte v našem rozcestníku. Možností, jak přehled vyplnit a odevzdat je víc:

  • necháte naši daňovou aplikaci, aby přehled o příjmech a výdajích vyplnila za vás, vytisknete ho a osobně nebo poštou doručíte příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,
  • stáhnete a vytisknete si Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, ručně vyplníte a doručíte osobně nebo poštou příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,
  • v počítači vyplníte interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ,  vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZtiskopis odešlete přes veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP/APEP), jestliže máte uznávaný elektronický podpis,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZodešlete přehled přímo do určené datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), pokud máte aktivovanou datovou schránku,
  • přehled v čitelném formátu můžete doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže máte elektronický podpis nebo datovou schránku.

Interaktivní formuláře spočítají hodně za vás, stačí zadat vstupní čísla, fungují jako kalkulačka. Abyste mohli vyplňovat interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ, nepotřebujete datovou schránku ani elektronický podpis. Po vyplnění stačí formulář vytisknout (zvolit tlačítko pro „tisk“, čímž se formulář převede do formátu pdf) a odevzdat nebo poslat v papírové verzi okresní sociálce.

Když zadáte přihlašovací údaje ke své datové schránce a přihlásíte se, automaticky se vyplní vaše identifikační údaje z databáze sociálky.

Pokud si některou kolonkou při vyplňování nebudete jistí, mrkněte do pokynů k přehledu, nabízíme je ke stažení v naší galerii formulářů.

Copak je...

... vedlejší činnost

Jestli chcete, aby se vaše podnikání považovalo za vedlejší činnost, musíte to sociálce oznámit – na přehledu zaškrtnete, ve kterých měsících jste podnikali v rámci hlavní činnosti a ve kterých v rámci vedlejší činnosti. Některé důvody pro vedlejší činnost si sociálka ověří sama ve svých databázích, jiné musíte doložit sami – a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste podali přehled.

K později odevzdaným potvrzením už sociálka nebude přihlížet.

Za vedlejší činnost se považuje podnikání v těch měsících, kdy jste alespoň část měsíce vykonávali výdělečnou činnost a alespoň část této doby trval důvod pro vedlejší činnost.

Do kdy zaplatit

Když vám v přehledu po výsledném propočtu vyjde, že máte na sociálním pojištění za loňský rok nedoplatek, musíte tuto částku okresní správě sociálního pojištění uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém jste podali nebo měli podat přehled. Za den platby se považuje den, kdy peníze dorazí sociálce nebo kdy hotově zaplatíte v její pokladně (druhá možnost připadá v úvahu, když nedoplatek není vyšší než deset tisíc korun). Za každý den prodlení naskakuje penále ve výší 0, 05 procenta z dlužné sumy; stejné penále naskakuje, když zaplatíte nižší částku, než jste zaplatit měli.

Propojeno!

Zálohy: Sociální pojištění v roce 2017

Po podání přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení podnikatelé začínají platit novou výši záloh, tedy obvykle od května. Ke své výši zálohy se dopočtete v přehledu. Jak se zálohy počítají a jaké jsou minimální zálohy v roce 2017, se dočtete v článku:

Tip!

S daňovou aplikací snadno a rychle

Během patnácti minut je hotovo, bez registrace. Jen odpovídáte na otázky jako v dotazníku, daňová kalkulačka vypočte výši daně a vyplněné daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociálku vám obratem pošle na mail. Pak se můžete rozhodnout, jestli zaplatíte sto padesát korun za verzi k tisku. Tu stačí podepsat a poslat nebo odnést na finanční úřad, respektive na sociálku a do pojišťovny. Když něco zapomenete, můžete se do aplikace vrátit a údaje opravit, i po zaplacení.

Co když v přehledu uděláte chybu

Když podáte přehled a později se ukáže, že váš vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění byl vyšší, než jste uvedli, musíte to sociálce sdělit do osmi dnů od chvíle, kdy jste se o chybě dozvěděli. Uděláte to jednoduše tak, že podáte opravný přehled o příjmech a výdajích – formulář se neliší, pouze zaškrtnete, že jde o opravný přehled a uvedete důvod jeho podání. Tím může být třeba opravné nebo dodatečné daňové přiznání, odhalená chyba v účetnictví nebo kontrola z finančního úřadu. Do opravného přehledu napíšete novou výši vyměřovacího základu, změnu můžete doložit kopií daňového přiznání. Nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů ode dne, kdy jste podali nebo měli podat opravný přehled.

Když naopak zjistíte, že váš vyměřovací základ je ve skutečnosti nižší, než jste napsali do přehledu, máte na podání opravného přehledu tři měsíce po měsíci, kdy jste se o změně dozvěděli. Opravný přehled se v tom případě automaticky považuje za žádost o vrácení přeplatku.

Když přehled neupravujete kvůli dodatečně zjištěným faktům, tedy kvůli opravnému daňovému přiznání nebo kontrole z finančního úřadu, ale opravujete jen chybu v přehledu, nepodáváte opravný přehled ale pouze opravu řádného přehledu.

Pokuty: Když přehled nepodáte

Když přehled nepodáte vůbec, podáte ho pozdě nebo nepoužijete předepsaný formulář, může vám okresní správa sociálního zabezpečení udělit pokutu až ve výši dvacet tisíc korun. Při opakovaném porušování povinností až ve výši sto tisíc. Pokutu smí sociálka uložit do dvou let ode dne, kdy se dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději ale do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně, zdravotní a sociální pojištění

nebo vlastní částka
měsíců
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

8. 4. 2022 | Petr Kučera

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme. celý článek

Změna pro OSVČ. Výpis pojistného už nepřijde poštou

2. 2. 2022 | Jiří Hovorka | 23 komentářů

Změna pro OSVČ. Výpis pojistného už nepřijde poštou

Výpis zaplaceného sociální pojištění za loňský rok už osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) letos na začátku února nedorazí. Česká správa sociálního pojištění změnila přístup a... celý článek

Minimální zálohy na pojistné OSVČ výrazně stoupnou

30. 1. 2022 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Minimální zálohy na pojistné OSVČ výrazně stoupnou

Nejpozději do 8. února by si podnikatelé měli zkontrolovat platbu zálohy na zdravotní pojištění. Nové minimum se totiž týká hned platby za leden. U sociálního pojištění je ještě čas... celý článek

Sociální pojištění OSVČ 2022. Minimální zálohy a pravidla

1. 12. 2021 | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Sociální pojištění OSVČ 2022. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Při karanténě dostanete víc. Vyšší nemocenská prošla

19. 11. 2021 | Petr Kučera | 23 komentářů

Při karanténě dostanete víc. Vyšší nemocenská prošla

Pozor: Aktuální informace po definitivním schválení najdete v novém článku!

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.