Z mateřské a rodičovské zpátky do práce: Co můžete od šéfa žádat

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 11. 4. 2016 | 8 komentářů
Smíte si určit termín návratu z mateřské a rodičovské, jak chcete? Jak dlouho musí zaměstnavatel držet místo? Máte zaručenou původní židli? Co když chcete nastoupit jen na zkrácený úvazek? A kde hledat zastání, když šéf poruší zákon? Praktické rady pro rodiče, kteří se vracejí do práce.
Z mateřské a rodičovské zpátky do práce: Co můžete od šéfa žádat

V době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené je zaměstnankyně (nebo zaměstnanec) pod zvláštní ochranou. Pokud má smlouvu na dobu neurčitou, nemůže dostat vyhazov – až na mimořádné případy, které rozebereme níž.

Těhotnou ženu může zaměstnavatel propustit jedině, když se podnik nebo jeho část zruší. Nebo když zaměstnankyně zvlášť hrubě poruší pracovní povinnosti, případně ji odsoudí k trestu odnětí svobody. Za to je okamžitá výpověď.

Výpověď pro nadbytečnost nebo z jiných organizačních důvodů v těhotenství, ani v průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostat nemůžete. Když otěhotníte během výpovědní doby, nezapočítá se doba těhotenství, mateřské a rodičovské do výpovědní lhůty, zbytek se rozběhne až po jejich konci.

Povinné ohledy

Těhotenství

Pokud těhotná zaměstnankyně vykonává práci, která je s těhotenstvím neslučitelná nebo těhotenství podle zdravotního posudku ohrožuje, je zaměstnavatel povinný přeložit ji dočasně na jinou práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku. Když těhotná zaměstnankyně pracující v noci požádá o přeložení na denní práci, musí zaměstnavatel vyhovět. Stejné nároky mají zaměstnané matky do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, které kojí.

Těhotným zaměstnavatel nemůže nařizovat práci přesčas. Na pracovní cesty vás smí vysílat, jen když budete souhlasit.

Ochranná lhůta trvá, dokud rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nejvýš ale do tří let dítěte. A nezapomeňte, že rodičovská dovolená od zaměstnavatele není totéž jako doba, kdy čerpáte rodičovský příspěvek od státu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jestli jste zaměstnaní na dobu určitou, platí popsaná ochrana pouze do konce smlouvy, její prodloužení si kvůli těhotenství nebo rodičovství nárokovat nemůžete. 

Tip!

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Když budete kvůli těhotenství či mateřství přeložena na jinou práci a bez vlastního zavinění tak budete mít nižší výdělek než dřív, můžete čerpat takzvaný vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce devátého měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Těhotné ženě se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce devátého měsíce po porodu a u žen, které kojí, po dobu kojení.

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vydá ošetřující lékař nebo gynekolog. Podejte ji u zaměstnavatele. V případě sporu se obraťte na okresní správu sociálního zabezpečení.

Podrobnější informace hledejte v našem článku:

Vyrovnávací příspěvek: Nižší příjem kvůli těhotenství a mateřství vám musejí dorovnat

Na všechno papír

Ať to máte černé na bílém

Se zaměstnavatelem vše domlouvejte písemně a pečlivě komunikaci uschovávejte – včetně potvrzení o předání dokumentů nebo podacích lístků. Ať už půjde o oznámení plánované délky rodičovské dovolené, informaci, že se blíží její konec a nastoupíte zpět do práce nebo žádost o přidělení práce podle pracovní smlouvy. Když se později začnete přít, budou se podklady hodit.

Délka mateřské a rodičovské: Rozhodujete vy

O délce své mateřské a rodičovské dovolené rozhodujete vy. Až do tří let věku dítěte vám musí zaměstnavatel vyhovět. Dohodnout byste se měli předem. Když zaměstnavateli délku mateřské a rodičovské nenahlásíte, automaticky se má za to, že budete na rodičovské do tří let věku dítěte.

Když nahlásíte kratší rodičovskou a rozmyslíte se – budete chtít doma zůstat s dítětem déle – zaměstnavatel musí vyhovět. Stejně tak můžete nastoupit zpět do zaměstnání a pak se na rodičovskou znovu vrátit. Stejná práva jako maminky mají tátové na rodičovské dovolené. To vše ale platí jen do tří let potomka.

Když se vám narodí druhé dítě a na jednu rodičovskou plynule navážete další mateřskou (a rodičovskou), pokračují stejná pravidla – zaměstnavatel musí místo držet až do tří let dalšího potomka.

Složitější je rodičovskou dovolenou ukončit dřív, než jste šéfovi původně ohlásili. Tady jsou právní výklady dva: podle jednoho je to možné jen se souhlasem zaměstnavatele, podle jiného musí zaměstnavatel i v tomto případě vyjít vstříc.

Když budete chtít s dítětem být doma i po jeho třetích narozeninách, příliš si toho v práci nárokovat nemůžete. Můžete se se zaměstnavatelem pokusit domluvit na čerpání neplaceného volna, nemusí ale souhlasit, může vám dát výpověď. Jedinou výjimkou je případ, kdy pro dítě nemůžete sehnat školku.

V každém případě nezapomeňte šéfovi předem nahlásit, že se váš návrat z mateřské či rodičovské blíží, ať s vámi počítá.

Rodina kalkulaček

Pro rodiče, kteří chtějí mít všechno spočítané

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Na původní židli?

Když se vrátíte do práce hned po mateřské dovolené, která obvykle trvá 28 týdnů, v případě dvojčat 37 týdnů, máte nárok vrátit se přímo na dřívější pozici. V případě, že byla zrušená, musí vás zaměstnavatel zařadit podle pracovní smlouvy – můžete tedy kupříkladu vykonávat obdobnou funkci na jiném oddělení. Nárok na původní pozici má také otec po konci rodičovské dovolené, kterou čerpal v rozsahu doby, ve kterém smí žena čerpat mateřskou dovolenou.

Když se do zaměstnání vrátíte později, nemáte už nárok přímo na původní pozici, ale šéf vás musí umístit na pozici, která odpovídá vaší pracovní smlouvě.  Záleží tedy, jaká náplň práce je v ní sjednána. Zaměstnavatel na vás nesmí tlačit, abyste pracovní smlouvu měnili, ať už jde o náplň práce, mzdu nebo třeba pracovní úvazek.

Řekněte si o nižší úvazek

Těhotná žena i člověk pečující o dítě do patnácti let – což je přirozeně i matka nebo otec po mateřské či rodičovské dovolené – si podle zákoníku práce může v práci říct o zkrácení úvazku nebo úpravu rozvrhu týdenní pracovní doby a zaměstnavatel mu musí vyjít vstříc. Jedinou výjimkou jsou „vážné provozní důvody“ na straně zaměstnavatele, které by ohrozily nebo znemožnily chod podniku či úřadu a které musí být zaměstnavatel schopen jednoznačně prokázat, dojde-li na soudní spor.

Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než jeden rok, podle zákoníku práce zaměstnavatel nesmí nařizovat práci přesčas.

Jestli pečujete o dítě do osmi let, na pracovní cesty vás může šéf posílat, jen když budete souhlasit.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Příliš dobrý záskok není důvod k propuštění

Pokud vám zaměstnavatel práci podle pracovní smlouvy objektivně dát nemůže, protože takovou práci už prostě nemá, můžete se dohodnout na změně pracovní smlouvy. Pokud nebudete souhlasit (což nemáte povinné), bude nastalá situace hodnocená jako překážka v práci na straně zaměstnavatele. Pro vás to znamená nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celou dobu, kdy práci nedostáváte. Až do konce pracovního poměru nebo změny smlouvy.

Prostý fakt, že člověk, který vás v době nepřítomnosti zastupoval, se osvědčil a zaměstnavatel teď má dva lidi na téže místo, důvodem k vašemu propuštění být nesmí.

Propustit vás smí jedině kvůli změně organizační struktury, které nastala v době vaší nepřítomnosti. Příklad: pracujete jako účetní a firma všechny pozice účetních zruší a najme si na účetnictví externí společnost. Organizační změna by neměla být účelová, aby zaměstnavateli umožnila se vás elegantně zbavit. V praxi ale samozřejmě zaměstnanec většinou tahá za kratší konec, zaměstnavatel může leccos zaonačit.

Nemusíte si to ovšem nechat líbit. Když zaměstnavatel poruší zákon nebo vás bude poškozovat, můžete si stěžovat na oblastní pobočce Státní inspekce práce, která věc prověří a případně zaměstnavateli udělí pokutu. S žalobou se můžete obrátit také na soud.

Každopádně, jestli dostanete výpověď z organizačních důvodů, máte nárok na odstupné. V závislosti na odpracovaných letech se rovná jednomu až třem průměrným měsíčním výdělkům. I v případě, že kvůli organizačním důvodům přistoupíte na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Pozor!

Na pracák spěchejte, jinak dostanete málo

Teorie je věc jedna, v praxi se často stává, že se matka po rodičovské na původní místo už prostě nevrátí, nebo vrátí, ale pracovní poměr nemá dlouhého trvání – sama ho ukončí nebo je odejita. V takovém případě je třeba jednat rychle, jinak přijdete o peníze.

Pokud jste byli před posledním zaměstnáním na rodičovské a nepřihlásíte se úřadu práce do tří dnů od skončení pracovního poměru, jako poslední zaměstnání se započítá péče o dítě do čtyř let. Když se přihlásíte do tří dnů, evidence na úřadu práce přímo naváže na zaměstnání a podpora se vypočítá z průměrné mzdy. U lidí, kteří třídenní lhůtu propásnou, se bere za to, že dobu bezprostředně před zařazením do evidence strávili opět péčí o dítě, tedy náhradní dobou zaměstnání. Podpora se pak počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství a dosáhne jen přibližně tří tisíc měsíčně. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 2. 2017 19:30, Pekárková Pavla

Dobry den jsem na prvni materske a planujeme i druhe miminko.V praci mam na neurcito,jak je to kdybych napojila na druhou materskou muzou me v praci vyhodit, kdyz nenastoupim po 3 letech?

+28
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 4. 2016 18:35, Mkk

Dobrý den,
naše zaměstnankyně se smlouvou na dobu neurčitou končila RD dne 2.4.16.
Ke dni 1.4.16 jí ale lékař vystavil neschopenku z důvodu dalšího těhotenství. Zaměstnankyně počítá s tím, že do nástupu na MD, tedy přibližně 8 měsíců bude v prac. neschopnosti. Musíme ji tedy zaměstnat po uplynutí 3 let MD a RD? Existuje zde nějaká výjimka?
Děkuji

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vyrovnávací příspěvek: Nižší příjem kvůli těhotenství a mateřství vám musejí dorovnat

20. 4. 2016 | Petra Dlouhá

Vyrovnávací příspěvek: Nižší příjem kvůli těhotenství a mateřství vám musejí dorovnat

Když budete kvůli těhotenství nebo mateřství přeložena na jinou práci a klesnou vám příjmy, můžete čerpat takzvaný vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Poradíme, jak a kde... celý článek

Nově pro rodiny: Kratší rodičovská, volno pro otce, pečovatelská dovolená a další

24. 9. 2015 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Nově pro rodiny: Kratší rodičovská, volno pro otce, pečovatelská dovolená a další

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo balíček změn pro rodiny: rodičovská dovolená na půl roku, otcovské volno po narození dítěte, „mikrojesle“ a zcela nová pečovatelská dovolená... celý článek

Babička s dědou na rodičovskou? Zdravý rozum říká ano

18. 6. 2015 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Babička s dědou na rodičovskou? Zdravý rozum říká ano

Některé nápady, jak pomoci mladým rodinám, jsou pochybné, třeba loňský plán posílat na část rodičovské povinně i otce. Teď tu máme (konečně!) taky nápad rozumný, takový který místo... celý článek

OECD radí Česku: Zkraťte mateřskou na jeden rok!

17. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 65 komentářů

OECD radí Česku: Zkraťte mateřskou na jeden rok!

Zkraťte mateřskou na rok a ušetřené peníze využijte na nové jesle a školky. To doporučila Česku Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Rozhýbe to ekonomiku i kariéru matek,... celý článek

Naši nejdražší. Mateřská školka. První investice do vzdělání

20. 2. 2013 | Jitka Šorfová

Naši nejdražší. Mateřská školka. První investice do vzdělání

V březnu proběhnou zápisy do mateřských škol. Mnoho rodičů bude očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí s napětím, jaké zažívá hráč nad stolem s ruletou. Rodiče, kterým končí rodičovská... celý článek

Partners Financial Services