Naši nejdražší. Mateřská školka. První investice do vzdělání

Jitka Šorfová | rubrika: Když se řekne | 20. 2. 2013
V březnu proběhnou zápisy do mateřských škol. Mnoho rodičů bude očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí s napětím, jaké zažívá hráč nad stolem s ruletou. Rodiče, kterým končí rodičovská a chystají se nastoupit zpět do zaměstnání, budou mít možná nervozitou okousané nehty. Jakou mají šanci, že se jejich dítko do mateřské školky dostane? A kolik to vlastně bude stát?
Naši nejdražší. Mateřská školka. První investice do vzdělání

Od 90. let je počet míst v mateřských školách trvale nižší než počet přihlašovaných dětí. Máme tady na mysli místa ve státních mateřských školách. Převis poptávky částečně řeší nabídka soukromých školek, ty však bývají mnohdy pro mladou rodinu s dětmi finančně nedostupné. Nejhůř jsou na tom maminky více dětí na rodičovské, které chtějí zapsat do školky své nejstarší, sotva tříleté dítko, zvlášť pokud reálně bydlí v obci, kde nemají uvedeno trvalé bydliště. Většina školek zavedla tzv. bodový systém kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V něm bodově zvýhodňuje děti starší, s trvalým bydlištěm na území obce, která je zřizovatelem školky, děti, jejichž sourozenec již danou školku navštěvuje a mnohdy také děti zaměstnaných rodičů. Preference dětí v posledním roce před zahájením školní docházky je dána školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.). Předškoláci dokonce tento poslední rok v mateřince neplatí školné. Ale pozor, od letošního roku budou školné nově platit i děti, které dostaly odklad školní docházky a absolvují tak „poslední“ rok školky dvakrát. Problematikou přijímacích kritérií se na podzim roku 2012 zabýval dokonce veřejný ochránce práv, Pavel Varvařovský. Ozývalo se totiž stále víc rodičů, kterým vyhlášená kritéria připadala diskriminační. Ombudsman uznal legitimnost některých kritérií (např. věk nebo trvalé bydliště), ale jiná označil přímo jako diskriminační (např. zvýhodnění dětí zaměstnanců obce, znevýhodnění dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodňování dětí, jejichž rodiče pečují doma o další dítě). Žádné kritérium nesmí být používáno bezvýhradně a právě „sporná“ kritéria by měla být zvažována pouze při rovnosti bodů. Obecně o (ne)přijetí dítěte do školky rozhoduje pouze ředitel(ka) MŠ. Mělo by se vždy přihlížet k individuálním potřebám dětí a také by mělo být pokaždé jasně zdůvodněno, proč nebylo dítě do školky přijato.

Propojeno

Rodičovský příspěvek a prcek ve školce

Další příjemnou změnou je, že bude možné umístit dítě do školky či jeslí, aniž přitom rodiče přijdou o nárok na příspěvek. Ovšem – do dvou let nesmí dítě v takovém zařízení měsíčně trávit víc než 46 hodin.

Soukromá školka – Harvard pro mrňata?

Zásadní rozdíl mezi soukromou a státní školkou tkví především v tom, že soukromá školka vzniká za účelem dosažením zisku, zatímco státní, nebo lépe řečeno obecní školky jsou neziskové příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že se soukromé školky chovají tržně, nabízejí daleko flexibilnější služby. Dítě můžete zapsat pouze na určitý počet dní v týdnu, dítko vám v prostorách školky ohlídají i po pracovní době, většinou zde je menší kolektiv dětí, a tudíž individuálnější přístup a péče. Za to všechno se ale samozřejmě platí. A platí se poměrně dost. Možná že patříte mezi ty, kteří chtějí svým ratolestem dopřát absolutní nadstandard, a proto vás měsíční školné kolem 18 tisíc korun nijak nezaskočí. Vaše dítko si bude v takovém případě užívat v dvojjazyčném zařízení, které se zpravidla řídí britským systémem vzdělávání. Pokud pro vás soukromá školka znamená spíš alternativu v případě, že se vaše dítě nedostalo do státní školky nebo vás vaše vzpomínky na vlastní návštěvy tohoto ústavu dodnes budí ze spaní, najdete soukromé školky za ceny o něco přijatelnější. Při každodenní celodenní docházce se ale nedostanete pod šest tisíc měsíčně za školné. K tomu se zpravidla připočítává ještě stravné. Mnoho školek také požaduje nevratný registrační poplatek kolem čtyř tisíc korun, jako záruku, že přihlášené dítě do školky skutečně nastoupí.

Závodka, nebo luxusní restaurace?

Zatímco školné se platí předem a až na výjimky jde o nevratnou platbu, stravné logicky platíte jen za ty dny, kdy vaše dítě ve školce skutečně bylo. To je stejné pro státní i soukromé školky. Ve státních školkách platí rodiče pouze část skutečných nákladů na stravu. Tato platba je různá, ale zpravidla se pohybuje mezi 30 a 40 korunami na den. Zbytek nákladů hradí částečně obec jako zřizovatel a částečně stát (ze státního rozpočtu jdou mzdové prostředky zaměstnanců školky). Kalkulace stravy pro jedno dítě na den je zhruba 80 až 85 korun. Drahé soukromé školky, které si měsíčně účtují hodně přes deset tisíc, někdy započítávají stravné už do ceny školného. Tam, kde se školné pohybuje do deseti tisíc měsíčně je většinou potřeba počítat se stravným navíc. Někde cena zhruba odpovídá kalkulaci státních školek (kolem 80 korun za den), jinde vaše dítko nasytí za větší peníze. Počítat můžete třeba i se 150 korunami na den.

Smečka kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Aby se děti ani chvilku nenudily!

Dnes je naprosto běžné, že už malé děti od tří let mají na každý den v týdnu naplánovaný nějaký zájmový kroužek. Vzdělávací agentury se předhánějí v nabídce volnočasových aktivit pro děti přímo v mateřských školách. Nejčastěji je to výuka angličtiny, hraní na flétnu, taneční kroužek nebo třeba keramika. V soukromých školkách je mnoho aktivit započtených rovnou v ceně školného a za další, poněkud exkluzivnější lze připlatit. Děti se tak můžou třeba naučit základy golfu.

Jak moc činností dětem naplánovat je spíš otázka pro psychologa. Nejmenším dětem dá v celku zabrat samotná nutnost koexistovat ve školce s ostatními dětmi, dělit se s nimi o svůj prostor a překonat pocit odloučení od rodičů. Starší děti, které se již snáz soustředí na určitou činnost, si po odpoledním spánku zájmový kroužek s chutí užijou. Pololetní platba za kroužky je zpravidla od šesti set korun za aktivity typu sportovní hry nebo tanečky. Výtvarné činnosti náročnější na materiál stojí kolem tisícovky. Mnoho školek také nabízí kurz plavání pro předškoláčky. U těch je cena zpravidla kolem 1500 korun za kurz, musíte si ale připočítat také cenu za dopravu (ta může někdy převýšit i cenu samotného kurzu). Některé školky využívají své polohy v blízkosti lyžařských středisek a přes zimu nabízejí také výuku lyžování.

Suma sumárum

Soukromé školky mají většinou na svých stránkách ceníky a možnosti čerpání služeb. Můžete si tedy spočítat, zda máte na to, dávat dítko do školky každý den od rána do večera, nebo zvolit docházku, která se skloubí třeba s vaším částečným úvazkem. Dá se předpokládat, že vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídě je péče v takovém zařízení individuálnější než ve školkách státních. Pokud bude vaší volbou soukromá školka, pravděpodobně budete hledat takovou, která bude nejlíp vyhovovat vašemu dítěti a vašim finančním možnostech. Ve státních školkách platí ohledně docházky striktnější pravidla. Děti mladší tří let, pokud se do školky kapacitně vejdou, mohou chodit do školky jen pět dní v měsíci. Od tří let potom platíte školné stejné, ač využíváte školku třeba jen tři dny v týdnu. Vzhledem k velkému zájmu o místa ve státních školkách je často v jedné třídě zapsáno až 28 dětí. Málokdy se stává, že by byly přítomny najednou všechny zapsané děti, nicméně je běžné, že jedna učitelka má na starost přes dvacet dětí. Takové počty dětí samozřejmě neumožňují tak individuální přístup, jaký je možný v menších kolektivech. Čím víc dětí, tím „přísnější“ pravidla se musí dodržovat. V žádném případě to ale neznamená, že zatímco v soukromých školkách o děti pečují usměvaví andělé s nebeskou trpělivostí a děti můžou dělat všechno, co se jim zachce, ve státních školkách jsou jen přísné dozorkyně vyžadující disciplínu. Taková představa by byla opravdu hodně extrémní.

Anketa

Posílali byste dítko do soukromé školky?

Ani státní školka není zadarmo

Od platby školného ve státních školkách jsou osvobozeny pouze děti , které navštěvují školku poslední rok před nástupem do základní školy. Obecně se školné ve státních školkách pohybuje od 500 do 1000 korun. Stravné vychází při ceně cca 35 korun za den na částku kolem 750 korun měsíčně. Dál počítejte s jednorázovým příspěvkem na SRPŠ (kolem 500 korun), ze kterého se hradí různé akce školky jako například divadelní představení ve školce, výlety a podobně. Některé školky také požadují „dobrovolný“ sponzorský dar. Kupříkladu v jedné středočeské obci nedaleko Prahy přijmou do obecní školky dítě, které v obci nemá trvalé bydliště, za předpokladu, že rodiče uhradí sponzorský dar obci ve výši 18000 korun. Tato praxe rozhodně není ojedinělá. Připravte se proto, že s nástupem vašeho dítka do vzdělávacího zařízení pro nejmenší se vaše konto začne víc či míň otřásat.

Ať už vaše dítko v následujícím školním roce nastoupí do státní ,nebo soukromé školky, přejeme mu hodné paní učitelky a vám pravidelný příjem, abyste na to všechno prostě měli.

Stát přispívá i soukromým školkám

Také soukromé školky zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy můžou dosáhnout na státní peníze. Tyto dotace jsou určeny na neinvestiční výdaje, především na mzdové náklady. Tato zařízení jsou pod kontrolou České školní inspekce a musí splňovat přísnější normy než školky, které jsou zřízeny podle živnostenského zákona. Ty nemají na státní příspěvky nárok.

A co firemní školky?

Firemní školky, tedy mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, jsou především zaměstnaneckým benefitem. Díky nové právní úpravě je nyní zřízení firemní školky jednodušší než dřív. I tato zařízení mohou čerpat dotace ze státního rozpočtu, pokud jsou zřízeny podle školského zákona. Investiční a provozní náklady platí zřizovatel sám. Případnou ztrátu z provozu může zahrnout do daňových výdajů.

Mateřské školy podle zřizovatele

(pouze MŠ registrované v Rejstříku škol MŠMT)

Zřizovatel

Počet MŠ

z toho MŠ pro děti se speciálními výukovými potřebami

Stát - MŠMT

8

8

Obec

4638

12

Kraj

77

73

Církev

31

4

Soukromník *)

126

13

*) Na internetu najdeme odkazy na téměř 500 soukromých školek. Většina z nich ale vznikla podle jiného než školského zákona.

Zdroj: Statistická ročenka škol 2010, Ústav pro informace ve vzdělávání

Mateřské školy podle regionů

 

Počet dětí 3–5 let

 

Počet MŠ celkem/

z toho MŠ pro děti se speciálními výukovými potřebami

Počet MŠ na 100 dětí 3–5 let

ČR

309 257

4880

110

1,56

Praha

34 564

331

18

0,93

Středočeský kraj

40 919

663

10

1,59

Jihočeský kraj

18 677

296

7

1,57

Plzeňský kraj

16 492

260

4

1,55

Karlovarský kraj

9 050

120

2

1,33

Ústecký kraj

26 210

328

5

1,25

Liberecký kraj

13 121

228

8

1,65

Královéhradecký kraj

16 126

296

8

1,82

Pardubický kraj

15 141

309

2

2,03

Vysočina

14 970

274

1

1,82

Jihomoravský kraj

33 184

633

16

1,9

Olomoucký kraj

18 443

367

9

1,95

Zlínský kraj

16 530

308

5

1,87

Moravskoslezský kraj

35 830

467

15

1,31

Zdroj: Kraje, školy, čísla 2009. Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010

 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Naši nejdražší: Líbejte babičkám ruce, chůva stojí majlant!

11. 12. 2012 | Jitka Šorfová | 7 komentářů

Naši nejdražší: Líbejte babičkám ruce, chůva stojí majlant!

Pro rodiny s malými dětmi může být babička či dědeček, kterým můžou v případě potřeby svěřit ratolesti na hlídání, artikl k nezaplacení. Doslova. Jak a za kolik můžete sehnat hlídání... celý článek

Očima expertů: Proč stát nepodporuje rodiny s dětmi?

24. 8. 2012 | Ondřej Tůma | 37 komentářů

Očima expertů: Proč stát nepodporuje rodiny s dětmi?

Stát sice naříká, že je moc důchodců a málo batolat, rodiny s dětmi ale nedokáže nijak podpořit. Co si o tom myslí členové Národní ekonomické rady vlády Pavel Kohout a Daniel Münich,... celý článek

Školky jen pro vyvolené. Pomůžou „dětské skupiny“?

29. 5. 2012 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Školky jen pro vyvolené. Pomůžou „dětské skupiny“?

Má skvělou budoucnost, sotva začalo lézt, už vymýšlíte, jak ho pošlete na Harvard? Zadržte! Radši se začněte starat, aby ho vzali do mateřské školky. Dostat se do ní je u nás tvrdší... celý článek

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

1. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ | 133 komentářů

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

Změny v rodičovské by měly přijít od 1. ledna. Pokud ovšem novela příslušného zákona projde senátem, poslanci už ji odkývali. Víceméně s tím ale můžete počítat. A taky s námi můžete... celý článek

Partners Financial Services