Školky jen pro vyvolené. Pomůžou „dětské skupiny“?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 29. 5. 2012 | 7 komentářů
Má skvělou budoucnost, sotva začalo lézt, už vymýšlíte, jak ho pošlete na Harvard? Zadržte! Radši se začněte starat, aby ho vzali do mateřské školky. Dostat se do ní je u nás tvrdší ořech než se dostat na vysokou školu. Rodičům by mohly pomoci „dětské skupiny“ – ministerstvo je právě testuje.
Školky jen pro vyvolené. Pomůžou „dětské skupiny“?

Situace v českých školkách je dlouhodobě kritická – především ve velkých městech. Příliv potomků Husákových dětí z posledních let jí dvakrát nepomohl. Například v Plzni letos chybí stovky míst. V Praze je převis poptávky nad počtem míst v řádu tisíců. Do brněnských školek se letos přihlásilo téměř dvakrát víc dětí, než pojme jejich kapacita.

Zamítavý verdikt z mateřské školy pro mnoho rodin znamená pořádnou čáru přes rozpočet – a to doslova. Zaměstnavatel je totiž povinen držet ženě na rodičovské dovolené místo pouze tři roky. Když se jí nepodaří dostat dítě do školky včas (nebo zajistit nějakou formu hlídání), o práci může přijít.

Málo peněz, dětí (zatím) hodně

Kámen úrazu jsou jako obvykle peníze. Ty totiž obcím na zřizování nových školek nebo rozšiřování těch stávajících zoufale scházejí. Situaci komplikuje také vysoký počet odkladů, tedy odkladů nástupu do školy. Pravidla pro jeho získání sice zpřísnila, ale prvňáčci s odkladem pro školky stále znamenají velkou zátěž – před ostatními dětmi totiž mají ze zákona přednost. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání loni dorazilo k zápisu do první třídy 125 703 dětí, žádost o odklad podali rodiče 18 111 z nich.

Počet míst v některých školkách se snížil po přijetí legislativy Evropské unie, která klade na fungování mateřinek přísnější nároky. Zvýšily se normy na počty umyvadel, záchodových míst i čtverečních metrů pro děti. Výsledek byl jednoduchý: školky většinou zůstaly stejné, jen se pár míst proškrtalo. Na rekonstrukce totiž – jak jinak – chybějí peníze.

Zásadní změnou letošního roku je, že rodiče, kteří posílají dítě na celý den do školky, už nepřicházejí o rodičovský příspěvek – pokud ho tedy čerpají podle nového systému.

Propojeno: rodičovské minimum

Nový systém, starý systém, jeden by se z toho zbláznil. Dva taky. Vyznat se v tom, co rodiče můžou mít a co pro to musí udělat, není snadné. 

Naštěstí máte průvodce.

► Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Rodiče se podané ruky samozřejmě rádi chytnou. V přirozené (a zkušenostmi jiných rodičů podložené) obavě, že jejich dítě školka odmítne, navíc působí zmatky – hlásí dítě pro jistotu do více školek naráz. Seznamy přijatých tak bývají do poslední chvíle jen virtuální a není jasné, kolik dětí nakonec nastoupí.

Kritéria výběru: co si nemusíte nechat líbit?

Počet rozhořčených rodičů, kteří se cítí být zamítavým verdiktem školky poškozeni, narůstá. A tak se loni do situace vložil ombudsman Pavel Varvařovský. Některá kritéria výběru označil za diskriminační. Od letoška by je školky už využívat neměly. O přijetí dítěte do školky rozhoduje výhradně její ředitelka nebo ředitel. Podle ombudsmana není přípustné, aby do rozhodování zasahoval zřizovatel školky – čili obec. Zkušenost z praxe je však jiná. „Nejčastěji se jedná o zvýhodňování dětí rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru (přímo na obecním úřadě, ve školství apod.) nebo o užití formulace ‚umístění dítěte je v zájmu obce‘,“ uvádí Pavel Varvařovský.

Řada školek svá kritéria zveřejňuje na webu, některé doplňují i bodové ohodnocení.

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, kolik můžete dostat jako peněžitou pomoc v mateřství, kolik jako rodičovský příspěvek, kolik na přídavcích na děti, případně kolik dostanete na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

► Věk

Kritériem číslo jedna je věk. Mateřské školky jsou zřizovány pro děti od tří let. Mladší dítě patří do jeslí. Těch ovšem v Česku funguje minimum. Můžete tedy zkusit přijít k zápisu do školky i s dvouletým dítětem. Platí ale jednoduché pravidlo: starší mají přednost. „Upřednostnění starších dětí je obecně legitimní, protože s vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo samostatnost. S výjimkou posledního roku před zahájením povinné školní docházky, kdy je dítě upřednostněno ze zákona, by však zvýhodnění staršího dítěte mělo být používáno pouze v případě rovnosti bodů a s ohledem na další kritéria,“ komentuje ombudsman. Paušální zvýhodnění podle věku by totiž mohlo vést k tomu, že například tříleté děti by se do školky nedostaly vůbec. Pak by se jednalo o přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání.

► Zdravotní stav

Jedinou zákonnou podmínkou, která se týká zdravotního stavu dítěte, je povinné očkování. „Školkami někdy stanovená kritéria, jako ‚zdravotní způsobilost‘ či ‚doporučení pediatra‘ jsou velmi neurčitá a školky by je bez dalšího upřesnění neměly používat. Není například přípustné nepřijmout do školky dítě jako ‚zdravotně nezpůsobilé‘ jen proto, že v době zápisu trpělo běžnou infekční chorobou,“ upozorňuje Varvařovský.

► Zaměstnanost rodičů

Většina školek ještě loni při výběru dětí zohledňovala, zda rodiče pracují – jejich šance pak byla výrazně vyšší. Podle ombudsmana je však toto kritérium problematické. „Přehlíží totiž vzdělávací funkci mateřské školy a přisuzuje jí primárně funkcí hlídací služby poskytované rodičům. Jestliže je školka součástí vzdělávacího procesu, není možné toto kritérium používat paušálně, ale vždy na základě posouzení individuální potřeby předškolního vzdělávání konkrétního dítěte,“ míní ombudsman. Školky slíbily, že dají na jeho doporučení. Nezaměstnanost matky by tedy už pro dítě neměla být přitěžující okolnost. To se ale zase nelíbí zaměstnaným rodičům – ti, kteří tak jako tak musejí být doma, by prý vůči ostatním měli být solidární.

► Trvalý pobyt

Většina školek jednoznačně preferuje děti, které mají v  obci trvalý pobyt – což je poměrně legitimní kritérium. Horší ale je, že řada školek vyžaduje, aby tam měli trvalý pobyt i rodiče. „Mateřská škola poskytuje vzdělání dětem, nikoli rodičům. Pokud tedy ředitel školy požaduje jako podmínku přijetí dítěte trvalý pobyt rodičů v obci, mohlo by jít o rozpor s Listinou základních práv a svobod,“ upozorňuje Pavel Varvařovský. Vyloženě diskriminační je pak podle ombudsmana toto opatření vůči cizincům. Problematická je situace také pro lidi žijící v podnájmu či nájmu – vlastník bytu jim často dělá s přihlášením trvalého bydliště potíže.

► Starší sourozenec se vyplatí, mladší ne

Výhodou u zápisu do školky bývá, když ji už navštěvuje starší sourozenec dítěte. O poznání horší vyhlídky mají děti, které mají naopak mladšího sourozence, se kterým je jeden z rodičů doma. Takového uchazeče školky častou odmítnou s tím, ať si ho rodiče nechají doma taky. „Vzhledem k tomu, že školka není poskytovatel pečovatelské služby, ale vzdělávací zařízení, uplatnění tohoto kritéria znamená znesnadnit nebo znemožnit dítěti přístup ke vzdělání. Neposuzují se přitom potřeby dítěte, ale jeho rodičů a role školky se zužuje na pouhé hlídání,“ kritizuje postup školek ombudsman.

Soukromá školka i chůva se prodraží

Pokud vaše dítě skončí mezi smolaři, kterým zůstanou brány státní školky zavřené, můžete ho posílat do školky soukromé. Ty se ale nacházejí hlavně ve větších městech a znamenají citelně větší zásah do rodinného rozpočtu. „Školkovné“ ve státní školce dělá zhruba šest set korun měsíčně, stravné zhruba třicet korun za den – čili dalších šest set za měsíc. Poslední rok mají děti ve státní školce ze zákona zdarma, rodiče platí jen stravu. Pokud však váš potomek absolvuje poslední rok kvůli odkladu dvakrát, podruhé už musíte zaplatit.

Když budete ratolest posílat do školky soukromé, nachystejte si zhruba pět až patnáct tisíc měsíčně. Ještě hlouběji do kapsy si sáhnete, když si najmete chůvu – taxy začínají od stokoruny na hodinu. Když vám bude hlídat pětkrát týdně osm hodin, dá to minimálně šestnáct tisíc, obvykle však o dost víc.

Budoucnost v dětských skupinách?

Anketa

Kdy by mělo dítě začít chodit do školky?

Řešením by v budoucnu mohly být „dětské skupiny“. Aktuálně je testuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Inspirovalo se v Rakousku a Německu, kde fungují jako běžné alternativy školek. Jedná se o pravidelnou péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky v malé skupině. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako školka, ale poskytuje péči zaměřenou na rozvoj dítěte i jeho kulturních a hygienických návyků. Poskytovatelem služby by mohli být zaměstnavatelé (fyzické i právnické osoby i organizační složky státu), obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti. Služba pro ně nebude zisková. Požadovat budou moci jen úhradu zřizovacích a provozních nákladů.

Ministr Drábek chce prosadit, aby si zaměstnavatelé mohli náklady na zajištění péče o děti zaměstnanců odečíst z daní. „Daňově uznatelnými náklady budou výdaje na zřízení a provozování vlastního firemního zařízení zaměstnavatele, nebo na nepeněžní příspěvky zaměstnavatele poskytované rodičům-zaměstnancům na službu zajišťovanou jiným subjektem. Zároveň bude zavedena sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří jsou zapojeni do pracovního procesu a z tohoto důvodu financují službu péče o své dítě,“ plánuje ministr. Změny, které možná prolomí neochotu firem ke zřizování firemních školek, by mohly začít platit už příští rok. Ministerstvo si totiž spočítalo, že pracující rodiče se státu vyplatí víc.

Nechte maličkých přijíti k ministrovi (a zapněte kameru)

Ministerstvo práce a sociálních věcí jde s dobou, a tak natáčí klipy a věší na YouTube klipy, které propagují jeho reformy. Má to jediný háček: prakticky nikdo se na ně nedívá. Na Peníze.cz jim sledovanost zvedáme už po několikáté, i když je pravda, že většinou z nich máme spíš švandu. Dneska ji necháme stranou a zdržíme se komentářů.

Tedy kromě tohohle: Zaměstnavatelé, dávejte bacha, na ministerstvu práce a sociálních věcí už to funguje, zaměstnanci to třeba budou chtít i u vás. Zaměstnanci dávejte bacha, tohle byste brzo mohli chtít po zaměstnavatelích.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 5. 2012 10:49, rina-ho

tohle je opravdu velký problém.
Tyké jsme byli vloni překvapeni zamítavým postojem školky k přijetí našeho syna.Mám pocit, že pro nás stát, potažmo obce vůbec nic nedělají, ještě se nám vysmívají do obličeje. Já jako rodič nepotřebuju 15 sportovišť do kterých město neustále investuje, nepotřebuji tři nové rohledny, které se v posledních letech vybudovaly a nikdo na ně nechodí. Já potřebuju školky pro mé děti, abych mohla pracovat, platit hypotéky, dům,náklady,energie a musíte vyžít s jedním platem a ještě se srovnat s tím, že nepřijetím Vašeho tříletého dítěte do školky Vám zaniká Vaše pracovní místo. A nikdo se Vás neptá jestli na to máte nebo ne.Nechápu, nechápu. Tenhle stát definitivně a s přehledem likviduje střední a nižší střední třídu a ještě nám káže o naší neschopnosti zajistit si "dobrý" život.

+6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Školní jídelny: dotovaný standard nevoní každému. Zavedeme nadstandardy?

29. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Školní jídelny: dotovaný standard nevoní každému. Zavedeme nadstandardy?

Nevábná vůně mléčné polévky nebo UHO na talíři, soudružka učitelka-kontrolorka v zádech. Vzpomínáte? Jak fungují a „chutnají“ jídelny dvacet let po revoluci? Zlepšily se minimálně o... celý článek

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

30. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 60 komentářů

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Porodné, mateřská a rodičovská. Tři slova, která zajímají všechny nastávající rodiče. Pro velký zájem našich čtenářů přinášíme ještě jednou souhrnný přehled pro rok 2012. Najdete v... celý článek

Potíže s rodičovskou

8. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Potíže s rodičovskou

S novými pravidly rodičovského příspěvku se perou matky i otcové, ale zdaleka ne jen oni. Potíže dělá – jako ostatně většina novinek, jež přinesla k Novému roku sociální reforma – taky... celý článek

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

5. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 9 komentářů

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

1. ledna se zvýšilo životní a existenční minimum. Částka životního minima slouží k výpočtu řady dávek a nároku na ně. Aktualizovali jsme pro vás příslušné kalkulačky. Od výše životního... celý článek

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

10. 10. 2011 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

Každé druhé manželství končí krachem. Celkem je u nás 560 000 neúplných rodin. Třetina jich balancuje na hraně chudoby. Plánujete rozchod s otcem či matkou svých dětí? Připravte se... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.