Výpověď pro nadbytečnost: Kdy je oprávněná, kdy ne. A jak se bránit

Výpověď pro nadbytečnost můžete dostat jen z důvodů vymezených zákonem. Když šéf zkouší kličky a hledá způsob, jak se vás elegantně zbavit, nenechte si to líbit. Máme pro vás příklady z praxe s komentářem právníka. A návod, jak se bránit.
Výpověď pro nadbytečnost: Kdy je oprávněná, kdy ne. A jak se bránit

Zákoník práce říká, že zaměstnavatel může dát výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem krozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách.

Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:

  • Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
  • Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat. Dozvědět se o něm můžete klidně až ve výpovědi. Tu zaměstnavatel musí dát písemně – a sdělit důvod. Výpovědní doba trvá přinejmenším dva měsíce; kratší být nesmí, můžete se ale se domluvit na jejím prodloužení – i když se to v praxi pochopitelně děje výjimečně. Když výpověď pro nadbytečnost dostanete, automaticky vám náleží odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku (podle délky trvání pracovního poměru).

Aspoň o trošku sladší je vyhazov díky odstupnému:

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Tolik teorie na úvod. Teď se podíváme na praktické příklady toho, kdy je výpověď pro nadbytečnost oprávněná a kdy byste se měli stavět na zadní. Začneme první zmiňovanou možností – když na ni dojde, nezbývá než se s padákem smířit, vzít odstupné a hledat štěstí jinde.

Podpora: Kolik by vám dali

výdělků

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Je nám líto, jste tu vážně navíc

K typickým situacím, kdy se rozdávají oprávněné výpovědi pro nadbytečnost, patří snižování počtu zaměstnanců v podniku, hromadné propouštění, změna struktury podniku, rušení části podniku nebo rušení pracovního místa.

  • Snižování počtu zaměstnanců

Když se šéf rozhodne snížit počet zaměstnanců, nikdo mu nemůže bránit. A vybírat si smí podle libosti: „Zákoník práce nestanovuje, koho má propustit a koho ne. Když stejnou práci vykonávají dva zaměstnanci, volba, koho propustit, je na zaměstnavateli,“ komentuje právník portálu Vaše nároky.cz Petr Novák.

  • Hromadné propouštění

O hromadném propouštění mluvíme, když během třiceti kalendářních dnů skončí pracovní poměr nejmíň:

a) deseti zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,

b) deseti procentům zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo

c) třiceti zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího víc než 300 zaměstnanců.

„Když zaměstnavatel propouští například z důvodu snižování stavů dvacet zaměstnanců z padesáti, kteří mají obdobnou pracovní náplň, je čistě na něm, které zaměstnance si pro výpověď vybere,“ uvádí právník Novák.

  • Změna struktury podniku

Celkový počet zaměstnanců se zvyšuje, přesto šéf tvrdí, že jste nadbyteční… A klidně může mít pravdu. „O profesní a kvalifikační skladbě zaměstnanců rozhoduje zaměstnavatel. Když rozšiřuje jeden úsek, kde je třeba nabrat pracovníky jisté kvalifikace, není vyloučeno, že propustí zaměstnance s jinou kvalifikací z jiného úseku, protože jsou už nadbyteční,“ vysvětluje právník portálu Vaše nároky.cz.

Příklad: Výrobce nábytku chce jít s dobou a z katalogového prodeje přechází na e-shop. Snižuje tedy počet telefonních operátorů, kteří objednávky z katalogů přijímali, ale navyšuje počty pracovníků v IT oddělení.

  • Rušení části podniku

Zaměstnavatel může zaměstnance propustit také, když ruší část podniku.

Příklady: Výrobce nábytku ukončuje provoz pobočky v menším městě, protože je ztrátová, a ponechává si jen pobočky ve velkých městech. Nebo třeba výrobce elektroniky ruší sekci výroby kalkulaček, protože poptávka po nich kvůli chytrým telefonům klesla.

  • Rušení pracovního místa

Zaměstnavatel může zrušit vaši pracovní pozici a vaši pracovní náplň svěřit jinému stálému zaměstnanci, který ji zastane současně se svými dřívějšími povinnostmi.

Příklad: Zaměstnavatel ukončí pracovní poměr s recepční, protože ji plně nevytěžuje. Práci recepční převezme jeho stávající asistentka, která ji bude vykonávat zároveň se svou dosavadní pracovní náplní. Předpokladem je, že asistentka také dosud nebyla plně vytížena a zvládne práci navíc.

NEŠVARY DOBY

Ředitel oře s kantory

„Poslední dobou se často setkáváme s případy, že učitelé na školách či ve školkách dostávají výpověď pro nadbytečnost na konci školního roku. Na začátku roku zjišťují, že na jejich místo byl přijat jiný učitel. Často se domnívají, že na to má ředitel školy právo, protože nešlo o přijetí nového pracovníka bezprostředně po ukončení pracovního poměru. Opak je pravdou, v těchto případech se jedná o neoprávněnou výpověď,“ zdůrazňuje Petr Novák z Vaše nároky.cz. Řetězení smluv jen na deset měsíců školního roku by měla po letech zamezit chystaná novela zákona o pedagogických pracovnících, poslanic už ji schválili, čekáme na Senát a prezidenta.

Zaměstnanec ven, brigádník sem

Stává se také, že je vyhozena pro nadbytečnost skupina zaměstnanců, na jejíž místo jsou přijati brigádníci na dohodu o pracovní činnosti, kteří však vykonávají zcela stejnou práci. „Jedná se o porušení zákona, výpovědi by měly být neplatné,“ je přesvědčený právník.

Šéfe, takhle ne! Kdy je výpověď neoprávněná

Teď se mrkneme na situace, kdy šéf výpověď pro nadbytečnost dát nesmí. Respektive, kdy ji dává protizákonně. Příklady z praxe jsme opět nechali okomentovat právníka portálu Vaše nároky.cz Petra Nováka.

Zaměstnavatel najme několik zaměstnanců a za pár měsíců propustí ze stejného oddělení jiné zaměstnance pro nadbytečnost.

„Záleží na okolnostech. Když půjde o účelové (plánové) jednání zaměstnavatele, aby se zbavil dřívějších zaměstnanců, je výpověď neoprávněná. Kdyby se ale nadbytečnost projevila až později, například by zaměstnavatel zjistil, že větší počet zaměstnanců je neefektivní a ukončil pracovní poměr části z nich, mohlo být jeho jednání oprávněné. Mohl by uplatnit pravidlo, že o výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje zaměstnavatel sám. Soud by tedy nemohl volbu zaměstnavatele přezkoumávat,“ míní právník.

Zaměstnavatel propustí pracovníka pro nadbytečnost a na jeho místo vzápětí příjme nového. Za jak dlouho má případně zaměstnavatel právo to udělat?

„Zákonem není stanovena žádná taková doba, záleží na okolnostech. Podobně jako u předchozího případu. Jestliže by rozhodnutí zaměstnavatele bylo opravdu přijato k dosažení organizační změny, jednalo by se o platnou výpověď, i když by následně nebyl sledovaný efekt dosažený nebo by se změna ukázala jako neúčinná. Okamžité přijetí jiného zaměstnance na uvolněné místo je ale zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu,“ dodává právník.

Zaměstnavatel propustí zaměstnance pro nadbytečnost a na jeho místo přeřadí jiného stávajícího zaměstnance. Přeřazený zaměstnanec vykonává přesně stejnou práci jako vyhozený člověk a nic víc.

„Opět se to nedá zobecnit, obvykle je ale přijetí nebo přeřazení jiného zaměstnance na uvolněné místo důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu.“

Zavře se pobočka na jednom místě a blízko se otevře pobočka nová. Zaměstnavatel vyhodí zaměstnance ze staré pobočky pro nadbytečnost a do nové pobočky příjme zaměstnance nové.

„Nejspíš by se jednalo o neoprávněnou výpověď, protože zaměstnavatel mohl zaměstnance přeřadit na novou pobočku a nebyl důvod je propouštět, když následně bral nové zaměstnance na stejnou práci,“ hodnotí právník Novák.

Zaměstnavatel chystá změny v podniku za půl roku, vyhodil mě už teď.

„Zaměstnanci nemůže skončit pracovní poměr dřív, než je započata změna, na základě které dostal výpověď. Jinak je výpověď neplatná,“ upozorňuje právník.

Příklad: Zaměstnavatel ruší pobočku k prvnímu březnu 2016, do té doby je plně funkční. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost už na konci září 2015, dvouměsíční výpovědní lhůta mu běží od prvního října, pracovní poměr má skončit posledního listopadu. Výpověď neplatná. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost nejdřív v prosinci 2015, tak aby výpovědní doba uplynula na konci února.

Hledám právníka

Hledáte právního zástupce nedaleko svého bydliště? Pomůže naše databáze:

Potřebujete advokáta, ale nemáte na něj? Poradíme i vám:

Jak se bránit, když dostanete padáka neprávem

Když vás propustí nezákonně, braňte se. Začněte tím, že si najdete schopného právníka, budete se totiž muset obrátit na soud. A neotálejte: žalobu musíte podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, tedy do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby. Břemeno dokazování leží ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru na zaměstnavateli, bez ohledu na to, že žalobu jste podali vy. Zákon totiž předpokládá, že zaměstnanec ve sporech se šéfem tahá za kratší konec, proto jeho práva trochu posiluje. Zaměstnavatel bude muset soudu prokázat, že jste se stali nadbytečnými a že je příčinná souvislost mezi vaší nadbytečností a přijatými organizačními změnami. Když to prokázat nedovede, soud prohlásí výpověď za neplatnou. Požadovat pak dokonce můžete náhradu mzdy. „Podle okolností tak zaměstnanci může náležet náhrada mzdy za několik měsíců nebo dokonce i let,“ uzavírá právník Petr Novák.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+51
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 11. 2015 5:25, Tarzan

Bud odejdeš na dohodu,dostaneš 3 platy nebo paragraf 53 ...

+56
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

30. 10. 2015 | Ondřej Tůma | 20 komentářů

Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Počet nezaměstnaných v Česku klesá. S horším uplatněním na trhu práce ale stále bojují starší lidé, absolventi a matky po rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim... celý článek

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

7. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

Přesčasy mají jasně stanovená pravidla. Nesmí jich být příliš a zaměstnavatel za ně musí připlatit. Když zákon poruší, nemusíte si to nechat líbit. Přečtěte si, na co máte právo. A... celý článek

Zaměstnavatel neplatič. Co dělat, když šéf nedává výplatu. Pět dobrých rad

2. 6. 2015 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Zaměstnavatel neplatič. Co dělat, když šéf nedává výplatu. Pět dobrých rad

Bez práce nejsou koláče, to ví i malé dítě. Ale co když se karta obrátí: dřete, snažíte se, plníte povinnosti, potíte krev, ale výplata nikde? Pár dobrých rad pro všechny, u kterých... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

27. 1. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

V minulém díle našeho nového seriálu nás vyhazovali z práce. Nemilé. Dnes se podíváme na několik málo situací, kdy nás vyhodit nemůžou. A na odstupné, které nám případný vyhazov může... celý článek

Tři chytré tipy, které můžou vaši kariéru převrátit naruby

7. 9. 2012 | Michal Kašpárek | 5 komentářů

Tři chytré tipy, které můžou vaši kariéru převrátit naruby

Napadlo vás někdy udělat si vedle seznamu úkolů i seznam zákazů? Nebo někoho šikovnějšího poprosit, aby vám vysvětlil, jak si můžete ušetřit čas u počítače? Nenapadlo? Tak všeho nechte... celý článek

Partners Financial Services