Zaměstnanecké bonusy: Vzít příspěvek na penzijko, nebo na životní pojištění?

No samozřejmě, že si vás zaměstnavatel váží. Jste přece borci. A tak vám nabízí peníze. Aby z nich polovičku nespolkl erár, nedá vám je k výplatě, ale nabízí příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, anebo na životní pojištění. Po čem sáhnout, kdy a proč?
Zaměstnanecké bonusy: Vzít příspěvek na penzijko, nebo na životní pojištění?

Situace na trhu práce zaměstnavatelům nepřeje, mají často problém sehnat nové lidi. A čím dál víc se musí snažit, aby si kvalitní pracovníky taky udrželi. Dobří a zkušení zaměstnanci si uvědomují svoji cenu a řada z nich je připravena změnit dres, jakmile dostanou zajímavou nabídku.

O pracovní sílu firmy soutěží samozřejmě výší mzdy, ale také zaměstnaneckými benefity. Mezi ty nejvyužívanější patří příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a na penzijko – penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Stát zaměstnavatele k nabízení těchto příspěvků solidně motivuje – a bude motivovat víc. Do třiceti tisíc na osobu a rok je příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelný výdaj. A od roku 2017 to bude dokonce padesát tisíc na osobu a rok. Navíc se z těchto peněz neodvádí zdravotní a sociální pojištění, které by firma zaplatila, kdyby se rozhodla vyplácet zaměstnancům peníze přímo ve mzdě.

Tisícovka navíc každý měsíc

Pro ilustraci – představme si dva zaměstnavatele, kteří se rozhodnou přilepšit svému zaměstnanci. Jeden mu každý měsíc připíše tisícovku na výplatní pásku do hrubé mzdy, druhý bude tisíci korunami přispívat na penzijko nebo pojištění:

 

Výplata ve mzdě

Příspěvek na penzi/životní pojištění

Částka

1000 Kč

1000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel

340 Kč

0 Kč

Sociální a zdravotní pojištění a daň – zaměstnanec

311 Kč

0 Kč

Firemní náklady na zaměstnance

1340 Kč

1000 Kč

Reálný příjem zaměstnance

689 Kč

1000 Kč

Výhoda pro zaměstnance je jasná: dostane víc peněz. Nevýhoda je stejně zřejmá: hned tak si na ně nesáhne. Tato nevýhoda se ale může snadno převrátit v plus: za firemní peníze se můžete pojistit, nebo můžete odkládat peníze do penzijka – jednak se ve stáří peníze hodí a je možné, že byste nenašli disciplínu k pravidelnému a dlouhodobému aktivnímu spoření, a jednak máte při výběru rozumné investiční strategie šanci, že se odložené peníze také zhodnotí (pro úplnost: ve starém penzijku, tedy penzijním připojištění, je šance na zhodnocení nižší než v novém penzijku, tedy doplňkovém penzijním spoření, u kterého pak záleží na volbě investiční strategie).

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pro zaměstnavatele jsou podmínky pro poskytování příspěvků na životní pojištění i penzijko stejné. Čemu by ale měl dát přednost zaměstnanec, co se víc vyplatí jemu? Pokusme se o rychlé srovnání výhod i nevýhod.

Penzijní připojištění a doplňkové spoření

Šikovné u penzijka (jak penzijního připojištění, tak doplňkového penzijního spoření) je to, že příspěvek vám zaměstnavatel může začít posílat na už existující smlouvu. Nic se nemusí měnit, předčasně ukončovat, nově uzavírat. Zaměstnavatel vám navíc nemůže říct, že přispívat bude jedině na penzijko u té nebo onaké penzijní společnosti, výběr je čistě na vás; ovlivňovat v tomto směru zaměstnance je zakázáno a trest může být až pět milionů.

Státní příspěvek

Nasypou vám

Měsíční úložka

Měsíční státní příspěvek

300 Kč

90 Kč

400 Kč

110 Kč

500 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

700 Kč

170 Kč

800 Kč

190 Kč

900 Kč

210 Kč

1000 Kč

230 Kč

Kromě zaměstnavatele přispívá na penzijko i stát. Zaměstnavatel může, stát musí – tedy pokud si sami na penzijko posíláte aspoň tři sta korun měsíčně. Ke třem stovkám dostanete 90 korun. Maximální státní příspěvek 230 korun dostanete k tisícovce z vlastních zdrojů, víc v boxu vpravo.

Část peněz, které si posíláte na penzijko, je také možné odečítat z daňového základu, od ledna to budou až dva tisíce na měsíc (doteď tisícovka). Odečítá se ale až to, co je měsíčně zaplaceno nad tisíc korun. Pokud tedy chcete maximální odpočet – znamenal by snížení daně z příjmů o 3600 korun – posílejte na penzijko tři tisícovky měsíčně.

Další plus pro doplňkové penzijní spoření představuje státní regulace a přísný dohled ČNB. Stát reguluje množství a výši poplatků, které si můžou penzijní společnosti účtovat. Z tohoto hlediska je nové penzijko nízkonákladový produkt. Česká národní banka pak přísně dohlíží na hospodaření a kondici penzijních společností.

Doplňkové penzijní spoření nabízí několik způsobu výběru nastřádaných peněz, jeden z nich pak umožňuje výplatu bez nutnosti danit jak výnos, tak příspěvky zaměstnavatele.

Obecně uznávaných nevýhod doplňkového penzijního spoření moc není. Nejčastěji se mluví o malé likviditě finančních prostředků. Obyčejným jazykem: peníze v penzijku nejsou snadno dostupné. Smlouva se sjednává často na desítky let dopředu, a pokud se dostanete do finančních problémů, nevyplatí se penzijní spoření zrušit. Přijdete o všechny státní příspěvky a z výnosů a z příspěvků zaměstnavatele vám penzijní společnost strhne daň z příjmů ve výši 15 procent. Produkt má ale ve svém názvu slůvko penzijní. Je konstruovaný tak, aby člověku zajistil finanční polštář ve stáří, z hlediska tvůrců penzijka tedy nejde o nevýhodu, ale o požadovanou vlastnost.

Pokud tedy budete mít hluboko do kapsy, nerušte penzijko, snižte platbu na stovku měsíčně nebo si udělejte „platební prázdniny“.

Investujeme s penzijní společností × investujeme s pojišťovnou

Porovnání investic v rámci penzijního spoření a v rámci životního pojištění (vlastní pojistka je u něj sjednaná jen na deset tisíc korun v případě smrti, prakticky veškeré pojistné placené zaměstnavatelem jde na investice. Smlouva byla sjednána na 33 let, kalkulujeme se zhodnocením 4,5 % p. a.)

Roky

Celkem zaplaceno

Doplňkové penzijní spoření
Skutečný příjem po zaplacení daně

Životní pojištění
Skutečný příjem po zaplacení daně

1

12 000 Kč

0 Kč

-1 800 Kč

5

60 000 Kč

57 160 Kč

29 543 Kč

10

120 000 Kč

128 394 Kč

90 423 Kč

15

180 000 Kč

217 163 Kč

166 633 Kč

20

240 000 Kč

327 788 Kč

262 166 Kč

25

300 000 Kč

465 644 Kč

383 854 Kč

30

360 000 Kč

637 439 Kč

536 184 Kč

33 (řádné ukončení smlouvy pojištění)

396 000 Kč

894 335 Kč

645 423 Kč

Životní pojištění

Investiční životní pojištění se dřív nabízelo jako spořicí produkt, případně jako kombinace pojistky a spoření. Je to ovšem hrubě zavádějící, investiční pojištění je kombinace pojištění a investic do podílových fondů. Kdo ještě dneska mluví o životním pojištění jako o spoření, riskuje tvrdý postih ze strany České národní banky.

Utíkáme před „lepším spořením“

Lhali vám?

Tvrdili vám, že si můžete „spořit v pojištění“? Že vám dohodnou pojistku, která je zároveň lepší spoření? Kecali.

Máte ovšem šanci se z takového pojištění vyvléknout. Pozor ale – je potřeba doložit, že to bylo právě takhle. 

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

Sjednat si životní pojištění pouze za účelem investování není výhodné. Jedná se o velmi drahý způsob vytváření finanční rezervy. V pojistce se pojistěte. Pokud vám jde o spoření, využijte výhodnější produkty. Poplatky u životního pojištění nejsou v porovnání s penzijkem tak přísně regulované. I když i u investičního pojištění svým způsobem přituhuje. Ve prospěch klientů.

Do letošního prosince například platilo, že z pojistného, které platil klient, se v první řadě umořovala řada poplatků a počátečních nákladů na pořízení pojistky. Pokud tedy člověk vypověděl pojistku do dvou roků po uzavření, nedostal zpátky prakticky nic. Při nevýhodném nastavení navíc člověk mohl dopadnout tak, že nejenomže nedostal nic zpátky, ale ještě musel zdanit jako příjem všechny příspěvky zaměstnavatele, a dostal se tedy do minusu.

Životní pojištění jako benefit přesto není nesmysl. To ovšem tehdy, když minimalizujete platby na do investiční složky smlouvy a soustředíte se na správné nastavení připojištění. Být pojištěný za firemní peníze není k zahození. Učebnicový příklad správného nastavení pojistky s příspěvkem zaměstnavatele: máte hypotéku nebo rodinu a pro případ smrti jste pojištěni například na dva miliony. Svou platbu nebo její část můžete nahradit příspěvkem zaměstnavatele a každý měsíc ušetřit zajímavé peníze. Kvůli příspěvkům zaměstnavatele nemusíte zakládat novou smlouvu, dají se kdykoli začít posílat na smlouvu stávající.

Pozor!

Příspěvky zaměstnavatele nemůžou jít na krytí jakéhokoli rizika – jediné daňově uznatelné riziko je smrt. Nikoliv invalidita, trvalé následky úrazu, nikoli připojištění dávky v pracovní neschopnosti. Pokud by zaměstnavatel přispíval i na daňově neuznatelná rizika, jedná se o platbu podléhající dani, tedy bez daňového zvýhodnění.

Někteří zaměstnavatelé ve snaze snížit si administrativní zátěž spojenou se zavedením příspěvků, nebo dokonce s vidinou určité provize od pojišťovny poskytují příspěvky jen na jedno konkrétní pojištění jedné konkrétní pojišťovny. To u životního pojištění – na rozdíl od penzijka – pořád ještě jde. Jasně jsou na tom biti ti, kteří už svou pojistku mají u jiné pojišťovny. Musí si sjednat novou smlouvu s novými poplatky. Ostatní přicházejí o možnost těžit z výhod, které nabízí konkurenční boj.

Pozor!

Pokud odejdete od zaměstnavatele nebo zaměstnavatel přestane na pojistku přispívat, je potřeba reagovat: buď začít stejnou sumu platit ze svého, nebo smlouvu (a výši pojistného) upravit. Samozřejmě lze také smlouvu vypovědět, ale to znamená doplácení daní a značné ztráty. Přesto je to to, co se v praxi stává nejčastěji.

Na odkupném vždycky záleží!

Pokud vás zajímá jak je (ne)výhodné je investovat v životním pojištění, podívejte se na následující příklad. Ten popisuje vývoj smlouvy v prvních deseti letech jejích existence. V tabulce je propočet smlouvy, kterou celou platil pouze zaměstnavatel a posílal na ni tisíc korun měsíčně. Z příkladu je patrné, že ani po deseti letech odkládání peněz do tohoto produktu nebude smlouva vydělávat a bude pro vás ztrátová. Pokud takové životní pojištění máte, poraďte se s odborníkem, jak ji využít k pojištění, investice řešte jinak. 

Tabulka ukazuje také pojištění uzavřené po letošní 1. prosinci. Od toho data platí nová regulace životního pojištění, která se pokouší „udělat pořádek“ v džungli životního pojištění. Jak moc to pomůže investicím přes pojištění, můžete posoudit sami.

Vývoj životního pojištění a přehled toho, co vám pojišťovna vyplatí při předčasném ukončení smlouvy

 

Smlouva uzavřena před 1. 12. 2016

Smlouva uzavřena od 1. 12. 2016

Trvání smlouvy (roky)

Celkem zaplaceno na smlouvu

Odkupné

Příjem po zdanění

Odkupné

Příjem po zdanění

1

12 000 Kč

0 Kč

-1800 Kč

6139 Kč

5218 Kč

2

24 000 Kč

0 Kč

-3600 Kč

13 084 Kč

11 121 Kč

3

36 000 Kč

10 317 Kč

8769 Kč

20 371 Kč

17 315 Kč

4

48 000 Kč

22 262 Kč

18 923 Kč

27 982 Kč

23 785 Kč

5

60 000 Kč

34 756 Kč

29 543 Kč

35 943 Kč

30 552 Kč

6

72 000 Kč

47 824 Kč

40 650 Kč

49 065 Kč

41 705 Kč

7

84 000 Kč

61 492 Kč

52 268 Kč

62 790 Kč

53 372 Kč

8

96 000 Kč

75 788 Kč

64 420 Kč

77 146 Kč

65 574 Kč

9

108 000 Kč

90 741 Kč

77 130 Kč

92 161 Kč

78 337 Kč

10

120 000 Kč

106 380 Kč

90 423 Kč

108 103 Kč

91 888 Kč

Pojištění je sjednané prakticky jen jako investiční produkt, z vlastního (rizikového) pojištění zbylo jen 10 000 korun vyplácených v případě smrti. Téměř všechno pojistné jde tedy do investiční složky. Kalkulujeme se zhodnocením 4,5 % ročně.


Autor je specialista firemních obchodů Partners

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+49
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 12. 2016 17:25, kozina

mno...autor je specialista firemních obchodů Partners...aha....Ještě si dobře pamatuji, když se jedna obchodní multilevelová skupina OVB odtrhla a vzniklo Partners. Tehdy se rozplývali nad tím, jak výhodné je v investičním životním pojištění zhodnocovat své prostředky.

http://finmag.penize.cz/financni-poradenstvi/261572-konec-predrazenych-pojistek

Jejich poradci celá léta potom bouchali klientům IŽP byť s nižšími poplatky než některá konkurence, ale systémově stejně špatně, protože pojištění je pojištění a investice jsou investice a míchat to je nesmysl...joo, jak někdy paměť může být krátká...

+25
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Musí přidat i vám? Podívejte se, komu stoupne zaručená mzda

6. 12. 2023 | Petr Kučera

Musí přidat i vám? Podívejte se, komu stoupne zaručená mzda

Od ledna 2024 se mají zvýšit čtyři z osmi úrovní takzvané zaručené mzdy, navrhuje ministerstvo práce. Týkají se přibližně jednoho a půl milionu zaměstnanců v soukromé sféře.

Minimální mzda poroste o desetinu, říká Jurečka. Zaručená nestoupne všem

6. 12. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Minimální mzda poroste o desetinu, říká Jurečka. Zaručená nestoupne všem

Minimální mzda od ledna 2024 stoupne na 18 900 korun měsíčně ze současných 17 300 korun. Počítá s tím návrh, který dnes představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vláda... celý článek

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

4. 12. 2023 | Petr Kučera

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

Průměrná hrubá mzda v letošním třetím čtvrtletí stoupla na 42 658 korun měsíčně. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 7,1 % (2810 korun). Oznámil to Český statistický... celý článek

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

27. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

Zaměstnavatelé budou muset zvědavým pracovníkům sdělit, kolik si vydělá jejich kolega na stejné pozici. Výši mezd budou muset hlásit uchazečům už při náboru. Skončí také doložky o mlčenlivosti.... celý článek

Ošetřovné na dítě kvůli stávce učitelů? Smůla, říká úřad

22. 11. 2023 | Petr Kučera

Ošetřovné na dítě kvůli stávce učitelů? Smůla, říká úřad

Rodiče, kteří se musí postarat o děti kvůli stávce učitelů v pondělí 27. listopadu, nemají nárok na ošetřovné od státu. Vyplývá to z výkladu zákona, který zveřejnila Česká správa sociálního... celý článek

Partners Financial Services