„Zhodnocoval“ úspory v investičním životním pojištění. Přišel o 400 tisíc

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 20. 7. 2016 | 42 komentářů
„Máte našetřeno? Pomůžu vám úspory zhodnotit. Už jsem takhle lidem vydělala spoustu peněz.“ Finanční poradkyně mu doporučila, aby „spořil v investičním životním pojištění“. Přišel o čtyři sta tisíc. Případ skončil před finančním arbitrem.
„Zhodnocoval“ úspory v investičním životním pojištění. Přišel o 400 tisíc

Investiční životní pojištění (IŽP) není spoření a nesmí se jako spořicí produkt nabízet ani prodávat, řekla v roce 2013 jasně Česká národní banka. Reagovala tak na triky, které někteří prodejci a zprostředkovatelé používali při prodeji životních pojistek. Investiční životní pojištění je v první řadě pojistný produkt, určený ke krytí rizik. Přesto stále vyplouvají na povrch tristní případy lidí, kteří uvěřili, že se vyplatí v investičním pojištění zhodnocovat peníze.

Na druhou stranu – ne, že by to bylo docela nemožné. I tak ale není možné tvrdit, že se v životním pojištění spoří: část peněz se dává na investice, v principu stejné jako jsou investice do podílových fondů. To ovšem znamená několik věcí. Například to, že u investic hrozí vždy větší nebo menší riziko stagnace nebo propadu. A pak taky to, že jde o prostředek zhodnocování peněz na dlouhé roky, rozhodně ne krátkodobý:

Investiční pojištění a jeho složky

Investiční pojištění má dvě složky. Jedna z nich je složka pojistná – klienta pojišťuje proti rizikům. A pak je tu ještě složka investiční, které se často říká také rezervotvorná – důvod je nasnadě, tvorba rezerv zní uchu podstatně liběji a méně nebezpečně než investování. Jenže právě o investování do „podkladových aktiv“, třeba do komodit nebo akcií, tu jde. Rizika jsou jasná: návratnost může být i nulová, o investici můžete také přijít. Zvlášť, když jsou parametry produktu špatně nastavené – investiční složka je příliš velká a ta pojistná potlačena na minimum.

Pokud prodejce investiční životní pojištění za spoření vydává, může v klientovi vyvolat mylnou představu, že placením pojistného se vystavuje „pouze“ rizikům, která přinášejí běžné bankovní vkladové produkty. Typicky spořicí účty nebo termínované vklady, na kterých máme vklady do značné výše jištěné Fondem pojištění vkladů.

Anketa

Máte životní pojistku?

Principiálně: životní pojištění by měl člověk uzavírat na delší dobu, pro případ, že by ho v budoucnu potkala nečekaná ztráta příjmů, způsobená například nemocí nebo úrazem. A samozřejmě jako zajištění blízkých, kdyby ho potkalo něco ještě horšího. V prvních letech spolknou velkou část pojistného náklady spojené se sjednáním pojistky, včetně provize pro zprostředkovatele. Vypovědět pojištění po pár letech je tedy téměř vždy nevýhodné. Později se ale – když jsou parametry dobře nastavené – pojištění může hodit. Pokud máte pocit, že bude dobře, když si u toho ještě nějaké peníze zainvestujete – budiž. Existují asi výhodnější i pružnější způsoby investování, ale proti gustu… Každopádně ale – kdo investiční pojištění považuje za spoření, kam posílá peníze, aby je záhy zhodnocené vybral, se spálí.

Zhodnotím vám peníze

Václavovi K. je 44 let, přes dvacet let je zaměstnaný v zemědělském družstvu jako opravář technických strojů a traktorista, žije na vesnici. Jeho měsíční příjem dělá zhruba šestnáct tisíc korun. Celý život si peníze ukládal jen na svůj bankovní účet. V roce 2007 ho oslovila finanční poradkyně Blanka B. s lákavou nabídkou.

„Ptala se, jestli mám nějaké naspořené peníze, a tvrdila, že mi může pomoct je zhodnotit. Že prý jde o spořicí účet se zhodnocením šest procent.“ Václava zajímalo, jestli bude moct peníze kdykoli vybrat. „Tvrdila, že to je možné do čtrnácti dnů.“

Václav se na doporučení poradkyně rozhodl „zhodnocovat“ úspory v investičním životním pojištění. A protože se nabídka jevila opravdu výhodná, nechal se přesvědčit, aby na něj posílal 16 tisíc (!) měsíčně. Smlouva byla sjednaná na 38 let. Ze svého měsíčního příjmu si platby pojistného nemohl dovolit, peníze putovaly z celoživotních úspor v bance. Za první dva roky zaplatil na pojistném celkem 384 tisíc. Dalších dvě stě tisíc vložil jednorázově.

Když se jeho bankovní konto začalo tenčit, snížil měsíční pojistné na pět tisíc korun, následně na tisícikorunu a od dubna 2013 na tři sta korun měsíčně. V posledních dvou letech provedl z pojistky dva mimořádné výběry. Celkem na pojistném zaplatil přes sedm set padesát tisíc, vybral necelých tři sta tisíc.

V roce 2014 začal Václav spolupracovat s novým finančním poradcem, Miroslavem Ruso, který mu vysvětlil, na jaké bázi ve skutečnosti investiční životní pojištění funguje a k čemu je určené. Také Václava upozornil, že jeho někdejší poradkyně Blanka B. mu měla před uzavřením smlouvy poskytnout modelaci rezervotvorné složky životního pojištění, která by jasně ukázala, že po prvních dvou až třech letech placení pojistky („spoření“, jak se Václav domníval), bude dělat zůstatek k výběru nula korun. „Tuto modelaci jsem nedostal, zprostředkovatelka mě oklamala,“ říká Václav. Když se po konzultaci s novým poradcem zorientoval v reálných konturách své situace, obrátil se na pojišťovnu s tím, že byl zprostředkovatelkou pojistky podvedený a že žádá zrušení smlouvy od počátku.

Slovníček

Odkupné

Jde o částku, kterou obdrží pojištěný člověk v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy. Odkupné se ovšem nerovná rovná sumě zaplaceného pojistného, jak se řada lidí mylně domnívá. Kalkulace odkupného vychází ze zaplaceného pojistného, od kterého se odečte riziková složka a správní náklady (které souvisejí zejména se vznikem pojistné smlouvy), přičítají se naopak připsané podíly na zisku. Výše odkupného roste s délkou trvání pojištění. Obecně platí, že je pro klienta nevýhodné životní pojistku rušit před ukončením sjednané doby. V prvních letech trvání smlouvy může být hodnota odkupného i nulová.

Podmínky jste dostal

Pojišťovna údajně vše prověřila ve spolupráci se společností, ve které Blanka B. působila. A Václavovi napsala, že vše pečlivě uvážili, ale že svým podpisem na smlouvě stvrdil, že se seznámil s podmínkami smlouvy. „Pojistná smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem. Je nám líto, nemůžeme pojištění považovat za neplatné. […] V případě, že trváte na ukončení pojistné smlouvy, sdělte nám to prosím písemně. Pojištění bude následně ukončeno dle smluvních podmínek k datu 1. 6. 2014 s nárokem na odkupné ve výši 43 196 korun,“ odpověděla Václavovi pojišťovna.

Václav se s tím odmítl smířit, píše do pojišťovny znovu a opakuje svůj požadavek; zdůrazňuje, že od zprostředkovatelky nedostal modelaci vývoje rezervotvorné složky, která by mu ukázala, že když bude chtít peníze po dvou letech vybrat, nedostane nic, protože odkupní hodnota bude nulová. Pojišťovna ale trvala na svém – při sjednání pojistné smlouvy podle ní převzal pojistné podmínky i sešit, ve kterém byly popsány základní principy investičního životního pojištění. „Na straně čtyři je uveden přehled odkupních koeficientů počátečních jednotek a v tabulce jsou přehledně zobrazeny odkupní koeficienty v závislosti na délce pojištění, a to až po uplynutí dvou let. […] Zároveň jste svým podpisem na návrhu pojistné smlouvy stvrdil, že jste se seznámil se zněním pojistných podmínek. V článku 9 ods. 2 […] je uvedeno, že odkupní hodnota pojištění může být u smluv s běžně placeným pojistným vytvořena nejdříve po dvou letech pojištění,“ píše Václavovi pojišťovna.

Mis-selling

Zajíc v pytli

Mis-selling (psáno i misselling) je pojem, kterým se označuje jeden z nejčastějších prohřešků finančních zprostředkovatelů. Jedná se o zprostředkování nevhodných finančních produktů – které neodpovídají potřebám klienta nebo jsou špatně nastavené. Prodejci v takových případech bývají většinou motivováni výhradně vidinou vysoké provize bez ohledu na to, že to klienta přijde draho.

Václav se na doporučení svého finančního poradce rozhodl obrátit na finančního arbitra. Návrh na zahájení řízení podal v únoru 2015.

Finanční arbitr je povinný usilovat o smírné řešení konfliktu, dřív než o sporu rozhodne. Pojišťovna se nakonec s Václavem na popud arbitra dohodla. Na konci září 2015 s Václavem uzavřela dodatek ke smlouvě, který výši měsíčního pojistného zpětně upravil a umožnil podstatnou část peněz vybrat: pro období od ledna 2008 do konce března 2013 se měsíční pojistné snížilo na pět set korun měsíčně, od dubna 2013 dělá výše běžného pojistného 300 korun měsíčně. „Částka 40 200 Kč z dosud zaplaceného pojistného ve výši 757 700 Kč zůstane na účtu běžného pojistného. Zbývající část dosud zaplaceného pojistného ve výši 717 500 korun bude převedena na účet mimořádného pojistného. Při stanovení aktuální hodnoty pojištění bude zohledněno, že pojistníkovi bylo dosud vyplaceno na odkupném 298 034 korun,“ stojí v dodatku. Čtyři sta jedenáct tisíc pojišťovna Václavovi vyplatila. „Letos v březnu mi peníze konečně dorazily na účet,“ potvrzuje.

Finanční arbitr o investičním životním pojištění

V roce 2015 přijal finanční arbitr celkem 962 návrhů na zahájení řízení, 639 z nich se podle výroční zprávy úřadu týkalo právě sporů v oblasti životního pojištění. Za první letošní pololetí přijal finanční arbitr již 1450 návrhů na zahájení řízení – téměř dvě třetiny z nich směřují proti životním pojišťovnám.

„Ve sporech ze životního pojištění si spotřebitelé nejčastěji stěžují na to, že jim byl tento finanční produkt ‚prodán jako spoření‘ a že jim zprostředkovatel nebo pojišťovna zamlčeli informace o nákladech spojených s uzavřením smlouvy, tedy informace o provizi pro zprostředkovatele, která obvykle činí až dvojnásobek ročního pojistného, někdy i více,“ uvádí Monika Nedelková, která funkci finančního arbitra vykonává od roku 2011.


Veškerou dokumentaci k případu Václava K. má reakce Peníze.cz k dispozici. Je nám známá finančněporadenská společnost, ve které poradkyně Blanka B. působila, stejně jako pojišťovna, o jejíž produkt se jednalo. Jelikož se podobné excesy dějí i u konkurenčních firem a protože nakonec případ dopadl smírně, rozhodli jsme se jejich názvy neuvádět. Dotyčná poradkyně podle našich informací svou profesi vykonává dodnes, i když (po svatbě) změnila příjmení (nyní Blanka P.) i finančněporadenskou společnost, ve které působí.

Stalo se vám něco podobného? Dejte nám vědět!

Jsme jedno ucho!

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali v dnešním článku?

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali ve kterémkoli z článků, který jsme zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Potkalo vás něco, o čem by se měl napsat článek, který bychom pak zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Napište nám do redakce: redakce@penize.cz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+47
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 42 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 7. 2016 19:21, kodiak medvěd

Tak já bych to shrnul. Traktorista Václav se před devíti lety nechal ukecat a nastrkal své úspory do investičního životního pojištění, které mu nějaká dáma, nejspíš z nějakého multilevelu, prodala jako spoření. Při uzavírání smlouvy mu nebylo divné, že se toto spoření jmenuje pojištění. Nebylo mu divné ani to, že tam má své peníze posílat dva roky po šestnácti tisících měsíčně (dva roky ta dotyčná ručila provizí) a pak to tak nějak dokrmovat. Nevšiml si ani, že má ve smlouvě nějaké pojistné částky a že se smlouva nejmenuje spořící, ale pojistná. On ji totiž nejspíš ani nečetl. Natož aby pak četl pojistné podmínky. On totiž Václav na ta písmenka asi nikdy moc nebyl. Takže se také stěží mohl dozvědět něco o výši odkupného a o tom, za jak dlouho na ně má nárok. On Václav asi nikdy moc nebyl ani na čísla, takže i kdyby v roce 2007 byla povinnost přikládat k pojistné smlouvě modelaci odkupného a to si vůbec nejsem jistý, že to tehdy povinné bylo, a i kdyby mu to ta prodejkyně dala, bylo by mu to stejně k ničemu, protože by si to také nepřečetl, natož aby se nad tím zamyslel. Kdepak, tohle Václav neřeší. On si klidně podepíše smlouvu, o které nic neví, a po ani ne čtvrtině doby, na kterou ji uzavřel, si vzpomene, že ji nechce a diví se, že z ní dostane méně, než kolik do ní vložil. Aby taky ne! Tu smlouvu uzavřel na 38 let a těch devět let, po které trvala, byl určitě velmi slušně pojištěný. Za to on přece platit nebude. A nezajímá ho ani, že smlouvu ukončuje předčasně a nějaký investiční horizont je čtyřikrát delší. On byl přece oklamán. Jedině sám sebou.

Vůbec neomlouvám babu z multilevelu, která se zachovala přinejmenším drze a neeticky. Ale především se jedná příklad nezodpovědného jednání, zoufalé nekompetence a negramotnosti a teď i nebetyčné drzosti traktoristy Václava.

A to raději nebudu spekulovat o způsobu práce toho nového, hodného poradce, který ho teď „zachraňuje“, o jeho motivaci a ani se nebudu pozastavovat nad tím, že je od Partners. Odkud jinud by ti hodní taky měli být, to dá rozum…

+31
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 7. 2016 9:22, Miroslav Ruso

Děkuji za názor. Mějte se hezky.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (42 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

15. 7. 2015 | Ondřej Podlešák | 8 komentářů

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

Na konci tohoto článku přinášíme jednoduchý a stručný návod, jak se dostat zpátky k penězům. Pro ty, kteří se nechali vmanipulovat do „spoření“ ve špatně nastavené investiční pojistce.... celý článek

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

14. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

Pojišťovny budou od ledna dávat jasnější a srozumitelnější informace o životních pojistkách. Dozvíte se, kolik zaplatíte na poplatcích i kolik dostanete, když smlouvu předčasně vypovíte.... celý článek

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

28. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 113 komentářů

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

Investiční životní pojištění není spoření a nemělo by se jako spoření nabízet. Loni to jasně řekla i Česká národní banka. Jedná se primárně o pojistný produkt, určený ke krytí rizik.... celý článek

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

29. 1. 2014 | Ondřej Podlešák | 39 komentářů

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

Až příliš často neplní životní pojištění svůj hlavní účel: nepřináší žádnou jistotu. Sjednané pojistné plnění často nikoho nezajistí na déle než pár měsíců. A to mluvíme o těch případech,... celý článek

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

30. 5. 2011 | Petra Dusová | 17 komentářů

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

Servis je slovo mnohoznačné. Pokud si tedy nejdříve ujasníme, že nemluvíme o uvedení míče do hry při tenisu ani o kolekci talířů se stejným květinovým vzorem, co přesně by si měl člověk... celý článek

Partners Financial Services