Na co si stěžovat u finančního arbitra. S čím pomůže. A jak na to

Když máte jako spotřebitel konflikt s finanční institucí a nedaří se ho po dobrém urovnat, nemusíte hned spěchat k soudu. Je tu ještě jedna možnost: mimosoudní řešení u finančního arbitra. Víte, s čím pomůže a jak podnět správně podat? Poradíme.
Na co si stěžovat u finančního arbitra. S čím pomůže. A jak na to

Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi. Funkci finančního arbitra od roku 2011 zastává Monika Nedelková. Do kompetence arbitra patří spory:

Tady ne

S čím finanční arbitr nepomůže

Finanční arbitr nemůže rozhodovat spory mezi dvěma spotřebiteli nebo dvěma finančními institucemi. Neřeší také spory týkající se podnikatelských úvěrů a jiných typů pojištění, než je pojištění životní. Dále nemůže rozhodovat věc, o které už rozhodl soud (nebo ve které bylo řízení před soudem zahájeno) nebo rozhodce (nebo ve které bylo zahájeno rozhodčí řízení). Pouhý fakt, že byla mezi stranami sporu uzavřená rozhodčí smlouva, ale řešení sporu finančním arbitrem nevylučuje.

Jestli si nejste úplně jistí, že váš trabl s finanční institucí může arbitr vyřešit – přesněji, že je kompetentní ve sporu rozhodnout – můžete si to ověřit prostřednictvím online formuláře. Podnět k arbitrovi podávejte teprve, když si budete jistí, že nepláčete na špatném hrobě, ať zbytečně neplýtváte časem a energií.

Podáváme podnět k finančnímu arbitrovi: Jak na to

Návrh na zahájení řízení u finančního arbitra můžete podat několika způsoby:

  • písemně (vlastnoručně podepsaný) poštou
  • elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou
  • osobně (případně i ústně do protokolu) v sídle Kanceláře finančního arbitra

Potřebné formuláře, včetně vzorově vyplněného návrhu, najdete zde. Využít můžete také online formulář, který vás vyplňováním přehledně provede.

Elektronicky vyplněný návrh můžete vytisknout, podepsat a i s přílohami poslat poštou nebo osobně přinést na úřad finančního arbitra (Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1)

Nebo přidáte zaručený elektronický podpis a odešlete mailem (na adresu arbitr@finarbitr.cz). Kdo má aktivovanou datovou schránku, může odeslat jako datovou zprávu přímo do datovky arbitra (ID qr9ab9x).

Zásadní je, aby měl návrh všechny náležitosti. Předně uveďte své identifikační údaje a údaje instituce, proti které návrh směřujete. Přiložit musíte doklad o tom, že jste ji neúspěšně vyzývali k nápravě – tedy například doklad o zamítnutí reklamace nebo reklamaci samotnou a doklad o jejím podání (pokud na ni instituce v reklamační lhůtě nereagovala).

Jasně a srozumitelně musíte vylíčit, v čem konflikt spočívá, co mu předcházelo a jak probíhalo řešení. S paragrafy si nedělejte hlavu – není nutné používat právnické pojmy ani svůj návrh podepírat odkazy na zákonná ustanovení, stačí běžnou řečí vysvětlit, oč jde.

Dále je třeba přiložit materiály, které dokládají, že je váš nárok oprávněný – čili důkazy. Kupříkladu smlouvu, všeobecné obchodní podmínky, výpisy z účtů, záznamy komunikace s institucí, případně znalecké posudky a svědecké výpovědi. K návrhu je připojte jako přílohu. Další důkazy, o kterých víte, ale nemáte je k dispozici, alespoň vyjmenujte – uveďte jejich název, datum vzniku; případně, kdo je má v držení.

V návrhu také jasně vyložte, čeho se domáháte – například, zda žádáte prohlášení smlouvy za neplatnou, vrácení peněz nebo náhradu škody a v jaké výši.

Komu si postěžovat

Ombudsman, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká národní banka, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad: když si chcete postěžovat, máte komu. Poradíme, na kterou instituci se v jaké situaci obrátit:

Můj seznam stížností: Kam s nimi?

Nezapomeňte přidat prohlášení, že jste ve stejné věci nepodali žalobu k soudu nebo rozhodčímu soudu (případně rozhodci) ani jste s dotyčnou institucí neuzavřeli dohodu o mimosoudním vyrovnání.

Závěrem připojte datum a podpis.

Když váš návrh nebude zcela srozumitelný nebo nebude obsahovat všechny náležitosti, arbitr ho automaticky nezamítne, ale poradí, jak nedostatky opravit. Finanční arbitr navíc není vázaný vaším návrhem, může si sám opatřovat další důkazy, takže v průběhu řízení může dojít k rozšíření nebo změně předmětu sporu.

Neplatíte nic

Za řízení u finančního arbitra se neplatí žádné poplatky ani náhrady. Znamená to také, že se žádná ze stran sporu nemůže domáhat přiznání nákladů řízení, například za právní zastoupení.

Jak úřad finančního arbitra zdůrazňuje, advokáta nebo spotřebitelské sdružení, které by vás ve sporu zastupovalo, nepotřebujete, podání návrhu není obtížné – pokud si tedy právní zastoupení vysloveně sami nepřejete. Případnou odměnu pro právní nebo jiné zástupce vám ale nikdo neproplatí, není v kompetenci arbitra o ní rozhodovat.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Jak dlouho to bude trvat

Finanční arbitr by měl podle zákona rozhodnout bez zbytečných průtahů. V praxi ale záleží… Nejdřív váš návrh zkontroluje a podle potřeby vás vyzve k  opravě a doplnění dalších podkladů. Následně vyzve k vyjádření instituci, proti které návrh směřuje, a taktéž ji požádá o potřebné podklady. Poté arbitr nabídne oběma stranám, aby se s materiály seznámily. Umožní nahlédnout do spisu a na žádost kterékoli strany zašle podklady shromážděné od protistrany nebo třetí osoby či instituce.

Jakmile arbitr shromáždí všechny podklady, měl by rozhodnout nejpozději do devadesáti dnů. V mimořádně složitých případech se může lhůta prodloužit na dvojnásobek. Do lhůty se nezapočte čas, který dostanete na doplnění návrhu, a lhůta, kterou mají obě strany na vyjádření.

Proti verdiktu můžete podat námitky

Proti nálezu finančního arbitra může kterákoli strana podat (písemné) námitky. Jakmile o nich arbitr rozhodne, je verdikt konečný, nedá se proti němu odvolat a nabývá právní moci; má stejné účinky jako rozhodnutí soudu.

Když jeden nebo druhý aktér sporu není s výsledkem spokojený, může k věcně a místně příslušnému obecnému soudu podat žalobu o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra rozhodnutím soudu. 

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 7. 2016 8:30, František

Z vlastní zkušenosti jsem si ověřil vysokou účinnost úřadu finančního arbitra. Mám "starou" smlouvu stavebního spoření u Buřinky se 4% úrokem. Spořitelna mi smlouvu vypověděla pro ekonomickou nevýhodnost, na moje námitky argumentovala dále zněním nového občanského zákoníku, podle něhož nově můžou smlouvu vypovědět, atd. Asi spoléhali, že se nebudu chtít soudit. Spor jsem předal se všemi podklady úřadu finančního arbitra a náhle se ledy prolomily. Ozvala se mi spořitelna s návrhem na smír (ruší svoji výpověď a ponechávají mi 4% úrok), protože jim prý nejvíce leží na srdci moje spokojenost jako zákazníka:-) Děkuji tímto finančnímu arbitrovi za vysoce účinnou pomoc pro nás běžné neprávní laiky.

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 11. 2016 1:39, Heinrich Jesse

Nabízím ekvivalence úvěrovou linku, budete potřebovat pomoci s start-up nebo obchodní nápad? Jsem Heinrich Jesse financujeme a radí, nabízí úvěry ve výši 3% úrokové sazby s rozsahem 10.000 až 50,000,000.00 čzk. Finance a poradit. Bez ověření příjmu. Nepotřebujete kreditní skóre. Velmi příznivé úrokové sazby.

Kontaktní osoba: Heinrich Jesse
Emailová adresa: jesseserv001@gmail.com
webová stránka: http://jessefinanceservice.sluzby.cz/

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Vyluxovaný účet? Poradíme, jak dostat peníze zpátky

4. 8. 2015 | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Vyluxovaný účet? Poradíme, jak dostat peníze zpátky

Ukradená peněženka? To se snadno stane, proto v ní taky málokdo nosí jmění. Můžou vám ale ukrást peníze z bankovního účtu, kde už kdekdo celé jmění má? Špatná zpráva: může. Co potom... celý článek

Můj seznam stížností: Hledá se adresát. Kam s nimi?

21. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 43 komentářů

Můj seznam stížností: Hledá se adresát. Kam s nimi?

Seznam stížností se vrší. Jenže co s nimi? Kde se domoct zastání? Poradíme. Tedy přinejmenším, pokud jde o stížnost na instituci či obchodníka, který vás podfouknul, očesal, vyždímal…... celý článek

Banky ve střehu: Finanční arbitr přitvrzuje!

9. 4. 2015 | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Banky ve střehu: Finanční arbitr přitvrzuje!

Finanční arbitr potvrdil trest pro mBank: ve smlouvě o úvěru nedostatečně informovala klienta o nákladech, které s půjčkou souvisejí. Pokud dá arbitrovi zapravdu soud, na problém –... celý článek

Partners Financial Services