O obru a trpaslíkovi

O obru a trpaslíkovi
Podle objemu předepsaného pojistného za rok 2000 se zcela jednoznačně drží na 1. místě na českém trhu Česká pojišťovna. To překvapí opravdu jenom málokoho. Jenže ono se správně říká, jsi-li obrem ve svém povolání, hleď, abys nebyl jinde trpaslíkem.

Zamyšlení pro tento týden:
Těším se na den, kdy konečně všichni, kteří máme co do činění s internetem, pochopíme, že homepage internetové prezentace je jako obal knihy, a na ni samozřejmě nepatří ani obsah románu, ani příběhy hlavního hrdiny. Homepage (HP) musí umět "svého" uživatele upoutat, vzbudit jeho pozornost a hlavně "donutit" ho dělat přesně to, co ona sama chce a prezentace potřebuje. Proto si dovoluji tvrdit: zbytečnosti na HP nepatří. Jste-li kreativní, dokažte to právě na HP. Máte-li skvělé grafiky, nechte je na HP ukázat, co umějí.

www stránky finančních institucí
Připravili jsme pro vás cestopis po serverech na českém internetu. Týden co týden se podíváme na jednu finanční instituci a na jejich způsob prezentace na síti sítí. Hodnotíme vždy pět nejvýznamnějších firem daného oboru (banky, stavební spořitelny, investiční společnosti...), každý týden jednu. Poté (v šestém týdnu) bude následovat článek shrnující využití internetu daným odvětvím.
Hlavním hodnotitelem je Leoš Bárta, ředitel agentury eMARKET, porotu serveru Peníze.CZ tvoří dvanáct osobností.
Adresa dnes hodnocených stránek:
www.cpoj.cz

Hodnocení - výsledky
Kreativní rovina: 4Marketingová rovina: 2Informační rovina: 2-Grafická rovina: 4Jazyková rovina: 2Navigační rovina: 3-Technická rovina: 5

 

Kreativní rovina:
Hodnocená prezentace České pojišťovny není kreativní. Kreativita nula. Pardon, málem bych zapomněl na ta poměrně velmi zdařilá tlačítka v pravém rámu HP. Kreativní koncept postavený na základě vtipné hry s ustálenými slovními spojeními.

V podsekci, která se hrdě nazývá ŘEŠITEL PROBLÉMŮ (tam jsem se dostal, když jsem poněkolikáté marně zkoušel sjednat pojistný produkt on-line), mi nabídli jako jeden z možných důvodů formulaci STALO SE NĚCO MEZI NEBEM A ZEMÍ! Že by pokus o sebeironii? Nebo snad znevažování sebe sama? Nebo webmasterova slovní hříčka, to aby bylo úplně jasné, že prezentaci nevytvářela profi agentura, ale že vznikala jaksi "svépomocí"?

Výsledná známka (jako ve škole): 4-


 

Marketingová rovina:
Firemní webové prezentace, ať už statické či dynamické, by měly být především rozumně využitým marketingovým nástrojem. I kdyby nebyly ničím jiným, bohatě by to stačilo. Jaké marketingové cíle by tedy měla sledovat prezentace pojišťovny? Správně, měla by nabízet produkty a služby a vzorně reprezentovat toho, kdo je poskytuje. Měla by také umožnit pořízení některého z produktů on-line. Je dobře, že na tohle v České pojišťovně nezapomněli. Bohužel se mi toto ani po několika pokusech zaregistrovat se a uzavřít tak pojištění on-line nakonec nepodařilo (pro pořádek uvádím datum a přesný čas mých pokusů 29.8. - 15.10 - 15.32). Nevím, kde byl zakopán onen neviditelný pes, ale teď už ten produkt prostě nechci a ty peníze, co jsem na to měl připravené, nějak nerozumně utratím. :o)

Jako velmi zdařilý a uživatelsky nadstandardní hodnotím např. výběr poboček podle čtyř kritérií, naprosto vyčerpávající jsou informace o jednotlivých pobočkách (včetně otevírací doby, ale dokonce i jmen kontaktních osob) a výborné jsou i příklady jednotlivých reálných situací ve vztahu k pojistným produktům. Za další velmi dobrý marketingový počin hodnotím možnost vypočítat si výši pojistného. Já vím, že to není nic nového ani zázračného, ale přesto si na takovéhle zdánlivé maličkosti leckde ani nevzpomenou. No a v České pojišťovně si vzpomněli.

Výsledná známka: 2


 

Informační rovina:
Komunikujeme proto, abychom si předávali informace. A webová prezentace je jedním z komunikačních formátů. Budiž ke cti České pojišťovně, že se snaží podat informace o sobě i svých produktech a službách uceleně a v rámci možností vyčerpávajícím způsobem. Takovým způsobem, který až vyčerpává. Není problém v tom, že uživatel nesnese hodně informací, ale pokud tyto nejsou předkládány přehledně a na základě důkladně zpracované komunikační strategie, může nastat, a většinou také nastane, spíše opačný efekt. Trochu pořádku se snaží do textových struktur vnést tlačítko s RADAMI A TIPY. Dále máme možnost vybrat si ZÁKLADNÍ POPIS a DETAILNÍ INFORMACE. To už je velmi zajímavý posun směrem k uživatelskému komfortu. Díky za něj.

Výsledná známka: 2-


 

Grafická rovina:
Grafik (nebo možná celá parta grafiků) si bohužel s vizuálními motivy jednotlivých podsekcí příliš nevyhrál, takže plní funkci jen jakéhosi grafického podkresu bez schopností a možnosti vlastní samostatné existence (jedinou výjimkou jsou výše zmíněná tlačítka v pravém framu homepage). A výběr "barviček" se také příliš nepovedl. Prezentace tak působí trochu unaveným dojmem a tváří se poněkud sterilně. A to jí příliš nesluší. Pokud se však při prohlídce homepage rozhodnete s tímto faktem smířit, pak vás v rámci podsekcí čeká velké překvapení. Po výběru některé z položek menu se otevře nové okno a z něj na vás juknou jiné fonty, drobné, avšak lehce postřehnutelné změny v grafické formě, odlišně uspořádané menu a pozor, stránka je tentokrát řešena bez rámů. Podle mne taková práce zavání amatérismem.

Výsledná známka: 4


 

Jazyková rovina:
Jsem přesvědčen, že by hodnocené prezentaci prospěla změna textace názvů položek hlavního a vedlejších menu. Jsem si také naprosto jist tím, že by tzv. produktové listy měly být stylisticky transformovány do podoby respektující specifika internetu jako média. S uspokojením ale konstatuji, že při namátkových jazykových korekturách byly nalezeny jen 2 chyby, a ty se týkaly interpunkce v souvětích (ale jedna z nich se bohužel vyskytla v úvodní formulaci při sjednávání produktů on-line, což působí poměrně směšně už z hlediska smyslu daného souvětí - máte-li chuť, zkuste tu chybu najít).

Výsledná známka: 2


 

Navigační rovina:
Efektivní a rychlý pohyb v rámci textových struktur a co nejrychlejší dosažení požadovaných informací. To je základní uživatelský komfort, žádná nadstavba. Je škoda, že navigační systém je jednou z nejméně propracovaných částí prezentace České pojišťovny. Na homepage najdeme velmi oblíbenou položku s názvem HLAVNÍ STRÁNKA, což je poměrně běžná navigační zbytečnost, která dobrou polovinu návštěvníků donutí kliknout a zjistit, že jsou po několika dlouhých sekundách natahování stránky zase tam, odkud přišli. Kéž by takhle "důsledně" byla řešena i navigace v tom větším "zbytku" prezentace. Navíc na výše uvedené stránce je dole pod textem navigace HLAVNÍ MENU (v levém framu je však permanentně přítomna HLAVNÍ STRÁNKA) a po kliknutí jsem se dostal na výběr produktů, kam jsem opravdu neměl namířeno.

V jedné části podsekce KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ jsou např. nabízeny dvě položky menu s téměř duplicitními názvy (Daňové zvýhodnění životního pojištění x Daňové zvýhodnění). Jak mám já, obyčejný laik v této problematice, "vyčuchat", co se pod těmito informačními strukturami skrývá? Je v tom rozdíl, nebo se jenom někdo upsal? Nebo že by to byla zkouška mé inteligence? Jak jsem dopadl? Napůl estetickou vadou, napůl vážným prohřeškem proti pravidlům komunikace je fakt, že při standardním nastavení prohlížeče není viditelné celé hlavní menu v levém framu (což by mělo být samozřejmostí, a to nejen při framovém řešení).

Výsledná známka: 3-


 

Technická rovina:
Jedním ze základních nedostatků hodnocené prezentace je nepřiměřeně dlouhá doba načítání stránek (a to sedím na 128-kbitové lince, nechtěl bych to čekání absolvovat s běžným 56,6 kbps modemem). Čímpak je to asi způsobeno? Například tím, že nikoho nenapadlo nechat levý frame s hlavním menu v permanentní přítomnosti a tak se vesele načítá s každou novou sekcí znovu a znovu.

Mnohem závažnějším nedostatkem je ale fakt, že při vyplňování on-line žádosti o pojistný produkt odesílají zájemci veškerá svá osobní data včetně rodného čísla (fakt, že toto je tzv. nepovinná položka, na vážnosti problému nic nemění) ve zcela nešifrované formě!

Výsledná známka: 5

(pozn. K této známce dodávám, že je z největší části zapříčiněna oním nevyřešeným problémem šifrování při přenosu osobních dat klientů. Pokud by došlo k odstranění tohoto zásadního handicapu, výsledná známka by byla 2.)


 
Klady a zápory z technického hlediska - HTML kód
(+)
 • přehledné formátování zdrojového kódu
 • byla provedena optimalizace kódu, zřejmě nebylo vytvořeno WYSIWYG editorem
 • korektní používaní uvozovek v parametrech tagů a alt textů
 • použití meta tagů pro vyhledávací roboty a specifikace znakové sady
 • použití logických operátorů ve vyhledávání
 • on-line sjednání pojištění
 • tiskopisy ke stažení v PDF
(-)
 • HTML kód je optimalizován pouze pro prohlížečem MS IE
 • nesprávné umístění okraje rámců v prohlížeči Netscape
 • na některých místech volba pouze specifických fontů namísto rodin fontů (např. Arial) - problémy s kompatibilitou na jiných platformách než Microsoft
 • meta tagy pro vyhledávací roboty nejsou uvedeny na všech stránkách
 • časté používání zastaralých tagů font, strong (dle doporučení W3C má být nahrazeno styly)
 • tiskové zprávy jako jeden velký HTML soubor
 • ve vyhledávání rozlišuje diakritiku
 • časté otevíraní dokumentů do nového okna (špatné provázání dvou částí webu)
 • v sekci "Česká grafika XX století" je použito mezer v názvech souborů

Závěr:
Jsem velice rád, že Česká pojišťovna začíná směřovat své marketingové aktivity v oblasti nových médií správným směrem. Koncovou destinací je totiž zákazník a jeho potřeby. A to si lidé v tomto největším pojišťovacím ústavu dobře uvědomují. Důkazem je webová prezentace, která určitě stojí za shlédnutí a za diskusi. Díky za každé další správné kroky správným směrem.


Hodnocení webu porotou serveru Peníze.CZ (známky jako ve škole)
PDVIPJMJ VLuPNJR TRKUMVPV průměr
informační hodnota 2 121,52,52,532 11,521,91
grafika 31,5 232,532 3312 2,36
celkový dojem 2,51 2,522,52,5 32 2,51,522,18
Vysvětlivky: PD - Pavel Daniel, Marketing & Media; VI - Vladimír Iliev, iStrategie.cz; PJ - Pavel Janeček, Pioneer; MJ - Martin Jaroš, Hospodářské noviny; VLu - Viera Lukáčová, Českomoravská stavební spořitelna; PN - Petr Nešpůrek, ARBOmedia; JR - Jan Rosenauer, Český rozhlas; TR - Tomáš Řehák, Run Interactive; KU - Klára Ujčíková, Aliatel; MV - Milan Vacík, Ami Communications; PV - Petr Vyhnálek, Globus
Slovní komentáře jednotlivých porotců najdete na speciální stránce.
---> Kdo jsou porotci serveru Peníze.CZ? Seznamte se s nimi <---

 • Chcete si sjednat cestovního pojištění? Navštivte naši novou sekci online prodej a za pár minut můžete vyrazit cesty!
 • Vyhrát mobilní telefon můžete výměnou za hlas pro web pojišťovny.

Pokud jste navštívili stránky České pojišťovny - jak se vám líbily, co jste na nich našli? Napište nám své zkušenosti a názory.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 9. 2001 14:59, Gabina3

Mohu potvrdit, že nepovažujeme toto hodnocení za „pomstu“ serveru Peníze.cz a důvody, které uvádí pan Prouza jsou skutečné.
Ing. Gabriela Řezníčková, web manager ČP

Zobrazit celé vlákno

+15
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Bitcoin vyletěl o čtvrtinu. V korunách je nejdražší v historii. Týden v kryptu

2. 3. 2024 | Tomáš Krause

Bitcoin vyletěl o čtvrtinu. V korunách je nejdražší v historii. Týden v kryptu

Cena bitcoinu vyskočila o 25 procent, bitcoinová ETF nabízejí i velké americké banky a to od BlackRocku expanduje do Brazílie. Na světlo se dostaly další e-maily Satoshiho Nakamota... celý článek

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

27. 2. 2024 | Jan Traxler

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

Většina retailových nemovitostních fondů loni vydělala kolem pěti až sedmi procent. Nejvyšší zhodnocení zaznamenal Mint I. rezidenční fond, ukazuje porovnání.

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

24. 2. 2024 | Tomáš Krause

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

Evropská centrální banka si zkusila kopnout do bitcoinu. Asi jako když se mladistvý intelektuál pokusí nakopnout merunu. Spočítáno: 51% útok na bitcoin se nemůže vyplatit. Nigérie a... celý článek

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

21. 2. 2024 | Hynek Just | 2 komentáře

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

Když za mnou přijde třicetiletý člověk, že si chce založit DIP, doporučím mu akciové fondy. Při takhle dlouhém horizontu se riziko vyplácí. Pokud si bude každý měsíc odkládat čtyři... celý článek

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

20. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

Strach z podvodu a ze ztráty peněz jsou nejčastějšími důvody, proč Češi neinvestují. Až za nimi je nedostatek peněz. Ukázal to průzkum agentury Perfect Crowd na reprezentativním vzorku... celý článek

Partners Financial Services