Důchodové pojištění: pozor, co vlastně kupujete!

Víte, jaký je rozdíl mezi důchodovým spořením a důchodovým pojištěním? Dost zásadní – v jednom z těchto produktů budete mít v důchodu o stovky tisíc méně.
Důchodové pojištění: pozor, co vlastně kupujete!

Od počátku roku funguje takzvaný druhý pilíř penzijního systému. Jde o produkt jménem důchodové spoření, který poskytují výhradně penzijní společnosti. Z důchodů se kvůli reformě stalo Téma s velkým T, lidé se (konečně!) začali zabývat tím, z čeho budou žít ve stáří, a hledají cesty, jak se zajistit. Hladu po něčem, co nám pomůže nashromáždit na penzi nějakou rezervu, chce pochopitelně využít kdekdo. Včetně například životních pojišťoven.

Nějaký podíl na ziscích z důchodové reformy už mají pojišťovny jistý, budou to právě ony, kdo bude vyplácet klientům peníze, z jejich lépe či hůře zúročených vkladů do penzijních společností, ale to jim nestačí – nebude to ostatně nijak zvlášť lukrativní byznys. A tak ke třem pilířům penzijního systému našly ještě alternativu, „čtvrtý pilíř“. Jde o takzvané důchodové pojištění, jinak životní pojistku upravenou ke spoření (respektive fondovému investování) na stáří. Bude se prodávat?

Srovnání parametrů důchodového spoření, důchodového pojištění a investičního životního pojištění

Parametr 

Důchodové spoření

Důchodové pojištění

Investiční pojištění

Garance zhodnocení

NE
Zhodnocení není garantováno.

ANO

Je garantována výše pojistné částky, a to formou technické úrokové míry.

NE
Není garantována pojistná částka pro případ dožití, závisí na hodnotě fondu, do kterého se investuje.

Garance výše nákladů

ANO
Poplatky z vkladů jsou nulové, poplatek za správu je limitován zákonem.

NE

Výše poplatků je dána sazebníkem, ten může pojišťovna měnit.

NE
Výše poplatků je dána sazebníkem, ten může pojišťovna měnit.

Investiční riziko

ANO
Klient určuje, jak riskantně či bezpečně se bude investovat.

NE
Peníze pojišťovna investuje v souladu se zákonným omezením.

ANO
Klient určuje, jak riskantně či bezpečně se bude investovat.

Kreditní riziko

NE
Vklady nejsou majetkem penzijní společnosti.

ANO

Pojistné je majetkem pojišťovny, systém pojištění vkladů neexistuje.

ANO
Pojistné je majetkem pojišťovny, systém pojištění vkladů neexistuje.

Pojistná ochrana

NE
Pouze jako doplňkový produkt.

NE nutně, nemusí být součástí.

ANO, bývá součástí pojištění.

Slovníček

Penzijní připojištění

Pokračující finanční produkt třetího pilíře penzijního systému, pravidelné investice do penzijního (transformovaného) fondu s garancí nezáporného výnosu a možností předčasného výběru až poloviny naakumulovaných prostředků (výsluhová penze); penzijní připojištění již nelze sjednat

Doplňkové penzijní spoření

Produkt nahrazující penzijní připojištění, pravidelné investice do penzijního (účastnického) fondu s možností volby investiční strategie, ale bez garance nezáporného výnosu. Pouze v tomto produktu jsou umožněny tzv. předdůchody.

Důchodové spoření

Novinka, finanční produkt takzvaného druhého pilíře penzijního systému, pravidelné investice do fondů s volitelnou investiční strategií, investuje se část peněz (tři procenta hrubé mzdy), které by jinak putovaly státu v rámci sociálního pojištění a dvě procenta hrubé mzdy ze svého. Pozor: z důchodového spoření se nedá vystoupit a není z něj možné dostat peníze předčasně.

Sociální důchodové pojištění

„Daň“ odváděná ze mzdy, a to za účelem financování výplaty důchodů v rámci tzv. prvního pilíře penzijního systému. Nic se nespoří, co se vybere na pojistném, to se vyplatí na důchodech.

Komerční důchodové pojištění

Produkty životního pojištění od komerčních pojišťoven, u kterých je minimalizována pojistná ochrana a produkt je určen ke spoření na důchod. Pozor: na rozdíl od penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s ním není spojen státní příspěvek.

Bude se prodávat!

Bude se prodávat. Jednak pojišťovny tvrdí, že jde o lepší produkt, než je důchodové spoření druhého pilíře penzijního systému. Tomuto tvrzení se podíváme na zoubek dále, ale v současné hysterii zaměřené vůči druhému pilíři jistě mnoho lidí uvěří úctyhodné instituci, jako je pojišťovna. Ještě podstatnější ovšem bude, že prodejci a finanční rádobyporadci jsou ke sjednávání důchodového pojištění motivováni několikanásobně vyšší provizí, než jaká je možná u důchodového spoření. Zatímco u spoření je aktuální limit na provizi ve výši 830 korun, u pojištění žádný limit není a provize činí tisíce až desetitisíce korun v závislosti na spořené částce.

Lze taky očekávat, že se najde dost lidí, kteří mají ze všeho reformování už natolik zamotanou hlavu, že rozlišovat mezi penzijním připojištěním, důchodovým spořením a důchodovým pojištěním či doplňkovým penzijním spořením je již nad jejich síly. Ano, všechny tyto produkty, mají sice společný cíl – moci si v důchodu užít trochu té radosti navíc –, ale nelze je zaměňovat. Už proto, že v důchodovém pojištění naspoříte výrazně méně, než můžete naspořit s důchodovým spořením.

Důchodové pojištění: samé výhody!

Všichni už víme, že nově spuštěný druhý pilíř má řadu omezení. Namátkou: nelze z něj vystoupit, nelze do něj platit víc nebo míň, vždycky je to závislé na našich výdělcích, peníze nemůžeme ani z části vybrat jednorázově, nejsou s ním spojeny žádné garance a jistoty a výplata peněz je vázaná na odchod do starobního důchodu – což jak víme, je termín neustále se posouvající směrem k nekonečnu. Co s tím? Pokud nemá finanční skupina penzijní společnost, tak nejlépe druhý pilíř kritizovat a prodávat důchodové pojištění hlava nehlava.

Nově nabízené pojistky totiž nemají ani jednu z uvedených nevýhod. Pojištění můžeme kdykoliv ukončit či peníze částečně vybrat, placené příspěvky lze zvyšovat či snižovat, peníze lze vybrat jednorázově již v 60 letech, čerpat lze daňové úlevy, k tomu se poskytují různé bonusy a pozor: produkty slibují garantovaný úrok ve výši až 2,4 procenta ročně. Podle pojišťoven jde o „stabilní a ideální zajištění pro penzi, které není závislé na politické situaci“ (zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna). Slibná prodejní argumentace je na světě a úspěchu nic nebrání v cestě. Obzvláště jsou-li agenti pojišťoven vybaveni číselným a grafickým srovnáním, které nedává žádný prostor pro pochybnosti nad výhodností důchodového pojištění. Prodává ho například pojišťovna Kooperativa (tzv. Penze s garancí), Česká podnikatelská pojišťovna (tzv. Soukromá penze) nebo pojišťovna Victoria Volksbanken, resp. Ergo (důchodové pojištění Eventus).

Dušan Šídlo

Autor článku je lektor a analytik společnosti Partners, odborník na pojišťovnictví, publicista a komentátor.
Kromě stovek článků napsal mimo jiné i oceňovanou knihu o pojišťovnictví a pojištěních Život jako riziko. V těchto dnech mu vychází encyklopedie finančních triků a podvodů s názvem Jak nás podvádějí.

Dušan Šídlo. Jak nás podvádějí
Dušan Šídlo. Život jako riziko

Náklady na zádech klientů

Jakého triku pojišťovny využívají, když tvrdí, že naspořená částka je v důchodovém pojištění vždy lepší než při investicích v důchodových fondech v rámci druhého pilíře? Buď z naspořené částky neodečítají veškeré poplatky (zejména poplatek za obhospodařování, tzv. management fee, a to na straně investičních fondů, do kterých se peníze ve skutečnosti investují), nebo srovnávají různě nastavené parametry, například počítají s vyšší úložkou do důchodového pojištění než do důchodového spoření, nebo počítají s vyšším úročením. Zkrátka známý efekt jablek a hrušek. Na jedné straně tak prý výnosnější produkt pro klienta, na straně druhé výrazně vyšší provize. To je přece sen každého obchodníka.

Je to doopravdy sen, nebo nás někdo tahá za nos? Odpověď není tak těžká. Stačí se podívat na rozdíl v nákladovosti. Vstupní poplatek do důchodového spoření – nula. Vstupní poplatek do důchodového pojištění – standardně u dlouhodobých smluv až dvě roční platby (!) klienta (tento poplatek může být částečně snížen, pokud se prodejce důchodového pojištění dobrovolně vzdá části provize). Poplatek za správu úspor u důchodového spoření – zákonem omezený na maximálně 0,6 procenta ročně. U důchodového pojištění tento poplatek není nijak omezen a kdykoliv může být navýšen. U nízkonákladových pojištění je tento poplatek zhruba dvojnásobek poplatku u důchodového spoření, u většiny produktů však běžně překračuje dvě procenta ročně. A to je velmi podstatný rozdíl, který má vliv na výši naspořené částky. Kromě toho si pojišťovny účtují i různé procentní a měsíční poplatky za vedení smlouvy. Garantovaný úrok 2,4 procenta, který se propaguje v reklamních materiálech, se smrskne jako nic. Po odečtení celé řady poplatků je tak „garantováno“ prakticky jen vrácení zaplaceného pojistného. Tak to už je lepší i spořicí účet či termínovaný vklad! Tedy produkty, které jinak nelze jako vhodné ke spoření na penzi vůbec označit.

Anketa

Pojištění...

Co dodat na závěr? Ve své knize Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě podrobuji druhý pilíř kritice. Kdybych však věděl, že některé pojišťovny a zprostředkovatelé budou mít odvahu tvrdit, že drahé důchodové (životní) pojištění je k investování na penzi levnější řešení, možná bych svůj názor přehodnotil. Rada je jednoduchá: zapomeňme na spoření na penzi v pojišťovně. Pořadí výhodnosti spoření na penzi podle nákladovosti je totiž zřejmé – třetí pilíř (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem), druhý pilíř (důchodové spoření), teprve potom následuje „čtvrtý pilíř“ (jiné produkty včetně důchodového a životního pojištění), který je nejméně regulovaný, u těchto produktů lze narazit na opravdu vysoké poplatky!

Zde příklad. Uvažujme hrubé zhodnocení šest procent ročně, investici 1000 korun měsíčně po dobu 35 let, management fee 0,6 procenta (důchodové spoření), resp. dvě procenta (běžné důchodové pojištění) a 1,2 procenta (nízkonákladové důchodové pojištění), daňová úspora z důchodového pojištění reinvestována s úrokem šest procent ročně:

Parametry

Důchodové spoření (2. pilíř), bez daňové úspory

Běžné důchodové pojištění, se započtením daňové úspory

 Nízkonákladové důchodové pojištění,

se započtením daňové úspory

Naspořená částka

1 212 219 Kč

866 847 Kč

1 013 059 Kč

Tip redakce!

Těžkotonážní kalkulátor Důchodová reforma a zajištění na stáří 2013

Šli jsme dál. Pokud chcete vědět, jak dobře (nebo špatně) se možná budete v penzi mít, když dáte dohromady první pilíř (státní důchod), druhý pilíř (důchodové spoření), třetí pilíř (dosavadní penzijní připojištění a nové doplňkové penzijní spoření) a další úspory, využijte naši novou kalkulačku.

Anebo... nebo se prostě ptejte v naší poradně Zajištění na stáří

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 59 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 1. 2013 7:32, Vít Suchý

Ještě na závěr diskuze jednu glosu a otázku na redakci webu - jestlipak p. Šídlo napíše také knížku o penzijním připojištění ? Nabízím k zamyšlení název , třeba : "Jak obelhávat národ", nebo : "Experiment s důvěrou národa", nebo třeba : " Penzijní připojištění - budeme z něj opravdu chrochtat ?"

+16
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 1. 2013 23:47, Vít Suchý

Ještě jednu základní věc, na kterou musí občan dát pozor, když mu někdo chce radit v oblasti financí (i v rámci důchodové reformy) je následujícíotázka – jedná se o provizně placené rady, nebo honorářové poradenství ?

Pokud vás kontaktuje někdo, tvrdící o sobě že je tzv.“nejvíc nezávislý“ a chce vám radit zadarmo ( =tj. dostává od zaměstnavatele provizi za prodané množství finančních produktů) , tak je doporučeníhodná maximální obezřetnost.

Oproti tomu zástupce nějaké konkrétní finanční skupiny ( banky, spořitelny, pojišťovny) vystupuje transparentně a za nic se neschovává a vy si jeho nabídku můžete v klidu porovnat jinde.

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (59 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

14. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

Další porce kalkulaček aktualizovaných pro rok 2013. Tentokrát si na Peníze.cz můžete přehledně a jednoduše vypočítat, jak vysoký budete letos pobírat starobní, invalidní, vdovský nebo... celý článek

Druhý a třetí pilíř: Boj o klienty začíná! Přehled bitevního pole

10. 1. 2013 | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Druhý a třetí pilíř: Boj o klienty začíná! Přehled bitevního pole

Velké dobrodružství (s nejistým koncem) jménem důchodová reforma se rozbíhá na plné obrátky. Poradíme vám, u koho můžete investovat v účastnických fondech třetího pilíře a s kým ve... celý článek

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

2. 1. 2013 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

Od včerejška je český penzijní systém jiný. Třetí pilíř se proměnil, úplnou novinkou je pilíř druhý. Tedy pro nás, Evropa ho zná dávno, a to včetně zemí, které s námi mají společného... celý článek

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

13. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 49 komentářů

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

Pokud se podíváme na srovnání poplatků a nákladovosti dlouhodobých finančních produktů, představují fondy druhého pilíře jednoznačně nejlevnější variantu investování na důchod.

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

7. 6. 2012 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

Pět let před důchodovým věkem bude možné zažádat o předdůchod. Fakticky jde o předčasné čerpání z nástupce penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření. Stát zároveň bude... celý článek

Partners Financial Services