Koronavirus a zrušení dovolené: Pojištění storna většinou nestačí

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 26. 2. 2020 | 22 komentářů
Už je blízko. A jestli vás teprve čeká lyžařský týden v Itálii nebo Rakousku, nebo jste si už dřív zaplatili cestu do Asie, můžete přijít i o dost peněz. Zdaleka ne všechny pojišťovny vám totiž proplatí stornopoplatky, některé dokonce nekryjí ani případnou nákazu při epidemii.
Koronavirus a zrušení dovolené: Pojištění storna většinou nestačí

Ilustrační obrázek: Shutterstock

Základní podmínkou pro to, abyste měli šanci dostat zpátky peníze za vámi zrušený zájezd, letenku nebo ubytování, je sjednané pojištění storna. Obvykle jde o volitelnou součást cestovního pojištění.

Pojištění storna se vztahuje nejenom na organizované zájezdy, ale také na individuální cesty – především letenku nebo objednané ubytování.

Takové pojištění lze většinou sjednat maximálně do tří dnů od zaplacení zájezdu, letenky či ubytování, někdo má časový limit i přísnější. Kdo to neudělal včas, má smůlu – kromě organizovaného zájezdu koupeného u cestovní kanceláře, kde jde smlouvu zrušit bez sankce přímo ze zákona (podrobnosti si napíšeme za chvíli).

Většina pojišťoven počítá u stornopoplatků s vaší dvacetiprocentní spoluúčastí. To znamená, že i kdybyste měli nárok na pojistné plnění, dostanete zpátky nejvýš 80 procent toho, kolik jste za cestu nebo pobyt zaplatili. Někde si můžete koupit lepší (a dražší) variantu pojištění, kdy dostanete i 100 procent.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Plnění slibují jen tři pojišťovny

Jenže. Prošli jsme aktuální podmínky deseti pojišťoven a zjistili, že zřejmě jenom u tří z nich vám pojištění storna zaručeně pomůže v případě, že zrušíte cestu kvůli koronaviru. Jde o Kooperativu, Generali Českou pojišťovnu a Slavii.

Ani v jejich případě nemusí stačit, že se teď prostě jenom bojíte cestovat blíž ke koronaviru. Mělo by jít přímo o region, který české nebo tamní úřady označily za rizikový a doporučily do něj necestovat.

Kooperativa výslovně mluví o možném zrušení cesty kvůli epidemii. Tu zmiňuje také Slavia pojišťovna, ohledně místa výskytu odkazuje na ministerstvo zdravotnictví.

„Pojištění storna se v našem případě vztahuje i na případy, kdy klient i z pouhé obavy před rizikem (zdravotním, bezpečnostním a podobně) sám zruší cestu. Získá tak 80 procent ze stornopoplatků. Prozatím tuto obavu uznáváme pro cesty do Číny, jestliže bylo pojištění storna sjednáno nejpozději k 20. 1. 2020, a pro cesty do Itálie s pojištěním sjednaným do 24. 2. 2020,“ upřesňuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa. 

Srovnáme cestovní pojištění

Za kopečky? Sjednáme vám cestovní pojištění, aby skákalo, jak budete pískat...

Generali Česká pojišťovna kryje cesty do cílových oblastí, před nimiž ministerstvo zahraničních věcí varuje nebo kam doporučuje necestovat, „pokud toto varování bylo vydáno maximálně sedm dní před nastoupením cesty“. Epidemii pak zmiňuje také u pojištění přerušení nastoupené cesty.

Šanci byste měli mít také u ERV Evropské pojišťovny, pokud jste si sjednali lepší variantu nazvanou Storno Plus. Kryje totiž i „jiné závažné doložitelné důvody, pro které jste byli nuceni zrušit cestu“. A to přesto, že její cestovní pojištění jinak zmiňuje pandemii mezi obecnými výlukami (koronavirus má podle Světové zdravotnické organizace zatím „jen“ rozsah epidemie, ne pandemie).

Není to živel ani přírodní katastrofa

Naopak Axa a Allianz výslovně zmiňují epidemii mezi výlukami – tedy výjimkami, na které se pojištění nevztahuje nebo při nichž „nejsou povinni plnit“.

Axa nekryje událost, která (mimo jiné) „nastala v důsledku špatných epidemiologických situací v cílové zemi“. Allianz mezi výlukami píše o „nedobré epidemiologické situaci v cílové zemi“.

ČSOB Pojišťovna odmítala „následky epidemické nebo pandemické nákazy“ obecně v celém cestovním pojištění, před pár dny nicméně formou veřejného příslibu zmírnila podmínky pro pojištění léčebných výloh a nově tak kryje i epidemii či pandemii. U storna sice připouští „přírodní katastrofu nebo válečný konflikt či teroristickou akci v cílové oblasti“, o epidemii však nemluví, takže se na ni může dál vztahovat obecná výluka.

Ostatní pojišťovny pak sice epidemii u storna výslovně neodmítají, ale ani ji neuvádějí mezi možnými pojistnými událostmi. To v praxi obvykle znamená, že nic neproplatí, přestože se v konkrétní situaci mohou rozhodnout pro vstřícnější postup.

Česká podnikatelská pojišťovna pokrývá mimo jiné „živelní události velkého rozsahu“ a Uniqa kryje „přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle pět dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek“. Jenže epidemii nelze označit jako živelní událost nebo přírodní katastrofu.

Direct pojišťovna dokonce neslibuje krytí ani pro případ storna kvůli přírodní katastrofě.

Zdůrazňujeme, že vycházíme ze současné verze všeobecných pojistných podmínek. Konkrétně vašeho pojištění se mohou týkat starší podmínky z doby sjednání smlouvy.

Od zájezdu odstoupit můžete

Lépe jsou na tom lidé, kteří se rozhodnou zrušit zájezd koupený u (české) cestovní kanceláře. Podle §2535 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

„Zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků,“ zdůrazňuje Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj. „Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu,“ dodává.

Aspoň vám ho zruší

Pokud musíte odpískat dovolenou a vaše pojištění storna se takovou situaci nevztahuje, zkuste se domluvit s leteckou společností nebo poskytovatelem ubytování. Případně i s cestovní kanceláří, jestliže zatím nejde přímo o případ, kdy můžete zrušit zájezd bez sankcí podle občanského zákoníku. Přinejmenším máte šanci – ne však automatický nárok – na výměnu za pozdější termín.

Otestovat vstřícnost můžete i u pojišťovny. Podle ohlasů z poboček je tu šance na bezplatné zrušení už sjednaného cestovního pojištění. Když nikam nepojedete, dostanete tedy zpátky aspoň těch pár stovek. S proplacením případných stornopoplatků, jestliže to nevyplývá přímo z pojistné smlouvy, ale moc nepočítejte. 

Samotné pojištění storna je v rámci cestovního pojištění spíše doplňkem. I v něm ale najdeme výrazné rozdíly. Vyplatí se je prostudovat, když nechcete přijít o peníze za drahý zájezd, letenku nebo ubytování.

Obecně velkým rozsahem krytí nás zaujala Uniqa – vedle „běžných“ případů jako ztráta zaměstnání, nemoc, úraz, úmrtí nebo vážná škoda v místě bydliště se totiž vztahuje třeba i na nesložení maturitní či závěrečné zkoušky nebo zrušení plánované svatby, pokud byla důvodem zrušené cesty.

Když už tam jste

Při sjednávání cestovního pojištění, jehož hlavní součástí je pojištění léčebných výloh, byste samozřejmě měli porovnat víc nabídek. Kromě ceny věnujte pozornost tomu, na co všechno a do jakého limitu se vztahuje, a jaké jsou výluky. Aktuálně i tomu, jestli se vůbec vztahuje na epidemii či pandemii.

Hrajte na jistotu

Dobrou zprávou je, že většina ze zmíněné desítky pojišťoven vám léčebné výlohy při nakažení koronavirem proplatí. Berou ho totiž stejně jako jiné náhle vzniklé onemocnění.

„Jesliže klient odjede do lokality, kam není doporučeno vycestovat (ministerstvem zahraničních věcí nebo například mezinárodní zdravotnickou organizací), pak jde o nerespektování tohoto upozornění a jedná se o cestu na vlastní nebezpečí. V takovém případě v souvislosti s koronarivem nevzniká nárok na poskytnutí pomoci, respektive nároku na pojistné plnění,“ zdůrazňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Pokud by k onemocnění došlo v lokalitě, které se žádné varování netýkalo, pak by pojišťovna náklady za lékařskou péči a případnou karanténu hradila.

Epidemii a pandemii z hrazení léčebných výloh výslovně vylučují jenom Kooperativa (na rozdíl od storna) a ČSOB Pojišťovna. Druhá z nich však před pár dny vydala veřejný příslib, v němž slibuje vyplatit pojistné plnění i v případě epidemie či pandemie. V praxi tak ČSOB Pojišťovna zmírnila své všeobecné podmínky.

ERV má mezi výlukami „neodvratitelné události, jimž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (mimo jiné například pandemie)“. 

Nezávisle na cestovním pojištění můžete při nákaze počítat také se standardní nemocenskou – ta se vztahuje i na nařízenou karanténu. Prvních 14 dnů proplácí zaměstnavatel formou náhrady mzdy, zbytek jde ze státního nemocenského pojištění – u podnikatelů jenom tehdy, když si ho platí.

Co v práci, když se nemůžete vrátit

I když sami nic nechytíte, hrozí, že v zahraničí zůstanete déle, než jste plánovali. Třeba kvůli zavřeným hranicím nebo jiným problémům s dopravou.

V takových případech vás zaměstnavatel musí podle zákoníku práce omluvit. Na náhradu mzdy ale máte nárok jenom při karanténě či nemoci, jinak jde v zásadě o neplacené volno. Nic samozřejmě nebrání firmě ve vstřícnějším přístupu. Jenom nezapomeňte, že byste své zdržení měli šéfovi „bez zbytečného odkladu“ oznámit.

„Ocitne-li se zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc. Jestliže v důsledku těchto událostí uvízne v destinaci, nese ve většině případů cestovní kancelář náklady na jeho ubytování nejvýše za tři noci, nejde-li o osoby, které pro své zdravotní omezení vyžadují zvláštní péči,“ upřesňuje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.


Následující texty:

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další praktické rady i aktuality! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+58
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 2. 2020 9:27, Jana

Smutný obrázek o těch pojišťovnách, které neproplatí storno ani v takové situaci (klient ji nezavinil ani neovlivnil, a přitom k datu sjednání pojistky šlo o nečekanou, nahodilou událost).

+55
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 2. 2020 10:17, pag

Nikdo nám nesebere největší výdobytek listopadové revoluce, cestovat kam chci, kdy chci a jakým chci způsobem. Rovněž kdokoli ze světa má stejnou možnost přicestovat k nám. Tento odkaz revoluce je přednější než nějaká spekulativní nákaza obyvatelstva této země a jeho případné vymření. Nechali jsme v zájmu humanity volně běhat jedince s AIDS, necháme volný pohyb i dalším vironosičům.

-26
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Pár stovek ušetřených na cestovním pojištění se může vymstít

3. 8. 2023 | Lucie Weissová

Pár stovek ušetřených na cestovním pojištění se může vymstít

Jak správně nastavit cestovní pojištění a jak postupovat, když se něco doopravdy stane, radí Jana Konvalinová z pojišťovny Kooperativa.

Finanční produkty roku 2022. Výsledky soutěže webu Finparáda

14. 2. 2023 | Finparáda

Finanční produkty roku 2022. Výsledky soutěže webu Finparáda

Hledáte nejlepší bankovní účet, spoření, pojištění nebo třeba hypotéku? Inspiraci můžete najít ve výsledcích 12. ročníku soutěže Finanční produkt roku. Tu pořádá analytická společnost... celý článek

Než bys řekl grog. Kdo a jak vám pojistí lyže před restaurací proti krádeži

5. 12. 2022 | Jana Divinová

Než bys řekl grog. Kdo a jak vám pojistí lyže před restaurací proti krádeži

Heady, Atomiky, Rossignoly. Lyže a snowboardy stojí spoustu peněz. Jenže někdy je prostě musíte nechat o samotě, než se vyčuráte, ohřejete, najíte. Příležitost pro zloděje. Dá se proti... celý článek

Ergo pojišťovna se přejmenovala, zviditelní nového vlastníka

31. 10. 2022 | Petr Kučera

Ergo pojišťovna se přejmenovala, zviditelní nového vlastníka

Ergo pojišťovna se 28. října přejmenovala na SV pojišťovnu. S novým názvem chce veřejně zviditelnit změnu vlastníka, která byla dokončena před rokem.

Kdo vlastní pojišťovny a které jsou české. Přehled

28. 3. 2022 | Jana Divinová | 11 komentářů

Kdo vlastní pojišťovny a které jsou české. Přehled

Komu patří pojišťovny v Česku? Projděte si přehled vlastníků a jejich stručnou historii.

Partners Financial Services