Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

Jan Valášek | rubrika: Když se řekne | 18. 12. 2012 | 7 komentářů
Prvním lednem roku 2013 vejdou v platnost změny třetího pilíře penzijního systému, dosud tvořeného penzijním připojištěním. To se nyní zakonzervovalo a má dožít vedle nového doplňkového penzijního spoření. Zprostředkovatelé brzy začnou vypočítávat klady nového uspořádání. Zkusíme pro vyváženost najít i zápory, klady přitom nezamlčujíce.
Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

Velkou výhodou účasti ve třetím pilíři (ve starých transformovaných i nových účastnických fondech) jsou bezpochyby státní příspěvky a daňové úlevy. Můžeme říci, že při úložce 500 korun za měsíc, ke které dostaneme od státu dalších 130 korun, se nám každá vložená pětistovka zhodnotí zhruba o 25 procent. Pro člověka pohybujícího se na finančních a kapitálových trzích zhodnocení z říše snů. Problém ovšem je, že touto sazbou úročíme pouze nově příchozí peníze. Následně celých 630 korun leží ve fondu po mnoho let a rozhodující je, jak s nimi bude fond (a inflace) hospodařit.

Reálný úrok tedy s přibývajícími prostředky a prodlužující se dobou spoření klesá, „zhodnocení“ ve formě státních příspěvků má nakonec spíš zanedbatelný význam ve srovnání se zhodnocením prostředků ve fondu. Na třicetiletém horizontu rozdíl jednoho procentního bodu v ročním zhodnocení fondu může znamenat desítky až stovky tisíc korun, mnohdy víc, než získáme na státních příspěvcích za celou dobu ve fondu.

Podívejte, jak s námi cvičila inflace v posledních letech

Další šikovné grafy základních makroekonomických ukazatelů – nezaměstnanost, HDP, průměrné mzdy a další – hledejte na Peníze.cz v sekci Makroekonomika.
 

A podívejte taky, jak se dařilo penzijním fondům:

Oddělení majetku a bezpečnost vkladů

Významným krokem vpřed je oddělení majetku účastníků a majetku správce. Tato změna přijde právě s reformou penzijního systému v lednu příštího roku. Střadatelé se tak už nebudou muset podílet na nákladných kampaních a ostatních nákladech penzijních fondů a společností. Tato výhoda opravňuje podílet se na transparentním zhodnocení fondu po zaplacení stanoveného poplatku, a ne čekat, až co nám fond připíše po odečtení jeho nákladů. Na společnosti samozřejmě dohlíží Česká národní banka, což zajišťuje klientům určitý klid v duši.

Příspěvky zaměstnavatele

Dalším velmi důležitým aspektem penzijních fondů je možnost domluvit se se zaměstnavatelem, že nám do nich bude přispívat. Zaměstnavatelé tuto možnost často využívají jako přilepšení ke mzdě. Důvod je jednoduchý: nemusí z takto vyplacených prostředků hradit sociální a zdravotní pojištění. Podle posledních statistik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění zhruba jedna čtvrtina zaměstnavatelů. Nemůžeme tudíž tuto výhodu paušalizovat na všechny smlouvy, ale nezanedbatelné části populace se díky těmto příspěvkům zvyšuje reálné zhodnocení jejich vlastního účastnického příspěvku.

Propojeno

Předdůchody na Peníze.cz

Pět let před důchodovým věkem bude možné zažádat o předdůchod. Fakticky jde o předčasné čerpání z nástupce penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření. Stát zároveň bude předdůchodci platit zdravotní pojištění a doba v předdůchodu nesníží budoucí penzi. Jenže ne každý bude mít nárok.

Likvidita prostředků

Prostředky v doplňkovém penzijním spoření mají velmi omezenou likviditu. Musíme si uvědomit, že odkládáme svoje peníze na desítky let, aniž máme možnost je vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků. U transformovaných fondů, dosavadního penzijního připojištění, zůstává možnost výsluhové penze, tedy možnost po patnácti letech vybrat až 50 procent naspořených prostředků.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

U nově vzniklých účastnických fondů tato možnost už neexistuje, je zde ovšem novinka v podobě tzv. předdůchodů. Ty umožňují čerpat prostředky z účastnických fondů ještě před odchodem do důchodu. Podmínkou je dovršení věku, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Dávky budou vypláceny měsíčně a celková suma naspořených prostředků musí být natolik vysoká, aby zajistila výplatu měsíčních dávek ve výši alespoň 30 procent průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Pro mladé lidi ovšem i tato novinka znamená likviditu doplňkového penzijního spoření prakticky nulovou.

S ohledem na likviditu můžeme tedy třetí pilíř doporučit hlavně starším lidem, kteří nemají tak daleko do penze.

Účastnické fondy

Penzijní společnost bude muset nabízet čtvero fondů s různou investiční strategií.
  • Konzervativní fond
  • Fond státních dluhopisů
  • Vyvážený fond
  • Dynamický fond

Takhle je představuje expert ministerstva práce a sociálních věcí. Podotkněme, že grafy se daly klidně malovat i pesimističtěji:

Třetí pilíř: Státní podpora

úložka

státní příspěvek

dnes

po změně

100 Kč

50 Kč

0 Kč

200 Kč

90 Kč

0 Kč

300 Kč

120 Kč

90 Kč

400 Kč

140 Kč

110 Kč

500 Kč

150 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

150 Kč

700 Kč

150 Kč

170 Kč

800 Kč

150 Kč

190 Kč

900 Kč

150 Kč

210 Kč

1000 Kč a více

150 Kč

230 Kč

Možnosti zhodnocení

To, co hraje proti transformovaným fondům, je jejich velice konzervativní investiční strategie. Transformované fondy zdědily z penzijního připojištění garanci nezáporného zhodnocení. A ta je pro mnoho klientů lákavá. Zdaleka ne všichni si uvědomují, že za tuto garanci pravděpodobně platí ve formě ušlých zisků, jakých je možné na dlouhodobých horizontech dosahovat. Opět se dostáváme do rozdílů v řádech desítek, u někoho i stovek tisíc.

Účastnické fondy nezáporné zhodnocení garantovat nemusí, budou nabízet vždy čtyři fondy s různou investiční strategií – a při volbě těch agresivnějších můžeme na dlouhém horizontu dosahovat vyšších zisků. Společnosti jsou ovšem stále vázány zákonnými limity (a riziko významných ztrát si stejně žádný fond na triko nevezme), nemůžeme tedy očekávat nějakou přehnanou angažovanost třeba v investování na rozvíjejících trzích. I v případě dynamických účastnických fondů očekáváme konzervativnější přístup ke správě, preferenci českých akcií a akcií velkých zavedených firem, kde je růstový potenciál omezenější oproti menším rozvíjejícím se firmám.

Vzhledem k historicky nízkým úrokovým sazbám a úrokům státních dluhopisů (desetiletý český státní dluhopis má výnos do splatnosti dvě procenta ročně) je málo pravděpodobné, že transformované fondy v příštích deseti letech překonají dvouprocentní roční výnos. Podobně na tom z nových účastnických fondů budou také fondy konzervativní a fondy státních dluhopisů, i zde musíme v příštích letech kalkulovat s velmi nízkým zhodnocením, které nebude schopné ani překonat spořicí účty.

V případě vyvážených fondů očekáváme na delším horizontu průměrné výnosy mezi třemi až pěti procenty ročně. Nejvyšší zhodnocení by měly dlouhodobě generovat dynamické fondy. Jak už bylo řečeno, i zde ale očekáváme ze strany penzijních společností opatrný přístup, dlouhodobé výnosy by se mohly pohybovat kolem pěti až sedmi procent ročně. Pro srovnání, akciové fondy se zaměřením na Latinskou Ameriku nebo jihovýchodní Asii vydělaly v uplynulých deseti letech v průměru kolem osmi až desíti procent ročně.

Politická rizika

Státní příspěvky, daňové úlevy a příspěvky zaměstnavatele jsou velmi lákavé, ovšem musíme je brát s rezervou. Tato přilepšení má totiž možnost ovlivnit pouze politická garnitura, tudíž si nemůžeme být ničím jisti a už vůbec ne s nimi kalkulovat na desítky let dopředu. To nám ostatně nedávno pěkně v plném světle předvedli na stavebním spoření. Stát může kdykoliv snížit či úplně zrušit státní příspěvky i daňové úlevy. Brát je jako hlavní výhodu třetího pilíře by bylo velmi krátkozraké.

Vysvědčení pro nové fondy

Hlavním přínosem reformy třetího pilíře je oddělení majetku účastníků od majetku správce fondu. Konečně bude správa majetku v „penzijních fondech“ transparentní a srovnatelná s klasickými podílovými fondy. Jinak zůstávají hlavní výhody a nevýhody stejné jako doposud.

Zdroj: www.reforma-duchodu.com

Výhody III. pilíře

Nevýhody III. pilíře

  • Státní příspěvek až 230 Kč měsíčně
  • Snížení daňového základu až o 12 000 ročně
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele
  • Nízká likvidita, vázání prostředků do 60 let (transformované fondy) či důchodového věku (účastnické fondy)
  • Nízký výnosový potenciál
  • Politická rizika

Anketa

Třetí pilíř?

Každý musí sám zvážit, zda mu nepříliš jistá státní podpora stojí za to vázat prostředky až do 60 či více let. Když navíc uvážíme konzervativnější charakter transformovaných i nových účastnických fondů, dojdeme k závěru, že doplňkové penzijní spoření je vhodné zejména pro konzervativní a konzervativnější jedince a starší lidi. Lidé mladší 45 let by měli investovat agresivněji – a k tomu třetí pilíř není nejvhodnější.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management a spravuje informační web www.reforma-duchodu.com

Tip redakce!

Těžkotonážní kalkulátor Důchodová reforma a zajištění na stáří 2013

Jste připraveni na penzijní reformu? Zajímá vás, na jakou penzi jednou dosáhnete, pokud sečtete první pilíř (státní důchod), druhý pilíř (nově vznikající dobrovolné důchodové spoření v penzijních společnostech), třetí pilíř (stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem, z nějž vzniknou transformované fondy, zachovávající stávající podmínky, a nové účastnické fondy se státní podporou, ale bez garance návratnosti) a další úspory (stavební spoření,termínované vkladyspořicí účty…)?

Tak naše kalkulačka penzijní reformy 2013 vám to poví.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 12. 2012 6:10, Fredy

V článku je správně poukázáno na vliv inflace na smysl penzijního připojištění. Dokonce formou grafu. Škoda, že autor nepoužil stejný druh grafu i pro výsledky hospodaření jednotlivých penzijních fondů. Tam by bylo vidět, že až na jednu, či dvě výjimky, žádný z nich nedosáhl, co se týče zhodnocení, ani na tu inflaci. A už vůbec ne na průměrný nárůst mezd.
Je tam jen odkaz na článek pana Šídla, který to takto konstatuje.

A nyní si k tomu přečtěte toto:

"S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. V roce 2011 činil objem vyplacených státních příspěvků 5,60 mld."

Také to chápete tak, že těch 5,6 miliard byla vlastně bezplatná, nenávratná dotace nikoliv klientům, ale penzijním fondům, tedy finančním žralokům? Neměl by být za toto někdo hnán k odpovědnosti? Vždyť je to tunel, jak vyšitý.

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 12. 2012 9:09, expert

Opět tendenční článek autora. Po volbách to skončí stejně jako v okolních zemích rozpuštěním tohoto bludu který se vyplatí jen lidem s příjmem nad 100 000Kč. Má smysl dělat reformu pro 5% obyvatel?Každý realista jako je např. p.Rusnok už z toho raději tiše vycouvali.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

13. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 49 komentářů

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

Pokud se podíváme na srovnání poplatků a nákladovosti dlouhodobých finančních produktů, představují fondy druhého pilíře jednoznačně nejlevnější variantu investování na důchod.

Umění nedialogu. Stínový ministr financí varuje: Druhý pilíř znárodníme. Kdo ho poslouchá?

30. 11. 2012 | Michal Chleboun | 10 komentářů

Umění nedialogu. Stínový ministr financí varuje: Druhý pilíř znárodníme. Kdo ho poslouchá?

Ekonomický expert ČSSD Jan Mládek vyslal na včerejším fóru Zlatá koruna jasný signál o budoucnosti důchodové reformy nereformy: až sociální demokraté konečně převezmou kýžené otěže,... celý článek

2013: Penzijní připojištění a jeho pokračování

28. 11. 2012 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

2013: Penzijní připojištění a jeho pokračování

K čemu dojde při transformaci penzijních fondů? Jak vysoké budou příští rok státní příspěvky a možnost daňových úlev? Jak se liší stávající penzijní připojištění od nového doplňkového... celý článek

Drahé mýty: Tři stovky na penzijko a jsem za vodou!

31. 10. 2012 | Vladimír Švorba | 26 komentářů

Drahé mýty: Tři stovky na penzijko a jsem za vodou!

Sotva vám někdo řekne, že by na penzi nechtěl mít dost peněz. Může nám k tomu pomoci stávající systém penzijního připojištění? A jaké příležitosti přinese penzijní připojištění (nebo... celý článek

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

7. 6. 2012 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

Pět let před důchodovým věkem bude možné zažádat o předdůchod. Fakticky jde o předčasné čerpání z nástupce penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření. Stát zároveň bude... celý článek

Partners Financial Services