Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 20. 3. 2019
Daně jste přiznali, teď je čas na přehledy. Přinášíme průvodce pro živnostníky.
Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Poté, co živnostníci odevzdají daňové přiznání, musí do měsíce, nejpozději do 2. května, odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu.

Jak na to, si opět ukážeme na vzorovém příkladu pana Hlaváče, za kterého jsme už vyplnili daňové přiznání. Jeho průměrný měsíční příjem byl loni 37 800 korun. Vydělává si administrativní činností a uplatňuje 60procentní výdajový paušál.

První strana přehledu pro ČSSZ

Začneme přehledem pro ČSSZ. Stejně jako u daňového přiznání, je i zde na úvod třeba vyplnit základní údaje. Jde o přehled podávaný v tomto roce poprvé, zaškrtneme tedy možnost řádný. Vyplníme také pod jakou okresní správu spadáme, pan Hlaváč patří pod Cheb. Variabilní symbol důchodového pojištění najedete třeba v historii svého bankovního účtu, máte ho u každé platby sociálního pojištění. Opsat ho můžete také z inventury pohledávek od ČSSZ za rok 2018.

Následuje box základní identifikace, k tomu není potřeba nic dodávat. I další tři boxíky vyplníte podle skutečnosti. Pan Hlaváč má stejně jako další osoby samostatně výdělečně činné poivnnost podávat daňové přiznání, podává ho sám a vykonával loni jen hlavní výdělečnou činnost. Podle toho boxy B až D vyplní.

V boxu E budete počítat – nebo za vás bude počítat interaktivní formulář. Na řádku 25 zapíšete daňový základ pro účely výpočtu sociálního pojištění, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pan Hlaváč měl v roce 2018 příjmy ve výši 453 600 korun, od nich odečetl 60% výdajový paušál, na řádek 25 tak zapíše sumu 181 440 korun.

Pan Hlaváč po celý loňský rok podnikal na hlavní činnost, v obou kolonkách na dalších dvou řádcích tak zapíše maximální možný počet měsíců.

Na řádku 28 vydělíme roční daňový základ počtem měsíců, kdy byla provozována samostatná činnost, v našem případě tedy číslem 12.

Řádek 29 a 31 se vyplňuje jen v případě, že jste vykonávali i vedlejší činnost. Pan Hlaváč je nevyplňuje.

Na řádku 30 se vypočte vyměřovací základ. V případě OSVČ je to 50 procent daňového základu z řádku 25.

Na řádek 32 patří minimální vyměřovací základ. Ten byl v roce 2018 v případě hlavní činnosti ve výši 89 940 korun. Na řádek 32 se ale zapíše tato suma jen v případě, že by skutečný vyměřovací základ z řádku 30 byl nižší. A to není. I na řádku 32 tak bude údaj z řádku 30.

Na řádku 33 si určíte vyměřovací základ, ze kterého se roční pojistné vypočte. Nejnižší může být podle skutečnosti, tedy údaj z řádku 32. Nejvíc pak můžete zadat maximální vyměřovací základ, který loni činil 1 438 992 korun. Víc můžou zadat ti, kdo chtějí zaplatit vyšší důchodové pojištění a tím si zvýšit budoucí důchod. Pan Hlaváč se zachová stejně jako většina dalších OSVČ. Chce platit státu možné minimum, opíše tak údaj z řádku 32.

Na řádku 34 bude nula, protože příjmy ze zaměstnání pan Hlaváč nemá. Na dalším řádku se sečtou řádky 33 a 34.

Řádek 36: Pokud je částka na řádku 35 menší nebo rovna 1 438 992 korun, uvede se hodnota z řádku 33. Pokud částka na řádku 35 má nižší hodnotu, uvede se částka, která se vypočte takto: 1 438 992 minus řádek 34. Jestliže je výsledná částka záporná, uvede se 0. Pro pana Hlaváče platí první možnost, opíše tedy řádek 33.

Na řádku 37 si vypočte, kolik má za rok 2018 zaplatit na důchodovém pojištění. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta. Částku uvedenou na řádku 36 tak vynásobte 0,292 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru.

Na řádku 38 uvedete sumu zaplacenou v roce 2018 na zálohy sociálního pojištění. Pan Hlaváč shodou okolností zaplatil přesně tolik, kolik měl. Řádky 37 a 38 se tedy rovnají, nemá žádný přeplatek ani nedoplatek a na řádku 39 je nula.

Box F pan Hlaváč neřeší, neměl příjmy z vedlejší činnosti.

Druhá strana přehledu pro ČSSZ

V boxu G můžete zvolit, co má ČSSZ udělat s přeplatkem, pokud jste ho v minulém roce měli. Můžete si ho nechat poslat složenkou nebo na bankovní účet. Můžete ho také použít na úhradu záloh v roce 2019. Pan Hlaváč přeplatek neměl, tento box tak nevyplňuje.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

V boxu H vypočtete (interaktivní formulář to opět udělá za vás) výši zálohy, kterou budete platit v roce 2019. Připomeňme, že nová výše záloh sociálního pojištění se prvně platí až v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jste podali přehled pro ČSSZ.

Pan Hlaváč vykonává hlavní činnost, zaškrtne tedy tuto možnost. Měsíční vyměřovací základ se vypočte tak, že vydělíte daňový základ z řádku 25 dvěma (protože vyměřovací základ sociálního pojištění je 50 % daňového základu) a výsledek vydělíte počtem měsíců, kdy jste loni provozovali samostatnou činnost. Panu Hlaváčovi vyjde 7560. Protože to je ale méně než minimální vyměřovací základ ve výši 8175 korun, uvede tuto částku. Z této částky se vypočte výše měsíční zálohy pro rok 2019. Ta bude odpovídat minimální záloze pro rok 2018, tedy 2388 korun.

Nemocenské pojištění si pan Hlaváč neplatí, na řádku 42 je tedy nula.

Box I pan Hlaváč nevyplňuje, v boxu J souhlasí s tím, aby ho pracovníci ČSSZ kontaktovali e-mailem nebo telefonicky a uchovávali jeho kontaktní údaje. Box K opět nevyplňuje, podává řádný přehled. V boxu L podpisem potvrdí, že zadal do přehledu údaje podle pravdy.


Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Pan Hlaváč je u největší tuzemské zdravotní pojišťovny, proto s ním budeme vyplňovat přehled pro VZP. Úvod je stejný jako u přehledu pro ČSSZ. Jde o řádný přehled a v prvním boxíku Hlaváč vyplní osobní údaje.

Celý rok 2018 měl pan Hlaváč příjmy jen z hlavní vedlejší činnosti a platila pro něj tedy povinnost hradit zálohy na zdravotní pojištění. Nebyl také na nemocenské nebo se například nestaral o nemocné dítě, po celý rok tak na něj platila povinnost minimálního vyměřovacího základu. V druhém boxu tak nic nezaškrtává, třetí box je jednoduchý.

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Ve čtvrtém boxu budeme počítat nebo to za vás udělá interaktivní formulář. Řádky 1 a 2 opíšete z daňového přiznání. K dalším řádkům formulář poskytuje dostatečné instruce k vyplnění, doplňme tak jen, kde se berou některá čísla, se kterými se v nich počítá. Řádek 9 se počítá jako 14 989,50 Kč krát počet měsíců, kdy byla samostatná činnost provozovaná. Suma, která se násobí, je minimálním vyměřovacím měsíčním základem pro výpočet zdravotního pojištění.

Vyměřovací základ na řádku 14 je stejný jako ten na řádku 12, protože jde o minimální vyměřovací základ a ten je vyšší než vyměřovací základ vypočtený z příjmů a výdajů pana Hlaváče. I u zdravotního pojištění vyměřovací základ dělá polovinu daňového základu.

Na řádku 16 se pak počítá suma, kterou je třeba za rok 2018 zaplatit na zdravotní pojištění. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta.

Na řádku 41 uvedete úhrn záloh na zdravotní pojištění zaplacených v roce 2018. Na dalším řádku vypočtete rozdíl mezi zaplacenými zálohami a tím, co zaplatit skutečně máte. Pan Hlaváč je na nule, nemá tak přeplatek ani nedoplatek.

V šestém boxu vypočtete výši zálohy na rok 2019. Připomeňme, že pokud platíte minimální, máte už od lednové splátky hradit její novou výši. Pan Hlaváč bude také platit minimální zálohu, protože jeho vyměřovací základ je nízký.

Na konci přehledu opět podpisem potvrdíte, že jste přehled vyplnili pravdivě.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+26
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Čas na daňové přiznání končí. Návody, změny a časté chyby

30. 4. 2024 | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání končí. Návody, změny a časté chyby

Co je letos jinak? Jaké slevy se dají využít? Do kdy je potřeba odevzdat přehledy OSVČ? Poradíme.

Práce na dohodu. Jaká pravidla letos platí a proč je výhodná

22. 4. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Práce na dohodu. Jaká pravidla letos platí a proč je výhodná

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se změnilo a co se brzy měnit bude? Tady je přehled.

Nové limity u pracovních dohod: Později a jinak, schválili poslanci

17. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nové limity u pracovních dohod: Později a jinak, schválili poslanci

Dohodáři se zatím o své příjmy bát nemusí. Nová pravidla, která měla od července omezit řetězení dohod o provedení práce, budou platit až od příštího roku. A navíc jinak, než se předpokládalo.... celý článek

Do kdy podat daňové přiznání a zaplatit. Přehled termínů

1. 4. 2024 | Petr Kučera

Do kdy podat daňové přiznání a zaplatit. Přehled termínů

Jaké jsou termíny pro daňové přiznání, přehledy pojištění OVSČ a oznámení osvobozených příjmů? Máme podrobnosti.

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

24. 3. 2024 | Jiří Šafařík | 5 komentářů

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

Prodejci finančních produktů se často snaží co nejvíce snížit význam státních důchodů a naopak silně přeceňují význam soukromého spoření či investování na stáří. Důležitou roli však... celý článek

Partners Financial Services