Oddlužení: Jak vyhlásit v roce 2017 osobní bankrot

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 13. 3. 2017 | 11 komentářů
Jestli jste uvízli hluboko v dluhové pasti a nedokážete splácet, může vás zachránit osobní bankrot. Oddlužení ale není příjemné ani jednoduché. Jak na to v roce 2017?
Oddlužení: Jak vyhlásit v roce 2017 osobní bankrot

Pět let budete žít v nejskromnějších podmínkách, ale když dokážete splatit alespoň třetinu dluhů, zbytek závazků se smaže. Osobní bankrot navíc zastaví exekuci, vymáhání končí, dluhy přestávají růst. A nové dělat nesmíte.

Soud povolí vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) pouze člověku, který je schopný splatit v průběhu pěti let alespoň třetinu závazků, což předpokládá stálý příjem. Další podmínkou je, že máte závazky alespoň ke dvěma věřitelům a jste v prodlení víc než třicet dní.

Pro osoby samostatně výdělečně činné je podmínek víc – oddlužení soud schválí, jen když budou souhlasit věřitelé, jejichž pohledávky vznikly z vaší podnikatelské činnosti. Další možností, kdy může živnostník na oddlužení dosáhnout (i bez souhlasu věřitelů) je, že jde o pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v přecházejícím insolvenčním řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka.

Poradna při finanční tísni

Zápasíte s dluhy?  Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky z poradny při finanční tísni.

Bezplatná poradna při finanční tísni

Kde si nechat pomoct

Jestli orientační propočet ukázal, že byste mohli být schopni během pěti let aspoň třicet procent dluhů pokrýt, můžete začít přemýšlet o podání návrhu na oddlužení. Abyste nepohořeli na formální chybě, nechte si poradit od odborníka. A vyberte si dobře. Společnostmi, které slibují oddlužení je hodně, ne vždy ale poskytují dobré služby. Některé můžou dokonce uškodit a místo pomoci vás ještě víc zadlužit. Navíc je zbytečné platit za věc, kterou může dostat zadarmo, nejspíš i v lepší kvalitě. Funguje řada neziskových organizací a bezplatných občanských poraden, kde s vámi žádost o oddlužení sepíší. Na jednu ze spolehlivých odkazujeme v boxu.

Prvního června nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která okruh těch, kdo smějí služby v oblasti oddlužení poskytovat, výrazně zužuje. Zpracování insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení budou moct za úplatu nabízet jen advokáti, notáři a insolvenční správci, bezplatně neziskové organizace a subjekty, které získají akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Citelné omezení se ale dotkne i dlužníka. Při podávání insolvenčního návrhu nebo návrhu na povolení oddlužení se bude muset povinně nechat zastoupit některým ze jmenovaných subjektů – pokud sám nemá vysokoškolské právnické či ekonomické vzdělání nebo nesložil zkoušku insolvenčního správce. Podrobnosti o schválené novele v článku:

Žádost o oddlužení krok za krokem

Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu, podle místa bydliště na formuláři, který přesně vymezuje, co uvést a jaké přílohy připojit. Formuláře můžete stahovat přímo na Peníze.cz, nabízíme je v boxu. V návrhu na oddlužení objasníte, jak k úpadku došlo a uvedete všechny závazky a dluhy.

Manželé můžou žádat o oddlužení společně v jednom návrhu. Je možné, aby osobní bankrot vyhlásil jen jeden, v praxi to ale dělá problémy. Jestli za dluhy odpovídáte oba a vznikly v době manželství, je nejlepší podat návrh spolu, vyhnete se dalším soudům a exekucím proti druhému z vás.

V návrhu na oddlužení uvedete, jakou variantu oddlužení upřednostňujete: splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetku. V prvním případě přijdete o většinu příjmů na příštích pět let, v druhém o veškerý majetek. Každopádně musíte být schopní vyrovnat nejmíň třetinu dluhů. Jinak soud návrh zamítne. Ke způsobu oddlužení se budou vyjadřovat i věřitelé, takže je dobré pokusit se s nimi předem domluvit.

Návrh na oddlužení musí obsahovat:

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
  • údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech,
  • údaje o příjmech za poslední tři roky,
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
  • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení už dřív předložil,
  • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho pohledávky.

Když návrh na oddlužení nemá všechny náležitosti, dostanete od soudu sedmidenní lhůtu na opravu a doplnění. Když uplyne marně, soud váš návrh na oddlužení zamítne.

Ne vám soud řekne také, když:

  • dojde k závěru, že sledujete nepoctivý záměr,
  • plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než třicet procent jejich pohledávek (ledaže s nižším plněním sami souhlasí),
  • průběžné výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Návrh je podaný, co dál

Soud by měl v řádu hodin zkontrolovat, jestli je návrh podaný správně, a vydá vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou uveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. V tom okamžiku se rozbíhá insolvenční řízení, takže se nemůže provádět exekuce, i když je nařízená, exekutoři i věřitelé musí přestat pohledávky vymáhat mimo insolvenční řízení. Když nakonec soud návrh na oddlužení zamítne, vymáhání může pokračovat.

Jakmile se zahájí insolvenční řízení, můžou se věřitelé přihlašovat s pohledávkami, mají na to třicet dnů od chvíle, kdy soud kývne na insolvenční návrh a rozhodne o úpadku dlužníka.

Nakonec se uspořádá schůze věřitelů, kde věřitelé hlasují o tom, jakou cestou oddlužení proběhne. Když na schůzi žádný věřitel nedorazí nebo se nevyjádří, rozhodne o způsobu oddlužení soud. Ve většině případů zvítězí splátkový kalendář.

Jak se splácí

Kromě platu a mzdy se strhává ze všech typů důchodů, mateřské, rodičovské, příspěvku na bydlení, stipendií nebo darů. Na život vám měsíčně zůstane jen nezabavitelná částka, která se skládá z nezabavitelného minima a malé části mzdy. Když během oddlužení přijdete k nějakému nečekanému příjmu, třeba vyhrajete ve sportce nebo něco podědíte, budete tyto peníze muset použít na vyrovnání dluhů. Pokud nějaký příjem zatajíte, zamlčíte část dluhů nebo se budete dál zadlužovat a insolvenční správce to zjistí, soud oddlužení zastaví.

Během pětiletého oddlužení má dlužník i další povinnosti, které jsou uvedené v § 412 odst. 1 insolvenčního zákona. Například musí vydělávat, a když je bez práce, musí ji aktivně shánět. Když mění zaměstnání nebo se stěhuje, musí informovat insolvenčního správce, insolvenční soud a věřitelský výbor.

Až zaplatíte třetinu dluhů, splácení nekončí. Cílem je vyrovnat během pěti let maximum, třetina je jen dolní hranice.

Vyhlížíme!

Nová pravidla na obzoru

Vláda nedávno schválila další novelu insolvenčního zákona, kterou připravil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Když budou pro i poslanci a senátoři, dostane osobní bankrot úplně nová pravidla:

Účinná by novela mohla být od roku 2018. Další vývoj pro vás budeme sledovat, dáme včas vědět.

Insolvenční správce není zadarmo

Na průběh oddlužení po celou dobu dohlíží insolvenční správce stanovený soudem. Insolvenčnímu správci za jeho práci musíte platit. Soud může dlužníkovi na začátku oddlužení nařídit, aby zaplatil zálohu na insolvenční řízení až ve výši padesáti tisíc. Někdy soud na základě nepříznivé situace dlužníka a zálohu hodně sníží, někdy ale jde třeba i o deset tisíc korun, záleží případ od případu.

Kolik budete měsíčně splácet a kolik vám zůstane, zjistíte v naší kalkulačce osobního bankrotu. Propočítá také, jestli máte na povolení oddlužení šanci a na kolik vás přijde insolvenční správce.

Kalkulačka - podmínky osobního bankrotu 2022

+

Další kalkulačky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 4. 2018 11:18, poradna

Z příspěvku na bydlení nelze srážet - viz. znění občanského soudního řadu § 317 Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí

(1) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy.

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

(3) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

(4) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním návrhu na výkon rozhodnutí. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na výkon rozhodnutí, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl.

+2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

O milostivé léto nebyl zájem, tvrdí exekutoři. Jen hra, namítají poslanci

31. 3. 2022 | Jiří Hovorka | 11 komentářů

O milostivé léto nebyl zájem, tvrdí exekutoři. Jen hra, namítají poslanci

Během takzvaného milostivého léta zastavili exekutoři 42 tisíc exekucí a 15 tisíc lidí se zcela zbavilo exekucí. Čísla dnes zveřejnila Exekutorská komora. Podle autorů této „amnestie... celý článek

Nezabavitelná částka roste, řeklo ministerstvo. Soudy jsou proti

22. 3. 2022 | Jiří Hovorka | 22 komentářů

Nezabavitelná částka roste, řeklo ministerstvo. Soudy jsou proti

Jedna novela, dva výklady. Nezabavitelné minimum se v roce 2022 počítá různě. Jde o tisíce korun pro lidi v exekucích či oddlužení.

Milostivé léto přichází. Takhle se zbavíte exekucí

25. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Milostivé léto přichází. Takhle se zbavíte exekucí

Stovky tisíc lidí mají jedinečnou šanci. Během tří měsíců se mohou za zvýhodněných podmínek vykoupit z některých dluhů. Co mají udělat a jaké hrozí komplikace? Tady je průvodce v otázkách... celý článek

Jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky pro osobní bankrot

27. 9. 2021 | Veronika Hejná | 5 komentářů

Jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky pro osobní bankrot

Kdo a kdy může žádat o oddlužení? Na co si dát pozor při sepsání návrhu? Jak probíhá osobní bankrot? Tady je aktuální průvodce.

Milostivé léto se blíží. Návod, jak se zbavit exekucí

24. 9. 2021 | Jiří Hovorka | 38 komentářů

Milostivé léto se blíží. Návod, jak se zbavit exekucí

Stovky tisíc lidí dostanou tři měsíce na to, aby se za zvýhodněných podmínek vykoupili z některých dluhů. Jaké jsou podmínky a co je potřeba udělat? Připravili jsme průvodce.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.