Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2018. Rady a kalkulačka

Pracujete na dohodu? Máme pro vás souhrn pravidel. Naše kalkulačka – aktualizovaná pro rok 2018 – propočítá, kolik z měsíční odměny ukousnou odvody a kolik dostanete na ruku.
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2018. Rady a kalkulačka

Aktuální přehled pro rok 2021 najdete v novém článku. Jestli vás přesto zajímá tento starší text pro rok 2018, tady je:

I když si vyděláváte na bázi dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), platí pro vás hranice minimální mzdy, míň za práci dostat nemůžete. Od ledna 2018 je minimální mzda 12 200 korun hrubého měsíčně, v přepočtu na hodinu 73 korun 20 haléřů. Horní hranice pro výdělky z DPP a DPČ stanovená není.

Dohoda o provedení práce v roce 2018

Dohodu o provedení práce smíte uzavřít s jakýmkoli počtem zaměstnavatelů. Pro každého ale můžete pracovat maximálně tři sta hodin za rok. Dohoda o provedení práce musí být písemná. Sjednat si v ní můžete například i čerpání cestovních náhrad a diet, na které jinak při práci na dohodu nárok není. Zaměstnavatel i zaměstnanec můžou DPP kdykoli bez uvedení důvodu písemně vypovědět, výpovědní lhůta trvá patnáct dní.

DPP: Zdravotní a sociální pojištění

Přivýdělek pro nezaměstnané

Na DPP už ne!

Devadesát pět procent lidí, kteří byli registrovaní na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a při tom si legálně přivydělávali, tak činila na dohodu o provedení práce. Vyplatilo se to jim i jejich zaměstnavatelům. Od poloviny minulého roku už ale takhle pracovat na dohodu o provedení práce nejde.

Podrobnosti:

Kdy, jak a kolik si může vydělat nezaměstnaný

Když měsíční odměna z dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele není vyšší než deset tisíc korun, z výdělku se neplatí zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Stejně je to, když máte příjmy do deseti tisíc u více zaměstnavatelů najednou. Pokud uzavřete několik DPP s jedním zaměstnavatelem, vztahuje se limit deset tisíc na součet měsíčních výdělků: pokud bude vyšší, odvádí se z celé sumy sociální pojištění (včetně pojištění nemocenského) i zdravotní pojištění.

Myslet byste měli hlavně na zdravotní pojištění, které musejí mít zaplacené všichni povinně. Jestli máte pouze výdělky, ze kterých se pojistné neodvádí, ani za vás nehradí zdravotní pojištění stát (seznam situací, kdy platí stát, najdete v boxu níž), musíte se do osmi dní nahlásit zdravotní pojišťovně a jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) začít pojistné platit. Zdravotní pojištění je u OBZP 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2018 z částky 12 200 korun), dělá tedy 1647 korun měsíčně. Zdravotní pojištění musíte zaplatit vždy do osmého dne následujícího měsíce, tedy třeba za únor do osmého března.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

 • Nezaopatřené děti
 • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
 • Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
 • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Najděte si bankomat

Abyste nemuseli tahat hotovost

Hledáte bankomat své banky? Vybíráte banku a chcete vědět, jestli má bankomat blízko místa, kde bydlíte, i blízko místa, kde pracujete? Na Peníze.cz si snadno najdete umístění kteréhokoli bankomatu jakékoli banky. Nebo prostě nejbližšího bankomatu, jak je libo:

Vyhledávání bankomatů

DPP a daň z příjmů

Když není součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele vyšší než deset tisíc korun, můžete volit ze dvou možností danění. Pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel z vašeho příjmu strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody potom tvoří samostatný daňový základ, po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale dobrovolně zahrnout do daňového přiznání – když v daném roce budete mít celkově pouze nízké příjmy, získáte sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní víc (nebo i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Po konci roku požádáte zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání.

Když u zaměstnavatele prohlášení k dani podepíšete, zaměstnavatel z vaší odměny strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a odečte daňové slevy, na které máte nárok. Určitě základní daňovou slevu na poplatníka, která i v roce 2018 dosahuje 24 840 korun (2070 měsíčně). Kromě toho můžete využít daňovou slevu na vyživované dítě, slevu pro studenta nebo slevu pro zdravotně postižené, případně slevu na manželku/manžela a slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Poslední dvě jmenované se uplatňují vždy až zpětně za celý rok, nikoli měsíčně.

Sleva na poplatníka

24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně

2520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. Stupně

5040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Sleva na dítě

 • u prvního dítěte 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně),
 • u druhého dítěte 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně),
 • u třetího a každého dalšího 24 204 korun (2017 korun měsíčně),
 • u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí

Za školku

až 12 200 korun ročně

Když je měsíční odměna (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, sráží zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů automaticky. Daň se ale už počítá ze superhrubé mzdy – to je hrubá mzda zvýšená o platby na zdravotní pojištění a sociální pojištění, které za vás platí zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném z hrubého výdělku platíte sami. Když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, zohlední při výpočtu daně slevy, na které máte nárok.

Prohlášení k dani můžete na každý měsíc podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Výslednou daň z příjmů snižují ještě takzvané nezdanitelné části základu daně, což jsou položky, které se v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování odečítají od základu daně. Jsou to například zaplacené úroky z hypotéky, dary na dobročinné účely, příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, náklady na vzdělávání nebo odborové příspěvky.

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2018

Také dohodu o pracovní činnosti můžete během roku zavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Je tu jediné omezení: v průměru nesmíte na DPČ u jednoho zaměstnavatele pracovat víc než dvacet hodin týdně (tedy polovinu běžné pracovní doby). Průměruje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle ale za padesát dva týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá i vypovídá zásadně písemně. Při předčasném ukončení DPČ nemusí ani jedna strana nic vysvětlovat, výpovědní doba běží patnáct dní.

Když je měsíční hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti nižší než dva a půl tisíce korun, neodvádí se z ní zdravotní pojištění. Když měsíční odměna dosáhne alespoň dvou a půl tisíc, zdravotní pojištění se z ní odvede stejně jako z běžného pracovního poměru. Jestli máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených několik DPČ, vztahuje se limit dva a půl tisíce korun na jejich součet – jakmile této hranice dosáhnete, odvádí se zdravotní pojištění z celé částky. 

Znovu pro jistotu opakujeme, že když neplatíte zdravotní pojištěné ani z jiného příjmu a nehradí ho za vás stát, musíte se zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné ve výši 1647 korun měsíčně platit. Detaily objasňujeme výš u DPP.

U sociálního pojištění nejde jen o skutečnou hrubou měsíční odměnu, ale také o odměnu sjednanou v dohodě o pracovní činnosti: když sjednaná nebo skutečná odměna dosáhne alespoň dvou a půl tisíc, sociální pojištění se z ní hradí. A to i v měsíci, kdy je reálný výdělek z nějakého důvodu nižší.

Když s jedním zaměstnavatelem uzavřete několik DPČ, vztahuje se hranice dva a půl tisíce na součet odměn – jakmile ho dosáhnete, sociální pojištění se hradí ze všech z nich.

Dýchejte zhluboka

A vy tomu jako rozumíte? Nejste-li trénovaný daňař nebo mzdový účetní, nikdy nevíte, kdy vám při čtení těchle pravidel praskne nějaká cévka. Projděte si znovu svou životní pojistku. Nebo si ji pořiďte, jestli ji ještě nemáte.

V danění DPČ jsou změny

V danění výdělků z DPČ jsou od roku 2018 změny. Ještě loni se výdělky z dohody o pracovní činnosti danily stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru: zaměstnavatel vždy odečetl patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů. Když jste u něj v daném měsíci podepsali prohlášení k dani, snížil zálohu o daňové slevy.

Od roku 2018 je to trochu jinak. Pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, z měsíční odměny z DPČ, která je nižší než 2500 korun, odvede patnáctiprocentní srážkovou daň – ve stejném režimu, jaký platí pro DPP s měsíční odměnou do deseti tisíc měsíčně. Příjem z DPČ pak bude představovat samostatný daňový základ, po odečtení srážkové daně už ho nebudete muset nikde vykazovat ani kvůli němu podávat daňové přiznání. Na základě vlastního uvážení tento příjem ale smíte dobrovolně zahrnout do daňového přiznání – když v daném roce budete mít celkově pouze nízké příjmy, získáte sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní víc (nebo i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Po konci roku požádáte zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání.

Když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, zdaní se odměna z DPČ patnáctiprocentní zálohovou daní, stejně jako u odměn nad 2499 korun měsíčně. To znamená, že se výdělek bude danit jako v běžném pracovním poměru: zaměstnavatel odečte patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů, a pokud u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani, uplatní daňové slevy, které vám náleží.

Po konci roku zaměstnavatelé na požádání vydávají potvrzení o příjmech, abyste výdělky mohli zahrnout do svého daňového přiznání. Jestli jste v některém měsíci měli od dvou zaměstnavatelů současně příjmy zdaněné zálohovou daní, podáváte daňové přiznání povinně; příjem zdaněný srážkovou daní povinnost podávat přiznání nezakládá.

Jestli jste v žádném měsíci výdělky daněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů naráz neměli, můžete posledního zaměstnavatele požádat, aby zúčtování daně vyřídil za vás. Pokud vám tedy nevznikla povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu.

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+263
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 53 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2018 23:56, Hrubý Ivan

Pracuji na DPP a jsem ve starbnim důchodu. Má pracovní pozice je strážný. Mám nárok na příplatky za práci v noci ,o svátcích a sobotu a neděli? Zaměstnavatel mi vyplácí pouze hodinovou minimální mzdu stanovenou na rok 2018.
Děkuji předem za odpověď.

+25
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 1. 2018 19:25, Kateřina

Chtěla bych se zeptat pobiram rodičovsky příspěvek. V prosinci jsem podepsala dohodu o provedení práce má šéf nárok mi strhnout sociální a zdravotní pojištění? On to totiž udělal. Dekuji

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (53 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

7. 9. 2022 | Jana Divinová

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to... celý článek

Zvýšení mezd nestačí. Kupní síla klesla o desetinu

5. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zvýšení mezd nestačí. Kupní síla klesla o desetinu

Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí na 40 086 korun, což je o 1696 korun (4,4 %) víc než ve stejném období loňského roku. Spotřebitelské ceny (inflace) za... celý článek

Státní zaměstnanci dostanou přidáno, potvrdila vláda

31. 8. 2022 | redakce Peníze.CZ

Státní zaměstnanci dostanou přidáno, potvrdila vláda

Všem zaměstnancům veřejné správy a služeb, kteří letos v lednu nedostali přidáno, stoupnou od září platové tarify o deset procent. Definitivně to dnes schválila vláda.

Za pracovní cestu dostanete víc. Stravné mimořádně stouplo

22. 8. 2022 | Petr Kučera

Za pracovní cestu dostanete víc. Stravné mimořádně stouplo

Kvůli zdražování letos rostou i takzvané cestovní náhrady. Kolik vám teď zaměstnavatel proplatí?

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

5. 8. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.