Prodej a nákup nemovitosti 2016: Chystá se změna. Daň z nabytí (převodu) zaplatí vždy kupující

Vladimír Zuzák | rubrika: Co se děje | 16. 12. 2015 | 28 komentářů
Ještě před pár lety neměli zákonodárci na tak velkou změnu úplně odvahu. Daň z převodu nemovitosti sice přejmenovali na daň z nabytí nemovitých věcí, ale povinnost platit nechali na prodávajícím. Dostojí v příštím roce daň z nabytí svému jménu a přejde definitivně na kupujícího?
Prodej a nákup nemovitosti 2016: Chystá se změna. Daň z nabytí (převodu) zaplatí vždy kupující

Zdroj: Shutterstock

Ze srovnání v rámci Evropské unie vyplývá, že Česká republika je zatím společně s Polskem a Slovinskem tak trochu outsider. Jedině v těchto třech zemích platí daň z převodu nemovitosti prodávající. Na přísnou notu hrají Rakousko a Německo, kde platí obě dvě strany, ve zbývajících zemích má povinnost platit kupující. Přejdeme tedy v příštím roce na západní standard?

Novelu zákonného opatření Senátu (což je prakticky zákon, jen přijatý v době, kdy Sněmovna není funkční) o dani z nabytí nemovitých věcí schválila vláda už v říjnu. V návrhu se počítá s účinností od 1. dubna příštího roku. Samozřejmě se může stát, že politici nakonec rozhodnou jinak, ostatně taková ODS letos na podzim znovu neúspěšně navrhovala tuto daň prostě zrušit. Mnohem pravděpodobnější ale je, že novela projde oběma komorami Parlamentu hladce.

Každopádně kdo prodává nebo kupuje, měl by se rozhodně příští rok mít na pozoru. Pravděpodobně totiž dojde k otočení daňové povinnosti o 180 stupňů.

Kupujete? Poradíme!

Dost bylo nájmu. Chcete do vlastního, ale váháte, z čeho to vlastní zaplatit? Hypotéka? Nebo úvěr ze stavebního spoření? Poradíme. My porovnáme nabídky, vy ušetříte.

Experiment potvrdil dosavadní praxi, přesto bude změna

Od roku 1993 platilo v České republice, že tak zvanou daň z převodu nemovitosti platí prodávající. Kupující byl ručitelem – měl zaručit, aby daň prodávající skutečně zaplatil, a v případě lajdáckého přístupu druhé strany mu hrozilo, že bude muset nečekaně uhradit daň státu sám. Změnu předznamenal nový občanský zákoník, který vešel v platnost v lednu 2014.

Daň z převodu nemovitostí dostala nové, celkem výmluvné jméno: „daň z nabytí nemovitých věcí”. K úplné změně plátce daně z prodávajícího na kupujícího ale tehdy nebyla politická vůle, jak se říká. Výsledkem byl tak trochu kočkopes – smluvní strany si podle nového občanského zákoníku mohly svobodně rozhodnout, že plátcem bude kupující, ovšem nebylo-li to ve smlouvě výslovně uvedeno, platit měl nadále prodávající.

Experiment můžeme po dvou letech vyhodnotit jednoznačně – přestože zákon dával smluvním stranám možnost dohodnout se, co považují za nejvýhodnější, naprostá většina zůstala u původní verze, kdy platil daň prodávající a kupující byl ručitelem. Případy, kdy se strany dohodly jinak nebo povinnost zaplatit daň přešla na ručitele-kupujícího, zůstaly výjimkou. Bez ohledu na to chce vláda změnu prosadit. Podle novely tedy zaprvé povinnost zaplatit daň přejde na kupujícího, za druhé institut ručitele bude úplně zrušen. Prodávající nebude mít vůči státu žádné daňové povinnosti (samozřejmě zůstává povinnost platit daň z příjmu, pokud není prodávající od daně osvobozen).

Mění se výše daně?

Nadále zaplatíte na dani z nabytí čtyři procenta z nabývací hodnoty. Za nabývací hodnotu se nepovažuje vždy kupní cena. Stát se vyhýbá daňovým podvodům, proto kupní cenu uvedenou ve smlouvě srovnává buď s cenou zjištěnou (znaleckým posudkem), nebo takzvanou směrnou (tabulkovou) hodnotou nemovitosti. A platí samozřejmě ta částka, která bude při srovnání vyšší.

Více k výpočtu daně zde:  

Proč má ke změně dojít? Důvody pro

V důvodové zprávě k novele zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, čteme silnou potřebu zrušit schváleného „kočkopsa“, tedy opět jednoznačně v zákoně vymezit osobu poplatníka. Mohlo by se zdát, že záměr převést povinnost z prodávajícího na kupujícího tedy zaniká v aktuální potřebě vyjasnit, co bylo nedávno dočasně zamlženo.

Nakonec se však dočteme i o jiných odůvodněních této změny a není to jen srovnání se západní Evropou. Vybereme několik nejzajímavějších, můžete nám dát vědět, za jak dobré je považujete.

+152
+
-
  • Prodávající je podle zákonodárců méně motivován daň uhradit, protože právě pozbyl nemovitost, tedy není možné již vymáhat platbu daně exekucí této nemovitosti. Navíc kupujícího je jednodušší dohledat – jeho bydliště je známo z katastru nemovitostí, případně je přímo v nové nemovitosti.
+67
+
-
  • Zákonodárce zaznamenal komplikace v případech, kdy prodávajícími byli například manželé, kteří jsou právě v rozvodovém řízení. Ačkoli spolu třeba fakticky v tu chvíli nekomunikují, měli povinnost platit daň společně a nerozdílně a mnohdy nebyli schopni této povinnosti dostát.
+38
+
-
  • Zákonodárce si navíc uvědomuje, že už ve stávající praxi byla velmi často kupní cena navýšena o daň z nabytí, tedy faktickým poplatníkem již byl (de facto) kupující, čili nabyvatel. Novela zákona má toto sjednotit, aby to tak bylo ve všech případech.
+123
+
-
  • Institut ručitele se ruší, protože byl pro kupující zdrojem velké nejistoty. Nemohl řádně ovlivnit, a tedy si ani být jist, zda mu nakonec vznikne daňová povinnost. Vše totiž záleželo na jednání prodávajícího a daň z nabytí byla pro kupujícího nečekanou finanční zátěží. 
-21
+
-
  • A nakonec, stát si stěžuje na případy, kdy sám prodával státní majetek do vlastnictví soukromých osob a podle stávající úprav měl zaplatit daň z nabytí sám sobě. Novela naopak dává povinnost v těchto případech uhradit daň kupujícímu čili daň je novým ziskem pro státní rozpočet.

Kdo bude osvobozen

Novela mění také podmínky, za kterých jsou osvobozeny od daně z nabytí nové stavby. Zatímco při koupi rozestavěné stavby musíte daň uhradit, osvobozeni jste až tehdy, kdy jde o první úplatné nabytí dokončené nebo užívané stavby. Nebere se tedy zřetel na to, kolikrát byla předtím stavba koupena nebo prodána coby rozestavěná. Záleží na tom, kdy je poprvé kupována coby dokončená nebo užívaná.

Vladimír Zuzák

Vladimír Zuzák
Má za sebou úspěšnou kariéru ve financích a realitách. Pracoval v OVB, ING, Hypocentru Modré Pyramidy a jako obchodní ředitel a ředitel pro finanční služby v developerské skupině Finep. Pak založil vlastní společnost Home Institute, která dává kupujícím a investorům do ruky efektivní nástroje, s nimiž projdou realitním trhem bezpečně. Zejména jsou to právní prověrka, technická inspekce, příprava a kontrola smluv a správa nemovitosti na pronájem. Ředitel pražské realitní kanceláře Maxima. Má vlastní blog, pravidelně přispívá na zavedené servery o bydlení a financích.

Je to opravdu nutné? Důvody proti

Prvním důležitým argumentem proti je zvyk – celou porevoluční historii na realitním trhu platili daň z převodu prodávající, a jak známo, zažitou praxi je velmi těžké měnit. Obzvláště, nejsou-li k tomu dostatečné důvody. Většinu výše uvedených problémů s daní dobře řeší úschova kupní ceny, která je běžná pro transakce provedené přes zodpovědné realitní kanceláře. Daň z nabytí se v těchto případech vyplácí přímo z úschovy (advokátní, bankovní, notářské nebo u realitní kanceláře) na účet finančního úřadu, a tedy smlouva o úschově řeší jak případné spory mezi manželi, tak nejistotu ručitele.

Další, podstatnější je potom otázka, zda skutečně novela přispívá ke sjednocení a uzákonění již teď zavedené praxe, kdy poplatníkem je de facto kupující (jak se uvádí v důvodové zprávě). Nyní skutečně prodávající musejí ve všech případech počítat s tím, že z kupní ceny budou muset uhradit daň, tedy si ji navyšují o čtyři procenta. Ve skutečnosti však není pravděpodobné, že by došlo s převedením povinnosti na kupujícího ke snížení kupních cen o cca 3,8 procenta, jak předpokládají zákonodárci. Mnohem spíš zůstanou ceny na stávající úrovni a kupující budou muset uhradit daň ještě navíc – de facto tedy zaplatí za nemovitosti víc.

Velkou roli potom budou hrát banky a otázka, jestli budou kupující moci využít k úhradě daně z nabytí hypoteční úvěry, které jsou zatím obvykle účelově vázané na úhradu kupní ceny. Kdyby to nešlo, znamenalo by to, že si kupující musí ponížit základ vlastních zdrojů pro hypotéku, což znamená horší podmínky. Navíc to bude velký limit pro všechny, kteří mnohdy v době nízkých úrokových sazeb využívají stoprocentní úvěry a nemusí mít na úhradu daně už vůbec žádné prostředky. Z tohoto ohledu je naopak jistější žádat daň od prodávajících, kteří kupní cenu právě obdrželi.

Novelu kritizují také developeři. Často už mají uzavřené předkupní smlouvy na pozemky budoucích projektů, ve kterých počítají s tím, že daň bude platit prodávající. Budou-li nyní muset doplatit navíc daň, rázem se cena pozemků o čtyři procenta zvýší. A to se odrazí na ceně bytů v daných projektech – bude se dále zdražovat.

Co se všechno ještě bude měnit

  • Energetický štítek budete od ledna potřebovat i při pronájmu bytu. Energetickou třídu je třeba uvést v inzerátu. Štítek je možné nahradit u bytu vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky.

Průkaz energetické náročnosti budov: Nová a jasnější pravidla. Kdo se bez něj neobejde?

  • Stavební pozemky, na které se vztahuje DPH, mají od 1. ledna novou definici – patří do ní i pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou, nebo pozemky, na kterých má být zhotovena stavba. Mnohé parcely se proto zdraží.

Chystáte se stavět? Některé parcely podraží až o pětinu

  • Dílčí změny se od ledna týkají i daně z nemovitých věcí, kterou budete muset letos zaplatit za každou nemovitost, kterou vlastníte.

Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+66
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 12. 2015 14:15, kodiak medvěd

V oboru obchodování s nemovitostmi se pohybuji mnoho let. Nejvíce mě vždy pobaví zájemci o koupi, kteří jsou přesvědčeni, že dalších dvacet až třicet let budou bez problémů každý měsíc schopni dávat na splátku hypotéky částku pohybující se okolo třetiny až poloviny jejich příjmů, ale za svůj dosavadní život nedokázali naspořit ani zlomek ceny kupované nemovitosti, kontokorent považují za součást peněženky a vše co je na elektriku kupují zásadně na splátky. Přitom často bydlí u rodičů a neplatí drahý nájem a i na rezervaci kupované nemovitosti si musí půjčit od příbuzných.

Zobrazit celé vlákno

+125
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 4. 2016 14:19, Halvova Marie

Proč by církve platily daň z toho co jim bylo ukradeno a vrací se jim to po 60 rokách,kdy to užíval stát.

Zobrazit celé vlákno

-23
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Novinka (a teď už fakt): Daň za prodej / koupi nemovitosti bude platit kupující

5. 6. 2016 | Jiří Hovorka, Adam Váchal | 11 komentářů

Novinka (a teď už fakt): Daň za prodej / koupi nemovitosti bude platit kupující

Bývalou daň z převodu nemovitosti budou platit už jen kupující. Změny, které schválili poslanci, ruší i dosavadní institut ručitele, kterým je druhá strana obchodu. Cílem je mimo jiné... celý článek

Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

8. 12. 2015 | Petra Dlouhá | 25 komentářů

Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba odevzdat do konce ledna. Koho se povinnost týká? Jak a kde přiznání podat? A co mění novela, která nabývá účinnosti v lednu 2016? Odpovědi... celý článek

Chystáte se stavět? Některé parcely podraží až o pětinu

1. 6. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Chystáte se stavět? Některé parcely podraží až o pětinu

Chystáte se stavět? Některé stavební parcely od příštího roku citelně podraží, podle developerů až o pětinu. Jestli se chystáte kupovat, vyplatí se stihnout platbu do konce roku. Od... celý článek

Prodáváme byt: Jak dlouho trvá prodej nemovitosti

18. 2. 2015 | Vladimír Zuzák | 9 komentářů

Prodáváme byt: Jak dlouho trvá prodej nemovitosti

Majitelé nemovitostí vstupují na realitní trh s jedním přáním: prodat rychle. Ať už to chcete mít prostě za sebou, honí vás manželka, rozvod nebo dokonce exekutoři, připravte se na... celý článek

Prodáváme byt: Jak zvýšit cenu těsně před prodejem?

7. 1. 2015 | Vladimír Zuzák | 8 komentářů

Prodáváme byt: Jak zvýšit cenu těsně před prodejem?

Pár detailů, přehozů nebo svíček, a cena vašeho bytu vzroste do nečekaných výšin. Dá se tomu věřit? Co vám pomůže udělat první dojem a do čeho byste investovali úplně zbytečně?

Partners Financial Services