Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 8. 12. 2015 | 25 komentářů
Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba odevzdat do konce ledna. Koho se povinnost týká? Jak a kde přiznání podat? A co mění novela, která nabývá účinnosti v lednu 2016? Odpovědi na příštích řádcích.
Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 je třeba podat do konce ledna. Přesněji: do prvního února, protože poslední lednový den připadá na víkend.

Povinnost se však netýká zdaleka všech majitelů nemovitostí; u většiny stačí, když daň prostě zaplatí.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v roce 2016 podat ten, kdo v roce 2015 nabyl – koupil nebo dostal – nemovitost. Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory). Přiznání podává (a daň platí) ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu daného roku.  

Uživatel pozemku je (namísto vlastníka) poplatníkem daně z nemovitosti v případě, že vlastník není známý.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Daňové přiznání musíte podat i v případě, že jste k nemovitosti přišli už v dřívějších letech, ale v roce 2015 se „měnily skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně“. Třeba jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo se z pole stala stavební parcela. Jestli se na vaší nemovitosti v roce 2015 nic významného nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v minulosti, v roce 2016 se vás povinnost netýká. Přiznává se (většinou) pouze jednou, pak už se jen každoročně platí.

Jestli se mění výše daně kvůli nové hodnotě koeficientu platného pro vaši obec, nové daňové přiznání kvůli tomu podávat nemusíte. Finanční úřad má potřebná data k dispozici, jako obvykle pošle složenku s vypočtenou daní.  

Novinky od roku 2016

Novela účinná od ledna 2016 upřesňuje některé technické záležitosti a odpovídá na dřívější nejasnosti v pojmech. Z novinek jen stručně vyzdvihujeme:

 • Zákon upřesňuje, které pozemky jsou předmětem daně z pozemků a které nikoli. Kupříkladu je v zákoně nově jednoznačně řečeno, že pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek (jehož poměrná část je součástí bytové jednotky) není předmětem daně. Podíl na pozemku není zdaněný přímo, ale je zohledněný v rámci zdanění jednotky použitím příslušného koeficientu.
 • Změny jsou i v předmětu daně ze staveb a jednotek – v zákoně je například nově jednoznačně uvedeno, že předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou rozestavěné stavby, nýbrž stavby dokončené nebo způsobilé k užívání.
 • Mírné změny jsou i v oblasti osvobození pozemků od daně a osvobození staveb a jednotek.
 • Zákon také nově přesněji vymezuje pravidla zdanění stavebních pozemků.
 • Přesněji je vymezena také zpevněná plocha a pravidla jejího danění
 • Přesnější je i nová definice nemovitostí využívaných k podnikání – což je důležité z hlediska sazby daně.
 • Obce postižené živelní pohromou nově mohou nemovitosti osvobodit od daně na dobu pěti let.

Kupujete? Poradíme!

Dost bylo nájmu. Chcete do vlastního, ale váháte, z čeho to vlastní zaplatit? Hypotéka? Nebo úvěr ze stavebního spoření? Poradíme. My porovnáme nabídky, vy ušetříte.

Dokdy přiznání k dani z nemovitosti podat

Jak už bylo řečeno výš, čas na podání přiznání k dani z nemovitosti je do pondělí prvního února. Důležité je razítko a datum na obálce – přiznání můžete odeslat ještě v pondělí prvního.

Jestli jste přistavovali nebo jinak měnili výměru či charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru jste žádali ještě v roce 2015, ale k zápisu změn dojde až v roce 2016, lhůta na podání přiznání se protahuje o tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo.

Pokud se s daňovým přiznáním trošku opozdíte (maximálně o pět pracovních dnů) úředníci vám odpustí bez pokuty. Ale jen v případě, že pátý den bude přiznání doručeno finančnímu úřadu – nestačí ho tedy poslední této den lhůty odeslat.

Hledáte pomoc s daněmi?

Nechcete se s daněmi mořit sami? Máme adresy těch, kteří vám pomůžou. Najděte svého člověka ve svém okolí:

Když se zpozdíte o víc než pět pracovních dní, zaplatíte penále. Úroky z prodlení dosahují 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pěti procent daně (a zároveň nanejvýš 300 tisíc korun). Penále dělá minimálně pět set korun.

Záleží ale, jestli úředníci na finančním úřadě vyhodnotí vaše (včas nepodané) přiznání jako opožděné, nebo nepodané. Kdyby ho označili jen za opožděné, pokuta se vám může vyhnout – a to v případě, že její výměra nedosáhne dvou set korun.

Jestli podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, automaticky pokutu nedostanete. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Podat byste ho každopádně měli co nejdřív, ideálně v termínu platném pro ostatní.

Jak a kde podat daňové přiznání

Správu daně z nemovitostí má na starost čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, vykonávají ji prostřednictvím svých územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí podávají jen jedno přiznání za všechny své nemovitosti, které leží na území jednoho kraje – a to na územním pracovišti, kde je uložen váš daňový spis. Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud máte nemovitosti v různých krajích, musíte v každém kraji podat přiznání zvlášť.

Územní pracoviště, které spis spravuje, se odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. listopadem 2012). Jestliže tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla. Přehled dalších možných variant najdou zájemci v boxu.

Přiznávám! Ale komu?

Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

 • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
 • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu. 

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Platbu přes SIPO nahlaste do konce ledna

Novinkou od roku 2016 je možnost hradit daň z nemovitosti prostřednictvím SIPO. Kdo chce možnosti využít, musí odevzdat příslušnému finančnímu úřadu vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do konce ledna 2016. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Když oznámení odevzdáte finančnímu úřadu později, budete moct platbu přes SIPO využít až v následujícím zdaňovacím období, tedy v roce 2017.

Jestli chcete platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z příslušných krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat nemusíte, platby přes SIPO budou automaticky pokračovat – dokud je nezrušíte.

Anketa

Zdá se vám daň z nemovitosti vysoká?

S placením chvátat nemusíte

Na úhradu daně z nemovitosti za rok 2016 je každopádně času dost: do konce května. Prodloužená lhůta se vztahuje na chovatele ryb (nikoli akvaristy) a „provozovatele zemědělské výroby“, kteří mají na platbu daně čas do konce srpna. 

Když daň přesáhne částku pěti tisíc korun, můžete si (nepovinně, volitelně) platbu rozdělit na dvě části. První půlka je splatná do konce května, druhá do konce listopadu. Pokud je daň nižší než pět tisíc, je třeba ji uhradit do konce května celou.

V případě, že vaše celková daňová povinnost z nemovitých věcí nedosáhne ani třiceti korun, daň neodvádíte.

Až se bude splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2016 blížit, včas vás upozorníme a přineseme detailní návod, jak postupovat (informovali jsme vás i v roce 2015). Pokud si tedy nevyřídíte platbu přes SIPO, pak nebudete muset nic víc řešit.

Kolik na dani z nemovitých věcí za rok 2016 zaplatíte a ve kterých městech se mění koeficienty, které výši daně ovlivňují, si na Peníze.cz přečtete zde: 

 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+126
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 25 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 1. 2016 15:23, Barbora

Dobrý den,
Loni jsem, spolu se sestrou zdědila polovinu rodinného domu. Chtěla bych se zeptat, jak se v tomto případě podává přiznání k dani z nemovitosti? Musím ho podat já i sestra? Nebo stačí, aby daňové přiznání podala jenom jedna?

Velice děkuji za odpověď,
Barbora

+74
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 1. 2016 10:58, Eliška Volánková

podáváte vždy na finanční úřad, kam patří nemovitost, nikoliv, kde máte trvalé bydliště.

Zobrazit celé vlákno

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (25 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

10. 12. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí, už od nás víte. Dnes se podíváme na to, kolik v roce 2016 na dani z nemovitosti zaplatíte.

Urbex. Zachytit okamžik před koncem, najít krásu v chátrání

7. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Urbex. Zachytit okamžik před koncem, najít krásu v chátrání

Vydávají se do opuštěných budov a ruin, aby zachytili prchavý okamžik před zánikem. Dlouho byl urbex tajnou činností skupiny nadšenců. Dnes se stává vyhledávaným koníčkem. „Není to... celý článek

Průkaz energetické náročnosti budov: Nová a jasnější pravidla. Kdo se bez něj neobejde?

1. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 20 komentářů

Průkaz energetické náročnosti budov: Nová a jasnější pravidla. Kdo se bez něj neobejde?

Od začátku července platí nová pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov. Nabyla účinnosti novela, která dává odpověď na dřívější nejasnosti, někde zmírňuje, jinde přitvrzuje.... celý článek

Družstevní byt: Převod do vlastnictví člena družstva

17. 6. 2015 | Vladimír Zuzák | 21 komentářů

Družstevní byt: Převod do vlastnictví člena družstva

Záleží jen na bytovém družstvu, jestli vám umožní převod bytu do vašeho vlastnictví, nebo ne. A je docela možné, že se družstevníci nebudou hrnout do přípravy prohlášení vlastníka,... celý článek

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

8. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 5583 komentářů

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

Paní Ivana si od firmy v roce 2006 chtěla nechat postavit dům. Na jejím pozemku se ani nekoplo do země. Jednateli Ekonomických staveb přesto musela zaplatit téměř šest set tisíc. Na... celý článek

Partners Financial Services