Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 10. 12. 2015 | 6 komentářů
Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí, už od nás víte. Dnes se podíváme na to, kolik v roce 2016 na dani z nemovitosti zaplatíte.
Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

V úterý jste na Peníze.cz četli, kdo, jak a kdy v roce 2016 podává přiznání k dani z nemovitých věcí. A také o novinkách, které přináší novela účinná od ledna 2016:

Dnes se podíváme na to, jak se daň z nemovitosti počítá a jaká města mění koeficienty, které výši daně ovlivňují.

Hledáte pomoc s daněmi?

Nechcete se s daněmi mořit sami? Máme adresy těch, kteří vám pomůžou. Najděte svého člověka ve svém okolí:

Výpočet daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v korunách), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) – v závislosti na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Základem daně je v tomto případě cena půdy – dojde se k ní vynásobením výměry pozemku průměrnou cenou půdy, kterou si můžete zjistit na místním obecním úřadě, u správce daně (tedy příslušného finančního úřadu) nebo ve vyhledavači Finanční správy.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra pozemku v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období).

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období). V případě jednotky – tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru – je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je ale součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu – tedy kromě bytu vám například patří také kus předzahrádky – počítá se s koeficientem 1,22.

Pro stanovení daně je zásadní vedle druhu a výměry nemovitosti, také její (případné) využívání pro podnikatelskou činnost.

Základní sazba daně se ještě násobí koeficientem, který je obci přidělen podle počtu obyvatel. Vedle základního koeficientu mohou jednotlivé obce využívat také místní koeficient. Když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete.

Sazby daně z pozemků

Sazba daně z pozemků podle § 6 zákona o dani z nemovitostí dělá:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²

Slovníček

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Sazba daně se uplatní na výměru, která odpovídá zastavěné ploše nadzemní čísti plánované stavby. Stavebním pozemkem ovšem není pozemek, na kterém se má stavět stavba, která bude od daně osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, jakmile se se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud vyprší či skončí platnost povolení (či jiných dokumentů jmenovaných výš), které z pozemku dělá stavební pozemek.

Sazby daně ze staveb a jednotek

Základní sazba daně ze staveb a jednotek dělá podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m²

U staveb se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Kupujete? Poradíme!

Dost bylo nájmu. Chcete do vlastního, ale váháte, z čeho to vlastní zaplatit? Hypotéka? Nebo úvěr ze stavebního spoření? Poradíme. My porovnáme nabídky, vy ušetříte.

Jak daň ovlivňují koeficienty

Jak už jsme nastínili výš – základní sazba daně se ještě násobí koeficientem podle velikosti města:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Základní koeficient může každá obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient podle zákona zvýšit na 5. Koeficient podle velikosti obce se ovšem uplatňuje pouze u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě jinými koeficienty, podrobnosti najdete v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Důležité je, že kromě základního koeficientu může každá obec stanovit pro všechny nemovitosti na svém území také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů.

Hodnoty koeficientů zjistíte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2016 pak v tabulce pod článkem.

Pokud pro vyplnění (a případně i odeslání) daňového přiznání využijete elektronický formulář daňové správy, budete to mít ještě jednodušší – správné hodnoty koeficientů se (stejně jako některé další údaje) vyplní automaticky.

Zvyšování daně

V případě obytného domu s nebytovým prostorem, který se užívá k podnikání, se daň zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 Kč. Výjimkou jsou nebytové prostory, které jsou osvobozené od daně nebo se využívají k podnikání v zemědělské prvovýrobě.

V případě jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

Výjimkou jsou nebytové prostory osvobozené od daně a prostory, které se užívají k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství.

Koeficienty pro krajská a bývalá okresní města

Hodnoty koeficientů zjistíte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2016 zde:

Město

Základní koeficient 2015

Základní koeficient 2016

Místní koeficient 2015

Místní koeficient 2016

Podnikatelský koeficient 2015

Podnikatelský koeficient 2016

Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov

2 stavby; 2,5 pozemky

2 stavby; 2,5 pozemky

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

4

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

2

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

2

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny

2 pozemky; 1,4 u stavby

2 pozemky 1,4 stavby

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1,5

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

2,5

1,6

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

2

1,5

1,5

Hradec Králové

4,5 pozemky; 2 stavby

4,5 pozemky; 2 stavby

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Chrudim

2

2

1

1

1

1

Pardubice

4,5 pozemky; 3,5 stavby

4,5 pozemky; 3,5 stavby

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov

2,5 pozemky; 2 stavby

2,5 pozemky; 2 stavby

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

2

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

2

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

2

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Ostrava

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Opava

3,5 pozemky; 2 stavby

3,5 pozemky; 2 stavby

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+65
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 12. 2015 5:44, Tarzan

Mafie a její výpalné,pak že to co si koupím je moje ..

+78
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 1. 2016 11:44, Lucie

řeším teď stejný problém...ale dle věty, viz. níže, myslím, že ne...v daňovém přiznání je ve II. Oddíle - údaje k dani z pozemku tato věta: pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, nejsou předmětem daně z pozemků....

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

8. 12. 2015 | Petra Dlouhá | 25 komentářů

Daň z nemovitosti 2016: Přiznání podejte do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba odevzdat do konce ledna. Koho se povinnost týká? Jak a kde přiznání podat? A co mění novela, která nabývá účinnosti v lednu 2016? Odpovědi... celý článek

Ze života: Napsali jste dům na dítě? Bez souhlasu soudu ho neprodáte

2. 12. 2015 | Vladimír Zuzák | 6 komentářů

Ze života: Napsali jste dům na dítě? Bez souhlasu soudu ho neprodáte

Převést nemovitý majetek na dítě se zdá mnohdy jako bezpečnější a férovější varianta řešení různých rodinných situací. Jestli ale je vlastnictví nemovitosti v zájmu dítěte, rozhodují... celý článek

Exekuce v kostce: Dražba nemovitosti

19. 11. 2015 | Václav Kvapil | 3 komentáře

Exekuce v kostce: Dražba nemovitosti

Prodej nemovitosti exekutorem připadá v úvahu zejména tehdy, kdy se vymáhaná hodně peněz. Jsou ale známé i případy, kdy exekutor v dražbě prodal nemovitosti i kvůli relativně nevelké... celý článek

Urbex. Zachytit okamžik před koncem, najít krásu v chátrání

7. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Urbex. Zachytit okamžik před koncem, najít krásu v chátrání

Vydávají se do opuštěných budov a ruin, aby zachytili prchavý okamžik před zánikem. Dlouho byl urbex tajnou činností skupiny nadšenců. Dnes se stává vyhledávaným koníčkem. „Není to... celý článek

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

8. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 5332 komentářů

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

Paní Ivana si od firmy v roce 2006 chtěla nechat postavit dům. Na jejím pozemku se ani nekoplo do země. Jednateli Ekonomických staveb přesto musela zaplatit téměř šest set tisíc. Na... celý článek

Partners Financial Services