Konec školy, jízda končí: Odkdy si absolvent platí zdravotní a sociální pojištění

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 28. 5. 2014 | 13 komentářů
Ukončili jste školu? Některé povinnosti končí, jiné začínají. Bude třeba začít sytit státní kasu. Od kdy platit zdravotní a sociální pojištění? A co když to u maturity napoprvé nevyšlo – jaká pravidla platí potom? Peníze.cz přinášejí přehled pro absolventy i propadáky.
Konec školy, jízda končí: Odkdy si absolvent platí zdravotní a sociální pojištění

Za pár dní skončí maturity, konec školního (i akademického) roku klepe na dveře. Jako každoročně vrhne do života spoustu absolventů. Jedni složili zkoušku z dospělosti, jiní úspěšně zvládli absolutorium, obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci a prospěli u státnic.

Mnohé čerstvé absolventy čeká další studium. Jiní už hledají zaměstnání nebo by rádi zkusili štěstí v podnikání. A někteří si před nástupem do práce chtějí dopřát své poslední velké letní prázdniny.

Kdy se vypravit na sociálku a do zdravotní pojišťovny? Jaké termíny si pohlídat?

Práce na Peníze.cz

Nabídka míst z úřadů práce na Peníze.cz

Hledáte práci? Připravili jsme pro vás komplexní a pravidelně aktualizovanou nabídku pracovních pozic, nabízených českými úřady práce. Nechcete se za prací stěhovat? Nevadí! Práci můžete hledat také pouze ve svém okolí. Stačí vybrat okres, nebo dokonce obec, kde žijete. Naše nabídka volných pracovních míst se postará o zbytek.

Do kdy za vás platí zdravotní pojištění stát

Za studenta, který studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu platí do dvaceti šesti let věku zdravotní pojištění stát – takový student je totiž považován za nezaopatřené dítě. Jenže jak je to dál?

V klidu můžou zůstat absolventi, kteří jednu fázi studia ukončili a hned po létě nastoupí k další. O prázdninách mezi maturitou a vysokou školou nebo mezi koncem bakalářského a podzimním začátkem magisterského studia za ně zdravotní pojištění zaplatí stát.

Jiná je situace u absolventů, které další studium nečeká. Přinejmenším ne hned. Ti můžou počítat jen s omezenou dobou hájení – její délka se přitom liší podle toho, jakou školu právě ukončili.

Odkdy si musíte platit zdravotní pojištění

Pokud jste právě odmaturovali nebo úspěšně ukončili vyšší odbornou školu a po létě k dalšímu studiu nenastupujete, bude za vás stát platit zdravotní pojištění ještě po dobu letních prázdnin, tedy do 31. srpna.

Když se maturita napoprvé nepovede, bude za vás stát platit zdravotní pojištění taktéž do konce srpna. Když ale neuspějete u maturity ani v září, na žádné další doby hájení spoléhat nemůžete, od září se musíte o zdravotní pojištění – stejně jako absolventi, kteří uspěli už v květnu nebo červnu – starat sami.

Starat se sami znamená, že můžete nastoupit do zaměstnání, kde za vás pojištění odvádí zaměstnavatel. 

První práce? Kolik vám dají?

Pořádná mašina od Peníze.cz. Hodí se zaměstnancům, hodí se zaměstnavatelům.

Představte si to takhle: 
 • Máte nabídku práce. A s ní spojenou nabídku nějaké mzdy. Hrubé. Vy ale potřebujete vědět, kolik vám měsíčně přistane čistého na účet, abyste si mohli zodpovědně rozpočítat náklady.
 • Jdete se ucházet o práci. Máte jasnou představu, kolik chcete domů přinést čistého. A potřebujete vědět, o jakou hrubou mzdu si povědět.
 • Chcete přijmout člověka. Víte, kolik peněz na něj můžete obětovat. Ale potřebujete vědět, kolik mu můžete nabídnout hrubého či čistého.
Ve všech případech a v mnoha dalších pomůže náš kalkulátor. Z jakéhokoli ze zmíněných údajů – čisté mzdy, hrubé mzdy a nákladů na zaměstnance – dokáže odvodit zbylé dva. A rozložit je na součástky: kolik je čistá mzda, kolik odvádí zaměstnavatel na zdravotním a sociálním pojištění za zaměstnance a kolik pak „za sebe“, kolik budou zálohy na daň... Prostě jedinečný a výkonný nástroj.

Výpočet čisté mzdy

Za určitých podmínek za vás pojištění platí zaměstnavatel i v případě, že pracujete takzvaně „na dohodu“ – více se o pravidlech dohody o provedení práce (i ve vztahu k pojistnému) dočtete v našem březnovém článku:

Nebo můžete začít podnikat – pak si zálohy na zdravotní i sociální pojištění platíte opravdu sami. Před začátkem podnikání vás ještě čeká vyřizování živnostenského listu na živnostenském úřadě a své úmysly také budete muset oznámit sociálce a zdravotní pojišťovně. O výši měsíčních záloh a dalších důležitých pravidlech platných pro podnikatele v letošním roce se více dočtete v našem starším článku:

Další variantou je, že se přihlásíte do evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce, nebo nastane jiná situace, kdy za vás bude zdravotní pojištění platit stát – jejich výčet vidíte v boxu.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

 • Nezaopatřené děti
 • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
 • Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
 • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Pokud žádná ze zmíněných alternativ nenastane, budete se muset hlásit své zdravotní pojišťovně jakožto osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojištění v minimální výši – letos to dělá 1148 korun měsíčně.

S čím pomůže pracovní úřad

Když se vám do konce prázdnin nepodaří najít práci, můžete se zaevidovat na úřadu práce. Doba studia se nepovažuje za dobu účasti na důchodovém pojištění, takže vám jakožto absolventovi nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste ovšem v posledních dvou letech při škole pracovali v součtu aspoň dvanáct měsíců – tedy jste vykonávali činnost, která byla dobou důchodového pojištění – máte na podporu v nezaměstnanosti nárok. Podrobnější informace o ní najdete v našem starším článku:

Každopádně – ať už podporu pobírat budete, nebo nebudete, zdravotní pojištění za vás v době evidence na úřadu práce platí stát.

V případě absolventů vysoké školy platí stejná pravidla jako u maturantů, s jediným rozdílem – a ten spočívá v délce doby hájení, kdy za vás stát ještě zaplatí zdravotní pojištění. Ta trvá pouze měsíc následující po završení vysokoškolského studia. Dnem ukončení studia je přitom den, kdy byla vykonána předepsaná závěrečná státní zkouška, případně její poslední část. Studium tedy nekončí až promocí, jak se někdo mylně domnívá.

Anketa

Šli jste hned po škole do práce?

Jak je to se sociálním pojištěním

Od osmnáctých narozenin student přestává být účasten na důchodovém pojištění, stát ho za něj dál neplatí. Doba studia se zároveň nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod a nehodnotí se ani jako náhradní doba pojištění. Studentům ani absolventům, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, ale nevzniká povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení. Jen se musí smířit s tím, že se jim toto období nezohlední při pozdějším určování výše starobního důchodu. Účast na důchodovém pojištění si však studenti i absolventi mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Nejnižší dobrovolné pojistné v roce 2014 dělá 1817 korun – což si nejspíš většina studentů i nevydělávajících absolventů hodně rozmyslí.

Jakmile absolvent školy začne vykonávat výdělečnou činnost, musí sociální pojištění odvádět. Pokud se necháte zaměstnat, odvádí za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Jako podnikatelé nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné si ho musíte hradit sami – podrobnosti o platbách sociálního pojištění v roce 2014 najdete v článku, na který jsme odkazovali už výš:

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

Pobyt v cizině

Leckterý absolvent se po škole vydává na zkušenou do ciziny. Jak je to s platbou pojištění pak? Jestli bude váš pobyt za hranicemi kratší než šest měsíců, musíte nadále platit zdravotní pojištění v Česku. Vyvázat se z něj můžete až při pobytu delším než šest měsíců – v takovém případě ale musíte ještě před odjezdem odevzdat zdravotní pojišťovně formulář s prohlášením, že v cizině bude pobývat víc než půl roku, a doložit začátek plateb zdravotního pojištění v zahraničí.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 5. 2014 16:42, Magistr Postgraduovaný

Zapomněli jste v článku uvést, že v případě absolvování magisterského oboru a následném nástupu na postgraduální studium se nejedná o stejný případ jako u přestupu na vysokou školu po maturitě. Pokud poslední část státní zkoušky (většinou obhajoba DP) se koná v červnu, stát za studenta platí zdr. pojištění do konce července. To znamená, že pokud na PGS nastupuje (většinou) v říjnu, celý srpen a září si musí pojištění platit sám. Pokud to tak neučiní, za 5 let mu příjde od pojišťovny dopis s vyměřeným penále!

+12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak jste si nás vychovali, takové nás máte

8. 11. 2013 | Michal Kašpárek | 31 komentářů

Jak jste si nás vychovali, takové nás máte

Jan Keller se diví, že mezi českými studenty nejsou socialisté islandského střihu. Ivo Možný je překvapený, že se na fakultu, kterou zakládal, nehlásí dříči Made in USA. Kde by se tu... celý článek

Práce, brigáda a podnikání při studiu. Jaká jsou pravidla?

17. 10. 2013 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Práce, brigáda a podnikání při studiu. Jaká jsou pravidla?

Peníze.cz přinášejí další díl seriálu o pravidlech přivýdělku. Tentokrát pro studenty. Chcete si při studiu přivydělat, nechat se zaměstnat nebo se vrhnout do podnikání? Vše důležité... celý článek

Student živnostník: dvojnásobný parazit! Nebo ne?

4. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Student živnostník: dvojnásobný parazit! Nebo ne?

Debata o parazitujících (?) živnostnících, kterou svým výrokem na sjezdu strany vyvolal stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek, je bouřlivá. Potrefený se cítí leckdo, a tak se křičí... celý článek

Humanitní obory líhní nezaměstnaných nejsou! Spíš obecnou přípravkou „na cokoli“

22. 5. 2012 | Petra Dlouhá | 26 komentářů

Humanitní obory líhní nezaměstnaných nejsou! Spíš obecnou přípravkou „na cokoli“

Sezóna přijímacích zkoušek je v plném proudu. Čeští maturanti tradičně pořádají hony na humanitní obory. Mnozí rodiče se děsí, že jejich děti budou jako „humanitní vzdělanci“ živořit.... celý článek

Očima expertů: Snížit počet vysokoškoláků či vysokých škol?

29. 7. 2011 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Očima expertů: Snížit počet vysokoškoláků či vysokých škol?

Z vysokého školství se stala masová záležitost, což vede ke kvalitativnímu úpadku. Měl by se počet VŠ a jejich studentů regulovat? Ptali jsme se ekonoma Petra Zahradníka, ředitele české... celý článek

Partners Financial Services