O novinku ve spoření na důchod je zájem. DIP nabízí už 15 firem

První investiční společnosti a banky spouštějí nový dlouhodobý investiční produkt s daňovou výhodou. Říkají, že poplatky nebudou vyšší než u standardní nabídky investic, případně budou nižší.
O novinku ve spoření na důchod je zájem. DIP nabízí už 15 firem

Zdroj: Shutterstock

Novinka nazvaná dlouhodobý investiční produkt (DIP) má nalákat víc lidí k investicím, jejichž výnosy pak využijí v důchodu. Od letošního roku nabízí daňové úlevy podobně jako třetí důchodový pilíř, tedy penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, nebo jako životní pojištění se spořicí složkou. 

U „daňově podporovaných produktů spoření na stáří“ je možné odečíst si ze základu daně až 48 tisíc korun ročně. V případě DIPu si tedy při úložce 4000 korun měsíčně lze snížit samotnou daň o 7200 korun ročně. Lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy (když překročí přibližně 1,59 milionu korun za celý rok 2024), kdy jsou nad tento limit daněny 23% sazbou daně, si mohou snížit daň o 11 tisíc. 

Limit 48 tisíc korun je nově společný nejen pro penzijní a životní spoření, ale také pro DIP a nově i pro pojištění dlouhodobé péče. Také na DIP můžou přispívat zaměstnavatelé, a to až do výše 50 tisíc korun ročně (i tento limit je společný). Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově uznatelným výdajem, pro zaměstnance je osvobozený od daně z příjmů a neplatí z něj pojištění. Příspěvek tak vychází pro obě strany finančně lépe než navýšení mzdy. 

Daňovou úlevu získáte, když budete DIP využívat alespoň 10 let a majetek z něj včetně výnosů si nevyberete před dosažením 60 let věku. Pokud DIP ukončíte dřív, budete muset zpětně doplatit daň. V čem výhoda DIPu oproti klasickému penzijnímu spoření? Můžete investovat do nejrůznějších finančních produktů podle svého výběru, tedy například do akciípodílových fondůETF,dluhopisů, případně do komodit, součástí DIPu mohou být i vkladové účty. Záleží, co si vyberete, průběžně se to dá i měnit. Oproti tomu u penzijka za vás vybírá investice penzijní společnost – volíte si pouze to, zda chcete investovat spíše konzervativně nebo rizikověji. 

„Oproti například dynamickým fondům penzijního spoření nabízí DIP větší flexibilitu. Tedy pokud si někdo investuje sám, pak si může vybrat, do jakých konkrétních akcií zainvestuje. Stejně tak pokud si někdo nesestavuje portfolio investic sám, ale chce využít investiční fondové portfolio, pak má mnohem větší výběr fondů, jak aktivně spravovaných, tak i ETF, a to u domácích i zahraničních správců,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. DIP je podle ní zajímavý i pro lidi, kteří se ještě nerozhodli, do čeho investovat, protože si mohou peníze s daňovou výhodou spořit na účtu, a pak je zainvestovat.

Fungování DIPu jsme podrobně popsali v dřívějším článku: Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP 

Kdo nabídl DIP mezi prvními?

Novela zákona, která DIP zavádí, platí od začátku letošního roku. Hned během první poloviny ledna ho spustilo třináct českých společností včetně dvou bank a dvě zahraniční společnosti.

Dohled nad poskytovateli zajišťuje Česká národní banka, která také pravidelně aktualizuje jejich seznam. K 15. lednu jsou v něm tyto společnosti:  

 • Atris investiční společnost 
 • Conseq Investment Management 
 • Cyrrus 
 • ČSOB 
 • Efekta obchodník s cennými papíry 
 • Fondee 
 • Generali Investments CEE 
 • Investika investiční společnosti 
 • Moneco investiční společnost 
 • Patria Finance 
 • Prosperita investiční společnost 
 • Raiffeisenbank 
 • Portu investiční společnosti (Wood retail Investments) 
 • European Investment Centre (zahraniční poskytovatel)
 • IN Equity Slovakia (zahraniční poskytovatel)

Poplatky nebudou vyšší než u běžných investic

„DIP nabízíme v rámci poboček ČSOB i Patria Finance. U Patrie je o něj velký zájem, jen za první týden si ho založilo několik set klientů,“ říká mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle.  

V rámci DIP nabízí banka podílové fondy KBC a ČSOB. „U Patrie mohou klienti investovat do široké nabídky akcií, ETF, vybraných dluhopisů či podílových fondů jak KBC a ČSOB, tak i mimo skupinu,“ upřesňuje mluvčí.

U samotné banky ČSOB jsou poplatky za nákup v rámci DIPu totožné jako u jiných investic, za vedení produktu pak klienti nic neplatí, říká mluvčí.

Chcete si splnit své sny? Investujte!

Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík.

„U poplatků Patrie záleží, kde se daný titul obchoduje. Poplatek za pravidelné investice je jiný: ve výši 0,8 procenta z investované částky. Poplatky na úrovni jednotlivých fondů a ETF, tedy poplatek za správu, se pohybují od 0,03 až po dvě procenta za rok. U nejnakupovanějších ETF na americké akciové indexy, kupříkladu ETF iShares Core S&P 500 USD, jsou roční poplatky za správu ve výši 0,07 procenta ročně,“ dodává Madle.  

Druhou z bank, která už DIP nabízí, je Raiffeisenbank. „Klienti si ho jednoduše založí přímo v mobilní aplikaci Raiffeisen investice či za pomoci bankéře na jedné z poboček banky. Nabídka zahrnuje podílové fondy, ETF, akcie i investiční certifikáty. Bude záležet pouze na klientech samotných, jaké nástroje si zvolí,“ říká Marek Podrabský z Raiffeisenbank.  

Podle něj banka nabízí u investičních nástrojů v rámci DIP výhodnější podmínky než u ostatních investic. „Vybrané investiční nástroje jsou zcela bez vstupních poplatků a poplatků za správu. U všech investičních nástrojů jsou také snížené transakční poplatky a zcela zrušené minimální poplatky za transakce,“ podotýká Podrabský.  

Raiffeisenbank klientům zdarma otevírá hotovostní účty nejen v korunách, ale i v eurech a dolarech, aby mohli investovat přímo v měně daného nástroje. Na hotovostním účtu v korunách navíc nabízí zvýhodněné úročení pět procent ročně až do výše maximální daňově uznatelné roční úložky, tedy 48 tisíc korun.  

„Věříme, že díky DIPu se podaří zpřístupnit investování jako způsob zajištění se na stáří širší části veřejnosti. Vidíme zde značný nevyužitý potenciál pro akumulaci a dlouhodobý růst bohatství českých domácností, kdy i přes relativně vysokou míru úspor, zatím využívá investice jako způsob tvorby majetku pouze menší část z nich,“ dodává Podrabský.

Anketa

Dáte si DIP?

Podobný názor má i Petr Čížek ze společnosti Investika. Věří, že nový produkt pomůže nejenom klientům, kteří v něm budou šetřit na stáří, ale i celé společnosti. „Díky DIP by tu mohl vzniknout obrovský investiční balík ‚dlouhých peněz‘, které by mohly před tím, než budou vypláceny budoucím důchodcům, pomoci modernizovat zemi – například ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru financovat tak potřebné dobudování veřejné infrastruktury,“ vysvětluje.  

Zájem o DIP se podle něj každým dnem zvyšuje s tím, jak se informace o novém produktu postupně dostávají k lidem. „U nás můžou klienti investovat do fondu akciových trhů, který je zaměřený na index S&P 500 zahrnující více než 500 největších firem obchodovaných v USA. Na investice v rámci DIP neuplatňujeme žádnou speciální poplatkovou strukturu. Konkrétní poplatky se vždy řídí sazebníkem našich produktů, které si klient pro režim investování v rámci DIP zvolí,“ dodává Čížek.  

Zájem klientů o novinku hlásí také společnost Fondee. U ní mohou zájemci formou DIP investovat do klasických nebo udržitelných ESG portfolií, která jsou složena z akciových a dluhopisových ETF. „Na výběr je sedm portfolií odstupňovaných podle rizika a potenciálního výnosu od konzervativního až po odvážné. U DIP máme poplatek snížený na 0,5 procenta ročně,“ říká spoluzakladatel Fondee Jan Hlavsa. 

Podle něj řada klientů zjišťuje, jak si mohou pro DIP zajistit příspěvky od svého zaměstnavatele. „Stačí k tomu podepsaná smlouva a to, aby zaměstnavatel do poznámky k platbě uvedl číslo klientova, tedy zaměstnancova, penzijního účtu a jako variabilní symbol nezapomněl připojit své IČO. Pokud to zaměstnavatel vyžaduje, poskytujeme potvrzení o sjednání DIP,“ doplňuje Hlavsa. 

U investiční společnosti Cyrrus se lidé zatím spíše vyptávají na výhody produktu. „Výhodou DIP je hlavně flexibilita a možnost využít odlišných nástrojů, než které nabízejí penzijní fondy. U nás jsou to například ETF, akcie, dluhopisy. Další výhodou je nižší správcovský poplatek, který u doplňkového penzijního spoření je jedno procento plus poplatky z výnosu, zatímco u našeho DIPu je poplatek za správu 0,5 procenta ročně. Nevýhodou je absence státních příspěvků, nicméně v rámci DIP je možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele,“ upřesňuje Anna Píchová z Cyrrusu.

Podrobný recept, jak na něj

Zdroj: Pleska/Dall-e

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Co si pod ním představit, kdo ho může nabízet a jaká budou pravidla? Máme podrobný přehled.

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

DIP už nabízí také společnost Atris, která investuje do nemovitostí. „Poplatková struktura je stejná jako u našeho běžného produktu, tedy vstupní poplatek je maximálně do tří procent, poplatek za správu je maximálně 1,6 procenta,“ říká místopředseda představenstva Tomáš Jícha.  

„Domnívám se, že penzijní připojištění je lidový produkt učený pro nejširší vrstvy obyvatel. Proto je zde státní příspěvek. Pokud však jde o vytváření dostatečných rezerv pro nižší střední třídu a výše, pak se neobejde bez investování. K tomu je pak určen DIP s jeho motivační složkou odpočtu daně,“ dodává Jícha. Výše státních důchodů bude jen obtížně pokrývat výdaje penzistů, očekává.

Další poskytovatelé se chystají 

Společnost Conseq spustí nabídku DIPu každým dnem. „Nejedná se ve skutečnosti o nový produkt, ale naše investiční produkty, a tím pádem i veškeré další podmínky včetně poplatků jsou stále stejné. Novinkou je možnost zařadit investiční produkt do režimu DIP, a tak jednoduše využívat daňových výhod včetně příspěvků zaměstnavatele. Sjednání DIP pro stávající investiční program bude probíhat formou online uzavření jednoduché smlouvy o zařazení podkladového produktu do režimu nového režimu,“ vysvětluje Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti. 

Na DIP se také chystá většina českých bank a řada dalších investičních společností.

„V tomto okamžiku analyzujeme nejvhodnější přístup k implementaci DIPu do naší produktové nabídky. V první vlně ho chceme zpřístupnit v rámci naší obchodní spolupráce s platformou Portu, kterou považujeme za nástroj vhodný pro dlouhodobé odkládání a zhodnocování peněz,“ říká Petr Žabža, vedoucího oddělení Investice Air Bank

Česká spořitelna klientům umožní tvořit finanční rezervu na stáří pomocí DIPu od 26. ledna. Zájemci si ho založí jak v digitálním bankovnictví George, tak osobně na pobočkách.

Komerční banka se chystá DIP představit „v prvním čtvrtletí letošního roku“. A J&T banka ho začne nabízet od 24. dubna.

Chystá ho také Fio banka. „Věříme, že ho zpřístupníme během prvního pololetí. Klienti budou moci investovat do dostupných akcií, ETF i fondů. Založení i vedení obchodního účtu bude standardně zdarma, stejně jako se nechystáme účtovat poplatek za správu portfolia na DIP účtu,“ říká mluvčí Jakub Heřmánek. 

Finančně-poradenská společnost Partners bude u nabídky DIPu spolupracovat se společnostmi PartnersInvest, Amundi, Conseq, Uniqa investiční společnost, J&T Bank a fondem Trigea. „PartnersInvest plánuje DIP spustit během února, její fondy mají nulové vstupní a výstupní poplatky při dodržení časového horizontu,“ upřesňuje mluvčí skupiny Tereza Píchalová. 

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 1. 2024 7:52, Hory

Tak vyzkoušel jsem DIP u RB. Zatím jsou dojmy pozitivní. Jen za směnu z CZK na USD mi poplatek přišel vysoký. Takže příště pošlu EUR nebo USD z Revolut.
Obecně beru, že obrovská výhoda oproti penzijku je minimální výše poplatků. Takže v podstatě dává smysl penzijko zakonzervovat a spořit dál jen přes DIP.
Jsem zvědavý do budoucna na nějaké srovnání nákladů a produktů jednotlivých poskytovatelů DIP. Každopádně prostředí by to mohlo být konečně konkurenční, takže k našemu prospěchu.

+23
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 1. 2024 16:58, Tarzan

To bude zase tunel...

-25
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Posílat víc nestačí. Příspěvek k penzijku klesne, když nezměníte smlouvu

28. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Posílat víc nestačí. Příspěvek k penzijku klesne, když nezměníte smlouvu

Od poloviny roku se změní pravidla pro státní příspěvek k penzijnímu spoření. Pro vyšší podporu bude nutné nejen zvýšit ukládanou částku, ale také změnit smlouvu u penzijní společnosti.... celý článek

Kolik vydělalo penzijní připojištění? Na inflaci nestačí, ukazuje porovnání fondů

27. 2. 2024 | Petr Kučera | 5 komentářů

Kolik vydělalo penzijní připojištění? Na inflaci nestačí, ukazuje porovnání fondů

Fondy starého penzijka si loni nevedly špatně: v průměru připsaly 2,31 %, nejvýkonnější fond dokonce 8 %, říká analýza. Jejich reálné zhodnocení je však dlouhodobě záporné: od roku... celý článek

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

21. 2. 2024 | Hynek Just | 2 komentáře

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

Když za mnou přijde třicetiletý člověk, že si chce založit DIP, doporučím mu akciové fondy. Při takhle dlouhém horizontu se riziko vyplácí. Pokud si bude každý měsíc odkládat čtyři... celý článek

Penzijní spoření má za sebou extrémní rok, hlásí fondy

14. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Penzijní spoření má za sebou extrémní rok, hlásí fondy

V takzvaném třetím pilíři důchodového systému, tedy v penzijních fondech se státním příspěvkem, si ke konci roku 2023 spořilo a investovalo celkem 4 225 016 lidí, což je o 165 158 méně... celý článek

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

Také při vyplňování přiznání za rok 2023 můžete využít odečitatelné položky a daňové slevy. Na daních díky nim zaplatíte mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Tady je aktuální přehled. celý článek

Partners Financial Services