Státní podpora: stavební spořitelny už s připisováním neotálejí

Státní podpora: stavební spořitelny už s připisováním neotálejí
Kdy vám na účet stavebního spoření přijdou zálohy státní podpory? Jak si připsání můžete zkontrolovat, když banky neposílají výpis? Jak a kdy případně reklamovat? Na jak vysokou podporu máte nárok a jak ji získat? Které stavební spořitelny jsou sdílné a které údaje o datu připisování tutlají?

Stavební spořitelny letos uplatnily u Ministerstva financí žádost o vyplacení záloh státní podpory stavebního spoření za rok 2005 v celkové výši 15,326 miliard korun. Po provedení kontroly ministerstvo připsalo na účty stavebních spořitelen 15,045 miliard korun, a to s datem 20. dubna 2006. Kdy se peníze objeví na účtech klientů?

Změny v souvislosti s novelou zákona z roku 2005

V minulých letech některé stavební spořitelny šikovně využívaly paragrafu 11 zákona o stavebním spoření, který jim umožňoval připisovat zálohy státní podpory na účty klientů do jednoho měsíce od data, kdy je obdrží od Ministerstva financí (MFČR). Během tohoto měsíce ležely peníze na účtu stavební spořitelny a klientům až měsíc unikaly úroky, na které měli nárok. Na tuto skutečnost upozorňovali samotní klienti stavebních spořitelen, různá občanská sdružení na ochranu spotřebitelů, finanční arbitr a nelíbila se ani Ministerstvu financí. Situaci vyřešila novela zákona o stavebním spoření, která vstoupila v platnost 1. 10. 2005.

Od loňského roku již stavební spořitelny nemohou libovolně zhodnocovat peníze, které jim nepatří. Lhůta pro připsání záloh státní podpory sice zůstala jeden měsíc, ale úroky ze zálohy státní podpory náleží klientům ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna od MFČR zálohy obdrží. V současnosti je tedy situace jasná. Jakou platební morálku měly jednotlivé stavební spořitelny v minulých letech, se dočtete v tabulce níže. Některé stavební spořitelny bohužel ani přes výslovnou žádost historická data týkající se státní podpory neuvedly. V době, kdy se ohánějí zavedením kodexu – tzn. slibují zprůhlednit nabídku svých produktů, je takové jednání přinejmenším zarážející.

Přehled dat připsání záloh státní podpory u jednotlivých stavebních spořitelen za roky 2000 až 2005
Státní podpora za rok/Stavební spořitelna 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005*
Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory) 12.4.2001 X 30.4.2001 11.4.2002 X 30.4.2002 14.4.2003 X 30.4.2003 13.4.2004 X 16.4.2004 21.4.2005 X 22.4.2005 20.4.2006 X 21.4.2006
Wüstenrot stavební spořitelna (profil, názory) 12.4.2001 X 23.4.2001 12.4.2002 X 18.4.2002 14.4.2003 X 18.4.2003 13.4.2004 X 14.4.2004 21.4.2005 X 22.4.2005 20.4.2006 X 21.4.2006
Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 20.4.2006 X 21.4.2006
Českomoravská stavební spořitelna (profil, názory neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 20.4.2006 X 21.4.2006
HYPO stavební spořitelna (profil, názory) 12.4.2001 X 30.4.2001 15.4.2002 X 30.4.2002 14.4.2003 X 14.5.2003 30.3.2004 X 14.4.2004 21.4.2005 X 22.4.2005 20.4.2006 X 21.4.2006
Modrá pyramida stavební spořitelna (profil, názory) 12.4.2001 X 30.4.2001 11.4.2002 X 30.4.2002 14.4.2003 X 30.4.2003 13.4.2004 X 16.4.2004 21.4.2005 X 21.4.2005 20.4.2006 X 20.4.2006
* poznámka: první datum je datem připsání státní podpory z MF stavební spořitelně X druhé datum je datem připsání záloh stavební spořitelnou na účty klientů

Změny, které se přímo dotkly klientů

Zákon o stavebním spoření byl od svého vzniku novelizován již třikrát. Změny týkajících se nejen stavebních spořitelen, ale hlavně klientů přinesla i novelizace, která vstoupila v platnost 1. 1. 2004. Tou nejvýznamnější  bylo snížení maximální výše státní podpory ze 4 500 Kč ročně (25 % z částky uspořené v příslušném kalendářním roce, maximálně však z 18 000 Kč) na 3 000 Kč ročně (15 % z uspořené částky, max. z částky 20 000 Kč) a prodloužení vázací lhůty z pěti na šest let. Vázací lhůta je svázána s výplatou státní podpory. Po dobu šesti let (u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 je to pět let) účastník stavebního spoření nesmí nakládat s vkladem. Pokud byste tedy smlouvu o stavebním spoření před uplynutím této doby například vypověděli, o státní podporu, i o tu která vám již formou zálohy byla na účet stavebního spoření připsána, přijdete.

Podle této novely zákona můžete nově státní podporu nárokovat i na více smluv (dříve jen na jednu), a to u jedné i více stavebních spořitelen. Státní podpora je pak připisována na jednotlivé smlouvy postupně od nejstarší k nejnovější. Celkově se ale na všechny smlouvy rozdělí zase jen maximálně 3 000 Kč ročně.

Za pět minut dvanáct už je pozdě

Podstatnou změnou z roku 2004 je i to, že podle nových pravidel již není možné nechávat vklad peněz na poslední chvíli, tzn. na 31. prosince. Pro výpočet výše státní podpory je určující datum připsání úložky na účet klienta, nikoli datum zadání příkazu k úhradě z běžného bankovního účtu, datum odeslání složenkou nebo datum složení na pokladně stavební spořitelny, a to i v případě starších smluv.

Výpisy banky po připsání státní podpory nezasílají

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda výše státní podpory odpovídá částce, kterou jste na účet stavebního spoření v minulém roce vložili, je výpis z účtu. Některé stavební spořitelny dříve zdarma zasílaly dva výpisy ročně – počátkem roku a právě po připsání státní podpory. Ovšem s rostoucím počtem klientů, vzrostly i náklady na výpisy a stavební spořitelny omezily výpis na jeden ročně. Tzn. letos byl rozesílán výpis s platbami za rok 2005 (k 31. 12. 2005) a státní podporou vypočtenou z vkladů za rok 2004 a připsanou v roce 2005. Abyste zjistili, zda na váš účet byla připsána státní podpora za rok 2005 (tzn. podpora, kterou stavební spořitelny u MFČR nárokují letos), budete si muset počkat až na výpis v roce 2007. Protože státní podporu za rok 2005 vám stavební spořitelny přiznají a na účet připíšou letos, ale výpis s tímto údajem zašlou až v roce 2007.

Jedině Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory) nabízí možnost si za 25 Kč nechat automaticky pravidelně zasílat druhý výpis z účtu, právě po připsání státní podpory. Tuto službu si můžete sjednat přímo při uzavření smlouvy, případně později prostřednictvím změnového formuláře. U ostatních stavebních spořitelen žádná služba iniciovaná ze strany banky neexistuje, pokud chcete vědět, zda byla státní podpora připsána a v jaké výši, dříve než za rok, musíte banku kontaktovat sami.

Jak zjistit stav účtu stavebního spoření

Máte na výběr několik možností. A to nejen po připsání státní podpory, ale kdykoli během trvání smlouvy o stavebním spoření či úvěru ze stavebního spoření. Jedna z nejpohodlnějších je pro ty, kteří mají přístup na internet, internetbanking. Možnost sledování stavu účtu přes internet nenabízí jen Českomoravská stavební spořitelna (profil, názory) a HYPO stavební spořitelna (profil, názory). Všechny ostatní stavební spořitelny tuto službu mají.

Mobilní servis funguje u Stavební spořitelny České spořitelny, Wüstenrot stavební spořitelny (profil, názory) a Raiffeisen stavební spořitelny (profil, názory). Další možností je telefonát na zelenou linku nebo ústředí stavební spořitelny. Zde vám sice konkrétní údaje pravděpodobně nesdělí, ale alespoň vám poradí, jak nejlépe postupovat.

Jak a kdy reklamovat, pokud výše státní podpory nesedí

Možnosti kontroly stavu účtu, tzn. také připsání státní podpory, u jednotlivých stavebních spořitelen
Stavební spořitelna Možnosti kontroly
Stavební spořitelna České spořitelny druhý výpis (25 Kč), internet a telefon Servis 24 ČS, pobočky
Wüstenrot stavební spořitelna internet, automat. telefonní služba PříTel, bezplatná zelená linka
Raiffeisen stavební spořitelna telefon, internet
Českomoravská stavební spořitelna řádný výpis, jiné možnosti banka nenabídla
HYPO stavební spořitelna písemně zdarma, mimořádný výpis (150 Kč)
Modrá pyramida stavební spořitelna písemně zdarma, mimořádný výpis (50 Kč), u obchodního zástupce
Jestliže zjistíte, že výše připsané zálohy státní podpory neodpovídá, tuto skutečnost u stavební spořitelny reklamujte. Případnou nesrovnalost ve výši státní podpory za rok 2005 je podle sdělení stavebních spořitelen dostačující reklamovat až po obdržení výpisu z účtu v roce 2007. Pouze klienti SSČS, kteří si objednali druhý výpis z účtu zasílaný po připsání státní podpory by případnou nesrovnalost měli reklamovat už letos, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení výpisu, v souladu s reklamačním řádem SSČS.

Zajímavé je, že lhůty pro reklamaci se u jednotlivých stavebních spořitelen významně liší. ČMSS vyžaduje reklamovat ihned, Modrá pyramida nejpozději do 14 dnů, u RSTS, Wüstenrotu a Buřinky máte na reklamaci měsíc a u HYPO dokonce 2 měsíce od data doručení výpisu. Některé stavební spořitelny uvedly, že reklamaci státní podpory je teoreticky možné uplatnit až do konce června (řádné výpisy se rozesílají vždy začátkem roku), protože nárokovatelné opravy státní podpory předávají MFČR až na počátku července. Reklamujte písemně, dopis pošlete doporučeně, a pokud máte nějaké dokumenty, které dokládají vaši argumentaci, připojte jejich kopii.

"Vychytávky" stavebního spoření

Na smlouvu o stavebním spoření nemusíte spořit pravidelně měsíčně, státní podporu získáte i v případě, že peníze na účet vložíte jednou ročně. Spoření si můžete dokonce "předplatit" na více let dopředu, ale pozor částka nad 20 000 Kč se z hlediska posuzování nároku na státní podporu převádí do dalšího roku pouze v případě, že na smlouvu státní podporu nárokujete po celou dobu jejího trvání. Tento postup je daný zákonem o stavebním spoření. Do základny pro výpočet státní podpory se započítávají i úroky připsané v daném kalendářním roce.

Plnou státní podporu získáte, samozřejmě pokud uložíte potřebnou částku, i když smlouvu uzavřete až v prosinci. Státní podpora v maximální výši 3 000 Kč odpovídá vkladu 20 000 Kč. Když vložíte menší částku, státní podporu pochopitelně získáte také, a to ve výši odpovídající 15 % z vložené částky. Nezapomeňte, že jako první vám z vkladu stavební spořitelna odečte úhradu za uzavření smlouvy (obvykle ve výši 1 % z cílové částky) a poplatek za vedení účtu.

A konečně, pokud vám uplynula zákonná vázací lhůta, smlouvu o stavebním spoření můžete vypovědět hned v lednu, a přestože stavební spořitelny státní podporu u MFČR nárokují až v únoru, o státní podporu nepřijdete. Stavební spořitelna vám ji zašle dodatečně na účet podle vaší volby (např. na novou smlouvu o stavebním spoření, nebo na osobní účet).

Je podle vás informace o připsání státní podpory důležitá? Uvítali byste, kdyby stavební spořitelny po připsání státní posílaly automaticky další výpis? Už se vám stalo, že jste výši státní podpory reklamovali?

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 5. 2006 15:31, JaM

Nejde o internetbanking, ale o možnost vidět stav smlouvy přes internet, tedy vidět, kolik mám naspořeno, jaké mám hodnotící číslo, kdy mohu mít řádný úvěr atd.
To není totéž, stejně jako hodinky a holinky se natahují, ale jde o cosi zcela jiného.

Zobrazit celé vlákno

+45
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Stavební spoření: obchodní zástupci zneužívají důvěry klientů

17. 3. 2006 | Kateřina Boušová | 4 komentáře

Stavební spoření: obchodní zástupci zneužívají důvěry klientů

Tvrdí vám obchodní zástupce, že po pěti či šesti letech musíte smlouvu vypovědět a uzavřít novou? Pak vám lže. Chcete jen spořit a agent stavební spořitelny vám doporučil cílovou částku... celý článek

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

27. 1. 2006 | Linda Fejtková | 3 komentáře

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

Stavební spořitelny se již několik let cíleně snaží hypotékám konkurovat, nulová akontace je již téměř běžná, ale prodlužuje se i doba splatnosti. Jaký je tedy mezi úvěrem a hypotékou... celý článek

U které stavební spořitelny uzavřít smlouvu?

23. 1. 2006 | Kateřina Boušová

U které stavební spořitelny uzavřít smlouvu?

Hledáte produkt, se kterým svoje peníze bezpečně zhodnotíte nebo potřebujete půjčit na bydlení? Stavební spoření je dobrou volbou. Kterou spořitelnu si ale vybrat? Záleží hlavně na... celý článek

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření?

11. 1. 2006 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření?

Blíží se vám termín ukončení vázací lhůty smlouvy o stavebním spoření a přemýšlíte, co se smlouvou dál? Pokud si myslíte, že po uplynutí této lhůty smlouvu prostě musíte vypovědět,... celý článek

Stavební spořitelny už nemohou měnit pravidla během hry

28. 11. 2005 | Kateřina Boušová

Stavební spořitelny už nemohou měnit pravidla během hry

V říjnu letošního roku vstoupila v platnost další novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře. Novela ošetřuje také oblast poplatků. Spořitelny už nemohou klientům v průběhu... celý článek

Partners Financial Services