Emailová komunikace s bankou: jste v pořadí, nebo odpověď do 20 minut?

Emailová komunikace s bankou: jste v pořadí, nebo odpověď do 20 minut?
Posílali jste někdy bankovní dotaz emailem? Dočkali jste se odpovědi? Odpovědi na svou otázku, nebo se spíš jednalo o náhodný výběr z osudí možných odpovědí? Podívejte se, zda a jak banky komunikovaly s panem Bručálkem.

Na základě tiskové zprávy zaslané Českou spořitelnou, v níž se pochlubila prvním místem ve studii zjišťující kvalitu emailové komunikace se současnými nebo potenciálními zákazníky (viz sloupek níže), jsme se rozhodli prověřit nejen ji, ale i další banky.
Následující 4 dotazy jsme poslali, respektive námi vymyšlený pan Bručálek ze své soukromé schránky, ve čtvrtek 23. února 2006 ve tři čtvrtě na tři odpoledne těmto bankám: Bawag Bank (profil, názory), České spořitelně (profil, názory), ČSOB (profil, názory), eBance (profil, názory), GE Money Bank (BACB), HVB Bank (profil, názory), Komerční bance (profil, názory), Poštovní spořitelně (profil, názory), Raiffeisenbank (profil, názory) a Volksbank (profil, názory). Na Živnostenskou banku (profil, názory) se pan Bručálek obrátil až v pátek o půl desáté dopoledne.

Text emailu:

Dobrý den,

rád bych se zeptal na pár informací:

1) chtěli bychom si s manželkou zřídit jeden společný účet, a to tak, abychom měli dvě platební karty a mohli s účtem neomezeně disponovat. Lze to u vaší banky, a pokud ano, který účet byste nám doporučili a proč?
2) k účtu určitě budeme chtít přímé bankovnictví, ale zabezpečení heslem se nám zdá málo. Je možné mít nějaké vyšší zabezpečení a kolik by stálo?
3) jaké jsou možnosti uložit ve vaší bance 250 tisíc Kč, které nebudu potřebovat asi 5 let? Samozřejmě bych chtěl co nejvyšší zhodnocení, ale na druhou stranu chci mít jistotu, že o tuto částku nepřijdu.
4) když  budu chtít zrušit účet, budu za to platit nějaké poplatky?

Děkujeme za brzkou odpověď

B. Bručálek


Blesková eBanka

Nejrychleji zareagovala eBanka, která už v 15:04 hodin věděla, co bude pro pana a paní Bručálkovi nejlepší. Bude to Osobní účet, k němuž jeho majitel (například pan Bručálek) určí disponenta, tedy paní Bručálovou (disponent je osoba, která může účet ovládat podobně, jako by byla jeho majitelem), s neomezenými podpisovými právy, vlastní platební kartou a s elektronickým klíčem, který slouží pro vyšší bezpečnost přímého bankovnictví (princip jeho fungování banka srozumitelně vysvětlila).
Zrušení účtu je zdarma, stejně tak jako u všech ostatních bank kromě Poštovní spořitelny. Z tohoto důvodu se čtvrté otázce týkající se poplatku za zrušení účtu dále věnovat nebudeme. Ani v jednom případě však banky neprozdradily, že při rušení účtu dochází k rušení také například trvalých příkazů (inkasa, SIPO) či přímého bankovnictví, a za tento úkon se většinou platí. Pan Bručálek se tak nedozvěděl výši skutečných poplatků. (Vy se však o tom můžete více dozvědět v článku Zrušení účtu zdarma? Ne tak docela.)

Studii provedla společnost United Interactive (zaměřující se na internetový výzkum), která zjišťovala, jak zodpovědně bankovní instituce přistupují v rámci svých zákaznických center k problematice emailové komunikace se současnými nebo potenciálními zákazníky. Pro studii použila společnost takzvaný Email Response Index (ERI), který má hodnoty od 0 do 100. ERI monitoruje především 3 oblasti: zda společnost odpověděla na dotaz, rychlost a kvalitu reakce. Dotazy společnost zasílá každý den v průběhu 1 týdne na emailovou adresu, kterou banky uvádí jako všeobecnou. Z 12 sledovaných bank dosáhla ČS nejvyššího ohodnocení: ERI 98,3 bodů.

Čtvrt miliónu Kč na 5 let si v eBance může Bručálek uložit do termínovaných vkladů, stavebního spoření, penzijního připojištění, podílových fondů nebo si založit životní pojištění. Nicméně odstavec, který měl dané produkty vysvětlit, se týkal jen termínovaných vkladů. Toto doporučení se Bručálkovi příliš nelíbilo, o zhodnocení svých 250 tisíc Kč měl jiné představy.

(Ne)spořte v Raiffeisenbank

V 15:32 hodin jsme se dočkali odpovědi od Raiffeisenbank, která nabídla Kompletkonto s popisem jeho 3 variant. Co však zapomněla zdůraznit byl fakt, jak jej mohou manželé Bručálovi společně používat. Vysvětlení vyššího zabezpečení internetového bankovnictví pomocí podpisového certifikátu či sms kódů Bručálkovi pochopili bez problémů. Horší situace nastala s uložením peněz: "na částku 250 000 Kč vám můžeme nabídnout termínovaný vklad nebo je možné využít spořící účet v rámci balíčku Kompletkonto." Možné to určitě je, ale  manželům Bručálkovým se to nezdálo výhodné.

Nejen termínované vklady ve Volksbank

Jako třetí se v 16:37 hodin ve schránce objevil email od Volksbank. S odpověďmi na první dvě otázky byli manželé Bručálkovi zatím nejvíc spokojeni: zpráva obsahovala vysvětlení dispozičních práv, zdůvodnění, proč jim nabízejí právě Styl konto, informaci, jak více zabezpečit internetové bankovnictví pomocí podpisového certifikátu s odkazem na jeho demo verzi na webu. I možností investování bylo zmíněno více než v předchozích bankách. Volksbank se nebála poradit Bručálkovi investiční fondy ani akcie, termínované vklady však také neopomněla zmínit. Bližší vysvětlení daných produktů se však nekonalo, jen odkazy na poradce na pobočkách. Tak takhle si to Bručálek také úplně nepředstavoval.

Strohá Komerční banka

17:17 hodin byl čas pro Komerční banku. Ta doporučila balíčky Ideal nebo Expreskonto s možností dokoupení další platební karty, k vysvětlení dispozičních práv se však neměla. S popisem certifikátu u internetového bankovnictví si bankéř nedělal příliš velkou hlavu, ale přidal dva odkazy na webové stránky. Naopak daleko více se rozepsal u variant jak investovat. Nabídl a vysvětlil podílové fondy, spořící program jako kombinaci životního pojištění a dlouhodobého spoření a termínované vklady. Tohoto bankéře si pan Bručálek také příliš neoblíbil.

Jednička České spořitelně?

Vítěz studie Česká spořitelna odpověděla v 18:48 hodin. S radou, jaké konto si vybrat a jaká práva bude mít manželka byl pan Bručálek spokojený. Pro pochopení certifikátu či sms zpráv musel kliknout na odkaz, jasný a stručný popis vyššího zabezpečení přímého bankovnictví totiž chyběl. Kdyby se pan Bručálek řídil doporučeními ohledně investování 250 tisíc Kč, dal by je na vkladový účet s pevně stanovenou úrokovou sazbou nebo na prémiový vklad s částí výnosu garantovanou a zbytkem nejistým (závislým například na kurzu měny, akcií) nebo do zajištěných podílových fondů. S ohodnocením na výbornou, kterou jí udělila společnost United Interactive, by v tomto případě byl pan Bručálek opatrný.

Subjektivní hodnocení emailové komunikace s bankami panem Bručálkem
Banka Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3 Otázka č. 4 Rychlost odpovědi
Bawag Bank :-| :-| :-| :-| 18 hodin 32 minut
Česká spořitelna :-) :-| :-| :-| 4 hodiny 3 minuty
ČSOB :-| :-| :-| :-| 4 hodiny 8 minut
GE Money Bank :-( :-( :-( :-( dosud
HVB Bank :-) :-) :-| :-| 22 hodin 2 minuty
eBanka :-) :-) :-( :-| 19 minut
Komerční banka :-| :-| :-| :-| 2 hodiny 32 minut
Poštovní spořitelna :-( :-( :-( :-| 13 dní
Raiffeisenbank :-| :-) :-( :-| 47 minut
Volksbank :-) :-) :-) :-| 1 hodina 52 minut
Živnostenská banka :-) :-) :-| :-| 1 hodina 47 minut
Zdroj dat: banky
Poznámky: :-) odpověď vyvolala spokojený úsměv u pana Bručálka,
:-| nad odpovědí se nemohl ani radovat, ani rmoutit,
:-( odpovědí byl pan Bručálek zarmoucen.   

Šedou si oblékla i ČSOB

V těsném časovém závěsu reagovala ČSOB, a to v 18:53 hodin. Odpovědi, jaký účet zvolit a jak funguje vyšší zabezpečení pomocí certifikátu, považoval Bručálek za uspokojivé, jen jej zdržel klik na odkaz blíže charakterizující doporučené Osobní konto Plus. Do termínovaných vkladů se mu peníze dávat nechtěly, ale banka zmínila i možnost investičních fondů. Bližší informace ČSOB nabídla však jen pod odkazem na webové stránky či na pobočce. Byly tu už i lepší odpovědi, pomyslel si Bručálek.

V jasných barvách Živnobanky

Ani Živnostenská banka se nenechala zahanbit a odpověděla týž den, výchozí podmínky však měla na rozdíl od ostatních bank trochu jiné. Dotaz totiž pan Bručálek posílal až ve čtvrtek o půl desáté dopoledne, odpovědí se mu dostalo už v 11:17 hodin a s jejich obsahem byl (tedy kromě doporučení, jak investovat) nadmíru spokojen. Dozvěděl se, že mu banka doporučuje Osobní menu Forte, co všechno obnáší skutečnost, že jej chce ovládat spolu s manželkou, jak si může více zabezpečit internetové bankovnictví, i to, že může investovat do zajištěného fondu. Jiné varianty investování než do jediného fondu mu banka nenabídla, což ho trochu zarmoutilo.

Bawag může dvakrát

V Bawag Bank se pan Bručálek dočkal odpovědi hned 2x, a to následujícího rána (email posílal standardně ve čtvrtek) v 9:17 hodin a pak ještě čtvrtý den (tedy v pondělí) v 11:50 hodin. Odpovědi se od sebe moc nelišily, a to hlavně proto, že Bawag nenabízí tak široké portfolio produktů. Prý by pro něj s manželkou bylo nejlepší IQ konto se dvěmi platebními kartami, jak je to s dispozičními právy se však ani od jednoho poradce nedozvěděl. Z vysvětlení podpisového certifikátu také nebyl příliš moudrý, ale poté, co dal dohromady obě odpovědi, bylo vyšší zabezpečení internetového bankovnictví o trochu jasnější.
Termínovaný vklad a podílové fondy byly investiční rady prvního bankéře: "Jelikož jsem vyrozuměl, že preferujete nízké riziko, tak Vám do přílohy přiložím dva podílové fondy dluhopisového charakteru, které je možné u naší banky zakoupit. " Druhý bankéř zřejmě nebyl tak bystrý a poradil termínovaný vklad, úsporný účet se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, což při úmyslu uložit peníze na 5 let přišlo Bručálkovi nepříliš šťastné. Avšak pokud by měl prý zájem investovat na kapitálovém trhu, "lze při osobním jednání společně nalézt nejvhodnější investici z hlediska vaší akceptace rizik a výše zhodnocení," znělo nakonec doporučení druhého bankéře. Bručálek tak dosud váhá,  kterému z poradců uvěřit.

S rodinou do HVB Bank

HVB Bank s odpovědí počkala do pátku 24. února do 12:47 hodin, s jejími odpověďmi byl však pan Bručálek celkem spokojen. Konto Rodina bylo nabídnuto ve třech variantách, jen snad popis každé z nich mohl být podrobnější. K vysvětlení bezpečnostního klíče jako vyšší formy zabezpečení přímého bankovnictví neměl Bručálek žádné výhrady. Uložit peníze mu banka doporučila do termínovaných vkladů, cenných papírů, dluhopisů a fondů. "Tuto záležitost je nutné osobně konzultovat s kompetentní osobou na jakékoliv pobočce," radil bankéř.

Na odpovědi Poštovní spořitelny si pořiďte kompas

Bohužel naprosto nejchaotičtější odpovědi se pan Bručálek dočkal od Poštovní spořitelny, která si navíc na zodpovězení nechala nejdelší čas, a to až do středy 1. března (připomínáme, že dotaz byl odeslán ve čtvrtek 23. února). Email musel číst společně s manželkou několikrát, než vůbec dokázal odlišit reklamní text od snahy alespoň trochu poradit.
Jaký účet je pro něj s manželkou nejvýhodnější? Odpověď měla znít: konto Rodina, místo toho se jim dostalo výčtu veškerých postžirových účtů  banky. Po prokliknutí na odkazy Bručálkovi zjistili, že program Mini asi bude spíš pro jejich dítě než pro ně dva, naopak na konto Senior se ještě cítili dostatečně mladí. Pochopili však, že mohou mít až 3 karty k jednomu účtu, i co jsou to dispoziční práva.
S jiným zabezpečením než pomocí identifikačního čísla a PINu  však Bručálkovi u Poštovní spořitelny podle odpovědi poradce počítat nemůžou. O možnosti sms klíče, který Poštovní spořitelna nabízí, se poradce zřejmě zmínit zapomněl. "Pro zhodnocení vyššího vkladu má klient v současné době možnost využít uložení volných finančních prostředků například na depozitní produkt vázaný výpovědní lhůtou delší než 6 měsíců, nebo například investováním do Poštovního investičního programu," pro bližší informace se mají podívat na web Poštovní spořitelny.

GE Money Bank: jste v pořadí

V GE Money Bank vyplňoval pan Bručálek žádost pomocí formuláře na webu. Ani po 13 dnech se nedočkal odpovědi. "Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její přijetí. Váš požadavek byl přijat pod číslem 16218105 a v nejbližším možném termínu bude zpracován. Přejeme příjemný den, Vaše GE Money." Na nejbližší možný termín již pan Bručálek nečeká.

Překvapily vás odpovědi bank? Příjmeně či nepříjemně? Myslíte si, že reagovaly rychle, nebo pomalu? A jak hodnotíte kvalitu jejich odpovědí? Zkoušeli jste někdy sami oslovit emailem vaši banku? Podělte se s námi

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 3. 2006 9:55, lhajek

Ne zatím s tím nic neudělali, ale pravidelně tak čtyřikrát do roka jim píšu mejl kdy to změní ..... a odpověď je již přez rok stejná ...... prý se změna připravuje :-)

Zobrazit celé vlákno

+41
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

S účtem do banky, nebo do kampeličky?

22. 2. 2006 | Dana Chytilová | 1 komentář

S účtem do banky, nebo do kampeličky?

Hledáte správce vašich financí, u kterého byste měli platební styk téměř za babku, a to včetně internetového bankovnictví? Neomezujte výběr pouze na banky, ale porozhlédněte se i mezi... celý článek

Česká spořitelna: rušíme bezpečnější Servis 24

10. 1. 2006 | Dana Chytilová | 5 komentářů

Česká spořitelna: rušíme bezpečnější Servis 24

Česká spořitelna zřejmě nepovažuje vyšší bezpečnost přímého bankovnictví za důležitou. Přestala totiž prodávat jednu z nejméně zneužitelných forem, a to autentizační kalkulátory, a... celý článek

Bankovní předsevzetí: do nového roku s novým sazebníkem

5. 1. 2006 | Dana Chytilová

Bankovní předsevzetí: do nového roku s novým sazebníkem

Banky se od začátku ledna předhánějí ve zveřejňování přehlednějších sazebníků. Některé připravily velké změny, jiné se spíše snažily o zpřehlednění a srozumitelnější formu. Někde už... celý článek

Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?

18. 10. 2005 | Dana Chytilová

Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?

Nemyslet před každou zahraniční cestou na pojištění? Dostávat upozornění na nehody na silnicích ve vašem regionu? Pomoc od asistenční služby na cestách? Toto a něco víc může zajistit... celý článek

Platební karta ušetří i na benzínu aneb co vše umí

6. 10. 2005 | Dana Chytilová

Platební karta ušetří i na benzínu aneb co vše umí

Znáte všechny možnosti vaší platební karty? Víte, jaké služby obsahuje a jaké si lze dokoupit? Vyplatí se například cestovní pojištění, technická asistenční služba nebo sleva na benzín... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.