Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Petr Kučera | rubrika: Dokument | 8. 1. 2022 | 117 komentářů
Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.
Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky
Dohodnuto.
Zdroj: ODS

Zástupci pěti stran nové vlády – ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů – se shodli na programovém prohlášení. Vybrali jsme z něj plány týkající se hlavně osobních či rodinných financí a drobného podnikání.

Některé body jsou konkrétnější včetně termínů, jiné zatím jen obecné. A v pár případech se koalice jistí podmínkou „konsolidace veřejných financí“, což znamená: až si to rozpočet bude moct dovolit.

Přípravu důležitých změn budeme na webu Peníze.cz sledovat tak, jak jsme se snažili i v předchozích letech: včas, prakticky a podrobně.

Daně

 • Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.
 • Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
 • Zavedeme možnost odečíst si z daní do určitého limitu platby za pečovatelské služby.
 • Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.
 • Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body, za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.
 • Prověříme možnost zrušení nesystémových daňových výjimek.
 • Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.
 • Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.
 • Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu. Budeme usilovat o propojení portálů s dalšími systémy státu k eliminaci výkazních povinností pro občany a firmy.
 • Místo účelového zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.
 • Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
 • Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků.
 • Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování.
 • Budeme bránit daňovým únikům. Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.
 • Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky.
 • Budeme daňově podporovat vícezdrojové financování dlouhodobé péče.
 • Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích, tak abychom eliminovali problémy s jejich zaměstnáváním (např. reformou srážek ze mzdy).
 • Rozšíříme možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.
 • Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Komu byste to teď hodili?

Důchody

 • Do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů.
 • Návrh důchodové reformy se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné.
 • Základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu.
 • Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí.
 • Dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu inspirovaná zahraničními zkušenostmi.
 • Zachováme a budeme podporovat soukromé penzijní spoření.
 • Podpoříme dobrovolné penzijní spoření, např. ve formě účtu dlouhodobých investic.
 • Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.
 • Dále vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas.
 • Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.
 • Zavedeme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
 • Do náhradní doby vrátíme dobu studia.
 • Zavedeme fiktivní vyměřovací základ prodloužení vyloučené doby pro péči.
 • Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů.
 • Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované roky.
 • Bonus za vychované děti dostanou současné poživatelky důchodů.
 • Zvýšíme vdovské a vdovecké důchody.

Práce a mzdy

 • Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.
 • Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.
 • Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body, za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.
 • Jasně definujeme podmínky pro zjednodušení přílivu pracovní síly.
 • Podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům, nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké.
 • Podpoříme kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění, slevou na pojistných odvodech, celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své zaměstnance.
 • Prostřednictvím daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek zajistíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí a péčí o blízké osoby neznamenaly propad životní úrovně.
 • Rozšíříme nabídku služeb pro děti, zachováme dětské skupiny a podpoříme služby a péči o nejmenší děti, zvýšíme kvalitu a dostupnost těchto služeb.

Sociální dávky, podpora rodin

 • Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
 • Zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, např. u rodičovského příspěvku nebo životního minima.
 • Nastavíme finanční podporu podle věku dítěte a náročnosti péče s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost.
 • Cíleně se zaměříme na specifické potřeby samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin s handicapovaným členem.
 • Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny, zavedeme celostátní registr pěstounů.
 • Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče, včetně oddělení příbuzenské péče a péče pěstounské.
 • Zajistíme valorizaci finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči.
 • Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů.
 • Odstraníme „body zlomu“ z dávkových a daňových systémů s cílem, aby lidé nezůstávali v pastech chudoby a byli více motivováni k pracovní aktivitě.
 • Zajistíme propojenost resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek.
 • Zrychlíme digitalizaci a zjednodušíme administrativu, včetně online formy a důsledné kontroly.

Exekuce

 • Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky.
 • Vyhodnotíme nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů.
 • Nastavíme systém tak, aby byl dlužník motivován pracovat a splácet dluh. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci.
 • Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných.
 • Rozšíříme dostupnost poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.

Už jsou tady

Zdroj: Shutterstock

Projděte si, jaké novinky roku 2022 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Energetika

 • Budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVE ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVE).
 • Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.
 • Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.
 • Bude posílena ochrana zákazníků a posíleny nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem. Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

Bydlení

 • Dostupnost bydlení pro občany bude vláda řešit jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů.
 • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.
 • Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.
 • Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • Stavební řízení bude předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné a soukromé zájmy. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady. Zavedeme institut Jednotného environmentálního povolení. Zjednodušíme podmínky u jednoduchých staveb.
 • V průběhu první poloviny volebního období zahájíme práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP. Území ohrožená problematikou sociálního vyloučení budeme dále podporovat.
 • Uvolníme vhodné pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem výstavby bytů a související infrastruktury.
 • Propojíme veřejný a privátní finanční sektor a samosprávy za účelem vytvoření vhodných programů pro zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě) a další podpůrné programy včetně podpory bydlení seniorů nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob. Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení. Zajistíme, aby si senioři a osoby se zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami.
 • V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů.
 • Nejpozději v roce 2023 zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení. Snížíme též odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových v případě investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
 • Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě a v souladu s pravidly byznysu v ubytování. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země.

Doprava

 • Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 rozšíříme dálniční síť až o 200 kilometrů.
 • Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52, dálnice D43 a středočeské části dálnice D3. Zasadíme se o zvýšení kapacity vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.
 • Výstavba vysokorychlostních železničních tratí (VRT) je vládní prioritou. Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.
 • Důležitou součástí rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst. Půjde konkrétně o spojení Praha – Plzeň – SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno – Slovensko, Brno – Přerov a odbočku z drážďanské VRT na Most.
 • Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování úzkých hrdel navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha. Výrazně též pokročí práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno.
 • Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha.
 • Jednotnou jízdenku (OneTicket) budeme ve spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřovat o jednotlivé integrované dopravní systémy. Zároveň do 30. 6. 2022 zrevidujeme státem poskytované slevy jízdného.

Podnikání

 • Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků.
 • Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní zátěž či výkladové nejasnosti.
 • Zaměříme se na podporu malých a středních podniků. Zjednodušíme dotační programy určené pro tyto podniky.
 • Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli.
 • Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.
 • Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.
 • Otevřeme trh práce zájemcům o práci ze třetích zemí, zajistíme digitalizaci a výrazné zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení.
 • Chceme usilovat o zvýšení podílu projektů s vysokou přidanou hodnotou („mozkovny“) a s vysokým podílem výzkumu a vývoje v rámci české ekonomiky, zejména daňově podpoříme reinvestice navázané na výzkum a vývoj.
 • Do poloviny roku 2022 navrhneme změny, které dále usnadní zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci.

Zdravotnictví

 • Podpoříme oblast „veřejného zdraví“ programy na podporu prevence a zdravou výživu. Prevence je nejefektivnější přístup, jak předcházet nemocem, zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví našich občanů.
 • Zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění.
 • Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví a propojení systémů jednotlivých zdravotnických zařízení.
 • Budeme přísně kontrolovat realizaci odpovědnosti pojišťoven za tvorbu sítě zdravotnických kapacit a její rovnoměrnou distribuci včetně lékařské pohotovostní služby. Ve spolupráci s pojišťovnami vytvoříme systém monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. Zavedeme elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský, dětský).
 • Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
 • Podnikneme kroky ke sjednocení stížnostní agendy u poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Zajistíme kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem a funkčním postižením.
 • Aktivním přístupem k reformě psychiatrické péče zefektivníme a zmodernizujeme léčbu duševních onemocnění a snížíme jejich dopady na společnost, a to i pro dětské pacienty.

Úřady, soudy, digitalizace

 • Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), kompatibilní s elektronickými doklady EU.
 • Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.
 • Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
 • Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.
 • Budeme sjednocovat a koordinovat činnost kontrolních orgánů a snižovat zátěž obcí a krajů kontrolami. Vyloučíme duplicitní kontroly. Zajistíme sdílení poznatků mezi kontrolními orgány.
 • Uděláme revizi platových tabulek. Provedeme takové změny v platových tabulkách, aby mohla veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky dle situace na trhu práce (právníky, informatiky, urbanisty apod.).
 • Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy.
 • Vytvoříme mobilní aplikaci Portálu občana, která postupně zjednoduší komunikaci se státem a vyřizování běžných operací pro občany a firmy.
 • Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.
 • Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025. Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.
 • Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné správy. Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení (bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším rozsahu i veřejnosti.
 • Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.
 • Rozšíříme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet – online.
 • Zprůchodníme možnost sdílení údajů ze Základních registrů na základě souhlasu občana.
 • Vytvoříme podmínky pro širší využívání digitálních úkonů, jak v komunikaci se státem, tak v soukromém sektoru, například uzavírání vícestranných smluv přes internet.
 • Zpřístupníme úplné elektronické podání do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů a evidence svěřenských fondů.
 • Zavedeme společnou platební bránu resortu justice pro zajištění možnosti placení vybraných soudních poplatků online.
 • Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů.
Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality, praktické tipy ani zajímavé rozhovory! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1045
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 117 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 1. 2022 10:19, Václav

Pěkné slohové cvičení. Jen škoda, že se nebudou moci vymlouvat proč to nesplnili, protože se, tipuji, nejdéle do roka rozpadnou.

+826
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 1. 2022 8:45, Jan Hladík

Zní to moc pěkně, jaká bude skutečnost teprve uvidíme. Plány se zdají být velmi ambiciózní a přitom se má snížit celkové zadlužení státu. Jakým kouzlem to chce tato vláda docílit?

-172
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (117 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

1. 12. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

Povinné ručení se rozšíří na víc druhů vozidel, nově se bude týkat provozovatele místo vlastníka a zvýší se minimální limity pro pojistné plnění. Při cestách po Česku už nebude nutné... celý článek

Víc než desetina lidí si půjčuje rizikově, zjistil průzkum

30. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Víc než desetina lidí si půjčuje rizikově, zjistil průzkum

Více než desetina lidí (11 procent) v Česku se zadlužuje výrazně problematicky. Oproti loňsku se situace mírně zhoršila, a to o jeden procentní bod. Ukázal to Index rizikového zadlužování České... celý článek

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

30. 11. 2023 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

Energetický regulační úřad zveřejnil svou část ceny za elektřinu a plyn. Co to udělá s konečnou cenou pro domácnosti? Tady je přehled.

Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali

30. 11. 2023 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali

Počet nákupů na internetu každý rok roste. Placení dobírkou je sice na ústupu, ale rozhodně ještě není raritou. A na to spoléhají dobírkoví podvodníci.

Nechcete plastovou kartu? Další banka dá jen virtuální

30. 11. 2023 | Petr Kučera

Nechcete plastovou kartu? Další banka dá jen virtuální

Možnost úplně odmítnout klasickou kartu – a spokojit se jen s její virtuální podobou – nabízí už několik bank. Kdy se přidají další? A jaké to má výhody a nevýhody?

Partners Financial Services