Nové změny v exekucích. Skončí stovky tisíc marných vymáhání

Jiří Hovorka | rubrika: Co se děje | 5. 1. 2022 | 8 komentářů
Nejen milostivé léto a konec marných exekucí. Rok 2022 přináší i řadu dalších změn týkajících se vymáhání dluhů. Tady je přehled.
Nové změny v exekucích. Skončí stovky tisíc marných vymáhání

Zdroj: Shutterstock

Takzvané milostivé léto, díky němuž se můžete za výhodnějších podmínek zbavit některých dluhů, lze využít už jen do 28. ledna. Na začátku roku 2022 ale začaly platit další zásadní změny v exekucích. Mohou zastavit stovky tisíc exekucí z minulosti a zároveň mají zlepšit průběh vymáhání u všech exekucí, které běží nebo nově začnou.

Projděte si přehled nejdůležitějších změn, které přináší novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Poslanci ji definitivně schválili loni v červenci. Většina změn začala platit právě s Novým rokem.

Marné exekuce kvůli malým dluhům se zastaví

Skončit mají stovky tisíc marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se u nich nevymohlo) víc jak tři roky a u nichž původní dluh – takzvaná jistina – dělal maximálně 1500 korun. Takových exekucí je v Česku 200 až 300 tisíc, říká poslanec Patrik Nacher (ANO), jeden z navrhovatelů schválené novely.

Tyto exekuce začnou být zastavovány hned na začátku roku 2022. Exekutor je totiž má stopnout do tří měsíců od účinnosti schváleného zákona, tedy do tří měsíců od letošního 1. ledna.

Exekutoři teď budou věřitelům posílat dopisy, kde je na ukončování těchto exekucí upozorní. Věřitelé mohou vymáhání o další tři roky prodloužit, pokud do 30 dnů od výzvy uhradí zálohu na náklady exekuce ve výši 500 Kč. Může se to zdát jako nízká částka, kterou věřitelé nebudou mít problém uhradit, jenže když mají podobných exekucí tisíce, náklady na zálohy rychle rostou. Věřitelé tak budou muset dobře rozmyslet, jestli se jim zálohy vyplatí zaplatit – když se totiž nakonec stejně nic nevymůže, zálohy propadají na náhradu nákladů exekutorům.

I když věřitel zálohu nezaplatí a exekuce se zastaví, dluh ještě hned nezmizí. Znovu se rozběhne promlčecí lhůta, která obvykle dělá tři roky. Až po jejím případném uplynutí se dluh smaže.

„Považuji to za jedno z klíčových opatření celé novely. Je to součást řešení problémů, které si v systému vlečeme z minulosti, kdy docházelo u často bagatelních dluhů k astronomickému růstu příslušenství v podobě úroků, penále, nákladů exekuce a tak dále. Toto opatření má tedy s přiměřenou mírou spravedlnosti pomoci vyřešit historické dluhové pasti,“ zdůrazňuje Marek Výborný, lidovecký poslanec a další z autorů novely.

Počítá se také s částečným odškodněním pro věřitele i pro exekutory za náklady, které už s vymáháním měli. Věřitelé si budou moci odečíst z daní 450 korun za každou zastavenou pohledávku (jde o 30 procent z 1500 korun). Peníze nedostanou přímo, aby to podle Nachera nebylo pro překupníky.

Stát pak má exekutorům za každou zastavenou exekuci vyplatit 1050 korun (jde o 30 procent takzvaných hotových nákladů, které dělají 3500 korun). Exekutoři však budou mít nárok na proplacení jen u pěti takových exekucí za jedním člověkem. Původní návrh počítal s deseti, ale poslanci odsouhlasili změnu navrženou tehdejším pirátským poslancem Lukášem Kolaříkem. Ten se obával, aby na tomto návrhu neprofitovali velcí exekutoři, kteří typicky vymáhají pohledávky dopravních podniků za černé jízdy.

Státní rozpočet vyjde toto opatření na stovky milionů korun. Podle Nachera je to investice do lidského kapitálu, která by lidem mohla umožnit návrt z černé ekonomiky do běžné, v níž se ze mzdy odvádí daně. Stát by tak na tom podle něj měl ve výsledku vydělat.

Zastavení dalších marných exekucí

Končit mají i další bezvýsledné exekuce, tedy nejen ty s původním dluhem do 1500 korun. Konkrétně ty, u nichž částka vymožená za posledních šest let nepokryje ani náklady exekuce a současně není exekucí postižena nemovitost. Exekutoři je budou zastavovat až od roku 2023 – rok od účinnosti zákona dostali věřitelé a exekutoři jako čas na přípravu. Půjde se totiž do minulosti, což kritizovala například Česká bankovní asociace. Podle definitivně schváleného návrhu lze zastavovat marné exekuce zahájené od roku 2017.

Věřitelé opět mohou exekuci prodloužit o další tři roky, když složí zálohu 500 korun. Mohou to udělat dvakrát, maximální délka vymáhání bezvýsledných exekucí totiž bude 12 let. Výjimku z časového omezení mají například věřitelé vymáhající výživné nebo náhradu újmy z trestného činu. 

Dosud šlo exekuci zastavit pro nezákonnost, nově to tedy půjde i pro nevymahatelnost. Věřitelé u exekutorů vymáhali i beznadějné exekuce proto, že je to nic nestálo a zároveň tím stopují promlčecí dobu. Když by dluh nevymáhali, za tři roky se promlčí. Věřitelé se tak jistí pro případ, že by dlužníci nečekaně získali majetek, což se v praxi děje minimálně.

Senátoři prosadili, aby u takto ukončených exekucí exekutorům zanikl nárok na uhrazení nákladů. Mají mít nárok maximálně na dříve zaplacené zálohy v řádech několika stokorun. Cílem je zajistit, aby se po zastavení exekuce nerozeběhla rovnou exekuce další, ve které by se vymáhala právě úhrada nákladů za vymáhání. Exekutorská komora proti tomu chce podat ústavní žalobu. 

Zlidštění exekucí u dlužníka doma

Uspěl také společný návrh poslanců z téměř všech poslaneckých klubů na takzvanou humanizaci – zlidštění – mobiliárních exekucí. Jde o druh vymáhání, kdy vykonavatelé exekutora přijdou do bytu dlužníka, zabavují mu majetek a ten následně prodávají. Podle lidí z terénu a také některých poslanců už mobiliární exekuce dávno tomuto účelu v mnoha případech neslouží a agresivní exekutoři (kterých je menšina) je využívají k vytváření nátlaku na dlužníky. Chtějí po nich třeba, aby rychle obstarali peníze na mimořádnou splátku. Tím předlužené lidi dostávají do dalších problémů.

Schválený návrh od ledna umožní všem dlužníkům zastavit mobiliární exekuce v případě, že budou nad rámec zákonných srážek dobrovolně hradit částku ve výši alespoň 1500 korun měsíčně, která se bude odvíjet od výše jejich příjmů.

Mění se nejen exekuce!

Zdroj: Shutterstock

Projděte si, jaké novinky roku 2022 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Návrh také počítá se zákazem exekuce prodejem movité věci u zvlášť zranitelných osob – jde o starobní důchodce, kteří mají v daném měsíci důchod pod úrovní hrubé minimální mzdy, a také o invalidní důchodce ve druhém a třetím stupni. Týká se to i lidí, jejichž dluhy vznikly před 18. narozeninami.

„Exekuce prodejem movitých věcí se nově může u těchto osob týkat pouze věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění manželů, přičemž jejich počet a hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Je zřejmé, že dané ustanovení směřuje na provedení exekuce prodejem luxusních movitých věcí, nikoliv běžného vybavení domácnosti,“ vysvětluje Dominika Matoušová z advokátní kanceláře Toman & partneři.

„Díky takzvanému polidštění mobiliárních exekucí už nebude možné vytvářet psychologický nátlak na dlužníka při zabavování majetku a nastaví se systém pravidelných regulovaných měsíčních splátek,“ říká Radek Hábl, šéf Institutu prevence a řešení předlužení.

Novela také zakazuje takzvaný souběh sepsání věcí. Pokud má člověk více exekucí, může u něj nově mobiliární exekuci v praxi provádět už jen ten exekutor, který přijde první. „Podle nové právní úpravy může sepsat všechny movité věci povinného, který je fyzickou osobou, pouze ten exekutor, který zjistil, že ke dni vydání exekučního příkazu není vedena jiná exekuce prodejem movitých věcí,“ vysvětluje to odbornější řečí exekutor Martin Štika.

Zlidštění mobiliárních exekucí se týká jen fyzických, nikoli právnických osob.

Nahrávání exekuce

Další schválený návrh zavádí od začátku července 2022 povinné nahrávání hovorů exekutora a jeho vykonavatelů s dlužníkem. Doteď se povinně pořizují jen videozáznamy z výkonu mobiliární exekuce.

První na jistinu

Nově se bude při splácení dluhu jako první hned po soudních poplatcích započítávat splátka na jistinu, tedy na původní dluh. Má to kromě jiného vyřešit situaci, kdy věřitel z vymožených peněz nevidí nic, protože jdou na odměny advokátům či exekutorům.

Nové penále u pojistného

Nová pravidla dostávají i dluhy u neplaceného zdravotního a sociálního pojištění. Schválený návrh poslance Výborného u pojistného zavádí, co je standardní u občanského zákoníku: tedy úrok z prodlení ve výši 8 % ročně plus repo sazba ČNB (nyní 3,75 %). Dosud se platil paušální úrok z prodlení ve výši 0,05 % za den prodlení, což odpovídá asi 35 % ročně.

Spis elektronicky nejen na CD

Dlužníci nově mají nárok na zaslání spisu na CD, tedy v elektronické podobě. Může jim to pomoci v situaci, kdy mají exekutora třeba 200 kilometrů daleko a chtějí nahlédnout do spisu, který na něj vede. Bezplatná je však jen první žádost o takové CD. Senátoři do novely doplnili možnost získat náhled do spisu i přes zpřístupnění v jiné elektronické formě, například přes cloudové úložiště.

Padesát korun pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé (plátci mzdy) mají nově nárok na paušální náhradu nákladů za prováděné srážky ze mzdy. Paušál dělá 50 korun měsíčně za jednoho povinného, tedy za člověka s exekucí. Když ten má exekucí více, paušál se nezvyšuje, je vždy ve výši 50 korun měsíčně. Náhrada náleží za měsíce, v nichž byly prováděny srážky ze mzdy a hradí ji dlužník.

Na druhou stranu novela pro zaměstnavatele přináší i další zátěž v podobě informační povinnosti vůči exekutorovi.

„Plátce mzdy je povinen exekutorovi na jeho písemnou žádost sdělit údaje o mzdě nebo jiném příjmu, srážkách prováděných ze mzdy nebo jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem. S účinností od 1. dubna 2024 bude muset plátce mzdy tyto informace exekutorovi poskytnout na příslušném formuláři, kvalifikovaný plátce mzdy (obrat nad 100 milionů korun nebo více než 50 zaměstnanců) je bude muset exekutorovi poskytnout elektronicky datovým souborem,“ vysvětluje Juraj Greš z advokátní kanceláře Muzikář & Partners.

Průhlednější evidence

Balíček změn se týká i Centrální evidence exekucí. Tu bude dál spravovat Exekutorská komora, návrh na přesun pod ministerstvo spravedlnosti totiž neprošel. Exekutoři se ale budou muset dělit o větší porci dat. Například budou muset nově uvádět celkovou vymáhanou částku, ne jenom výši jistiny (původní dluh). Data v evidenci také mají být pravidelně aktualizována nebo v ní bude nově muset být i zápis o vedení exekuce movitých věcí.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+119
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2022 16:07, Tonda

Dobrý den zrušte exekuce na více peníze z lidí tahají zbytečně to už musí být zaplaceno tahle částka dám příklad 6000 tak oni si jezte na více Brou do kapes hazli je to pravda proč zbytečně škubou lidi na více aby měli za statisíce auta byty a pod... Okrádají tohle by měli opravdu zrušit dát do pořádku děkuji

+47
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 1. 2022 11:55, Marie Vitkova

Tak se do Islámu odstěhujte, když tam mají zakázaný úroky ...

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Oddlužení se zkrátí na tři roky. Osobní bankrot čekají změny

10. 11. 2022 | Jiří Hovorka

Oddlužení se zkrátí na tři roky. Osobní bankrot čekají změny

Zbavit se dluhů bude možné už během tří let místo dosavadních pěti. Na zkrácení podle evropských pravidel je v zásadě shoda, ale řeší se ještě konkrétní podmínky a „detaily“: hlavně... celý článek

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

23. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od října z výplaty či důchodu víc peněz. Růst, který souvisí se zvýšením normativů na bydlení, ale vláda tentokrát omezila.

Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

1. 9. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

Akce, díky které se lidé mohou snáze zbavit některých exekucí, od 1. září pokračuje. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se mírně změnila. Na dlouhou dobu má jít o poslední podobnou... celý článek

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

5. 7. 2022 | Petr Kučera | 21 komentářů

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

Zvýšení životního minima má vliv i na srážky ze mzdy. Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od července víc peněz.

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

26. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

Druhé milostivé léto začne 1. září a skončí 30. listopadu 2022. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se pro pokračování akce mírně změnila.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.