Milostivé léto přichází. Takhle se zbavíte exekucí

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 25. 10. 2021 | 17 komentářů
Stovky tisíc lidí mají jedinečnou šanci. Během tří měsíců se mohou za zvýhodněných podmínek vykoupit z některých dluhů. Co mají udělat a jaké hrozí komplikace? Tady je průvodce v otázkách a odpovědích.
Milostivé léto přichází. Takhle se zbavíte exekucí

Zdroj: Shutterstock

Kdy je milostivé léto?

Jedinečná a časově omezená nabídka, jak se za lepších podmínek vypořádat s některými dluhy, potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. 

Proč bude milostivé léto ve skutečnosti na podzim a v zimě? Jde o původně biblický výraz pro odpouštění dluhů. Teď už je to obecně užívaný pojem, který nesouvisí s ročním období. Konkrétní termín se odvíjí od nedávno schváleného balíku exekučních změn: milostivé léto startuje tři měsíce po začátku účinnosti novely.

Co je milostivé léto?

Šance, jak ukončit některé exekuce za výhodnějších podmínek a dostat se z takzvané dluhové pasti. Cílí především na nezvladatelné dluhy z minulosti – z doby, kdy byznys s nimi byl v Česku rozjetý ve velkém. Konkrétně se to týká stovek tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů.

„Toto tříměsíční období může být výhodné pro dlužníky, kteří mají reálný zájem své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale problémem je pro ně drahé příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo,“ říká Marek Výborný, lidovecký poslanec a navrhovatel milostivého léta.

„Je velké množství dlužníků, kteří mají nízké jistiny. Máme třeba klienta, který měl původní dluh na nájemném za městský byt ve výši 8000 korun, ale dnes z toho má dluh čtvrt milionu. Když takovéto dluhy vymažeme, otevře se pro spoustu lidí v dluhových pastech cesta k oddlužení, anebo se z dluhů vysvobodí úplně. Postupně bychom tak do běžného života, do oficiální ekonomiky, mohli vrátit tisíce, možná i desetitisíce lidí,“ říká Daniel Hůle, dluhový analytik organizace Člověk v tísni. 

Jaké dluhy se milostivého léta týkají?

Milostivé léto mohou využít lidé, kteří dluží státu, obci či jejich organizacím. „Akce se vedle státu a obcí týká i jejich většinově vlastněných organizací, jako jsou například dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Mostecká bytová, Česká televize, Český rozhlas,“ upřesňuje Radek Hábl, šéf Institutu prevence a řešení předlužení. Záměrem poslanců bylo vyřešit i dluhy u zdravotních pojišťoven – u nich se ale situace zkomplikovala, jak si napíšeme za chvíli.

Milostivé léto se tedy vztahuje typicky na exekuce na zdravotním pojištění, za nájemné u obecních či městských bytů, dále nezaplacené poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní účastí.

Jsou nějaké další podmínky?

Tímto způsobem nelze ukončit dluhy, které ještě nejsou v exekuci. Podmínkou využití milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení. Už v něm se totiž část dluhů, a většinou jde o velkou část původních dluhů, odpouští.

A další omezení: Milostivé léto lze uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři – tedy ne u daňových a správních exekucí. Exekutoři jsou kvůli tomu naštvaní; vadí jim, že stát si „své“ exekuce bude provádět i nadále, včetně veškerého příslušenství.

Co je v rámci milostivého léta potřeba zaplatit?

Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady na ukončení exekuce (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí. Jistina je výše původního dluhu bez sankcí a úroků za pozdní splácení.

Exekutoři si stěžují i na to, že částka za úhradu nákladů je malá a neodpovídá realitě. „Vedení každé exekuce vyjde v současné době v průměru na téměř 4500 Kč bez DPH. A to se bavíme skutečně jen o nezbytných nákladech, které vznikají v každém řízení,“ říká Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Jak postupovat?

Na začátku bude nejdůležitější, aby dlužníci přesně věděli, kolik je zbývající jistina. Pokud totiž dluh už v minulosti spláceli, může být zbývající jistina nižší, než byla původní výše dluhu.

„Doporučuji, aby dlužník co nejdříve, klidně už nyní, napsal exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny a s tím, že si přeje, aby mu tato informace byla sdělena klidně i prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V dopise je třeba uvést kontaktní údaje, aby exekutor věděl, kam má požadované informace poslat,“ říká Hůle.

„Exekutor se bude dle svých možností snažit odpovědět bez zbytečného odkladu. Zejména na počátku lhůty pro milostivé léta lze ale očekávat, že exekutoři budou zavaleni administrativou, takže je třeba počítat s určitým prodlením,“ říká Mlynarčík.

Podle něj je možné zbývající jistinu zjistit i nahlédnutím do spisu. K tomu se lidé mohou také objednat u svého exekutora už nyní. Naopak varuje, že vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti nemusí soudní exekutoři poskytovat informace z exekučního řízení přes telefon nebo odpovědí na prostý e-mail bez elektronického podpisu. Nejlépe tedy uděláte, když vše budete řešit přes doporučený dopis (případně třeba přes datovou schránku, pokud ji máte).

Hůle upozorňuje, že některé exekutorské úřady mohou právě situace, kdy dlužník bude potřebovat jejich součinnost, využít k obstrukcím. Zákonná úprava milostivého léta je totiž velmi stručná, podle Mlynarčíka dokonce kusá, a nedává jednoznačné odpovědi na všechny možné situace. „I když se zákonodárce s exekutorskou komorou dohodl na nějakém výkladu, tak to ještě neznamená, že tak musí postupovat všech zhruba 150 exekutorů. Exekutorská komora se zatím staví k problematice čelem, někdo ale může zkoušet vlastní cestu a bude pak na soudech, jak celou věc rozhodnou,“ říká Hůle.

„V případě jakýchkoli komplikací doporučuji se obrátit na pomáhající organizace, jako jsou občanské poradny, Člověk v tísni nebo Charita ČR,“ radí Výborný.

Jak se počítají už uhrazené splátky?

Dluhy, které půjdou v době milostivého léta vymazat, jsou z minulosti. To znamená, že lidé v těchto běžících exekucích už nějaké peníze mnohdy uhradili. Takto zaplacené peníze se automaticky od jistiny neodečítají. Vše záleží na tom, jak exekutor minulé splátky započítával. Může se klidně stát, že veškeré dosud uhrazené peníze šly na splátky příslušenství dluhu (sankce nebo třeba úroky z prodlení) a jistina je tak stále stejná jako na začátku. Zbývající jistinu je proto potřeba zjistit od vašeho exekutora.

A pokud by se náhodou stalo, že dlužník už v minulých splátkách uhradil celou jistinu a zbývající dluh tak dělá už jen příslušenství, vymaže tuto exekuci tím, že exekutorovi v době milostivého léta pošle už jen 907,50 Kč na úhradu nákladů ukončení exekuce. I v tomto případě platbu doprovoďte nejlépe doporučeným dopisem s oznámením, že využíváte milostivého léta.

Co dělat po zaplacení?

Až budete vědět, jaká je zbývající jistina a kolik tedy máte v rámci milostivého zaplatit, tak neváhejte a plaťte. K jistině je třeba ještě připočíst – a exekutorovi poslat – 907,50 Kč na nákladech zastavení exekuce (750 Kč + DPH), jak je uvedeno v zákoně.

Kromě samotného zaplacení je třeba exekutora ještě prokazatelně informovat o tom, že jste milostivého léta využili. „Doporučuji poslat doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že chce využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Když to exekutorovi pošlete, musí peníze automaticky takto využít a zbytek vašeho dluhu bude smazán. Kdyby lidé poslali jen peníze a neposlali ten dopis, hrozí, že je exekutor použije jako běžnou splátku,“ zdůrazňuje Hůle.

Žádný speciální formulář, na kterém exekutora o využití milostivého léta vyrozumět, se zatím nechystá. Nejlépe tedy bude napsat exekutorovi klasický doporučený dopis podle Hůleho doporučení. Pokud byste si nevěděli rady, můžete se obrátit třeba na dluhovou poradní linku organizace Člověk v tísni na čísle 770 600 800.

Jak to celé skončí?

Pošlou exekutoři lidem na konci celého procesu automaticky potvrzení o ukončení exekuce? „Právní úprava je postavena na tom, že při splnění podmínek exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství. Není stanovena lhůta, což je ale v procesním právu spíše pravidlem. Exekutor by měl vydat rozhodnutí, vyhotovit ho v písemné podobě a rozeslat bez zbytečného odkladu,“ odpovídá Výborný.

Podle Mlynarčíka půjde o standardní lhůty, tedy o dobu jednoho až dvou měsíců. „Exekutor samozřejmě v mezidobí aktivně v exekuci nebude pokračovat, pakliže bude vědět, že exekuce má být zastavena,“ dodává.

Jak to bude u zdravotních pojišťoven?

Největší spor kolem milostivého léta se zatím týká dluhů za zdravotními pojišťovnami. Největší z nich, VZP, podle Výborného některým svým klientům už oznámila, že v průběhu milostivého léta nebude škrtat penále za dlužné pojistné. VZP vede exekuce proti 230 tisícům lidí a na dlužném penále vymáhá 16 miliard korun, což je o tři miliardy více než celkový původní dluh na pojistném.

„Zdravotní pojišťovny, především VZP, bohužel hledají kličky a zákon dezinterpretují. Pojišťovny si nejsou jisty výkladem a penále počítají do jistiny. I v důvodové zprávě se ale jasně stanovuje základní princip - penále by bez jistiny nikdy nevzniklo, není tedy možné penále označit za jistinu a pokračovat ve vymáhání,“ říká Výborný, který oslovil správní radu VZP, ať problém urgentně řeší.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka je výklad zákona nejasný a bude v praxi závislý na jednotlivých exekutorech, kteří dluhy za VZP řeší. „Žádám tímto exekutory, abychom společně dostáli záměru zákona a nečinili překážky těm, kdo se ke svým dluhům postaví čelem a budou chtít využít aktu milostivého léta,“ vyzývá Kabátek.

Exekutorská komora ale horký brambor vrací zdravotní pojišťovně zpět. „O tom, jak ohledně penále postupovat, musejí rozhodnout zdravotní pojišťovny a případně soudy. Takové rozhodnutí nepřísluší exekutorům a není možné na ně tuto roli přenášet,“ říká mluvčí komory Lenka Desatová.

V takovém případě by výchozí situace pro dlužníky měla být dobrá. Kabátek totiž záměr milostivého léta chválí – podle něj se s ním pro VZP otevírá možnost, jak alespoň část dluhů získat zpět. „Milostivé léto může motivovat ke splacení dluhu ty klienty, jejichž penále se vyšplhala do částek, které již nejsou schopni splatit. Postupovali bychom sami proti sobě, pokud bychom dluhovou amnestii odmítali, záměr této legislativy dává smysl jak v rovině lidské, tak i ekonomické,“ myslí si Kabátek.

A kdyby se ukázalo, že šlo jen o řeči a v praxi budou exekutoři na uhrazení penále trvat, jsou poslanci připraveni k nápravě. „Nemůžeme čekat na různé soudní výroky a podobně. Kdyby nadále docházelo k dezinterpretacím zákona, jsme ochotni zákon novelizovat, aby tam bylo explicitně napsáno, že penále není jistinou,“ plánuje poslanec Patrik Nacher (ANO), který se také výrazně podílel na nedávno schváleném velkém balíku změn u exekucí.

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+26
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 10. 2021 14:00, Lada

Stačí zajít na poštu a požádat o výpis z Centrální evidence exekucí. Cena je 50 Kč za 1 stranu výpisu. (Takže pokud nemáte těch exekucí moc, zaplatíte právě jen těch 50 Kč.)

Zobrazit celé vlákno

+19
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 10. 2021 19:30

marxismus

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Rychlejší oddlužení má zpoždění. Kdo si polepší a kdo pohorší?

6. 2. 2024 | Kateřina Hovorková

Rychlejší oddlužení má zpoždění. Kdo si polepší a kdo pohorší?

Novela insolvenčního zákona má snadněji oddlužit lidi v exekuci. Česko ji mělo schválit už v létě 2021, jenže stále není jasná její konečná podoba. Napovědět může únorové jednání sněmovny.... celý článek

Lidem v exekuci zůstane méně. Expert vysvětluje, co se mění

26. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Lidem v exekuci zůstane méně. Expert vysvětluje, co se mění

Nižší nezabavitelné minimum, hrozba fixní srážky i možný konec započítání peněz na manžela či manželku. Lidem v exekucích zbyde letos z příjmu méně peněz. Změny popisuje Radek Hábl z... celý článek

Poslední Milostivé léto pomůže s dluhy u VZP. Ale ne všem

18. 1. 2024 | Petr Kučera

Poslední Milostivé léto pomůže s dluhy u VZP. Ale ne všem

Vláda podpořila plán na další oddlužovací akci zvanou Milostivé léto. Ta odpustí penále a exekuční náklady lidem, kteří si měli platit veřejné zdravotní pojištění – tedy například podnikatelům... celý článek

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

10. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 20 komentářů

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

Vyjít každý den přesně se 111 korunami na osobu – tak znělo zadání pokusu, do něhož se zapojilo třicet zaměstnanců České spořitelny. Cílem bylo vžít se na pár dní do situace klientů... celý článek

Půjčil si 50 tisíc, vracet měl milion. Soud dává naději i dalším dlužníkům

15. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

Půjčil si 50 tisíc, vracet měl milion. Soud dává naději i dalším dlužníkům

Neziskovka Člověk v tísni apeluje na lidi, aby se přihlásili se staršími smlouvami od nebankovních společností, podle kterých museli splácet „nemravné” sumy. Možná dostanou zaplacené... celý článek

Partners Financial Services