Jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky pro osobní bankrot

Veronika Hejná | rubrika: Jak na to | 27. 9. 2021 | 5 komentářů
Kdo a kdy může žádat o oddlužení? Na co si dát pozor při sepsání návrhu? Jak probíhá osobní bankrot? Tady je aktuální průvodce.
Jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky pro osobní bankrot

Zdroj: Shutterstock

Zbavit se dluhů bude snadnější než dřív. Na konci října startuje tříměsíční období zvané milostivé léto. Tuto „amnestii sankcí“ může využít člověk, který má dluh vůči veřejné správě – tedy státu, kraji či městu (obci), a to včetně institucí a podniků s jakýmkoli podílem státu, kraje či města (obce).

Typicky jde o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo energetickou společností ČEZ. Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí. Nemusí tedy platit sankce, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu. Podrobně jsme o této možnosti psali v samostatném článku.

Co dělat, když na milostivé léto nedosáhnete, nebo když vám pro únik z dluhové pasti nestačí? Dál lze využít obecná pravidla pro oddlužení, tedy vyhlášení takzvaného osobního bankrotu. Pojďme si připomenout jejich aktuální podobu.

Oddlužení: na konci s čistým štítem

Oddlužení neboli osobní bankrot je forma řešení úpadku v insolvenčním řízení, kdy dochází k vypořádání dluhů vůči věřitelům.

Jaký je rozdíl mezi insolvenčním a exekučním řízením? Při insolvenci jsou uspokojováni všichni věřitelé v nějakém poměru, zatímco v exekuci vymáhá dluh jen ten, kdo si najal exekutora. Při exekuci se tak může stát, že po uspokojení pohledávky jednoho věřitele přijde nový exekutor a problém nekončí.

Při oddlužení jsou pohledávky věřitelů uspokojeny (většinou pouze částečně), a pokud vše probíhá tak, jak má, je dlužník na konci celého procesu zbaven zbytku dluhů. Věřitel už nemůže dluhy po skončení insolvenčního řízení dál vymáhat, a to ani exekučně. Člověk tak vstupuje do dalšího života s čistým štítem.

Oddlužit se může nejen člověk jako fyzická osoba, ale i právnická osoba, která není podnikatelem a nemá dluhy z podnikání. Za určitých podmínek je oddlužení možné i u podnikajících fyzických osob (OSVČ), víc si napíšeme na konci článku.

Podmínky oddlužení: více věřitelů a platební neschopnost

Základem je podání insolvenčního návrhu. Vstup do oddlužení pak musí schválit insolvenční soud v insolvenčním řízení.

Podle insolvenčního zákona může do oddlužení vstoupit pouze ten člověk, který se nachází v úpadku, anebo mu úpadek hrozí. Úpadek má dva znaky: více věřitelů a neschopnost plnit závazky po splatnosti.

Řežeme náklady!

Řetězova pila
Zdroj: Shutterstock

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

V úpadku můžete být jen tehdy, když máte víc než jednoho věřitele. Proč? Cílem této úpravy je vypořádat vztahy mezi dlužníkem a více věřiteli tak, aby byly pohledávky věřitelů spravedlivě uspokojovány. Jinými slovy: aby některý z nich nedostal víc než jiný. Pokud má dlužník jenom jednoho věřitele, v úpadku se podle zákona nenachází.

Druhou podmínkou je neschopnost plnit peněžité dluhy, které jsou déle než 30 dní po lhůtě splatnosti. Zákon dále upřesňuje, kdy máme za to, že dlužník není schopen dluhy plnit (například nedokáže zaplatit ani tři měsíce po splatnosti).

Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení

Insolvenční návrh může podat jak věřitel, tak dlužník sám na sebe. Pokud ho podává dlužník sám, musí návrh rovnou spojit s návrhem na povolení oddlužení. Dodatečně už by návrh na povolení oddlužení podat nemohl.

Kdyby dlužníka s insolvenčním návrhem u soudu předběhl některý z věřitelů, má dlužník 30 dní na to, aby návrh na povolení oddlužení doplnil. Třicetidenní lhůta začíná plynout od okamžiku doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi soudem, dlužník musí být o možnosti požádat o oddlužení poučen.

Návrh na povolení oddlužení musí být předložen na speciálním formuláři ministerstva spravedlnosti. Pokud sám dlužník nemá magisterské ekonomické nebo právnické vzdělání, může za něj návrh sepsat pouze advokát, notář, exekutor, insolvenční správce nebo takzvaná akreditovaná osoba.

Částka, kterou mohou za sepsání návrhu požadovat, je zastropována. Cílem je zabránit nepoctivým poradcům, aby vydělávali na dlužníkových obtížích. Přesto takzvaní „oddlužovací šmejdi“ dál porušují zákon a snaží se od dlužníků vylákat víc peněz.

Advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce mohou za sepsání návrhu na povolení oddlužení požadovat maximálně 4000 korun bez DPH (4840 korun včetně DPH). Manželé se mohou nechat oddlužit společně v jednom řízení, v takovém případě vyjde sepsání návrh na 6000 korun bez DPH (7260 korun včetně DPH). Seznam advokátů, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců, kteří se sepisováním návrhu zabývají, najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Takzvané akreditované osoby – dluhové poradny – musí dokonce ze zákona poskytovat své služby bezplatně. Takových neziskových organizací je v současné době 120, také jejich seznam je na stránkách ministerstva.

Amnestie sankcí

Zdroj: Shutterstock

Stovky tisíc lidí dostanou tři měsíce na to, aby se za zvýhodněných podmínek vykoupili z některých dluhů. Jaké jsou podmínky a co je potřeba udělat? Připravili jsme průvodce.

Milostivé léto se blíží. Návod, jak se zbavit exekucí

Insolvenční řízení pak bude probíhat před insolvenčním soudem – tím je krajský soud, v jehož obvodu je okresní soud podle bydliště dlužníka.

Kdy dojde k oddlužení

Oddlužení může být provedeno buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Před rokem 2019 bylo možné oddlužovat se pouze plněním splátkového kalendáře. Dnes už dlužník musí vydat alespoň část svého majetku, který bude prodán, a z výtěžku uspokojováni věřitelé.

Zákon stanoví, který majetek je před takovým prodejem chráněný – typicky jde o běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby, věci nezbytně nutné k výkonu podnikatelské činnosti, do určité hodnoty také nemovitost k vlastnímu bydlení (podrobnosti uvádí nařízení vlády č. 189/2019 Sb.).

Oddlužení je považováno za splněné, pokud dlužník splní jednu z následujících podmínek:

  • uspokojí všechny nezajištěné věřitele v plné výši (k oddlužení dojde automaticky přímo ze zákona),
  • za dobu tří let od schválení oddlužení zaplatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % pohledávek (k oddlužení dojde automaticky přímo ze zákona),
  • za dobu pěti let od schválení oddlužení zaplatí nezajištěným věřitelům alespoň 30 % pohledávek (k oddlužení dojde automaticky přímo ze zákona)
  • po dobu pěti let od schválení oddlužení nebylo oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost „vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů“ (k oddlužení nedojde automaticky – rozhodovat o něm bude insolvenční soud).

Minimální výdaje na oddlužení

Dlužník musí být schopen během procesu oddlužení splácet alespoň hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, přičemž stejnou částku jako správci musí posílat i věřitelům. Celkem jde přibližně o 2200 Kč měsíčně, z toho odměna insolvenčního správce činí 1089 Kč včetně DPH (900 Kč, pokud správce není plátcem DPH). Celkem tedy teoreticky může stačit zaplatit přibližně 132 tisíc korun za pět let bez ohledu na skutečnou výši pohledávek.

Pokud dlužník „vynaložil veškeré úsilí k plnému uspokojení věřitelů“ a platil po dobu pěti let alespoň zmíněných 2200 Kč měsíčně, bude pak o splnění oddlužení rozhodovat soud. Výsledek je prozatím nejistý. Novela zavádějící pravidlo o „vynaložení veškerého úsilí k plnému uspokojení věřitelů“ je totiž účinná od června 2019 – nevíme tedy, jak se k posuzování tohoto úsilí postaví insolvenční soudy.

Oddlužení OSVČ

Do nezvladatelné finanční situace se může dostat i člověk, který podniká. Oddlužení OSVČ nebylo až do začátku roku 2014 možné, dnes už je řešeno detailně.

Oddlužení podnikatele je možné především v případě, když nemá dluhy z podnikání, ale jen soukromé. Oddlužení je možné i tehdy, pokud jde o dluhy z podnikání ve formě takzvané zajištěné pohledávky – tedy například hypoteční úvěr zajištěný zástavou nemovitosti, kdy se banka bude uspokojovat z peněz získaných prodejem nemovitosti.

Pokud má OSVČ jiné (nezajištěné) dluhy z podnikání, musí s oddlužením souhlasit nezajištěný věřitel, o jehož pohledávku jde. Zákon nicméně usnadňuje dlužníkovu pozici tím, že pokud se nezajištěný věřitel u dluhu z podnikání neozve v insolvenčním řízení, platí, že s oddlužením souhlasil. V případě nesouhlasu by ho musel i odůvodnit.

Podle evropské směrnice o insolvenci a restrukturalizaci mají členské státy zavést tříleté oddlužení pro podnikatele, do stanoveného července 2021 však česká vláda nestihla schválit příslušné změny. Na podzim sice podpořila návrh ministerstva spravedlnosti, který počítal s tříletým oddlužením dokonce pro všechny (tedy nejen OSVČ, ale i spotřebitele), poslanci se však k zákonu nakonec nedostali a do voleb to už nestihnou.

Kalkulačka - podmínky osobního bankrotu 2022

+

Další kalkulačky

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

5. 7. 2022 | Petr Kučera | 20 komentářů

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

Zvýšení životního minima má vliv i na srážky ze mzdy. Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od července víc peněz.

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

26. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

Druhé milostivé léto začne 1. září a skončí 30. listopadu 2022. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se pro pokračování akce mírně změnila.

Nezabavitelná částka je vyšší, potvrdil soud. Spočítejte si, jak se změnila

10. 6. 2022 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 15 komentářů

Nezabavitelná částka je vyšší, potvrdil soud. Spočítejte si, jak se změnila

Lidem v exekuci nebo insolvenci má zůstat z výplaty či důchodu víc peněz, rozhodl Nejvyšší soud.

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

18. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

Milostivé léto, díky němuž se lidé mohou snáze zbavit některých exekucí, nejspíš čeká ještě jedno opakování od začátku září do konce listopadu. Návrh na pokračování dnes ve zrychleném... celý článek

O milostivé léto nebyl zájem, tvrdí exekutoři. Jen hra, namítají poslanci

31. 3. 2022 | Jiří Hovorka | 10 komentářů

O milostivé léto nebyl zájem, tvrdí exekutoři. Jen hra, namítají poslanci

Během takzvaného milostivého léta zastavili exekutoři 42 tisíc exekucí a 15 tisíc lidí se zcela zbavilo exekucí. Čísla dnes zveřejnila Exekutorská komora. Podle autorů této „amnestie... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.