Vdovský důchod 2022. Kdo má nárok a kdy je delší než rok

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 28. 1. 2022 | 24 komentářů
Jaká jsou pravidla pro vdovský a vdovecký důchod? Jak se počítá? Tady je průvodce v otázkách a odpovědích.
Vdovský důchod 2022. Kdo má nárok a kdy je delší než rok

Zdroj: Shutterstock

Už máme novější přehled pro rok 2023! Jestli vás přesto zajímá archivní text pro rok 2022, tady je:

Jaké jsou základní podmínky pro vdovský či vdovecký důchod?

Automaticky na něj vzniká nárok jen v případě, kdy dojde k úmrtí kvůli pracovnímu úrazu. V ostatních případech na něj má nárok pouze ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral(a) starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

U starobního důchodu je potřeba 35 let doby pojištění. U invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku: méně než jeden rok,
 • od 20 do 22 let: jeden rok,
 • od 22 let do 24 let: dva roky,
 • od 24 let do 26 let: tři roky,
 • od 26 let do 28 let: čtyři roky,
 • nad 28 let: pět let, které je přitom potřeba získat v posledních 10 letech. U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku, a sice 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Délka pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu je v zásadě jeden rok. 

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jak žádat o vdovský nebo vdovecký důchod?

Je potřeba o něj požádat na vaší (podle místa bydliště) pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K žádosti se přikládá především doklad totožnosti žadatele (nejčastěji občanský průkaz), úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zesnulý dosud nepobíral vlastní důchod, bude se nejprve prokazovat jeho nárok na starobní či invalidní důchod a k tomu budou potřeba některé dokumenty – například jde o doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí nebo o evidenční list od posledního zaměstnavatele.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena, pokud úřad bude muset některé věci došetřovat. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí.

Mají nárok jenom manželé, nebo i družka či druh?

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi či družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nedostanete. A to ani v případě dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce.

Naopak podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželství trvalo – není stanoveno žádné minimum.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá?

Základní doba čerpání je jeden rok.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod, máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku od pobírání této penze.

Budete ji brát tak dlouho, jak dlouho bude trvat situace, proč důchod můžete brát. Například tedy po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti. Při souběhu s důchodem se ale nepobírá celá výše obou důchodů. Ještě se k tomu dostaneme.

Mám těsně před důchodem, platí pro mě speciální pravidla?

Ano. Nárok na čerpání pozůstalostního důchodu po prvním roce jeho čerpání budete mít i v případě, že budete ve věku alespoň o čtyři roky mladším, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození.

Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je toto opatření v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku, který směřuje k tomu, že kolem roku 2030 budou muži a ženy mít stejný důchodový věk.

Ukažme si to na příkladu:

Manžel zemřel v lednu 2022. Žena se narodila 1. června 1962 a má dvě děti. Bude mít nárok na pobírání vdovského důchodu i po prvním roce jeho čerpání?

Do řádného starobního důchodu půjde v srpnu 2025. Muž stejného data narození do řádného starobního důchodu půjde v prosinci 2026. Řešíme nyní, zda žena bude mít nárok na vdovský důchod poté, co jí skončí první rok jeho čerpání, což bude na konci roku 2022. Může tedy od začátku roku 2023 pokračovat v pobírání vdovského důchodu? Ano, může. Po odečtení čtyř let od důchodového věku stejně narozeného muže, se totiž dostaneme na prosinec 2022 a začátek roku 2023 se tedy vejde do „ochranné“ čtyřleté lhůty.

Lze čerpání vdovského či vdoveckého důchodu obnovit?

Zákon počítá s tím, že může dojít k obnovené výplatě vdovského či vdoveckého důchodu. To se stane, pokud do dvou let od ukončení výplaty pozůstalostní penze, znovu splníte jednu z výše zmíněných podmínek, které umožňují čerpání i po prvním roce pobírání penze.

Když tedy do dvou let od ukončení výplaty penze například začnete pečovat o dítě, máte znovu nárok na pozůstalostní penzi. To samé platí například i tehdy, když se v tomto dvouletém „ochranném“ období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození (jak jsme si to popsali v předchozí odpovědi).

Obnovené čerpání není automatické. Vždy o něj znovu musíte požádat na „vaší“ pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Jak se vdovský či vdovecký důchod vypočte?

Výpočet záleží na tom, jestli už pobíráte starobní či třeba invalidní důchod. Pokud ne, základem je stejně jako u jiných důchodů základní výměra. Ta v roce 2022 činí 3900 korun. K ní se připočte procentní výměra. Ta se vypočte jako 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral váš zesnulý manžel či zesnulá manželka.

Pokud zesnulý ke dni smrti nepobíral ani jeden z důchodů, zjišťuje ČSSZ nejprve, zda měl zesnulý nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z tohoto hypotetického starobního důchodu, na který by měl zesnulý nárok.

Pokud nárok na starobní důchod nebyl, zjišťuje se, zda byly splněné alespoň podmínky pro přiznání invalidního důchod ve 3. stupni. A pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něho.

Opět si to ukažme na jednoduchém příkladu:

Žena, která ovdověla, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 16 470 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 3900 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6285 Kč (50 % z 12 570 Kč). Vdovský důchod ženy bude včetně základní výměry 3900 Kč činit celkem 10 185 Kč měsíčně.

Vdovský důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Dostanete dva důchody?

Jiná je situace, pokud dojde k takzvanému souběhu důchodů. Pokud vdova či vdovec už pobírají starobní či invalidní důchod, nebudou nově pobírat celé dva důchody. V celé výši dostanou ten vyšší a z druhého dostanou jen polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, že člověk pobírající vdovský či vdovecký důchod nově začne pobírat starobní důchod.

Projděme si výpočet výše vdovského důchodu při souběhu se starobním:

Žena pobírá starobní důchod 14 740 Kč měsíčně, z toho 10 840 Kč činí procentní výměra a 3900 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 16 470 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 3900 Kč základní výměra. Ženě by po manželovi, pokud by už nepobírala starobní důchod, náležel vdovský důchod ve výši 10 185 Kč, přičemž procentní výměra by byla 6285 Kč (50 % z 12 570) a základní opět 3900 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu ženy je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 17 883 Kč měsíčně, protože:

 • procentní výměru starobního důchodu dostane celou, jde o 10 840 Kč měsíčně,
 • základní výměra ve výši 3900 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu (je vyšší),
 • z nižšího důchodu, tedy z vdovského, dostane jen 50 % procentní výměry, tedy 3143 Kč měsíčně (50 % z 6285).

Co když se znovu vdám či ožením?

Nové manželství je důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření nového manželství nárok zanikne. Na ČSSZ je nový sňatek třeba nahlásit do 8 dnů. Kdybyste i v druhém manželství ovdověli, vznikne nárok na pozůstalostní penzi znovu.

Mohu do práce?

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat kolik a jak chcete.

Zvyšují se pravidelně i pozůstalostní důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních, a tedy i vdovského a vdoveckého důchodu.

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+259
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 1. 2022 17:04, Hrubosova

Dobrý den, moje mamin
a ovdovela měsíc před 50 narozeninám, tatínek měl 56 když zemřel, měli 3 děti, v té době kdy zemřel jsme byly už samostatne a vydělávali si,dnes je mamince 72 let, je 12 let v důchodu, má nárok na vdovsky důchod?

+319
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 1. 2022 0:18, vera

Tím jste myslel/a na "mladé vdovy"? Co byste dělal s těmi starými lidmi? Budete je střílet? Nebo trávit? Anebo - Byl jsem na Čukotce - zaškrtíte je. Jste nějaký nemorální hlupák/hlupačka. Nevím, kolik je vám let, ale stárne se už ode dne narození.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

5. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Internetová žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ušetří čas a cestu na sociální správu. Potřebujete k tomu identitu občana nebo datovou schránku. Zásadní je zkontrolovat... celý článek

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum.... celý článek

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

8. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

Vláda schválila nařízení, které zvyšuje náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Stoupne o 360 korun.

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Zvýšení důchodů od ledna 2024. Spočítejte si, kolik dostanete

6. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Zvýšení důchodů od ledna 2024. Spočítejte si, kolik dostanete

Lednová valorizace zvýší průměrný starobní důchod na 20 693 korun. Naše kalkulačka spočítá, jakou penzi budete v roce 2024 dostávat právě vy.

Partners Financial Services