Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2022. Přehled a kalkulačka

Kateřina Jungvirtová, Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 27. 12. 2021 05:20 aktualizováno 1. 7. 2022 00:00 | 65 komentářů
Když vám náklady na bydlení ubírají velkou část měsíčního příjmu, můžete žádat o příspěvek na bydlení. Poradíme, jak na to.
Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2022. Přehled a kalkulačka

Zdroj: Shutterstock

Jděte radši na novější článek pro rok 2023, pravidla a čísla se totiž změnila. Jestli si přesto chcete přečíst archivní přehled pro rok 2022, tady je:

Kdo má nárok?

Prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá stát rodinám i jednotlivcům, kteří kvůli nízkým příjmům nezvládají pokrýt náklady na bydlení. Konkrétně: pokud za bydlení zaplatí víc než třicet procent svých příjmů, respektive pětatřicet, když bydlí v Praze. Zmíněná třetina příjmů zároveň nesmí překročit takzvané normativní náklady na bydlení, které se určují na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Žadatel o příspěvek musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo družstevním bytě - není přitom nutné mít v místě, kde skutečně bydlíte, trvalý pobyt, abyste příspěvek dostali.

O příspěvek lze požádat, přestože jde o byt ve vlastnictví manžela či manželky. Ovšem jen za předpokladu, že dávku nečerpá partner – na jednu nemovitost lze příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Na dávku naopak nedosáhne ten, kdo si pronajímá pouze část bytu.

Příspěvek na bydlení vyplácejí úřady práce, tam se o dávku také žádá.

Jak vysoký příspěvek na bydlení je?

Nejčastěji jde o dávku ve výši nižších jednotek tisíc korun měsíčně. Výše příspěvku na bydlení se počítá jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (ty stanovuje nařízením vláda) a rozhodným (čistým) příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, respektive 0,35 (Praha).

Jde to vysvětlit nějak jednoduše?

Zkusíme: když náklady na bydlení vaší domácnosti přesahují třicet procent vašich čistých příjmů, respektive pětatřicet, když bydlíte v Praze, a zároveň těchto 30 procent (35 % v Praze) není nad normativními náklady, máte na příspěvek nárok.

Pak se výše měsíční dávky počítá tak, že vezmete normativní náklady pro vaši domácnost (nebo skutečné náklady, pokud jsou nižší než normativní) a od nich odečtete 30 procent (v Praze 35 %) čistých příjmů vaší domácnosti.

Měsíční normativní náklady pro rok 2022 najdete v následujících tabulkách - jde už o mimořádně navýšené částky na základě vládní novely schválené v lednu 2022. Jsou stanoveny zvlášť pro nájemní bydlení a zvlášť pro družstevní a vlastnické bydlení.

Nájemní bydlení

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000

obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

10 121 Kč

8271 Kč

7935 Kč

6929 Kč

6746 Kč

dvě

13 629 Kč

11 097 Kč

10 637 Kč

9261 Kč

9010 Kč

tři

18 312 Kč

15 000  Kč

14 399 Kč

12 599 Kč

12 271 Kč

čtyři a víc

22 495 Kč

18 502 Kč

17 777 Kč

15 606 Kč

15 211 Kč

Družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000 obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

dvě

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

tři

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

čtyři a víc

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

Jaké příjmy (a čí) se započítávají?

Do příjmů se počítá plat nebo mzda, všechny tipy důchodů, výživné, porodnérodičovský příspěvek, mateřská nebo třeba nemocenská a další dávky nemocenského pojištění, přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti, a to všech společně posuzovaných osob, tedy celé rodiny, která v bytě bydlí. Naopak se za příjem nepovažují příjmy ze zaměstnání (včetně dohod) u nezaopatřených dětí. Pokud je celkový čistý příjem nižší než částka životního minima rodiny, započte se příjem ve výši životního minima odpovídajícímu této rodině.

Do společných příjmů se počítá poměrně široký okruh lidí, kteří v dané domácnosti žijí (dříve se počítalo jen s lidmi, kteří tam měli trvalý pobyt, od poloviny roku 2020 se počítá s těmi, kteří tam žijí). Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinu pro účely příspěvku na bydlení definuje takto: jsou za ni považovány rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady.

Příjmy se prokazují vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí - tedy za období leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec. Když tedy budete žádost o příspěvek podávat třeba v únoru, tak příjmy (stejně i náklady) budete prokazovat za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy za říjen až prosinec.

S jakými náklady se počítá?

Náklady na bydlení tvoří hlavně nájemné. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo družstevním bytě, počítá se s takzvanými srovnatelnými náklady, které jsou určené zákonem. Jejich výše se liší podle počtu osob v rodině a pro rok 2022 jsou stanoveny takto:

 • 1 osoba: 2240 Kč
 • 2 osoby: 3065 Kč
 • 3 osoby: 4008 Kč
 • 4 a víc osob: 4834 Kč

Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, jako jsou platby za plyn, elektřinu, dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva, pokud je používáte. Ty se opět započítávají pevně stanovenými měsíčními částkami, konkrétně v roce 2022 takto:

 • 1 osoba: 802 Kč
 • 2 osoby: 1097 Kč
 • 3 osoby: 1435 Kč
 • 4 a víc osob: 1773 Kč

Výdaje na bydlení, které platíte formou záloh, se musí účtovat pravidelně a nejdéle jednou za rok. Částky záloh se započítávají i když jsou za delší období než jedno čtvrtletí a pokud vám vznikl přeplatek, náklady na bydlení vám o něj sníží.

Náklady vždy musíte doložit podrobně rozepsané na jednotlivé položky. Pro účely výpočtu příspěvku se stanovují jako průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí (tedy za leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec).

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2022

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Mám hypotéku, můžu žádat o příspěvek na bydlení?

Můžete. Splátky hypotéky ale nemůžete počítat do nákladů na bydlení, se kterými v žádosti o příspěvek počítáte.

„Žádost o příspěvek na bydlení si může požádat vlastník (i nájemce) bytu, který je zatížen hypotékou. Důležité je, aby vlastník byl zapsaný na katastru v listu vlastnictví. Výše hypotéky však není součástí nákladů na bydlení, které se pro tyto účely dle zákona o státní sociální podpoře započítávají,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Stěhovali jsme se. Co teď?

Pokud jste se krátce před podáním žádosti o příspěvek na bydlení přestěhovali, a nežili jste v předcházejícím čtvrtletí ve stejném bytě, budou vám úřady počítat náklady na bydlení ve výši 80 procent normativních nákladů.

Jiná situace je, pokud jste příspěvek na bydlení dostávali už v předchozím bydlení. Pak se vám nic nemění a budou vám ho vyplácet ve stejné výši až do doby, než se v dalším čtvrtletí udělá nový propočet podle současných nákladů na vaše nové bydlení.

Jak žádat?

O příspěvek si zažádejte osobně na úřadu práce nebo vyplňte online formulář a ten doručte na podatelnu úřadu práce, odešlete ho poštou nebo třeba přes datovou schránkou. V souvislosti s podáním žádosti vás čeká dost papírování, připravte se na to – budete dokládat výši čtvrtletního příjmu, výši nákladů na bydlení, případně další dokumenty.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává jednou za rok. Zažádat si můžete i zpětně, až tři měsíce od dne podání žádosti. Každého čtvrt roku ale musíte úřadům dokládat příjmy a náklady na bydlení a dokázat tak, že váš nárok na příspěvek trvá.

Bude se zvyšovat?

Už se zvyšovalo. Vládní návrh, který mimořádně navýšil normativy v reakci na rychlý růst cen z konce roku 2021, byl definitivně schválen na konci ledna 2022. Navýšení přitom platí hned od začátku roku 2022. Zvýšené normativy už jsou vidět v tabulkách výše v tomto textu. Interaktivní kalkulačka počítá také s dalším zvýšením životního minima od července 2022.

Modelové případy pomoci postiženým domácnostem

Zdroj: Shutterstock
 • Senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny. Poživatel starobního důchodu ve výši 17 000 Kč bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9000 Kč v roce 2021 na 11 500 Kč v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 000 Kč. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4171 Kč – dávka je o 1120 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. (Tomuto důchodci ani s přiznaným příspěvkem na bydlení nezůstane 65 % příjmu, protože jeho příspěvek na bydlení je zastropován takzvaným normativem.
 • Rodina žijící v domě s elektrickým vytápěním. Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 000 Kč, otec má příjem 28 000 Kč a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2 x 1130 Kč. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 Kč, nově dosáhnou 17 833 Kč. Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5111 Kč – dávka je o 2147 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.
 • Samoživitelka s jedním dítětem žijící v domě, kde se vytápí plynem. Osamělý rodič s příjmem ve výši minimální mzdy (14 795 Kč) pobírá příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním bytě v menším městě a na vytápění (a případně i vaření či ohřev vody) využívá plyn. Typický nárůst roční faktury bude z 28 000 Kč v roce 2021 na 46 000 Kč v roce 2022, tedy o dvě třetiny. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly doposud 15 000 Kč měsíčně, v roce 2022 budou 16 500 Kč měsíčně s ohledem na nárůst ceny plynu. Výše příspěvku na bydlení bude nově 4441 Kč – dávka je o 1130 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. (I této samoživitelky se dotkne normativ, který dávku na bydlení zastropuje, takže ani jí nezůstane 70 % z příjmu poté, co obdrží příspěvek na bydlení.)

Zdroj: Úřad vlády

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+95
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 65 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 12. 2021 8:30, Franta Flinta

Když nechodíš do práce a děláš jen děti-dostaneš od státu peníze na všechno

+459
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 1. 2022 23:56, Zdenka

Přestěhujte se do paneláku.

Zobrazit celé vlákno

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (65 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Místo čtyř dávek bude jediná. Bez práce a s úsporami ji nedostanete

15. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 10 komentářů

Místo čtyř dávek bude jediná. Bez práce a s úsporami ji nedostanete

O takzvanou superdávku budou moct žádat lidé, kteří se nevyhýbají práci a jejich finanční možnosti projdou majetkovým testem. Známe podrobnosti.

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

5. 2. 2024 | Petr Kučera | 3 komentáře

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

Místo čtyř opakujících se sociálních dávek, u nichž záleží na výši příjmu domácnosti, má vzniknout jediná. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek... celý článek

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

25. 1. 2024 | Gabriel Pleska

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

Jsou žádosti o sociální dávky komplikované? Podnikavci vsadili na to, že ano. Za to, že o příspěvek zažádají místo vás, si chtěli brát velkou provizi. Každý měsíc. Na žádost ministerstva... celý článek

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

18. 1. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

Úřad práce varuje před další vlnou podvodných telefonátů a SMS. Jedná se o automaticky generované hovory, které potenciální oběti lákají na údajné schválení příspěvku na bydlení ve... celý článek

Nová zelená úsporám ožívá. Na dotaci dosáhne víc lidí

17. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Nová zelená úsporám ožívá. Na dotaci dosáhne víc lidí

Dotační program Nová zelená úsporám Light dnes po vánoční přestávce znovu otevřel příjem žádostí, a to ještě většímu okruhu domácností.

Partners Financial Services