Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2022. Přehled a kalkulačka

Když vám náklady na bydlení ubírají velkou část měsíčního příjmu, můžete žádat o příspěvek na bydlení. Poradíme, jak na to.
Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2022. Přehled a kalkulačka

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok?

Prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá stát rodinám i jednotlivcům, kteří kvůli nízkým příjmům nezvládají pokrýt náklady na bydlení. Konkrétně: pokud za bydlení zaplatí víc než třicet procent svých příjmů, respektive pětatřicet, když bydlí v Praze. Zmíněná třetina příjmů zároveň nesmí překročit takzvané normativní náklady na bydlení, které se určují na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Žadatel o příspěvek musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo družstevním bytě - není přitom nutné mít v místě, kde skutečně bydlíte, trvalý pobyt, abyste příspěvek dostali.

O příspěvek lze požádat, přestože jde o byt ve vlastnictví manžela či manželky. Ovšem jen za předpokladu, že dávku nečerpá partner – na jednu nemovitost lze příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Na dávku naopak nedosáhne ten, kdo si pronajímá pouze část bytu.

Příspěvek na bydlení vyplácejí úřady práce, tam se o dávku také žádá.

Jak vysoký příspěvek na bydlení je?

Nejčastěji jde o dávku ve výši nižších jednotek tisíc korun měsíčně. Výše příspěvku na bydlení se počítá jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (ty stanovuje nařízením vláda) a rozhodným (čistým) příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, respektive 0,35 (Praha).

Jde to vysvětlit nějak jednoduše?

Zkusíme: když náklady na bydlení vaší domácnosti přesahují třicet procent vašich čistých příjmů, respektive pětatřicet, když bydlíte v Praze, a zároveň těchto 30 procent (35 % v Praze) není nad normativními náklady, máte na příspěvek nárok.

Pak se výše měsíční dávky počítá tak, že vezmete normativní náklady pro vaši domácnost (nebo skutečné náklady, pokud jsou nižší než normativní) a od nich odečtete 30 procent (v Praze 35 %) čistých příjmů vaší domácnosti.

Normativní náklady na měsíc pro rok 2022 najdete v následujících tabulkách. Jsou stanoveny zvlášť pro nájemní bydlení a zvlášť pro družstevní a vlastnické bydlení.

Nájemní bydlení

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000

obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

9001 Kč

7151 Kč

6815 Kč

5809 Kč

5626 Kč

dvě

12 499 Kč

9967 Kč

9507 Kč

8131 Kč

7880 Kč

tři

16 705 Kč

13 393  Kč

12 792 Kč

10 992 Kč

10 664 Kč

čtyři a víc

20 521 Kč

16 528 Kč

15 803 Kč

13 632 Kč

13 237 Kč

Družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000 obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

5052 Kč

5052 Kč

5052 Kč

5052 Kč

5052 Kč

dvě

7213 Kč

7213 Kč

7213 Kč

7213 Kč

7213 Kč

tři

9828 Kč

9828 Kč

9828 Kč

9828 Kč

9828 Kč

čtyři a víc

12 221 Kč

12 221 Kč

12 221 Kč

12 221 Kč

12 221 Kč

Jaké příjmy (a čí) se započítávají?

Do příjmů se počítá plat nebo mzda, všechny tipy důchodů, výživné, porodnérodičovský příspěvek, mateřská nebo třeba nemocenská a další dávky nemocenského pojištění, přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti, a to všech společně posuzovaných osob, tedy celé rodiny, která v bytě bydlí. Naopak se za příjem nepovažují příjmy ze zaměstnání (včetně dohod) u nezaopatřených dětí. Pokud je celkový čistý příjem nižší než částka životního minima rodiny, započte se příjem ve výši životního minima odpovídajícímu této rodině.

Do společných příjmů se počítá poměrně široký okruh lidí, kteří v dané domácnosti žijí (dříve se počítalo jen s lidmi, kteří tam měli trvalý pobyt, od poloviny roku 2020 se počítá s těmi, kteří tam žijí). Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinu pro účely příspěvku na bydlení definuje takto: jsou za ni považovány rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady.

Příjmy se prokazují vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí - tedy za období leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec. Když tedy budete žádost o příspěvek podávat třeba v únoru, tak příjmy (stejně i náklady) budete prokazovat za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy za říjen až prosinec.

S jakými náklady se počítá?

Náklady na bydlení tvoří hlavně nájemné. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo družstevním bytě, počítá se s takzvanými srovnatelnými náklady, které jsou určené zákonem. Jejich výše se liší podle počtu osob v rodině a pro rok 2022 jsou stanoveny takto:

  • 1 osoba: 2240 Kč
  • 2 osoby: 3065 Kč
  • 3 osoby: 4008 Kč
  • 4 a víc osob: 4834 Kč

Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, jako jsou platby za plyn, elektřinu, dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva, pokud je používáte. Ty se opět započítávají pevně stanovenými měsíčními částkami, konkrétně v roce 2022 takto:

  • 1 osoba: 802 Kč
  • 2 osoby: 1097 Kč
  • 3 osoby: 1435 Kč
  • 4 a víc osob: 1773 Kč

Výdaje na bydlení, které platíte formou záloh, se musí účtovat pravidelně a nejdéle jednou za rok. Částky záloh se započítávají i když jsou za delší období než jedno čtvrtletí a pokud vám vznikl přeplatek, náklady na bydlení vám o něj sníží.

Náklady vždy musíte doložit podrobně rozepsané na jednotlivé položky. Pro účely výpočtu příspěvku se stanovují jako průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí (tedy za leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec).

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2022

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Mám hypotéku, můžu žádat o příspěvek na bydlení?

Můžete. Splátky hypotéky ale nemůžete počítat do nákladů na bydlení, se kterými v žádosti o příspěvek počítáte.

„Žádost o příspěvek na bydlení si může požádat vlastník (i nájemce) bytu, který je zatížen hypotékou. Důležité je, aby vlastník byl zapsaný na katastru v listu vlastnictví. Výše hypotéky však není součástí nákladů na bydlení, které se pro tyto účely dle zákona o státní sociální podpoře započítávají,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Stěhovali jsme se. Co teď?

Pokud jste se krátce před podáním žádosti o příspěvek na bydlení přestěhovali, a nežili jste v předcházejícím čtvrtletí ve stejném bytě, budou vám úřady počítat náklady na bydlení ve výši 80 procent normativních nákladů.

Jiná situace je, pokud jste příspěvek na bydlení dostávali už v předchozím bydlení. Pak se vám nic nemění a budou vám ho vyplácet ve stejné výši až do doby, než se v dalším čtvrtletí udělá nový propočet podle současných nákladů na vaše nové bydlení.

Jak žádat?

O příspěvek si zažádejte osobně na úřadu práce nebo vyplňte online formulář a ten doručte na podatelnu úřadu práce, odešlete ho poštou nebo třeba přes datovou schránkou. V souvislosti s podáním žádosti vás čeká dost papírování, připravte se na to – budete dokládat výši čtvrtletního příjmu, výši nákladů na bydlení, případně další dokumenty.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává jednou za rok. Zažádat si můžete i zpětně, až tři měsíce od dne podání žádosti. Každého čtvrt roku ale musíte úřadům dokládat příjmy a náklady na bydlení a dokázat tak, že váš nárok na příspěvek trvá.

Bude se zvyšovat?

Zřejmě ano, a to hned zkraje roku 2022. Do sněmovny míří vládní návrh, který by měl zvýšit normativy v reakci na rychlý růst cen z konce roku 2022. Částka, která by se k normativům připočetla, pokud poslanci mimořádné navýšení schválí, vychází z předpokládaného zvýšení cen energií podle ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétně má jít o nárůst normativních nákladů o 1120 až 1974 korun (podle počtu osob v domácnosti) u nájemních bytů a o 1180 až 2147 korun u vlastníků a družstevníků.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+60
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 45 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 12. 2021 8:30, Franta Flinta

Když nechodíš do práce a děláš jen děti-dostaneš od státu peníze na všechno

+307
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 1. 2022 23:56, Zdenka

Přestěhujte se do paneláku.

Zobrazit celé vlákno

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (45 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Příspěvek na bydlení stoupne. Spočítejte si, jak pomůže s energiemi

11. 1. 2022 | Jiří Hovorka | 14 komentářů

Příspěvek na bydlení stoupne. Spočítejte si, jak pomůže s energiemi

Na příspěvek dosáhne víc lidí, dalším se zvýší. Zmírní se také pravidla pro mimořádnou okamžitou pomoc: nově bude možné při posuzování příjmů a nákladů zohledňovat i hypotéku, leasing... celý článek

Pomoc se zdražením energií. Příspěvek na bydlení čeká vylepšení

29. 12. 2021 | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Pomoc se zdražením energií. Příspěvek na bydlení čeká vylepšení

Lidem, kteří budou v roce 2022 bojovat s takzvanou energetickou chudobou, má pomoci vylepšený příspěvek na bydlení. Na dnešním jednání se na tom shodla vláda vedená Petrem Fialou (ODS). celý článek

Kdo dostane příspěvek na bydlení? Ve hře je vyšší limit

13. 12. 2021 | Jiří Hovorka | 41 komentářů

Kdo dostane příspěvek na bydlení? Ve hře je vyšší limit

Vláda dnes schválila nařízení, kterým se od ledna 2022 navyšují normativní náklady na bydlení. Od nich se odvíjí nárok a výše příspěvku na bydlení. Na něj dosáhnou rodiny, které na... celý článek

Se zálohou na energie lidem nepomůžeme, říká Maláčová

27. 10. 2021 | Petr Kučera | 22 komentářů

Se zálohou na energie lidem nepomůžeme, říká Maláčová

Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou (ČSSD) dnes oznámilo, že nedisponuje žádným nástrojem, který by mohl stovkám tisíc lidí poskytnout rychlou pomoc s prudkým... celý článek

Dokládání příjmu u některých dávek zůstává jednodušší

18. 3. 2021 | Jiří Hovorka

Dokládání příjmu u některých dávek zůstává jednodušší

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, nemusí úřadu práce dokládat příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Úřad práce ve druhém čtvrtletí... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.