Předčasný důchod 2022. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 16. 12. 2021 | 32 komentářů
Jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu? Jak si ho správně načasovat? O kolik sníží penzi? Jak o něj žádat? Tady je praktický průvodce v otázkách a odpovědích.
Předčasný důchod 2022. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Zdroj: Shutterstock

Už máme novější přehled pro rok 2023! Jestli vás přesto zajímá tenhle archivní pro rok 2022, tady je:

Od kdy můžu čerpat předčasný důchod?

Teoreticky je možné odejít do předčasného důchodu až o pět let dřív oproti standardnímu termínu. Na pětiletý předstih však v praxi zatím nikdo nedosáhne, jak si vysvětlíme za chvíli.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu dřív než v 63 letech, může být předčasný starobní důchod přiznán maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Například žena narozená v roce 1963, která vychovala tři děti, má důchodový věk 62 let a 2 měsíce a do předčasného důchodu tak může jít nejdříve, když jí bude 59 let a 2 měsíce.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu v 63 letech nebo později, může být předčasný důchod přiznán až o pět let před řádným termínem – ale ne dřív než po dosažení 60 let věku. Standardní věk odchodu do penze ještě ale u nikoho nestoupl na 65 let – tam se podle schváleného plánu postupně dostane až v následujících letech.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Například muži narození v roce 1963, stejně jako bezdětné ženy, mohou standardně odejít do důchodu ve věku 64 let a osmi měsících. Předčasný důchod tak mohou pobírat maximálně čtyři roky a osm měsíců.

Váš přesný důchodový věk včetně délky nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Jaká je další podmínka?

Druhou podmínkou je – stejně jako u řádné starobní penze – účast na důchodovém pojištění. To představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Pokud jste byli zaměstnaní v klasickém pracovním poměru, odváděl za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si musí sociální pojištění platit sami.

Aby vám okresní správa sociálního zabezpečení vůbec penzi přiznala, musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Je to nejmíň 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete započíst náhradní dobu.

Za náhradní dobu se považuje období, kdy jste nebyli zaměstnáni ani nepodnikali (a proto za vás nikdo důchodové pojištění nehradil), přesto se na takové období pohlíží jako na odpracované. Jde třeba o:

 • péči o dítě do čtyř let věku,
 • péči o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
 • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace - maximálně se přiznávají 3 roky a z toho do 55 let věku nejvýše 1 rok,
 • výkon základní vojenské služby,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Úředníci vám tuhle náhradní dobu pojištění započtou, jestliže jste získali aspoň rok řádného pojištění.

O kolik se krátí?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, která se počítá na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2022 jde o roky 1986 až 2021. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a v roce 2022 dělá 3900 korun.

Čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc vám penze klesne. Důchod patnáct tisíc korun klesne při nástupu do důchodu dva a půl roku před řádným termínem o zhruba dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, bude snížení dělat jen něco přes sedm stovek.

Příklad výpočtu předčasného důchodu:

Zdroj: Shutterstock

Muž, narozený 1. prosince 1960, dosáhne důchodového věku 64 let a 2 měsíců 1. února 2025. Na začátku března roku 2022, tedy skoro o tři roky dřív, odejde do předčasného starobního důchodu – to je přesně o 1068 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 započatých devadesátidenních úseků.

K tomuto datu získal celkem 45 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 67,5 % (45x1,5 %). Jeho výpočtový základ je 15 500 Kč (odpovídá to vyměřovacímu základu, tedy zjednodušeně řečeno předchozí mzdě, ve výši zhruba 34 tisíc korun).

Za 1098 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4x0,9 %+4x1,2 %+4x1,5 %=14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 53,1 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 8231 Kč (53,1 % z 15 500 Kč).

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2022 činí 3900 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 131 Kč (8231+3900).

Kdyby si počkal na důchod na konci roku 2025 a ještě do té doby odpracoval dva roky, zvýší si dobu pojištění na 47 let a tím pádem jeho procentní výměra vzroste na 70,5 % z výpočtového základu (47x1,5 %). Kdyby jeho výpočtový základ zůstal na 15 500 Kč, pak by procentní výměra jeho řádného starobního důchodu dělala 10 928 Kč (70,5 % z 15 500 Kč) a byla by tedy o zhruba 2700 korun vyšší než v případě zvoleného předčasného důchodu. Poroste i základní výměra, o tu se ale důchody, i ty předčasné, zvyšují i v rámci zákonné valorizace, tam předčasným důchodem o nic nepřijdete.

Pozor: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků. Je tedy důležité si předčasný důchod pečlivě načasovat. Začněte tím, že se obrátíte na nejbližší pobočku České správy sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí. Nebo můžete zkusit zákaznickou linku ČSSZ na bezplatném čísle 800 050 248.

Komu se vyplatí?

Česká správa sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, upozorňuje, že předčasný důchod nemusí být vždy výhodný. Lidé, kteří ho pobírají, pak totiž mají zkrácenou měsíční penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Úřad tak doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Podle Pojistněmatematické zprávy o důchodovém pojištění z roku 2014 (konkrétně v části od strany 43) se předčasný důchod téměř polovině lidí vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dřív. Přestože je nižší, celkově z něj vyberou do smrti víc, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu.

Jít do předčasné penze je podle této analýzy výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Předčasný důchod dnes pobírá zhruba čtvrtina lidí se starobními důchody. Dlouhodobě se rozdíl v průměrné výši nově přiznávaných řádných starobních a předčasných důchodů pohybuje kolem 2000 korun měsíčně.

Dodejme, že novější verze ministerské zprávy už podobnou analýzu neobsahuje.

Jak se o předčasný důchod žádá?

O předčasný důchod žádáte – stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze – na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nejdřív čtyři měsíce před datem, od kterého chcete na penzi nastoupit.

Samotnou žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, s sebou si ale určitě vezměte občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, nezapomeňte také doklady, které tyto doby prokazují. Například rodné listy dětí, doklady o studiu nebo doklad o vojenské službě.

Předčasný důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Jeho přiznání také vylučuje nárok na řádný starobní důchod. To znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní. Jinými slovy: když jednou začnete pobírat snížený předčasný důchod, budete brát snížený důchod i po dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod však můžete kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Zvyšují se pravidelně i předčasné důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i předčasných.

Předčasný důchod, nebo předdůchod?

Zdroj: Shutterstock
 • Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v doplňkovém penzijním spoření (takzvaném třetím piliři).
 • Čerpání předdůchodu se řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit aspoň pět let, zároveň by vám mělo scházet nejvýš pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození).
 • Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro rok 2022 částce 11 114 korun. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty je to v roce 2022 zhruba 280 tisíc korun, u nejdelší pětileté varianty téměř 700 tisíc.
 • Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. Nepočítají se do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují vyměřovací základ, z něhož se důchod počítá. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete (a možné to je), můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítat.

Můžu pracovat?

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou jsou dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o limit 10 000 korun měsíčně, při práci na DPČ o 3500 korun měsíčně.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nedosahuje na takzvanou rozhodnou částku. V roce 2022 jde o 93 387 korun.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno: Můžete se tedy nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, stejně jako můžete naplno podnikat.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+316
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 32 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 12. 2021 15:12, deprese

To je jasné, ale důchod budeš mít o 5 let delší dobu. Pokud se řádného důchodu vůbec dožiješ. :D

Zobrazit celé vlákno

+165
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 12. 2021 17:24

nebude na nic fiala nam ukaze jako cela skorumplovana pravice babis to byla osobnost

Zobrazit celé vlákno

-43
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (32 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

13. 9. 2023 | Jiří Hovorka

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

Kvůli žádosti o důchod už nebude nutné chodit osobně na úřad. Od letošního prosince to půjde i přes internet. Počítá s tím novela, kterou dnes schválili poslanci. 

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

13. 9. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Místo třinácti termínů v měsíci se důchody budou vyplácet jen ve čtyřech nebo pěti. A všem lidem na stejné období, schválili poslanci.

Pohodový důchod? Češi řekli, kolik chtějí mít naspořeno. Nestačí to

7. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Pohodový důchod? Češi řekli, kolik chtějí mít naspořeno. Nestačí to

Před odchodem do důchodu by si lidé přáli mít naspořeno aspoň 1,5 milionu korun, aby stáří bylo bez finančních obav. Ve skutečnosti ale Češi budou k důstojné penzi potřebovat víc.

Partners Financial Services