Úrok na spořicím účtu může klesnout hned. Stačí formalita

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 18. 5. 2020 | 10 komentářů
Když banka chce snížit úrok na spoření pro dosavadní klienty, má v zásadě dvě možnosti. První je zcela na její svobodné úvaze – pak ale může klesnout až za dva měsíce. Druhá je odkázat na předem zvolenou sazbu tvořenou nezávisle na bance – pak může klesnout hned. Jenže pravidla pro druhou možnost nejsou tak přísná, jak se zdá.
Úrok na spořicím účtu může klesnout hned. Stačí formalita

Zdroj: Shutterstock

Spořicí účty – na rozdíl od termínovaných vkladů – dávají klientovi i bance velkou volnost. Klient může libovolně přidávat nebo vybírat peníze, kdykoliv si okamžitě může vybrat i celý vklad. Na druhou stranu banka smí u spořicích účtů pružně měnit úrokovou sazbu jak směrem nahoru, tak dolů.

Změnu ve prospěch klienta, tedy v našem případě zvýšení úrokové sazby, můžou banky zavést prakticky s okamžitou účinností. Nemusí ji tedy předem oznamovat.

Naopak snížit úrok „ze dne na den“ pro ně tolik jednoduché není. Ani v tak nevídané a nečekané situaci, jako je současná koronavirová krize, kdy Česká národní banka během krátké doby snížila svou základní repo sazbu – od níž se nepřímo odvíjejí i úroky na spoření – z 2,25 na 0,25 %.

Pravidla pro snížení úroků v běžných bankách popisuje zákon o platebním styku. Týká se jenom těch spořicích účtů, které naplňují definici platebního účtu. „Jde o účty, u kterých lze provádět standardní odchozí a příchozí úhrady, tedy například úhrady na účty vedené v jiných bankách,“ upřesňuje Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky. Pod takovou definici nicméně v současnosti spadá většina spořicích účtů.

Výjimkou, kterou zákon nereguluje, jsou tedy ty spořicí účty, z nichž nemůžete snadno posílat peníze kamkoliv, ale jenom na předem zvolené „transakční účty“ – obvykle jeden až tři. Těm se v dalším textu věnovat nebudeme, nabízejí je třeba ING Bank nebo Wüstenrot.

Kdy banka musí ohlásit snížení úroku dva měsíce předem

Zákon dává bankám dvě hlavní možnosti, jak dosavadním klientům snížit úrokovou sazbu na spořicím účtu.

První možnost nechává rozhodnutí plně na úvaze banky. Svůj krok nemusí zdůvodňovat odkazem na objektivní vývoj úrokových sazeb na celém trhu. Banka díky tomu může jít i proti proudu a snížit úroky, přestože na finančním trhu rostou.

Musí však splnit jednu podmínku: Oznámit dosavadním klientům snížení sazeb aspoň dva měsíce předtím, než jim úrok sníží. Stejně, jako to musí oznamovat u zhoršení obchodních podmínek nebo zvýšení poplatků.

V praxi to znamená, že dosavadní klienti mají vždycky aspoň dva měsíce jistotu, že jim současná sazba neklesne. Když jim to banka oznámí v polovině dubna, může úrok snížit až od poloviny června. Naposled z toho těžili třeba klienti Equa bank nebo Expobank.

V posledních měsících proto banky častěji přišly se způsoby, jak si zachovat úplnou volnost rozhodování, ale současně snižovat úrok dřív než za dva měsíce.

Jedním ze způsobů je nastavit samotnou úrokovou sazbu hodně nízko, třeba 0,2 procenta ročně. Jenom na tenhle základ se pak dál vztahuje regulace podle zákona. A všechno, co klienti dostanou navíc, je podle banky pouze „marketingovou akcí“ s předem daným časovým omezením – formálně nejde o úrok, takže takový bonus může banka snížit nebo zrušit prakticky ze dne na den (pokud to podmínky akce připouštějí). Touto cestou se loni vydala například Banka Creditas, letos ji následovala Equa.

Jiný způsob už dřív zvolila Moneta Money Bank. Ta postupně zavádí formálně nové a nové spořicí účty, které se od těch předchozích liší prakticky jenom úrokovou sazbou. Bance tak stačí mnohem kratší časový předstih, aby oznámila, že předchozí variantu spořicího účtu (s vyšším úrokem) prostě přestává prodávat novým zájemcům, a že spouští zcela nový účet s nižším úročením. Předchozí sazbu nicméně dál nechává pro klienty, kteří si účet založili dřív – těm by musela snížení oznámit s dvouměsíčním předstihem.

Kdy banka může snížit úrok ze dne na den

Zmínili jsme, že zákon dává bankám dvě hlavní možnosti, jak dosavadním klientům snížit úrokovou sazbu na spořicím účtu. V předchozích odstavcích jsme popsali tu první, teď je čas na druhou:

Banky můžou snížit sazbu i ze dne na den a bez předchozího upozornění klienta, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb. Podmínkou je, že si takovou možnost s klientem předem dohodli – tedy že s ní souhlasil v rámcové smlouvě, všeobecných obchodních podmínkách a podobně.

Referenční úroková sazba je pravidelně aktualizovaný ukazatel dostupný veřejnosti, který stanovuje nezávislý subjekt a smluvní strany ho nemohou ovlivnit. Případně se na něm banky sice jako celek podílejí, žádná z nich ho ale nemůže ovlivnit přímo „pro sebe“.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Typickým příkladem takové referenční sazby v tuzemských podmínkách je dvoutýdenní repo sazba České národní banky nebo mezibankovní sazba PRIBOR (ukazující aktuální hodnotu peněz na trhu).

„Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby (...) používané při platebních transakcích, je-li změna založena na změně referenčních sazeb (...). Změna úrokových sazeb musí být uživateli oznámena bez zbytečného odkladu. Jakákoli změna úrokových sazeb, která je pro uživatele příznivější, může být uplatněna i bez oznámení,“ uvádí zákon.

Takové řešení může být pro banku výhodnější, protože při snížení repo sazby ČNB nemusí držet vyšší úroky na spořicím účtu ještě další dva měsíce. A koneckonců to může být předvídatelnější i pro klienty. Čerstvě tuhle možnost doplnila do svých podmínek také Expobank.

Podle České národní banky je ale nutné, aby referenční sazby byly ve smluvní dokumentaci definovány určitě a jednoznačně. Takže odkaz na dvoutýdenní repo sazbu ČNB nebo PRIBOR je v pořádku, nestačí však obecný odkaz na „vývoj na trhu“. A dokonce ani na „referenční sazbu“ – takovou formulaci používá například Trinity Bank.

„Jestliže banka neuvádí žádnou konkrétní referenční sazbu, která může zakládat změnu úrokové sazby, nenaplňuje podmínky zákona o platebním styku,“ tlumočí výklad České národní banky její mluvčí Petra Vodstrčilová. Sazeb může být i víc, mají být ale klientovi předem známé.

Právníci Trinity Bank říkají, že se u spořicího účtu v korunách jedná o dvoutýdenní reposazbu vyhlašovanou ČNB. „Česká (nejen odborná) veřejnost je s touto referenční sazbou, jakož i s navázáním tuzemských bankovních úrokových sazeb na tuto sazbu, široce seznámena, a v takovém případě (s ohledem na účel a smysl zákona) není nezbytné na dvoutýdenní reposazbu ČNB v rámci obchodních podmínek výslovně odkazovat. Za předpokladu, že by banka úrok vázala na referenční sazbu spotřebiteli jakkoli vzdálenou (například zahraniční), odpovídá naopak dle našeho názoru smyslu zákona a principu ochrany spotřebitele přístup, kdy banka klienta s takovými referenčními sazbami předem detailně seznámí – v opačném případě by její postup nebyl vůči klientům transparentní,“ reaguje mluvčí Trinity Bank Eva Čerešňáková.

Změna nemusí být automatická ani přímo úměrná

Tím ale přísný výklad ČNB prakticky končí. Podmínky pro postup podle referenční sazby tak jsou v praxi mírnější, než se některé banky ještě před rokem obávaly.

Především: Nejde o „navázání“ výše úroků na spořicím účtu na referenční sazbu, a to ani v předem definovaném rozdílu. Banka tedy nemusí uvádět, jak konkrétně se úrok na spoření liší od referenční sazby (například: 0,2 procentní body pod reposazbou ČNB).

Hlídáme to

Zdroj: Shutterstock

Německá skupina Commerzbank se rozhodla zrušit plán na prodej polské mBank. Počká na lepší dobu.

mBank už není na prodej, Commerzbank ruší plán


Nejlepší obsluhu na pobočkách měla loni Air Bank. Ukázal to průzkum agentury Market Vision.

Banky zlepšily obsluhu na pobočkách. Test ukázal, kdo se postará nejlíp


Sberbank přichází s novými účty. Můžou být bez poplatku, navíc slibují zajímavé bonusy. Přinejmenším v základní variantě nejsou podmínky složité.

Dáme vám 1234 Kč každý rok, láká banka. Prošli jsme podmínky


Fio banka zavádí na prvních třech pobočkách recyklační bankomaty, kterou slouží nejen k výběru hotovosti, ale také k jejímu vkládání.

Fio banka spouští první vkladomaty


Okamžité platby, které mBank spustí nejpozději letos v létě, mají stát víc než standardní převody.

Za okamžité platby plánuje mBank účtovat příplatek

Zákon sice stanoví, že „změny úrokových sazeb používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem“, podle ČNB to ale neznamená, že by banka musela automaticky reagovat na každou změnu referenční sazby.

Takže když ČNB sníží repo sazbu o 0,25 procentního bodu, nemusí banka reagovat snížením úroků na spořicím účtu. A pokud reaguje, nemusí je nutně snížit v odpovídajícím poměru, ale třeba i výrazněji (nebo naopak méně).

A už vůbec prý ze zákona nevyplývá, že když jde reposazba ČNB nahoru, musí i banka zvýšit úroky na spořicím účtu.

„Při negativní změně příslušné referenční sazby banka může, ale nemusí, přijmout rozhodnutí o snížení svých úrokových sazeb, při pozitivní změně referenční sazby platí samozřejmě totožné (může, ale nemusí úrokové sazby zvýšit),“ říká mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

„Hodnota, o kterou poskytovatel platebních služeb sníží či zvýší úrokové sazby na platebních účtech, nemusí rovněž přímo kopírovat výši změny příslušné referenční sazby,“ dodává.

Omezením je akorát to, že když referenční sazba (reposazba ČNB) jde nahoru, nesmí banka provést okamžitou změnu směrem dolů. Nicméně v takovém případě pak může postupovat podle obecného pravidla, tedy s dvouměsíční lhůtou bez vazby na referenční sazbu.  

Některé banky pro jistotu zvolily kombinaci odkazu na referenční sazbu a akčních nabídek (bonusů k základnímu úroku), aby měly manévrovací prostor co největší.

Bez zbytečného odkladu

Jestliže se banky rozhodnou snížit úrok na spoření v reakci na snížení referenční sazby, měly by to podle zákona oznámit klientovi „bez zbytečného odkladu“. V praxi to ale může být třeba i po dvou týdnech.

„Příslušná změna by měla být provedena bez zbytečného odkladu po změně referenční sazby. Zákon však nestanoví konkrétní lhůtu,“ říká Vodstrčilová z ČNB.

I když třeba ČNB oznámí snížení své reposazby ve čtvrtek kolem 15. hodiny, nemusí banka rozhodnout o změně úroků na spoření ani od následujícího pondělí nebo úterý.

Například Hello Bank oznámila snížení úroků až 23. dubna, přestože ČNB rozhodla o snížení své reposazby naposled 26. března. Těžko se ale najde klient, který by se na takové zpoždění za konkurencí zlobil.

Ani Hello Bank přitom neodkazuje na konkrétní referenční sazbu. Podle svých podmínek „je oprávněna měnit výši úrokové sazby u účtu jednostranně bez předchozího oznámení v závislosti na vývoji referenčních úrokových sazeb, na vývoji trhu a našich nákladech na své financování a dalších objektivních skutečnostech“.

Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+63
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 5. 2020 9:33, Petr

Kontrolní otázka: kdo je na tom hůře? Střadatel v ČR (inflace nad 3%, úročení vkladů 1%), anebo střadatel někde na Západě (inflace skoro na nule, záporné úročení vkladů 0,5%).

Zjevně je dnešní (veskrze vyšinutý, nemorální) systém nastavený tak, aby zodpovědné okrádal.

Aby nedošlo k omylu, vlastní měna zůstává velkou výhodou. Ovšem v ČNB musí být zodpovědní lidé, kteří kopou za nás (nikoli primárně za zájmy nadnárodních korporací).

+32
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 5. 2020 10:24, kalich

Spořící účet,termínovaný vklad už dlouhodobě nepotřebuji. Naštěstí existuje úspěšné podnikání nebo investování. Osobně doporučuji mít vlastní akciové dividendové portfolio,které vynáší ročně 4-9% čistého dle kurzu nákupu. Právě včera jsem vyhodnotil jeden nákup akcií v roce 2010. Nákup 10 ks akcií PH.MORR. za 103 tis.Kč a dividendy do konce roku cca celkem 96 tis.Kč,což je 9,32% v průměru ročně.Navíc 6.5.20 prodej za 150 tis.Kč tj.po odečtu zprostředkování za nákup+prodej dalších cca 46,4 tis.Kč.Přitom akcie v podstatě po celou dobu vlastnění byly likvidní (třetí den na účtu peníze bez ztrát,což ideálně nahrazovalo rezervu na nepředvídané náklady v domácnosti)!

-23
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Úrok na spořicím účtu sníží i Moneta

23. 2. 2024 | Petr Kučera | 4 komentáře

Úrok na spořicím účtu sníží i Moneta

Na snížení základní úrokové sazby Českou národní bankou reaguje také Moneta Money Bank. Od začátku března sníží maximální sazbu jejího spořicího účtu na 5,1 % ročně místo dosavadních... celý článek

Úroky na spoření klesají. Které banky teď dají nejvíc?

20. 2. 2024 | Petr Kučera | 2 komentáře

Úroky na spoření klesají. Které banky teď dají nejvíc?

Nové porovnání spořicích účtů a termínovaných vkladů.

ČNB snižuje úrokové sazby. Výrazněji než minule

8. 2. 2024 | Petr Kučera | 1 komentář

ČNB snižuje úrokové sazby. Výrazněji než minule

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o snížení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu počínaje 9. únorem. 

Úroky na spoření klesají. Jak si ještě udržet vyšší?

8. 2. 2024 | Petr Kučera

Úroky na spoření klesají. Jak si ještě udržet vyšší?

Česká národní banka dnes podruhé za sebou snížila základní úrokové sazby, od nichž se odvíjejí i sazby jednotlivých bank na spořicích produktech. Na termínovaných vkladech si můžete... celý článek

Finanční produkty roku 2023. Výsledky soutěže webu Finparáda

30. 1. 2024 | Finparáda | 2 komentáře

Finanční produkty roku 2023. Výsledky soutěže webu Finparáda

Hledáte nejlepší bankovní účet, spoření, pojištění nebo třeba hypotéku? Inspiraci můžete najít ve výsledcích 13. ročníku soutěže Finanční produkt roku. Tu pořádá analytická společnost... celý článek

Partners Financial Services