Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz
Tak a dost! Tady si z vás snad někdo dělá legraci! Nejradši byste toho šizuňka hnali k soudu! Kdybyste na to ovšem měli. Peníze a žaludek. A kdybyste vůbec věděli, jak se to dělá. Možná jste si včas měli sjednat pojištění právní ochrany.

Řešili jste následky dopravní nehody, při které nechtěl viník přiznat chybu? Měli jste spor se zaměstnavatelem, který porušoval vaše práva? Neuznali vám reklamaci drahého spotřebiče? Museli jste vyřizovat pojistnou událost v zahraničí? Podobných situací se bojíme jako čert kříže. Mnozí z těch, kdo se v nich ocitli, nechtěli riskovat nákladný soudní spor, a tak raději ustoupili. Právě jim je určené pojištění právní ochrany.

Tento nenápadný finanční produkt dává příležitost těm, kteří se cítí poškození, ale nemohou si dovolit (nebo nechtějí) platit právníky a soudní výdaje. Přestože se jedná o šikovnou službu, která může výrazně pomoci, na českém trhu je poměrně ojedinělá.

Přečtěte si, kdy se vyplatí pojištění právní ochrany si zajistit a kdy vám naopak nepomůže. Přinášíme i základní informace o některých pojišťovnách, které pojištění právní ochrany nabízejí.

Co všechno může zahrnovat pojištění právní ochrany:

 • poplatky a náklady na soudní řízení
 • výdaje na právní zástupce
 • náklady na znalecké posudky
 • výdaje protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí

Komu se může hodit pojištění právní ochrany:

 • vlastníkům, provozovatelům a nájemcům vozidla při sporech spojených s provozem jejich vozidla (týká se řidičů i spolujezdců)
 • řidičům z povolání při řešení škod vzniklých pouze jejich osobě
 • zaměstnancům při pracovněprávních sporech
 • majitelům a nájemcům nemovitosti v případě problémů s jejím provozem
 • podnikatelům při událostech spojených s jejich podnikatelskou činností
 • postiženým úrazem při řešení problémů týkajících se odškodnění jejich zranění
 • profesionálním sportovcům při řešení komplikací spojených s jejich profesí
 • vzdělávacím a výchovným zařízením při sporech týkajících se jejich činnosti
 • komukoli pro pojištění rodiny při nevýdělečné činnosti (např. při sportu, rekreaci, cestování v hromadné dopravě, při spotřebitelských problémech)

Pojištění právní ochrany se nevztahuje na:

 • spory mezi pojištěným a pojišťovnou právní ochrany
 • prosazování zájmů pojištěného v insolventním řízení
 • právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči pojištěnému
 • uplatňování nároků, které byly na pojištěného převedeny
 • pokrytí pokut 

Příklad z praxe: vážná nehoda na motorce

Jan Veverka jel s přítelkyní na svém motocyklu na návštěvu za příbuznými. Po cestě je potkal vážný karambol, který je mohl stát život. „V levotočivé zatáčce došlo ke střetu naší motorky s protijedoucím osobním vozidlem. Přestože jsme oba měli kompletní ochranné vybavení, utrpěli jsme otřes mozku a několikeré zlomeniny a pohmožděniny. Moje přítelkyně si při pádu způsobila otevřenou zlomeninu ruky s tepenným krvácením, které se podařilo ještě před příjezdem záchranné služby zastavit dalšímu řidiči na místě nehody, který jí tak pravděpodobně zachránil život.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Zraněný motorkář si byl jistý tím, že nepřejel dělicí čáru na vozovce ani nejel nepovolenou rychlostí. Řidič automobilu, který se s ním srazil, však tvrdil pravý opak a policie nakonec obvinila z celé nehody Jana Veverku. Ten si ale stál za svou nevinou a obrátil se na pojišťovnu, u které měl sjednáno pojištění právní ochrany. „Pověřili jsme zkušeného obhájce, kterému se podařilo toto absurdní obvinění vyvrátit. Naše pojišťovna uhradila pro tento účel i znalecký posudek k nehodě, který byl nakonec pro další průběh rozhodující,“ dodává zástupce pojišťovny, který měl případ na starosti. Brzy však na poškozeného řidiče motocyklu čekal další šok. Pojišťovna, u které měl pojištěný motocykl, totiž tvrdila, že řízení proti němu bylo sice zastaveno, ale neexistuje žádné rozhodnutí, které dává vinu na dopravní nehodě druhému řidiči.

Případ nakonec putoval k soudu, kde byly nároky poškozených již plně prosazeny, rozhodující roli sehrál právě znalecký posudek. Odpovědnostní pojišťovna přistoupila až v tento moment k plnému odškodnění. Pro Jana Veverku i jeho přítelkyni nakonec vše dobře dopadlo. Každý však nemá při dopravní nehodě takové štěstí, ať už jde o zdraví, nebo při řešení následných finančních výloh.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

V oblasti pojištění právní ochrany je na českém trhu jedničkou D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Ve srovnání s ostatními pojišťovnami totiž nabízí jednoznačně nejširší paletu služeb. Až do částky 500 000 korun hradí náklady na poradenství, mimosoudní prosazování zájmů pojištěné osoby i na soudní řízení. Nabízené služby zahrnují také právní zastoupení, výdaje na znalecké posudky a vlastní tým specialistů. Klientům je právní poradna k dispozici 24 hodin denně.

Na rozdíl od ostatních pojišťoven můžete pojištění právní ochrany u D.A.S. využít k pojištění všech variant, které uvádíme v boxu nahoře. Pojistit si zde tedy můžete řidiče, vozidlo, rodinu, pracovněprávní spory, podnikání, úrazy, cestování a mnoho dalších věcí.

Na otázku, v jakých sporech potřebují klienti pomoc nejčastěji, nám Magdalena Kolínská z marketingového oddělení D.A.S. pojišťovny odpověděla: „V důsledku ekonomické krize naše pojišťovna klientům často pomáhá v jejich sporech se zaměstnavateli, kteří jim nevyplácejí včas či vůbec mzdu, nebo jinak porušují zákoník práce. Mezi další nejčastější případy náleží reklamační spory všeho druhu – vozidla, spotřební zboží, obuv apod. Dále se jedná o spory vztahující se k dopravě – zastupování v trestních a přestupkových řízeních, spory o náhradu škody či spory s pojišťovnami.

Příklady sporů, v nichž vám může pojišťovna D.A.S. pomoci

 • Občanskoprávní nároky na náhradu škody: kolize na sjezdovce, poškození oděvu v čistírně, napadení cizím psem, uklouznutí na neuklizeném chodníku, zranění spadlou taškou ze střechy, uplatnění náhrady škody po pachateli trestného činu, škoda způsobená vadou výrobku, odcizení kabátu v restauraci, poškození nemovitosti stavební firmou, která opravovala přiléhající pozemní komunikaci, rozbití okna vandalem
 • Trestní a přestupkové právo: obvinění z poškození cizí věci, způsobení trestného činu obecného ohrožení pro neúmyslné založení požáru v hotelovém pokoji, způsobení dopravní nehody cyklistou
 • Pojistné právo: urgence u cestovní pojišťovny při plnění výplaty pojistné události, spory z pojištění odpovědnosti, zavazadel, úrazového pojištění, životního pojištění, pojištění domácnosti
 • Vlastnické právo: pomoc při vymáhání zcizeného majetku, vylučovací žaloba proti oprávněnému, na jehož návrh exekutor zabavil movitý majetek, neboť předchozí zadlužený nájemce si v bytě klienta nezrušil trvalý pobyt, neoprávněné zadržení věci opravnou, žaloba na vydání odcizené věci zlodějem, neoprávněný přechod přes pozemek klienta, neoprávněné parkování na pozemku klienta, bránění ve výkonu věcného břemene
 • Závazkové právo: nekvalitní služby cestovní kanceláře, neuznaná reklamace obuvi pro nevhodné používání, vadně provedená oprava, spory ze smluv o přepravě či ubytování, vadně provedená zakázka, nedodání zhotovované věci včas, nevrácení písemně sjednané půjčky
 • Nájemní právo: nevrácení kauce, plíseň v bytě, neprovedení oprav bytu, sleva z nájemného
 • Sousedské právo: obtěžování kouřem, stínění vzrostlým stromem, obtěžování hlukem z diskotéky, resp. zahradní restaurace, obtěžování hlukem ze sousedního bytu

Kooperativa pojišťovna

Jedinou pojišťovnou, o které by se dalo říci, že šlape u pojištění právní ochrany na paty pojišťovně D.A.S, je Kooperativa. Pojištění právní ochrany nabízí jako příplatkové pojištění k pojištění vozidel a majetku (domácnosti, nemovitosti). Pojištění vozidla je určeno pouze pro fyzické osoby (nepodnikající) v souvislosti s osobním motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě. Právní ochranu poskytuje v následujících oblastech: náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo. Vše v limitu 500 000 korun. Kromě dodatkového pojištění právní ochrany nabízí Kooperativa také speciální asistenční program Pomoc při nehodě, která kromě technických asistencí obsahuje také právní pomoc s limitem 40 000 Kč.

Co se týče majetku, nabízí Kooperativa pojištění právní ochrany ve dvou pojistných variantách: varianta Rodina nebo varianta Rodina + auto + řidič. Obecně se vztahuje na tyto oblasti právní ochrany: náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, vlastnické a nájemní právo, sousedské právo a pracovněprávní spory. Limit je opět 500 000 korun.

Další službou, kterou nabízí Kooperativa, je pojištění právní ochrany domácnosti, které lze sjednat k pojištění domácnosti. Limit plnění je 300 000 korun. Pojištění se vztahuje na tyto oblasti právní ochrany: náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, vlastnické a nájemní právo, sousedské právo a pracovněprávní spory.

Pojišťovna Kooperativa spolupracuje v této oblasti také s Českou spořitelnou. Ta svým klientům (a osobám, které s nimi žijí ve společné domácnosti) nabízí k osobnímu účtu pojištění právní ochrany u Kooperativy, které se však týká pouze omezených služeb, kterými jsou: právní poradenství pro zakoupené zboží, nemovité věci a služby nebo komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, nemovité věci a služby.

Generali pojišťovna

Pojišťovna Generali se v nabídce pojištění právní ochrany zaměřuje pouze na účastníky silničního provozu, přesněji vlastníky motorového vozidla a řidiče motorového vozidla. Každý pojistný případ je omezen limitem 200 000 korun. Pojištění právní ochrany pro výše zmíněné skupiny zahrnuje: náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele, odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení, odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení, náklady na soudní řízení, náklady na vypracování znaleckého posudku, výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud rozhodl, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný. Ostatní služby v rámci pojištění právní ochrany, jako jsou například pojištění nemovitosti či rodiny, u pojišťovny Generali nenajdete.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 1. 2013 13:16, RM

Dobrý den,

víte, že pojišťovna Kooperativa nemá jen pojištění právní ochrany v rámci pojištěnímajetku či vozidel al již i samostatný pnohodnotný produkt Pojištění právní ochrany?
Myslím, že jako jediná pojišťovna (až na DAS) u nás na trhu.
Neplánujete třeba článek se s srovnáním těchto dvou produktů?
Produkt pojišťovny Kooperativa vypadá velice zajímavě a cena je více než přívětivá...

+110
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 5. 2011 10:29, medar

Jelikož mám poj.D.A.S,tak mohu s klidem říci,že toto využívám velmi často a jsem velice spokojen.Minulí rok mne zastavil policista v Chorvatsku a chtěl po mně pokutu a já zavolal na linku D.A.S,kde mne spojily s místním právníkem a ten po tel vše vyřešil v můj prospěch a těch příkladů mám více.Já jsem osobně spokojen

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Silnice, nebo tankodrom? Kdy máte nárok na náhradu škody na vozidle

4. 5. 2011 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Silnice, nebo tankodrom? Kdy máte nárok na náhradu škody na vozidle

Silnice v České republice připomínají po každé zimě spíš tankodromy. Není divu, že v důsledku mizerného stavu vozovky často dochází k nehodám a poškození vozidel. Na náhradu škody mají... celý článek

Z prodeje auta souboj na ostří nože

28. 2. 2011 | Petra Dlouhá | 38 komentářů

Z prodeje auta souboj na ostří nože

Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš“ ministerstvo z důvodu úspor zastavilo. Pro ústřední motto však máme nové využití. Mohlo by se stát názvem reality show z prostředí českých autobazarů. Pravidelný... celý článek

Asistenční služba: pekelné ceny místo nebeského servisu

21. 2. 2011 | Jiří Janský | 11 komentářů

Asistenční služba: pekelné ceny místo nebeského servisu

Většina pojišťoven nabízí v rámci standardního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo v havarijním pojištění také servis asistenčních služeb. Jak ale ukázal průzkum České asociace... celý článek

Právníci, které si můžete dovolit

2. 6. 2010 | Věra Tůmová | 13 komentářů

Právníci, které si můžete dovolit

Může se to stát i vám. Zničehonic se ocitnete jako nevinný člověk ve sporu za svá práva. Pokud je protivník právně zdatnější, můžete kvůli tomu přijít i o velkou sumu peněz. Jestliže... celý článek

Partners Financial Services