Nový občanský zákoník: Nájem nebytových prostor

Richard Gürlich | rubrika: Seriál | 18. 12. 2013 | 8 komentářů
Co nového přinese nový občanský zákoník do pronájmu nebytových prostor? Začněme tím, že o něm v novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti už prvního ledna, není ani slovo. Důvod je prostý: s novým občanským zákoníkem přišla doba přejmenovávání. Nově tedy místo nájmu nebytových prostor mluvíme o nájmu prostor sloužících podnikání.
Nový občanský zákoník: Nájem nebytových prostor

Ještě několik dní bude platit zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. K prvnímu lednu je ale zrušen a plně nahrazen částí nového občanského zákoníku. Ten tedy v první řadě, jak už jsme zmínili, opouští termín nebytový prostor a místo něj nově definuje prostor sloužící podnikání.

Prostor sloužící podnikání je – slovy zákonodárce –prostor nebo místnost, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží pak alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, je-li tento účel vyjádřen v nájemní smlouvě.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Změny bez souhlasu a změny se souhlasem pronajímatele

Pokud se nájemci zazdá, že by chtěl změnit povahu svého podnikání v pronajatém prostoru, chtěl by dělat něco jiného nebo třeba v jiném rozsahu nebo jinou denní dobu, může. Platí při tom ovšem to, že změna činnosti nebo jejích podmínek oproti tomu, co bylo dojednáno v nájemní smlouvě nebo co bylo možné při jejím uzavírání důvodně předpokládat, nesmí zhoršit poměry v nemovitosti a nesmí na přiměřenou míru poškozovat pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci.

Pokud bude chtít podnikatel své podnikání někomu přenechat, a to včetně pronájmu prostoru, v němž podniká, bude to nově možné. S předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

Souhlas pronajímatele je potřebný také tehdy, když si chce podnikatel pronajaté prostory opatřit štítem, návěstími či podobnými znameními. Ovšem udělení souhlasu může pronajímatel odmítnout, pouze pokud pro to má vážný důvod. Pokud ho podnikatel o souhlas požádá písemně a pronajímatel se do měsíce nevyjádří, má se za to, že souhlas udělil. Při skončení nájmu musí být cedule a štíty a jiná znamení odstraněny a dotčená část nemovité věci uvedena do původního stavu.

BYDLETE S NÁMI!

Z každého půjčeného milionu vám můžeme ušetřit až 150 tisíc korun.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Výpověď z nájmu

Na rozdíl od nájmu bytu a domu je nájemce paradoxně víc chráněn, pokud uzavře smlouvu na dobu určitou. Ve výpovědi nájmu uzavřeného na dobu určitou totiž musí být uveden výpovědní důvod, jinak je výpověď neplatná, a výpovědní doba je vždy tříměsíční.

Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou z důvodů stanovených ve smlouvě nebo následujících důvodů stanovených přímo v novém občanském zákoníku:

  • ztratí-li nájemce způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen,
  • přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti a pronajímatel nezajistí náhradu, nebo
  • porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.

Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu na dobu určitou opět z důvodů stanovených ve smlouvě nebo z následujících zákonných důvodů:

  • má-li být prostor odstraněn či přestaven tak, že to brání dalšímu užívání, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo
  • porušuje-li nájemce i přes výzvu hrubě své povinnosti vůči pronajímateli nebo je-li po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb souvisejících.

Nájem uzavřený na dobu neurčitou mají obě strany právo vypovědět bez udání důvodu a v šestiměsíční výpovědní době. Pokud má však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční. Za vážné důvody se dle zákonodárce mohou brát kupříkladu výš uvedené důvody, z kterých lze vypovědět smlouvu na dobu určitou.

Seriál vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří GÜRLICH & Co., která na Peníze.cz zaštiťuje rovněž bezplatnou právní poradnu.

Co lze proti výpovědi namítat

Nový občanský zákoník také zavádí institut námitek, kterým se snaží zákonodárce omezit počet sporů vznikajících v souvislosti s výpověďmi nájmu prostor sloužících podnikání. Vypovězený podnikatel má možnost vznést do jednoho měsíce u protistrany písemné námitky. Pokud pronajatý prostor vyklidí v souladu s výpovědí, platí, že výpověď přijímá bez námitek. Vznese-li vypovídaná strana námitky včas a vypovídající strana nevezme svou výpověď zpět do jednoho měsíce, má vypovídaná strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+22
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 12. 2013 23:50, mamcaRBK

Chci poděkovat redakci. Tyto výklady nového zákoníku jsou tak krásně podané, že tomu porozumím i já, naprostý laik, který se ale musí trochu v právu orientovat- jsem externí účetní. Děkuji.

+8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak přežít nový občanský zákoník. To nejdůležitější

17. 12. 2013 | redakce Peníze.CZ | 23 komentářů

Jak přežít nový občanský zákoník. To nejdůležitější

Nový občanský zákoník má přes tři tisíce paragrafů, což je dávka, která mnohonásobně překračuje dávku smrtelnou. Platit to začne už za tři neděle a neznalost zákona neomlouvá. Máme... celý článek

Nový občanský zákoník: Nájem bytu podruhé

12. 12. 2013 | Richard Gürlich | 10 komentářů

Nový občanský zákoník: Nájem bytu podruhé

Navazujeme na předchozí díl seriálu věnovaný novinkám, které přináší nový občanský zákoník do vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem bytu.

Nový občanský zákoník: Novinky v nájmu bytu a domu

28. 11. 2013 | Richard Gürlich | 1 komentář

Nový občanský zákoník: Novinky v nájmu bytu a domu

V minulém díle našeho seriálu o změnách spojených s novým občanským zákoníkem jsme hovořili obecně o nájemní smlouvě. A vyjmenovali jsme několik kategorií, kterým se nový kodex věnuje... celý článek

Nový občanský zákoník: Nájemní smlouva

25. 11. 2013 | Richard Gürlich | 16 komentářů

Nový občanský zákoník: Nájemní smlouva

Když se řekne nájem, většina z nás si představí nájem bytu či domu nebo jiné nemovitosti. I na to v našem seriálu dojde, je to ale jen podkategorie nájmu obecně – pronajmout se přece... celý článek

Partners Financial Services