Nový občanský zákoník: lichva, úprava úroků a závdavek

Richard Gürlich | rubrika: Seriál | 2. 7. 2013 | 12 komentářů
V dnešním pokračování pravidelného seriálu, jehož středobodem je nový občanský zákoník, účinný od ledna příštího roku, se zaměříme na obecné úpravy závazků. Blíže se budeme věnovat smlouvám uzavíraným adhezním způsobem, institutu lichvy a závdavku a v neposlední řadě též úpravě úroků.
Nový občanský zákoník: lichva, úprava úroků a závdavek

Jedna z významných změn v novém občanském zákoníku se dotýká úpravy smluv uzavíraných adhezním způsobem. Pod tímto pojmem si můžeme představit takové smlouvy, jejichž základní podobu neměla druhá (slabší) strana reálně možnost ovlivnit (typicky třeba smlouvy mezi bankami či mobilními operátory a jejich klienty). Pokud je v takovýchto smlouvách odkazováno na doložku, která není ve smlouvě přímo obsažena, je taková doložka platná pouze tehdy, „byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena, nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát“.

Hrozba neplatnosti se navíc týká i doložek, které jsou ve smlouvě obsaženy přímo – nový občanský zákoník pro ně totiž stanovuje určité ochranné limity. Pokud bude ve smlouvě obsažena doložka, „kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu“. Banka či pojišťovna má ale možnost se zneplatnění vyvarovat, pokud prokáže, že byla taková doložka druhé (slabší) straně před podpisem smlouvy dostatečně vysvětlena. Tato úprava smluv uzavíraných adhezním způsobem se vztahuje na všechny právní vztahy, mezi podnikateli je ji však možné vyloučit.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Lichva

Dalším institutem, který současné občanské právo nezná, je institut lichvy, která je v novém občanském zákoníku upravena výslovně. Úprava lichvy v novém občanském zákoníku vychází z pojetí tohoto institutu v trestním zákoníku. Lichvou dle „nového občana“ rozumíme situaci, kdy jedna strana „zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru“. Hrubý nepoměr se posuzuje srovnáním hodnot vzájemného plnění a případně také přihlédnutím k dalším okolnostem (například době trvání závazku). Smlouva uzavřená za výše uvedených (lichevních) podmínek je neplatná. Neplatnosti se však nemůže dovolávat podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání; předpokládá se určitý standard odbornosti a péče.

Úroky (z úroků a z prodlení)

Doposud platná právní úprava neobsahuje komplexní úpravu úroků (z půjček, z prodlení atd.) – nový občanský zákoník přináší v tomto směru „nápravu“. Za povšimnutí stojí předně dvě ustanovení – limitace úroků z prodlení a úroky z úroků. Občanský zákoník nově obsahuje ustanovení, jehož cílem je přimět věřitele, aby zbytečně neotálel s uplatněním práva na zaplacení dluhu. Doposud mohli věřitelé v podstatě bez omezení (samozřejmě s ohledem na běh promlčecí doby) vyčkávat s uplatněním práva u soudu, a tak nechat vzrůst úroky z prodlení. Nový občanský zákoník však stanovuje pravidlo pro ochranu dlužníka, a to hranici pro požadované úroky. Jestliže věřitel bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva, úroky mohou činit pouze tolik, co jistina. Další úroky náleží věřiteli až od okamžiku, kdy své právo uplatnil u soudu. Dále je v novém občanském zákoníku zakotveno ustanovení, které se týká úroků z úroků. Dle současné právní úpravy není možné úroky z úroků požadovat (s výjimkou ujednání, že se úrok stane součástí jistiny), nový občanský zákoník však poměrně překvapivě úroky z úroků umožňuje, pokud je tak mezi stranami výslovně ujednáno. Navíc stačí i ústní forma dojednání.

Seriál vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří GÜRLICH & Co., která na Peníze.cz zaštiťuje rovněž bezplatnou právní poradnu.

Závdavek

Závěrem se ještě zmíníme o velmi praktickém institutu závdavku, který nový občanský zákoník převzal ze zahraničních právních úprav. Závdavek je charakterizován třemi hlavními funkcemi: důkazní, zajišťovací a sankční. Pokud je závdavek ujednán, musí být odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy, což má význam zejména u smluv uzavřených ústně. Závdavek má dále zajišťovací funkci, tedy slouží jako jistota, že bude dluh splněn. Pokud není následně závazek splněn na straně toho, kdo závdavek dal, propadne závdavek ve prospěch druhé strany. Jestliže však nastane situace opačná, tedy závazek nebude splněn na straně toho, kdo závdavek přijal, má tato strana povinnost vydat dvojnásobek toho, co přijala jako závdavek, nebo závazek splnit (popř. nahradit škodu, pokud již splnění závazku není možné). Obdobné řešení se uplatní i při odstoupení od smlouvy, pokud pro tyto případy nebylo ujednáno odstupné, považuje se závdavek za odstupné.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Nejspíš vám neuniklo, že nás čeká opravdový zlom v českém soukromém právu. K prvnímu lednu příštího roku začne být účinný nový občanský zákoník. Nahradí nejenom dosavadní, mnohokrát novelizovaný a záplatovaný občanský zákoník z roku 1964, ale také zákoník obchodní a řadu dalších předpisů. V novém seriálu vás seznámíme s nejdůležitějšími novinkami.

Nový občanský zákoník, účinný od prvního ledna příštího roku, přináší tolik změn, že se v našem novém seriálu můžeme zaměřit jen na ty nejdůležitější. Zejména pak budeme pozornost věnovat těm, kde se nový kodex od starého občanského zákoníku odlišuje výrazně, a institutům, které tato norma obsahuje zcela nově. Oblastí, kde se pravidla mění zásadně, je také uzavírání smluv.

I v tomto dílu procházky po nejdůležitějších změnách, které od roku 2014 přinese nový občanský zákoník, zůstaneme u tématu smluv. Věnovat se budeme změně obsahu smlouvy, obchodním podmínkám a jejich změnám a v neposlední řadě také neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 6. 2014 9:46, Zdenek

Račte prominout, ale ten, kdo si nedokáže odříct spotřební zboží a jde si na ně půjčit k nebankovce, ačkoli MUSÍ VĚDĚT !!!, že není schopen splácet (v bance mu to přeci řekli) není žádná oběť, ale zločinec kalkulující s nevymahatelností práva v této republice. Sociálteroristi tyto zločince označují eufemisticky za slabší stranu. Podle jejich filozofie jsou všichni zločinci slabší strana a proto jim je třeba pomáhat. Sociální terorizmus mohou šířit jen levicoví zločinci kteří jsou pověstní masovými vraždami a super krádežemi zvanými znárodňování. To je oč tu běží. Ostatně, podvodník se vám bude vždy snažit namluvit, že je schopen splatit půjčku, a to bez ohledu na úroky.

Naši rodiče nás učili, že když po něčem toužíme, tak si pořídíme prasátko a do něj si na tu věc pěkně naspoříme. Tato metoda jak se vyhnout dluhům a zejména úrokům není nijak intelektuálně náročná. Může jí proto pochopit i absolvent mateřské školky.

Zobrazit celé vlákno

+2
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 1. 2014 23:34, Petr Koura

Lichvu ani nemorální úrok v této republice nikdo neřeší!!!V rychlosti Vás zavedu do jádra problému.Podepíšete uznání dluhu na 100 tisíc a nájemce Vám výtáhne ze smlouvy, že bude tento dluh úročen 0,5% denně( ano vidíte dobře 0,5% ) z částky až do zaplacení.Požádáte advokáta o vyřešení problému a ten celý tento problém prohraje a jste v pasti. 6 let nám běží 0,5% z částky 100 tisíc a je to dnes částka cca 1.960.000,-Kč Ptám se : Je to LICHVA nebo je to NEMORÁLNÍ ÚROK ??? Děkuji za odpověď. Doufám že to přežiju!

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nový občanský zákoník: změna smlouvy, obchodní podmínky a neúměrné zkrácení

27. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: změna smlouvy, obchodní podmínky a neúměrné zkrácení

I v tomto dílu procházky po nejdůležitějších změnách, které od roku 2014 přinese nový občanský zákoník, zůstaneme u tématu smluv. Věnovat se budeme změně obsahu smlouvy, obchodním podmínkám... celý článek

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

18. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

Nový občanský zákoník, účinný od prvního ledna příštího roku, přináší tolik změn, že se v našem novém seriálu můžeme zaměřit jen na ty nejdůležitější. Zejména pak budeme pozornost věnovat... celý článek

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny v soukromém právu v seriálu na Peníze.cz

13. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny v soukromém právu v seriálu na Peníze.cz

Nejspíš vám neuniklo, že nás čeká opravdový zlom v českém soukromém právu. K prvnímu lednu příštího roku začne být účinný nový občanský zákoník. Nahradí nejenom dosavadní, mnohokrát... celý článek

Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

30. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

Reklamace. Zážitek, kterému se chcete obloukem vyhnout? Radši reklamujte, dokud je čas! A buďte rádi, že na to zatím máte nárok. V roce 2014 se pravidla přiostří. Přečtěte si nejčastější... celý článek

Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

30. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

Držíte otěže svého života pevně v rukou? Jenže co po smrti? Co mi po tom? řeknou jedni. Pro jiné životní partie smrtí nekončí. Esa z rukávu se můžou tahat i po ní. Od roku 2014 budou... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.