Nový občanský zákoník: změna smlouvy, obchodní podmínky a neúměrné zkrácení

Richard Gürlich | rubrika: Seriál | 27. 6. 2013
I v tomto dílu procházky po nejdůležitějších změnách, které od roku 2014 přinese nový občanský zákoník, zůstaneme u tématu smluv. Věnovat se budeme změně obsahu smlouvy, obchodním podmínkám a jejich změnám a v neposlední řadě také neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran.
Nový občanský zákoník: změna smlouvy, obchodní podmínky a neúměrné zkrácení

Pokud jde o změnu smlouvy, uplatní se princip dosavadního obchodního zákoníku, že i pro změnu nebo zrušení smlouvy, která byla uzavřená v písemné formě, se písemná forma vyžaduje, jen pokud se tak smluvní strany dohodly. Ovšem tento princip se na rozdíl ode dneška uplatní bez rozdílu u vztahů mezi podnikateli i nepodnikateli.

Pokud se strany rozhodnou měnit obsah smlouvy, můžou nastat v zásadě dvě situace. V prvním případě, kdy pro daný typ smlouvy zákon předepisuje písemnou formu, musí být dodržena i u případných dodatků ke smlouvě. V druhém případě, kdy zákon zvláštní formu nestanoví, je pro daný typ smluvního ujednání dostačující forma ústní a forma dodatku ke smlouvě je ponechána na vůli stran. V druhém z uvedených případů tedy platí, není-li výslovně ve smlouvě stanoveno, že je možné ji měnit pouze ve formě písemných dodatků, je možné ji změnit i pouhou ústní dohodou.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Všeobecné obchodní podmínky

novém občanském zákoníku platí stejně jako v občanském zákoníku dosavadním, že je možné obsah smlouvy určit odkazem na obchodní podmínky – pokud jsou druhé straně známy. V případě, že obchodní podmínky obsahují ujednání, které druhá strana nemohla rozumně očekávat (například ustanovení vylučující odpovědnost, ustanovení nesrozumitelná či špatně čitelná), je toto ustanovení neúčinné, pokud jej druhá strana nepřijala výslovně. Posouzení, zda jde o takové „překvapivé“ ustanovení, ale náleží pouze soudu. V zájmu předcházení sporným situacím doporučujeme na případná nezvyklá, potenciálně sporná či „překvapivá“ ustanovení druhou stranu výslovně upozornit, popřípadě takové ustanovení vyčlenit a nechat druhou stranou podepsat zvlášť.

Pokud se smlouvy uzavírají na delší dobu – zpravidla se počítá s opětovným plněním – je pravděpodobné, že časem nastane potřeba změny obchodních podmínek. Tuto změnu může podle nového občanského zákoníku strana jednostranně provést, pokud bylo předem ujednáno, že je k tomu v přiměřeném rozsahu oprávněna. Takové ujednání je ale platné jenom tehdy, když je zároveň stanoveno, jakým způsobem se změna druhé straně oznamuje. Zároveň musí být stanoveno, že je druhá strana oprávněna změnu odmítnout a smlouvu kvůli změnám ve výpovědní době vypovědět.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Seriál vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří GÜRLICH & Co., která na Peníze.cz zaštiťuje rovněž bezplatnou právní poradnu.

Neúměrné zkrácení

Závěrem ještě zmíníme takzvané neúměrné zkrácení. Jde o situaci, kdy se strany zavážou k vzájemnému plnění, jenže plnění jedné ze stran je v hrubém nepoměru k plnění strany druhé. V takovém případě má zkrácená strana právo požadovat zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé. Toto ustanovení se ale nevztahuje na situace, kdy druhá (zvýhodněná) strana o tomto nepoměru v době uzavření smlouvy nevěděla nebo pokud se jedná o obchody uzavřené například na burze či v rámci veřejné dražby. Podstatou tohoto ustanovení je vyváženost závazkového vztahu a spravedlivé uspořádání. Abychom se v praxi vyhnuli tomuto nepříjemnému důsledku, je při uzavírání smluv nutné klást důraz na vyváženost vzájemného plnění. 

Co jiného nově v podnikání?

Od příštího roku povinně datová schránka!

Chtě nechtě bude od příštího roku podnikatel komunikovat se sociálkou elektronicky. Má to poněkud zvláštní důvod. Česká správa sociálního zabezpečení prý dostává v elektronických formulářích (které mají tu výhodu, že už s nimi prakticky úředník nemusí nic dělat) jedenáct milionů podání ročně. Od lidí, které k tomu nikdo nenutil. Ovšem pozor! Co kdyby si to rozmysleli? Na to by sociálka neměla dost lidí! A tak se to nařídí všem. Takhle to aspoň odůvodňoval navrhovatel, poslanec Husák z TOP 09.

Pro přesnost: není úplně nutné mít datovou schránku, věc se dá vyřídit i s elektronickým podpisem:

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

18. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

Nový občanský zákoník, účinný od prvního ledna příštího roku, přináší tolik změn, že se v našem novém seriálu můžeme zaměřit jen na ty nejdůležitější. Zejména pak budeme pozornost věnovat... celý článek

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny v soukromém právu v seriálu na Peníze.cz

13. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny v soukromém právu v seriálu na Peníze.cz

Nejspíš vám neuniklo, že nás čeká opravdový zlom v českém soukromém právu. K prvnímu lednu příštího roku začne být účinný nový občanský zákoník. Nahradí nejenom dosavadní, mnohokrát... celý článek

Novinka s potenciálem nahradit anonymní akcie. Svěřenské fondy brzy v Česku

29. 5. 2013 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Novinka s potenciálem nahradit anonymní akcie. Svěřenské fondy brzy v Česku

Diskrétně zabezpečit milenku a levobočka, uchránit majetek před exekutorem, investovat bez rizika, namotivovat manažery, podpořit charitu, nebo třeba rozdělit jmění a diktovat dědicům... celý článek

Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

30. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

Reklamace. Zážitek, kterému se chcete obloukem vyhnout? Radši reklamujte, dokud je čas! A buďte rádi, že na to zatím máte nárok. V roce 2014 se pravidla přiostří. Přečtěte si nejčastější... celý článek

Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

6. 8. 2012 | Barbora Buřínská | 2 komentáře

Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

Může se dnes člověk spolehnout na to, že pozůstalí po jeho smrti vykonají veškerá jeho přání? Většinou nemůže a to hodlá změnit nový občanský zákoník, který vstupuje v platnost 1. ledna... celý článek

Partners Financial Services