Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

Může se dnes člověk spolehnout na to, že pozůstalí po jeho smrti vykonají veškerá jeho přání? Většinou nemůže a to hodlá změnit nový občanský zákoník, který vstupuje v platnost 1. ledna 2014.
Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

Podle dosud platného občanského zákoníku se po zemřelém dědí buď ze zákona, nebo ze závěti. Závěť má sice co do právní síly přednost, málokdo ji ale sepisuje, proto se v naprosté většině případů dědí ze zákona.

Dědická smlouva

Nový občanský zákoník rozšiřuje takzvané dědické tituly (tedy dědictví ze zákona a závěť) o titul třetí. Tím je dědická smlouva. V ní se může člověk se svými dědici dohodnout, jak to bude s jeho majetkem po smrti.

Třeba takto: Pan Josef, starší člověk, vlastní rozsáhlou nemovitost. Fyzicky a ani finančně už na údržbu svého domu nestačí. Nově bude moci prostřednictvím dědické smlouvy odkázat dům třeba svému příbuznému, ale klidně i sousedovi nebo komukoli dalšímu s tím, že ho v domě nechá dožít a bude platit veškeré náklady, které si provoz domu vyžádá.

Čtenáři doporučují: Jak odkazovat, jak dědit

Dědictví nemusí vždycky potěšit. Přečtěte si, jak je to s dědickou daní, s dědictvím hypotéky – a vůbec, kdy je lepší držet věci pevně v rukou a sepsat závěť.

U dědické smlouvy se na rozdíl od závěti jedná o dohodu dvou stran. Není tedy možné, aby ji jedna strana bez souhlasu strany druhé zrušila. Dědic tak má větší jistotu, že po zemřelém bude opravdu dědit. Pochopitelně, bude-li co. Smlouva totiž člověka v ničem neomezuje. Se svým majetkem může i nadále nakládat podle své vůle. Ovšem daruje-li ho třeba ještě za života někomu jinému, může se smluvní dědic bránit tím, že k darování došlo v rozporu s dědickou smlouvou.

Tu školu doděláš! Závěť bude mít větší váhu

Pokud dosud člověk sepsal závěť, ve které určil, jak s jeho majetkem budou pozůstalí nakládat, mohl jen doufat, že podle ní budou jednat. Pozůstalí se totiž mohli dohodnout na jiném rozdělení, aniž by brali zřetel na přání zemřelého, vyjádřená v závěti. V současnosti jsou totiž v dědickém právu upřednostňováni živí před mrtvými a nemusí jejich (poslední) vůli vyplnit.

Podle nového občanského zákoníku se budou muset pozůstalí vůlí zemřelého řídit, ledaže by do závěti přímo uvedl, že nechává na dědicích, zda budou jeho přání respektovat, či se o rozdělení majetku dohodnou jinak.

Nově bude také možné připsat k závěti podmínky, například podmínit dědictví tím, že si dědic dodělá vysokou školu nebo se postará o nemocného příbuzného.

Pokud se rozhodnete darovat někomu jen nějakou určitou věc – například své kamarádce sošku, kterou vždy u vás tolik obdivovala –, můžete do své závěti zřídit takzvaný odkaz. Výhodou je, že dojde ke zrychlení dědického řízení, protože vaše kamarádka není dědicem, a tím pádem ani účastníkem dědického řízení. Pokud by se totiž dědické řízení kvůli neshodám dědiců protahovalo, vaší kamarádky se to netýká. Zároveň bude kamarádka zproštěna od povinnosti podílet se na splacení vašich případných dluhů.

I v tomto případě ale zákon pamatuje na dědice, aby kvůli zřízení odkazů nebyla krácena jejich práva, stejně tak práva případných věřitelů: odkazovníci totiž nemají povinnost platit po zemřelém dluhy. Každému z dědiců musí z hodnoty dědictví zůstat alespoň čtvrtina, odkazy nezatížená.

Rozšíření skupiny dědiců ze zákona

Dědictví ze zákona

  • 1. skupina: děti, manžel (nebo registrovaný partner). Každý dědí rovným dílem. Když nedědí některé dítě dědictví přechází stejným dílem na jeho děti a další potomky.
  • 2. skupina: když nedědí potomci, dědí manžel nebo partner, rodiče nebo osoby žijící s zemřelým nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Manžel nebo partner dědí nejméně polovinu dědictví, jinak se dědí rovným dílem.
  • 3. skupina: sourozenci a ti, kteří se zemřelým žili před jeho úmrtím déle než jeden rok. Když nedědí sourozenci, rovným dílem dědí jejich děti.
  • 4. skupina: prarodiče a jejich potomci (tedy strýcové, tety), rovným dílem.

Pokud se nenajdou dědicové z žádné vyjmenovaných skupin, dědictví připadne státu jako takzvaná odúmrť.

Dnes se nejčastěji dědí „ze zákona“ – dědici se stávají pozůstalí příbuzní, hledají se postupně ve čtyřech skupinách. Vezmeme-li to postupně, tak nejdříve dědí děti zemřelého, poté jeho manžel (manželka či partner nebo partnerka), rodiče, sourozenci, synovci a neteře a v poslední čtvrté skupině pak prarodiče a strýcové či tety.

Nenajde-li se dědic ani v jedné z těchto čtyř skupin a zemřelý po sobě nezanechal platnou závěť, připadne dědictví státu. Nová úprava občanského zákoníku víc dbá, aby soukromý majetek zůstal nadále v rodině. Dochází k rozšíření okruhu osob, které se budou moci stát dědici ze zákona. Nově se počítá se šesti dědickými třídami, do okruhu zákonných dědiců jsou tak zahrnuti i praprarodiče a sestřenice či bratranci zemřelého.

Dědictví se budete moci zřeknout

Podle dnešní úpravy dědického práva se dědictví nemůžete dopředu zříct. Až po smrti člověka, po kterém byste měli dědit, můžete dědictví buď přijmout, nebo je odmítnout. Podle nového občanského zákoníku už je možné dopředu říci – jak to známe z Cimrmanovy hry Vizionář – Ten váš grunt tatínku, ten já nechci. Stačí, když s příbuzným, po kterém byste měli dědit, sepíšete smlouvu.

Zřeknutí se dědictví bude vhodné například tehdy, když člověk za svého života zvýhodní některého z případných dědiců.

Pan František má dvě děti, syna a dceru. Když se syn rozhodl postavit si vlastní dům, daroval mu otec nemalý finanční obnos, aby se nemusel zadlužit u banky. Dcera od otce nic nedostala. František se rozhodl, že jí to vynahradí pozdějí, po své smrti, a aby zabránil případným sporům při dědickém řízení, podmínil svůj dar synovi tím, že s ním zároveň podepíše dohodu o zřeknutí se dědictví.

Zkrátí se podíl nepominutelným dědicům

Anketa

Budete psát poslední vůli?

Za nepominutelné dědice dnes zákon považuje potomky zemřelého, zároveň u dědických podílů rozlišuje mezi zletilými i nezletilými. Nepominutelný dědic nemůže být z dědictví vyloučen. Vždycky má právo na určitý podíl z pozůstalosti. I když sepíšete závěť, ve které budete chtít jeho práva zkrátit, máte smůlu: nezletilý potomek musí dostat tolik, kolik činí jeho dědický podíl ze závěti. Dospělý potomek nesmí být v dědictví zkrácen víc než na polovinu svého dědického podílu ze zákona.

Například: zůstane-li dnes po zemřelém otci manželka, nezletilý syn a dospělý syn, musí třetinu majetku zdědit nezletilý syn a dospělý syn musí zdědit minimálně polovinu ze „své“ třetiny.

Nově bude možné zákonné podíly u nepominutelných dědiců – nezletilých i dospělých – víc krátit. Nezletilý bude muset dostat minimálně tři čtvrtiny svého zákonného podílu a dospělý potomek pak minimálně čtvrtinu zákonného dědického podílu.

Vzdát se dědictví, nebo splatit všecky dluhy

Zůstanou-li po zemřelém s majetkem i dluhy, buď můžete dědictví včetně dluhů odmítnout, nebo dluhy splatit. Maximálně ovšem do výše nabytého dědictví. Účetní a skutečná hodnota majetku se ale můžou výrazně lišit, a tak mnohdy věřitelé dostanou zpátky jen zlomek toho, co jim zemřelý ve skutečnosti dlužil, ale dědicům se vyplatí dědictví přijmout.

Podle nové úpravy občanského zákoníku, budou muset dědici splácet dluhy zemřelého v plném rozsahu, tedy i nad rámec získaného dědictví. Zároveň se prodlouží i promlčecí doba u dluhu zemřelého. Nebude již možné, aby došlo k promlčení před ukončením dědického řízení. Podle nového občanského zákoníku se pohledávka promlčí až půl roku po jeho ukončení.

Kalkulačka daně dědické

A ještě je tu jedna nemilá věc... na některé z dědiců tu čeká ještě finanční úřad...

Pozor!
Při počítání dědické daně jsou skupiny dědiců definovány poněkud jinak než pro rozhodování o pořadí dědiců. Nenechte se zmást, případně nahlédněte do zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který najdete na Peníze.cz.

Kalkulačka pro výpočet dědické daně.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+53
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli

6. 5. 2011 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli

Ještě neoschly slzy a dcery už se přetahují o starožitné talíře. Snacha v našem norkovém kožichu láduje do kapes rodinné šperky a synek shání klíčky od veterána v garáži… Dědictví.... celý článek

Zdědili jste akcie? Někdy to může být i za trest!

9. 12. 2010 | František Mašek | 3 komentáře

Zdědili jste akcie? Někdy to může být i za trest!

Také vám zbyly akcie z kuponové privatizace? Pokud aktivně obchodujete na burze, nebo v RM-Systému a akcie z kuponovky jsou neprodejné, zaplatíte za jejich vedení na účtu v Centrálním... celý článek

Kdy je lepší sepsat závěť u notáře

4. 7. 2008 | Eva Sovová | 11 komentářů

Kdy je lepší sepsat závěť u notáře

Závěť sepsaná u notáře má vyšší důkazní sílu než vlastnoručně psaná závěť. Dá se zpochybnit jen těžko. Notář ji musí zaevidovat do centrálního registru, při dědickém řízení se proto... celý článek

Jak napsat závěť aneb konec tahanic o majetek

24. 6. 2008 | Eva Sovová | 39 komentářů

Jak napsat závěť aneb konec tahanic o majetek

Závěť předejde tahanicím příbuzných o majetek. Dá se pořídit vlastnoručně, za účasti svědků nebo u notáře. Myslet na závěť začínají stále víc i majetní lidé mladších věkových kategorií.... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Partners Financial Services