Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 30. 4. 2013 | 21 komentářů
Reklamace. Zážitek, kterému se chcete obloukem vyhnout? Radši reklamujte, dokud je čas! A buďte rádi, že na to zatím máte nárok. V roce 2014 se pravidla přiostří. Přečtěte si nejčastější mýty o reklamacích. A začněte se chystat na příští rok. Víte, co nás čeká?
Mýty o reklamacích a velké změny od roku 2014: konec záručních lhůt?

Konec dvouleté záruční lhůty na vady způsobené používáním zboží. Na dosud opomíjenou oblast novinek, kterou přináší nový občanský zákoník, jenž začne účinkovat příští rok, upozornila minulý týden advokátní kancelář PRK Partners. A nutno dodat, že se jedná o novinky, které českého spotřebitele u srdce nezahřejí. I když i plusy se dají najít.

„Nově bude prodávající odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytne anebo kterou si vzájemně sjednají,“ uvedl Pavel Kunert z PRK Partners. Prodejce bude odpovídat za záruční dobu uvedenou na zboží, jeho obale, v přiloženém návodu nebo reklamě. „Při poskytnutí nebo sjednání záruky budou moci být určeny podmínky pro trvání či způsob uplatnění záruky,“ dodává Tomáš Liškutín z advokátní kanceláře PRK Partners.

Vady, které mělo zboží už ve chvíli prodeje, budete moct reklamovat do dvaceti čtyř měsíců, stejně jako dosud. Prvních šest měsíců přitom bude pro kupujícího platit jakýsi zvýhodněný režim: nebude muset prokazovat, kdy vada vznikla.

Vad, které existovaly už při předání zboží, se dotknou také další změny. Dnes si můžete vybrat: buď budete trvat na výměně zboží, nebo upřednostníte opravu. Od ledna 2014 už nárok na výměnu vadného kusu za nový automaticky mít nebudete. „A to v případě, kdy výměna nebude vzhledem k povaze vady přiměřená. V praxi se to dotkne hlavně drobných nedostatků, které lze rychle odstranit,“ doplňuje Tomáš Liškutín. Když vám například bude haprovat jedno tlačítko na pračce, daleko spíš se dočkáte jeho výměny než úplně nové pračky.

Další novinkou je, že místo reklamace budete moct žádat slevu. Pokud si například dvířka od nové skříňky dokážete opravit svépomocí, můžete se s prodejcem dohodnout, že z původní ceny něco sleví a oba si kolečko reklamace ušetříte.

Anketa

Reklamovali jste v posledních letech boty?

Sdružení obrany spotřebitelů: tak horké to nebude

Na výklad nových pravidel reklamací a zejména záruční doby, který minulý týden uveřejnila advokátní kancelář PRK Partners, včera reagovala Asociace Sdružení obrany spotřebitelů (SOS – Asociace). Tvrdí, že spotřebitelé o záruční dobu nepřijdou. „Dle našich právníků se sice změní zákonný text, postavení spotřebitele by se však změnit nemělo. Někteří právníci vykládají ustanovení nového občanského zákoníku tak, že se dvouletá lhůta vztahuje pouze na vady existující při převzetí věci, to znamená, že by spotřebitel musel při reklamaci po uplynutí půl roku prokazovat, že vada existovala již při převzetí. Dle našeho názoru je však takový výklad mylný,“ uvedla předsedkyně SOS – Asociace Gerda Mazalová. Text nového zákona podle ní říká, že kupující může uplatnit reklamaci na vadu, která se vyskytne do dvou let. „Tento text přitom představuje změnu oproti původně navrhovanému textu zákona, který hovořil o tom, že se má vada v dané lhůtě projevit,“ vysvětluje Mazalová. Nový zákon podle ní výslovně říká, že se záruka nevztahuje na vady věci vzniklé jejím obvyklým využíváním. „Z toho logicky vyplývá, že se zákonná úprava nemůže vztahovat pouze na vady existující při převzetí věci, neboť při převzetí nemůže být nová věc opotřebená používáním,“ argumentuje právník SOS – Asociace Karel Carbol. Podle Gerdy Mazalové tak spotřebitelé o svá práva nepřijdou.

Vysvětlení přímo z ministerstva: záruka a odpovědnost za vady

Zdá se, že co právník, to názor. O vysvětlení jsme proto požádali přímo Ministerstvo spravedlnosti. „Nejasnosti může vnášet do pochopení zákona určitá nepozornost při vnímání terminologie. Nový občanský zákoník již v souvislosti s prodejem zboží v obchodě nepoužívá pojem záruka, neboť ta je vyhrazena smluvním nabídkám prodejců. Zákoník nově užívá pojem ‚odpovědnost za vady‘. Prodávající bude i nadále odpovídat kupujícímu za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců po převzetí zboží v obchodě,“ sdělila nám mluvčí resortu Štěpánka Čechová. Jedním dechem však dodává, že musí jít o vady, které zboží mělo již v době prodeje (i když třeba byly skryté). „Nový občanský zákoník navíc obsahuje pravidlo, které zvýhodňuje spotřebitele – pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v době prodeje,“ upřesňuje mluvčí. Nová právní úprava podle ní vychází z evropských směrnic a přináší vyvážené rozdělení odpovědnosti pro obchodníky i spotřebitele. „Ani dnes nelze realisticky trvat na tom, aby každé prodané zboží zůstalo ze zákona po dva roky stejné, a ani dnes se v praxi neposkytuje záruka na běžné opotřebení nebo na vady zboží způsobené nesprávným užíváním,“ říká. U zboží trvalejší hodnoty dojde podle ministerstva k posílení nabídky smluvních záruk v rámci konkurenčního boje obchodníků – a těžit z toho údajně bude spotřebitel.

Po šesti měsících by už podle ministerstva měl existenci vady prokazovat kupující. „Nicméně prodávající může a již dnes to tak běžně dělá, tuto dobu úměrně typu zboží prodloužit. I v dnešní době se v rozmezí šesti měsíců až dvou let objeví většinou ten typ vad, o kterých prodávající tvrdí, že vznikly v důsledku přirozeného opotřebení věci,“ pokračuje Štěpánka Čechová. Pokud by se kupující chtěl domoci odstranění vad, musel by podle mluvčí ministerstva za současné situace prodejce žalovat a prokazovat. „Z tohoto důvodu si nemyslíme, že uvedené ustanovení povede (jak se již objevilo v některých komentářích) k vyššímu počtu malicherných sporů,“ uzavírá.

Co platí ještě letos: nejčastější mýty o reklamacích

Nová pravidla reklamací se nás budou týkat nejdříve příští rok – platit budou teprve pro zboží, které koupíme od ledna 2014. Letos ještě zůstává vše při starém. V spolupráci se spotřebitelským sdružením dTest proto přinášíme šest nejčastějších mýtů v oblasti reklamací – a jejich vyvrácení.

Co musí obsahovat záruční list

  • jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího
  • identifikační číslo prodejce
  •  sídlo prodejce (jde-li o právnickou osobu) nebo bydliště (jde-li o fyzickou osobu)
  • prodávající v záručním listu musí vysvětlit obsah a rozsah záruky, její podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možné uplatnit nároky, které z ní plynou

Prodejce je vždy povinen vystavit mi ke zboží záruční list

„Prodávající je povinen vystavit spotřebiteli záruční list na požádání. Záruční list také není dokladem, který musíte nutně předložit, chcete-li reklamovat výrobek v době zákonné záruky,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit pouhý doklad o koupi, který obsahuje zákonem stanovené údaje - najdete je v boxu. Jestliže prodávající odmítne vystavit záruční list a pouhý doklad je nedostačující, porušuje zákon. 

Věc musí po dobu záruky vydržet

„Záruční doba je doba, v níž nese podnikatel odpovědnost za vady prodávaného zboží či poskytnuté služby. Záruční dobu však nelze zaměňovat s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného, obvyklého užívání,“ objasňuje Lukáš Zelený. Jinými slovy: pokud budete nosit boty určené pro příležitostné nošení denně, můžou být během roku úplně zničené a v reklamaci vám je nikdo nevymění. Nástrahám takzvané módní obuvi (což je označení, které s módou nemá příliš společného) jsme se na Peníze.cz věnovali již dříve:

Zboží musím reklamovat v prodejně, kde jsem ho koupil

„Prodejce má ze zákona povinnost přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, která je pro to s ohledem na prodávané zboží nebo poskytované služby vhodná, případně i v sídle nebo místě podnikání,“ uvádí Lukáš Zelený. V každé prodejně musí být podle zákona po celou prodejní dobu přítomen člověk kompetentní vyřizovat reklamace.

Bez originálního obalu zboží reklamovat nemůžu

„Prodejce není oprávněn jakkoli omezovat vaše právo věc reklamovat. Takovéto požadavky uvedené například v reklamačním řádu nebo smluvních podmínkách jsou neplatné,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Při reklamaci musím předložit originální doklad o zaplacení

Nikoli, stačí prokázat, že jste u prodejce zboží koupili. „To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí,“ dodává Lukáš Zelený.

Poštovné při reklamaci si platím sám

Na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací (tedy například úhradu poštovného) máte ze zákona nárok – pokud jde o oprávněnou reklamaci. Nutné náklady jsou ovšem chápány jako nejmenší možné. „Ne vždy je například účelné vézt věc do prodejny vozem, jindy zase můžete využít prodejnu, která je blíž vašemu bydlišti,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Pokud je cesta autem nezbytná, máte nárok na náhradu ve výši 3,60 koruny na kilometr.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+55
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 4. 2013 8:43, ian

Já bych takový optimista zase nebyl. Přenesení prokazování, že výrobek již vadu měl v době prodeje na kupojícího po 6 měsících prakticky znamená zkrácení současné záruční doby. A nejde příliš ani o to, jak složité by to pro zákazníka bylo. Čertovo kopýtko je ukryto jinde - už dnes je zcela běžné, že řada výrobků je od počátku propjektována na životnost současné dvouleté záruky a jsem si téměř jist, že bude-li odpovědnost za výrobek zkrácena na 6 měsíců, výrobci se tomu rychle přizpůsobí. V případě, že výrobce použije levnější součástka, jejíž životnost je třeba spočítána na jen 8 měsíců (třeba spirála ve vysoušeči je klasický příklad) se po 6 měsících zničí bude pro běžného smrtelníka prakticky nemožné záruku uplatnit, protože se nevyrovná s argumentací, že výrobek neužíval nadměrně. Bude se muset obrátit na soud a dokazovat, že výrobek vadu již měl v době prodeje, v tomto případě tedy nikoli vadu, ale vadné konstrukční řešení a to nebude vůbec jednoduché.
Půjde, výrobek zahodí a koupí si nový - a o to konec konců asi ve skutečnosti také jde.

+74
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 5. 2013 16:56, Jirka

No asi se máme na co těšit. Já osobně z toho ale obavy ani moc nemám, jelikož mám sjednáno pojištění právní ochrany rodiny u D.A.S pojišťovny a mám tudíž právníky a soudy pro celou rodinu zadarmo (tedy přesněji za pojistku samozřejmě pojišťovně něco platím, ale pojistka se mi již bohatě vyplatila). Mohu Vám říct, že u reklamací mám 100% úspěšnost a to i v případě, že mi třeba reklamaci původně zamítli. Stačí většinou jeden dopis od právníků pojišťovny a věc je vyřešena k mé plné spokojenosti.
Vřele všem doporučuji.

-128
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Dovolená jako z hororu? Poradíme, jak reklamovat zájezd

25. 7. 2012 | Ondřej Tůma | 6 komentářů

Dovolená jako z hororu? Poradíme, jak reklamovat zájezd

Dovolená u moře představuje pro řadu z nás vrchol léta. Ne vždy ale dopadne podle našich představ. Poradíme vám, na co nezapomenout při sepisování smlouvy a jakým způsobem můžete zájezd... celý článek

Oblíbený trik prodejců: Koupili jste si „módní obuv“? Na reklamaci zapomeňte!

26. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 45 komentářů

Oblíbený trik prodejců: Koupili jste si „módní obuv“? Na reklamaci zapomeňte!

Velká změna ve slovníku! Dřív byla obuv totéž co boty. Když dnes koupíte „módní obuv“, nedostanete botu, kupujete značkový suvenýr do vitríny! Nevěříte? Zkuste „módní obuv“ reklamovat,... celý článek

Prohnilí! Proč nás supermarkety krmí prošlým zbožím?

12. 3. 2012 | Ondřej Tůma | 31 komentářů

Prohnilí! Proč nás supermarkety krmí prošlým zbožím?

Písnička o tom, že u nás zákazník dostane o řád horší zboží než zákazníci v supermarketu s týmž logem na Západě, je notně obehraná. Nedosti však na tom, že dostáváme druhou jakost –... celý článek

Je reklamace vaší noční můrou? Probuďte se z ní!

11. 5. 2011 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Je reklamace vaší noční můrou? Probuďte se z ní!

„Světla svítí, stěrače stírají...“ Nesmrtelná scéna z filmu Vrchní, prchni. Ale co když stěrače nestírají, vysavač nesaje a nové luxusní botky se rozpadají? A vy jste se kvůli nim minulý... celý článek

Ředitel ČOI: Lidé by se měli naučit číst pořádně smlouvy

26. 4. 2011 | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Ředitel ČOI: Lidé by se měli naučit číst pořádně smlouvy

V listopadu loňského roku odvolal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek ústřední ředitelku České obchodní inspekce Janu Příhodovou. Nový ředitel ČOI Jan Štěpánek poskytl serveru... celý článek

Partners Financial Services