Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 9. 1. 2012
V minulé kapitole jsme načali téma daní a řekli jsme si něco o části peněz, které si stát nechá zaplatit za to, že nás nechá směřovat k prvnímu milionu. Daň z přidané hodnoty, spotřební a silniční daně, byly brnkačka proti tomu, co budeme probírat dnes – proti dani z příjmů. Přidáme ještě daň z nemovitosti a něco málo o daních obecně.
Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

Aktualizováno pro rok 2013

Daně z příjmů jsou bezkonkurenčně nejsložitějšími daněmi, které vás v podnikatelské kariéře čekají. Dělí se totiž do několika skupin, mají nespočet nejrůznějších záludností a bez ohledu na to, kolik na nich v konečném důsledku zaplatíte, nikdy nemůžete mít jistotu, že jste při jejich výpočtu a odvádění neudělali někde chybu. Jejich problematika je natolik rozsáhlá, že nemá smysl se jí věnovat podrobně, proto se pokusíme alespoň vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými typy daní z příjmů a povinnosti, které z nich pro vás jako podnikatele vyplývají.

Mezi daně z příjmů patří následující daně:

  • daně z příjmů právnických osob (DPPO),
  • daně z příjmů fyzických osob (DPFO),
  • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DZČFP),
  • daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň).

Daně z příjmů právnických osob

Právnická osoba se musí po svém vzniku registrovat k platbě daně z příjmů právnických osob. To je její jediná registrační povinnost ve vztahu k finančnímu úřadu – ostatní daně se jí (alespoň prozatím) týkat nemusí. Daň se platí do konce třetího měsíce po skončení hospodářského (nejčastěji kalendářního) roku, tedy nejčastěji do 31. března. Pokud ale přiznání zpracovává daňový poradce nebo je firma povinna nechat účetní závěrku ověřit auditorem, prodlužuje se lhůta o tři měsíce. Hospodářský výsledek vzejde z účetnictví, ale zdaleka nebere v úvahu jen prosté příjmy a výdaje – některé výdaje mohou být nedaňové (neodečítají se z daňového základu), výsledek a daňovou povinnost ovlivňují také odpisy investic apod. Jedná se o vysokou matematiku, které u velkých společností se širokou škálou pořízeného majetku a zásob rozumějí jen zdatní účetní.

Pro naše účely je podstatné, že konečná částka daně, kterou musí firma odvést, se snižuje o zaplacené zálohy. Jejich výše a periodicita se stanovuje každý rok podle předchozí daňové povinnosti:

  • Neplatí je ti, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč.
  • Poplatníci, jejichž daňová povinnost činila 30 000 až 150 000 Kč, platí dvě zálohy ve výši 40 % daně z příjmů právnických osob poslední daňové povinnosti do 15. dne 6. a 12. měsíce zdaňovacího období (většinou 15. června a 15. prosince).
  • Podnikatelé s daňovou povinností vyšší než 150 000 Kč platí čtvrtletní zálohy ve výši 25 procent poslední daňové povinnosti (kromě 6. a 12. měsíce zdaňovacího období také ve 3. a 9.).

Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je 19 procent. Některé subjekty, například penzijní, investiční a podílové fondy, ale platí daň nižší.

TOP 10 plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2010

1. ČEZ

2. ŠKODA AUTO

3. Česká spořitelna

4. T-Mobile Czech Republic

5. Telefónica Czech Republic

6. Komerční banka

7. ČEZ Distribuce

8. Lesy České republiky

9. GE Money Bank

10. OKD

Zdroj: Ministerstvo financí

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny jen subjekty, které daly souhlas se zveřejněním.

Daně z příjmů fyzických osob

Stejná pravidla, co se týče záloh na daň z příjmů, platí i pro OSVČ. Podnikající fyzické osoby mají s právnickými osobami společné i to, že si mohou z daňového základu odečíst výdaje „vynaložené na dosažení příjmů“. Pokud ovšem nezvolí uplatnění výdajů paušálem (o tom více v kapitole IV).

Aktuální zákon totiž umožňuje, aby živnostníci bez ohledu na skutečné výdaje, snížili daňový základ výdajovým paušálem. Ten představuje naprosto nejjednodušší řešení administrativy drobných podnikatelů – není totiž třeba schovávat účetní doklady ani vést daňovou evidenci (která nahradila jednoduché účetnictví), stačí jen vést evidenci příjmů a pohledávek. Mnohým profesím se navíc tento způsob snížení daňového základu vyplatí, pokud nemají žádné výrazné náklady na pořízení vybavení. Zemědělci a řemeslníci si odpočítávají 80 procent, všechny ostatní živnosti 60 procent, autoři 40 procent a pronajímatelé 30 procent.

Do daňového přiznání je kromě příjmů z podnikání nutno uvést také kapitálové příjmy, příjmy z pronájmů a všechny ostatní přijaté platby.

Jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob je v současné době 15 procent, ale i tady může v následujících letech dojít ke změně – a nedá se předpokládat, že by šlo o změnu směrem dolů.

Také pro termíny odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně platí totéž co pro daň z příjmů právnických osob. A obě daně mají společné i to, že neuplatňuje-li OSVČ výdaje paušálem, je třeba se při vyplňování přiznání prodrat džunglí paragrafů, do níž není radno nakukovat, natož vstupovat.

Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

K platbě daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se registrují jak OSVČ, tak právnické osoby, které mají zaměstnance a vyplácejí jim mzdy za práci nebo odměny za výkon funkcí ve statutárních nebo dozorčích orgánech. Zahrnují se sem přitom také naturální požitky v podobě poskytnutého bytu (do základu daně se zahrne obvyklé nájemné), automobilu používaného i pro soukromé účely (ve výši jednoho procenta z pořizovací ceny). Nezdaňují se naopak například příspěvky na rekreaci pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky do 20 000 Kč za rok, náhrady poskytnuté v souvislosti s pracovními cestami, příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření do 30 000 Kč ročně apod. (Také o tom si můžete přečíst více v kapitole IV.)

Daň se odvádí finančnímu úřadu ve výplatních termínech – vždy, když dostane výplatu zaměstnanec, musí si na své přijít i státní pokladna.

Rozpočitadlo: Kam jdou daně?

Interaktivní grafika. Kde končí vaše daně

Kam jdou vaše daně? Možná má leckdo z vás na jazyku peprnou odpověď. Interaktivní grafika na Peníze.cz určitě nebude tak pregnantní, ale výstižná je určitě.

Nedoporučujeme osobám se slabšími nervy!

Srážková daň

Rovněž sazba daně vybírané srážkou je v současné době na 15 procentech a také k ní se musí registrovat fyzické i právnické osoby, které vyplácejí peníze těm, kdo si je u nich zasloužili. Do této skupiny patří například autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně, mzdy za vedlejší zaměstnání (na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti) do 5000 Kč za měsíc, podíly na zisku právnické osoby a podobně. Daň je splatná v termínu, ke kterému dochází k výplatě příjemci.

Daň z nemovitosti

Další daní, která se vás může týkat, a to bez ohledu na formu podnikání, je daň z nemovitosti. Tu je povinen každoročně do 31. května odvádět každý subjekt, který je vlastníkem pozemku, budovy a/nebo nebytového prostoru, pokud její výše nepřesáhne 5000 Kč. V opačném případě je možné ji zaplatit ve dvou splátkách (druhá je splatná 30. listopadu). Daňové přiznání se podává do 31. ledna, pokud v předchozím roce došlo k nějaké změně. Jinak stačí platit.

Daňové kontroly

Pokud nebudete platit daně nebo je budete platit v nesprávné výši, může vás při daňové kontrole potkat doměření. Úředníci z berňáku vám v takovém případě připočítají i penále a pokutu. V roce 2011 provedli přes 47 tisíc kontrol, při kterých podnikatelům vyměřili dodatečné daně ve výši 6,7 miliardy korun.

Tématem v médiích zaměřených na podnikatele jsou žebříčky jednotlivých lokalit, ve kterých hrozí nejmenší riziko daňové kontroly. Jako oáza klidu se jeví Praha, kde například v městské části Praha 2 má jeden berní úředník na starost přes 800 subjektů, a přitom v Praze provede každý kontrolor prověrky v sedmi firmách za rok. Nejnižší pravděpodobnost, že k nim na kontrolu finanční úřad zavítá, mají kromě hlavního města také firmy v Plzni, Pardubicích, Hradci Králové nebo Liberci.

Zdroj: Česká daňová správa

Anketa

Daně by se měly

… a jiné

V úvahu ale připadají ještě další, na oboru podnikání a povaze obchodu či služby závislé daně a poplatky: daně energetické (ze zemního plynu a dalších plynů, pevných paliv, elektřiny) a poplatky z biopaliv.

Výjimky

Daňový systém České republiky má tu úžasnou vlastnost, že poskytuje nepřeberné množství výjimek a výjimek z výjimek. Vyznat se v nich je nadlidský úkol. Můžete si být jisti, že pro každý typ daní existují nějaké výjimky. Například majitelé novějších aut platí nižší silniční daň a vlastníci automobilů starších daň vyšší. Náklady na provoz auta můžete uplatnit buď podle skutečných výdajů (na základě dokladů), paušálem podle ujetých kilometrů, nebo paušálem bez ohledu na vzdálenost, kterou s vozidlem ujedete. Z různých důvodů je možné neúčtovat spotřební daň nebo žádat o její vrácení. Nepřeberné množství kouzel umožňují v čase odlišných sazeb daně z přidané hodnoty také přesuny služeb a zboží z jedné sazby do druhé. A existují činnosti, které nejsou DPH zdaněny vůbec, například mezinárodní letecká doprava nebo pojištění.

A každý zákon prochází pravidelně (ať už často, nebo sporadicky) sem tam nějakou tou změnou, protože osazenstvo Sněmovní ulice má čas od času potřebu doložit význam své existence. Budete-li se v té změti chtít vyznat sami, strávíte polovinu pracovní doby studiem. V jedné z kapitol, které nás ještě čekají, se proto budeme věnovat tomu, jak z toho všeho nezešílet.

A nejsou to koneckonců jenom daně, jejichž prostřednictvím se vás bude o část poctivě vydělaných snažit připravit stát. Donátorem nabobtnalého státního rozpočtu se stanete i coby poplatník sociálního pojištění a po dalších penězích natáhne lačnou ruku systém veřejného zdravotního pojištění. Oběma otesánkům se věnuje už příští kapitola.

Sankce

Daně a všelijaké poplatky jsou jednou z nejméně veselých stránek podnikání. Stát po vás totiž po celou dobu bude chtít nejen to, abyste si je sami ve správné výši vypočítali, ale také přiznali a včas odvedli. Pokud něco z toho opominete, daňový řád stanoví sankce, pokuty a úroky z prodlení. A ty nejsou zrovna nízké. Zatímco podnikání jako takové, soutěžení s konkurencí, střetávání se s klienty a jejich záludnými očekáváními a vymýšlení podnikatelských záměrů je všehovšudy zábava, když dojde na berně, musí být všechno takzvaně v richtiku.

Naučte děti zacházet s penězi.

Naučte děti zacházet s penězi.

Partners Banka ti poradí, jak na dětský účet. Mějte vše pod kontrolou v jedné apce.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Daně, z přidané hodnoty zejména

2. 1. 2012 | Michal Chleboun | 5 komentářů

Začínáme podnikat: Daně, z přidané hodnoty zejména

Jakmile máte v kapse povolení podnikat, začíná vám doba volnosti, neboť se stáváte strůjcem svého štěstí. Ale aby ono štěstí nebylo zase až tak dokonalé, začínají také povinnosti. Jednou... celý článek

Dvojí zdanění

6. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ

Dvojí zdanění

Co je prosím vás na rovné dani rovného? Patnáct procent z milionu je desetkrát víc než patnáct procent ze sta tisíc. Existuje jedna dost rovná daň, od středověku se však vybírala jen... celý článek

Štve vás zvyšování daní? Kouzelný letáček to spraví

7. 10. 2011 | Michal Kašpárek | 16 komentářů

Štve vás zvyšování daní? Kouzelný letáček to spraví

Ještě že ten nápad dostal Nečas, a ne Jakeš: stačilo totiž letáčkem vysvětlit perestrojku a komunisté by vládli dodnes. Blbost? Ano. Fantasmagorie? Bohužel ne.

Očima expertů: Měly by se živnostníkům snížit daňové paušály?

19. 8. 2011 | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Očima expertů: Měly by se živnostníkům snížit daňové paušály?

Ministr financí Miroslav Kalousek přichází s jedním reformním návrhem za druhým. V některých má jasnou podporu celé vládní koalice, s jinými naopak nesouhlasí ani premiér Petr Nečas.... celý článek

Jste větší loupežník než Kalousek? Otestujte se v naší interaktivní hře!

13. 6. 2011 | redakce Peníze.CZ | 10 komentářů

Jste větší loupežník než Kalousek? Otestujte se v naší interaktivní hře!

Den daňové svobody bude ve středu. Na chod státu tedy vyděláváme bez dvou neděl půl roku! Vyzkoušejte si v naší interaktivní hře, jestli dokážete občany obrat o jejich peníze lépe než... celý článek

Partners Financial Services