Začínáme podnikat: Daně, z přidané hodnoty zejména

Jakmile máte v kapse povolení podnikat, začíná vám doba volnosti, neboť se stáváte strůjcem svého štěstí. Ale aby ono štěstí nebylo zase až tak dokonalé, začínají také povinnosti. Jednou z nejzákladnějších je odvádět daně. Uvědomujeme si, že všechny daně najednou by byly na obyčejného člověka příliš. Protože nechceme ohrozit vaše zdraví, rozdělíme povídání o nich na dvě části. V této kapitole si povíme o dani, která průběžně zasluhuje největší míru diskusí – dani z přidané hodnoty (DPH) – a také o dani spotřební a silniční.
Začínáme podnikat: Daně, z přidané hodnoty zejména

Aktualizováno pro rok 2013

Ačkoli pro vás jako lopotícího se daňového poplatníka bude daňová povinnost většinou nepříjemným břemenem, spočívajícím v odvedení části vydělaných peněz do státní pokladny, aby mohly být rozděleny na obecně či individuálně prospěšné účely, v mnoha případech se jí nevyhnete. Základní daň z příjmů vás sice postihne ve chvíli, kdy budete v zisku, ale jiné typy berní na vás erár uvalí bez ohledu na to, jak si v podnikání vedete.

Daň z přidané hodnoty

Jde o v současné době nejturbulentněji se vyvíjející daň. Její snížená sazba se v roce 2012 zvýšila z deseti na 14 procent a sazba základní zůstala na dvaceti procentech. O rok později se obě měly setkat na 17,5 procenta, ale vládní koalice v tzv. úsporném balíčku přijala na poslední chvíli novelu zákona o dani z přidané hodnoty a obě sazby o jeden procentní bod zvýšila. Jak to bude dál, si netroufáme odhadovat, protože daň z přidané hodnoty je pro ministry financí takřka darem z nebes. Koneční spotřebitelé, kteří ji v její nahé podstatě zaplatí, ji totiž nevidí. Běžní smrtelníci nakupují zboží s daní automaticky započítanou do ceny výrobků a služeb. Jako podnikatel registrovaný k platbě DPH ji ale uvidíte, budete s ní muset počítat a lépe pochopíte její souvislosti.

DPH se vlastně odvádí z marže, které podnikatel při své činnosti dosáhne. Nakoupí-li zboží za 1000 korun a prodá ho za 2000 Kč, jeho daňová povinnost, co se DPH týče, se vypočítává z rozdílu obou hodnot, který činí rovnou tisícovku. Základ daně ale neovlivňují jen přímé náklady na pořízení prodávaného zboží, ale také náklady vynaložené na předměty umožňující samotné podnikání, takže pokud obchodník prodává třeba housky, nebude od daňového základu pro výpočet DPH odečítat jen cenu, kterou zaplatil pekárně, ale například i cenu regálu a pokladny, pokud je koupil od plátce DPH.

Ale pozor! DPH je třeba odvést poté, co ji vyfakturujete, ne až potom, co obdržíte platbu od odběratele. Co to udělá s vaším cash flow, budete vědět, až si řekneme něco o základech podnikové ekonomiky.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Povinnost registrovat se jako plátci DPH mají podnikatelé v Česku až po překročení ročního obratu milion korun (ale už delší dobu se mluví o snížení tohoto limitu). Obrat se však nevypočítává za hospodářský rok, který je u většiny subjektů totožný s rokem kalendářním, ale za dvanáct bezprostředně následujících měsíců. Je proto třeba každý měsíc po vystavení faktur spočítat, zda vás obrat za posledních 12 měsíců nekatapultoval mezi smrtelníky neobyčejné, a pokud vás chapadla daně z přidané hodnoty lapí, máte 15 dní na to, abyste se u příslušného finančního úřadu registrovali jako plátce DPH. Tím se stáváte prvním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste milionový obrat překročili.

Povinnost platit DPH

Kostrbatá formulace v textu, vycházející ze zákona o dani z přidané hodnoty, si žádá o příklad. Truhlář František Novák dosáhl za rok mezi březnem 2010 a únorem 2011 obratu 1 000 050 Kč. Do 15. března se musí na finančním úřadě registrovat k dani z přidané hodnoty. Plátcem DPH (s povinností účtovat tuto daň na vystavovaných dokladech) se stane 1. května 2011.

Obchodní rejstřík pro iPhone, i Pad i Android
I Symbian

Všechny firmy strčíte do kapsy. Aplikace Obchodní rejstřík, kterou připravily Peníze.cz společně s firmou Onmeco, umožňuje rychlé a intuitivní vyhledávání mezi firmami i osobami: stačí zadat IČO, název firmy nebo jméno „hledané osoby“. O vše ostatní se již postará náš Obchodní rejstřík. Výpis, který aplikace poskytuje, obsahuje tytéž údaje, jež najdete na portálu Justice.cz.

Aplikaci, vyvinutou pro Peníze.cz společností Onmeco, si můžete stáhnout zde:

Aplikace Obchodní rejstřík

Uvedené pravidlo platí jak pro OSVČ, tak pro právnické osoby. Znamená to tedy, že se v praxi můžete setkat se společností s ručením omezeným, která nebude plátcem DPH, a naopak s živnostníkem, který svým zákazníkům bude daň z přidané hodnoty účtovat.

Registrovat k DPH se ale musíte také tehdy, koupíte-li v jiné zemi Evropské unie zboží v ceně přes 326 tisíc Kč, zboží podléhající spotřební dani nebo automobil nebo poskytnete službu podnikateli povinnému platit DPH v jiném státě Evropské unie, pokud nemá provozovnu v Česku, případně od něho nakoupíte nebo objednáte službu. Registraci je třeba provést ještě před tím, než dojde k obchodu.

Pokud se na vás povinnost stát se plátcem DPH dosud nevztahuje, můžete se jím stát také dobrovolně. Jsou-li vašimi odběrateli neplátci DPH, je to ovšem na zváženou, protože v takovém případě si u vás připlatí právě o tolik víc, kolik bude dělat daň. Odebírají-li od vás výhradně plátci DPH, pak není co řešit, protože v takovém případě zcela nepochybně ušetříte na nákupu zboží a služeb od jiných plátců.

Noví plátci odvádějí DPH od začátku roku 2013 každý měsíc. Do konce roku 2012 platily subjekty s obratem do dvou milionů ročně jednou za čtvrt roku, povinnost platit jednou za měsíc měly jen firmy, které dosahovaly desetiměsíčního obratu, a ti, jejichž obrat se pohyboval mezi dvěma a deseti miliony ročně, měli možnost se rozhodnout, zda budou DPH odvádět čtvrtletně, nebo měsíčně. Těm, kdo se jako plátci registrovali do konce roku 2012, původní frekvence placení zůstala.

Zaplatit daň a podat daňové přiznání je třeba do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (čtvrtletí nebo měsíce).

Co se počítá do obratu

Do ročního obratu pro rozhodování, zda je třeba platit DPH, se započítávají poskytnutá plnění (dodané zboží nebo služby) dodaná partnerům v ČR. Rozhodující při tom je to, že služby či výrobky byly dodány, nikoli jejich faktické proplacení odběratelem. Stát si o DPH řekne automaticky bez ohledu na to, že se třeba obchodní partner dostane do potíží a zakázku neuhradí. V takovém případě nese břímě daně z přidané hodnoty ten, kdo vystavil fakturu. Do obratu se nepočítá cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, pozemků a odpisovaného nehmotného majetku, pojistné plnění z majetkového pojištění, platby za zboží a služby přijaté mimo území ČR a zálohy na zboží či služby, které dodáte později.

Ručení za nespolehlivé plátce

Rok 2013 zavedl do zákona o dani z přidané hodnoty kromě sjednocení frekvence odvádění DPH také novinku v podobě institutu nespolehlivého plátce a ručení za odvod daně. Plátce DPH se v případě odběru zboží nebo služeb od tzv. nespolehlivého plátce automaticky stává ručitelem za to, že odběratel naúčtovanou DPH finančnímu úřadu odvede. Pokud ne, bude berňák její uhrazení nárokovat na odběrateli, ačkoli ten daň předtím zaplatil – měl ji přece naúčtovanou ve faktuře.

Z důvodu uvedených legislativních změn, kterými z nám neznámých pohnutek přenesli politici na české podnikatele další břemeno, je vhodné, aby všichni plátci DPH, kteří hradí faktury jiným plátcům DPH, sledovali registr plátců DPH. V něm Česká daňová správa zveřejňuje také informace o tom, zda konkrétní subjekty (vyhledávat lze pomocí daňového identifikačního čísla) jsou spolehlivými či nespolehlivými plátci. Čekáte-li fakturu od nespolehlivého plátce, můžete se s ním dohodnout na tom, že daň z přidané hodnoty odvedete přímo na účet finančního úřadu. Tím se lze vyhnout nutnosti zaplatit DPH dvakrát.

Anketa

Co jste od státu dostali a dostanete? A jak se to má v poměru k vašim daním?

Spotřební daně

Také spotřební daně mají pro správce státní pokladny zvláštní kouzlo a báječně se s nimi čaruje. Ostatně díky spotřební dani – tedy především kvůli její výši – se Čechům dnes vyplatí kupovat pohonné hmoty málem už i v mnohem bohatším Německu. Navíc ji na rozdíl od daně z přidané hodnoty zaplatí všichni, kdo nakupují zboží, na které je uvalena. Plátcem daně (tedy těmi, kdo státu spotřební daň odvádějí), jsou výrobci nebo dovozci daného zboží, kteří je uvádějí do oběhu. Jedná se o minerální oleje (tedy zejména pohonné hmoty), líh (v této skupině budou mnohé zajímat zejména alkoholické nápoje), pivo, víno a tabákové výrobky.

Povinnost registrovat se ke spotřební dani, představitelce selektivních daní (jelikož je uvalena jen na některé skupiny zboží), vzniká nejpozději ke dni, v němž je zboží uvedeno do oběhu. Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení měsíce, během něhož k obchodu došlo, a do dalších 15 dnů je daň splatná, pokud se jedná o daň uvalenou na líh, máte delší čas na střízlivění a lhůta je prodloužená o dalších 15 dní.

Silniční daň

Používáte-li k podnikání auto, je třeba za něj odvést silniční daň. Nezáleží na tom, jestli je auto v majetku podnikatele (právnické či fyzické osoby), nebo pro účely firmy používáte soukromý vůz a vystavujete cestovní příkazy. U nejběžnějších typů automobilů, osobních, záleží při výpočtu sazby na zdvihovém objemu motoru. Daň se platí buď za celý kalendářní měsíc, nebo za každý den pracovní cesty a zálohy jsou platné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Daňové přiznání se podává a případný nedoplatek hradí k 31. lednu následujícího roku.

Inkaso daní v roce 2012

Nejvýznamnější daní pro český státní rozpočet je daň z přidané hodnoty. V roce 2012 za ni Finanční správa ČR inkasovala celkem 278 231 mil. Kč, tedy zhruba 47,7 % všech vybraných daní. Na druhém místě co do objemu je daň z příjmů právnických osob (120 461 mil. Kč, tj. 20,6 %). Následuje daň z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob s 119 787 mil. Kč (20,5 %). Na ostatních daních už se vybraly jen „drobné“: srážková daň přispěla 20 781 mil. Kč (3,6 %), daň z nemovitosti 9 541 mil. Kč (1,6 %), daň z převodu nemovitostí 7 660 mil. Kč (1,3 %), silniční daň 5 206 mil. Kč (0,9 %), daň darovací 3 368 mil. Kč (0,6 %) a daň z příjmů fyzických osob-podnikatelů 3 261 mil. Kč (0,6 %). Příjmy státní pokladny z jiných odvodů, pokut a poplatků dosáhly ve stejném roce 3 039 mil. Kč. Zvláštní položky tvoří daně zavedené v posledních letech: odvody z elektřiny ze slunečního záření, na kterých se vybralo 6 403 mil. Kč, a odvody z loterií (1 287 mil. Kč) a hracích automatů (4 649 mil. Kč).

Rozpočitadlo: Kam jdou daně?

Interaktivní grafika. Kde končí vaše daně

Kam jdou vaše daně? Možná má leckdo z vás na jazyku peprnou odpověď. Interaktivní grafika na Peníze.cz určitě nebude tak pregnantní, ale výstižná je určitě.

Nedoporučujeme osobám se slabšími nervy!

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

Oblíbená témata

začínáme podnikat

A tohle už jste četli?

Malé e-shopy nabraly správný kurz. I díky dostupnějším technologiím

21. 11. 2023 | Radim Zelený

Malé e-shopy nabraly správný kurz. I díky dostupnějším technologiím

„Menší online obchody už mají dnes stejně dobré nástroje jako ty velké,“ říká Samuel Huba, ředitel platformy Shoptet. Co se dostupnosti technologií týče, hra se podle něj vyrovnala.... celý článek

Datovky zrušených finančních úřadů končí. Co teď?

6. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Datovky zrušených finančních úřadů končí. Co teď?

Od 15. listopadu znepřístupní finanční správa datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období,... celý článek

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

24. 10. 2023 | redakce Peníze.CZ

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 635 milionů, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa... celý článek

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

23. 10. 2023 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera | 3 komentáře

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

Vládní balíček zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění více, než by stouply „standardně“ jen podle růstu průměrné mzdy. Připlatí si také ti, co využívají paušální daň.... celý článek

S chytrým plánováním cest jsme levnější

20. 10. 2023 | Radim Zelený

S chytrým plánováním cest jsme levnější

„Nejprve jsme chtěli pomocí našeho softwaru ušetřit velkým dopravcům náklady. Nakonec vozíme zásilky sami a chystáme expanzi firmy,“ říká David Přibyl, obchodní ředitel přepravní služby... celý článek

Partners Financial Services