Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 29. 4. 2014 | 8 komentářů
Navždy spolu v dobrém i zlém. Zákonodárci vzali vážně manželský slib a od ledna 2013 vydali napospas exekutorům konta i příjmy manželek a manželů a dlužníků a dlužnic. Ve Sněmovně teď ale leží novela, podle které bychom se měli vrátit k původním pravidlům. Budou si moct rodiny, které se potýkají s exekucí jednoho z partnerů, oddechnout?
Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

Pravidla exekucí prodělala na začátku roku 2013 rozsáhlé změny a Peníze.cz vás o nich informovaly. Upozorňovali jsme i na vcelku nenápadnou novinku, která se do novely občanského soudního řádu dostala pozměňovacím návrhem. Pro rodiny, které se potýkají s dluhy jednoho z manželů, znamenala revoluci. Revoluci namířenou proti nim. Zákonodárci exekutorům umožnili, aby postihovali i bankovní konta a příjmy (tedy mzdu či plat, důchody i některé sociální dávky) manželů dlužníků. Do konce roku 2012 byly nedotknutelné:

Teď se ve Sněmovně objevila iniciativa, která žádá návrat k původním pravidlům. A dostala už konkrétní obrysy: skupina poslanců napříč politickými stranami předložila novelu občanského soudního řádu, která chce příjmy i bankovní konta manželů dlužníků před exekutorem znovu „zabezpečit“. Už prošla prvním čtením.

Co se reálně v lednu 2013 pro manžele a manželky dlužníků změnilo? A je dobrý nápad dělat krok zpět? Ptali jsme se Exekutorské komory, asociace věřitelů i neziskových organizací a poraden, které znají problémy dlužníků z praxe.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Exekutoři: Není možné, aby manžel dlužníka vesele utrácel dál

Podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové přinesla novela účinná od roku 2013 změny, po kterých volali zejména věřitelé – došlo prý k zefektivnění exekucí a k modernizaci zastaralých a neúčinných způsobů vymáhání.

„Pokud si někoho berete, nabýváte spolu s ním majetek a stáváte se spoluodpovědným za závazky vzniklé za trvání manželství, tedy i za dluhy. Společnou truhlu manželé společně naplňují i vyprazdňují. Když dojde k neočekávanému vyprázdnění, musejí manželé ‚zalepit díru‘ společně. Jestli jeden z manželů přijme v době trvání manželství dluh, zásadně vznikne oběma manželům. Koneckonců platí, že vezme-li si úvěr jeden z manželů, nebere si ho pro sebe, ale pro rodinu, “ vysvětluje Petra Báčová.

Když soud dříve nařídil exekuci proti jednomu z manželů, týkala se i majetku patřícího do společného jmění manželů. „Změna spočívá pouze v tom, že nově lze postihnout v rámci společného jmění manželů i příjem a účet manžela dlužníka. Tato úprava narovnala původní rozpor mezi hmotným a procesním právem. Předchozí stav byl nelogický a nesmyslný, vycházel ze sporného znění zákona a starého judikátu Nejvyššího soudu,“ pokračuje mluvčí Exekutorské komory.

Změna podle ní narovnala práva věřitelů, kteří se dříve nemohli domoci své pohledávky. „Již není možné, aby dluhy byly psány na jednoho z manželů a druhý vesele utrácel dál,“ říká mluvčí exekutorů. Postižení mzdy a účtu manžela dlužníka navíc podle ní může být pro většinu dlužníků „příjemnější“ než soupis movitých věcí nebo třeba prodej nemovitosti. „Jde o méně invazivní postup v exekuci,“ míní Petra Báčová.

Kam nemůže exekutor...

Exekutor, jak píšeme výš, nesmí všechno a nesmí všude. Nedotknutelné jsou jednak některé sociální dávky, i z ostatních příjmů vám ale musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

Víc se dočtete v našem článku Kam už exekutor nemůže
 
A nezabavitelné minimum vám spočte naše kalkulačka:

Člověk v tísni: Větší útok na manželství než za normalizace

Organizace Člověk v tísni názor Exekutorské komory nesdílí. Upozorňuje navíc, že zmiňovaná novinka se do právního řádu dostala vcelku podivně.

„Změna se do občanského soudního řádu dostala pozměňovacím návrhem, který předkládal zpravodaj novely Pavel Staněk, dnešní prezident České asociace věřitelů. Dle slov Pavla Staňka pozměňovací návrh předložil na základě pokynu z Ministerstva spravedlnosti, čímž ministerstvo obešlo standardní exekutivní proces. Bohužel jsme si této aktivity my ani jiné neziskové organizace včas nevšimli, a proto jsme na toto riziko neupozorňovali. Po lednu 2013 se naplnily naše obavy,“ říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který se podílel na návrhu novely, který aktuálně leží ve Sněmovně – tedy na tom, podle kterého bychom se měli vrátit k dřívějším pravidlům a příjmy i účet manželů dlužníků před exekutorem znovu „zabezpečit“.

Změna z roku 2013 podle něj zásadně postihla především manželky dlužníků, které už se svými zákonnými partnery nežijí, ale nerozvedly se. „Z manželství se stal velice rizikový institut, který postihuje především ty slabší. Zajímavé je, že tuto změnu schválila koalice hlásící se k tradičním hodnotám a složená převážně z konzervativních stran. Přitom tradiční institut manželství doposud nebyl vystaven tvrdšímu útoku, a to ani v období vrcholící normalizace,“ pokračuje Daniel Hůle.

Člověk v tísni podle něj nezpochybňuje práva věřitelů na vymožení pohledávek. Podle Daniela Hůle je však třeba posuzovat toto právo v širším společenském kontextu. „Domnívám se, že by mělo mít manželství jako hlavní nositel rodiny přednost,“ míní Daniel Hůle.

Anketa

Ženili nebo vdávali byste se dneska? Mít s kým, samozřejmě...

Ohlasy z dluhových poraden: Manželství se radši vyhnout

„Z pohledu věřitelů znamená změna účinná od roku 2013 vyšší šanci na uspokojení dlužné pohledávky, jelikož je možné uspokojit ji i z prostředků, které do té doby nebylo reálně možné exekučně postihnout – exekutoři se o to dříve opakovaně pokoušeli a opakovaně na půdě Nejvyššího soudu ČR prohrávali,“ říká právník Ondřej Načeradský z občanské poradny Společnou cestou. Na druhou stranu ovšem podle něj novinka přivedla řadu lidí do existenčních potíží. „Například matka, která už několik let žije s dětmi v odloučení od manžela, najednou se zděšením zjistí, že má zablokovaný účet a nemá z čeho platit nájem nebo obědy dětí ve škole,“ popisuje zkušenosti z praxe Ondřej Načeradský.

Řadu lidí, se kterými se v poradně setkává, podle něj změna pravidel motivovala k rozvodu, případně je odradila od svatby. „Podle některých ohlasů jde o nestoudnou změnu – nárok na mzdu či důchod lidé často vnímají jako své osobní právo a nechápou, proč by z jejich mzdy měly být prováděny srážky kvůli dluhům, které vznikly bez jejich vědomí či souhlasu,“ dodává právník.

Sám věc nijak nezjednodušuje. „Ono je pěkné jednou ukazovat ‚chudáka věřitele‘, který kvůli příliš mírným předpisům musí sledovat, jak se mu ‚vychytralý dlužník‘ vysmívá, a podruhé plačící manželku, která nic netušila o dluzích, které udělal její ‚zlotřilý‘ manžel za jejími zády, a ona nyní kvůli exekucím nemá na jídlo. Život není tak černobílý a právní úprava by neměla vycházet ani z jednoho extrému, ale snažit se najít spravedlivou rovnováhu,“ míní Ondřej Načeradský. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky druhého podle něj vyžaduje komplexní novelizaci a zásah do řady právních předpisů – sporných otázek, na které není jasná odpověď, totiž podle něj dnes v praxi zůstává celá řada. „Společenská poptávka je ovšem zřejmá: má-li institut manželství přežít, musí manželství umožňovat ekonomickou nezávislost partnerů,“ uzavírá právník Načeradský.

Propojeno!

Přílepkování, pozměňování. Hobby českých zákonodárců

Kdo si myslí, že poslanecká a senátorská práce je nuda, je zatraceně vedle. Tolik adrenalinu a dobrodružství si užijete jen málokde jinde. Nekonečný ping pong já na bráchu, brácha na mě dokáže pořádně zrychlit tep. A pak to napětí při strategické hře na přílepkování. Nesmíte se unáhlit, je třeba pěkně počkat na správnou chvíli a pak prudkým výpadem zaútočit – ale vše jen tak mimoděk, abyste nevzbudili příliš pozornosti. Rozruch se totiž v tomhle případě nevyplácí…

Asociace věřitelů: Manželé dlužníků si můžou ještě pohoršit

A co na to všechno říkají věřitelé? S žádostí o vyjádření jsme se obrátili na prezidenta České asociace věřitelů a poslance za ODS Pavla Staňka, který jak už bylo řečeno, předložil pozměňovací návrh, který exekutorům umožňuje postihovat příjmy i účty manželů dlužníků.

Zajímal nás zvláštní postup prosazení návrhu do zákona, na který poukazuje Člověk v tísni.

„Pokud si vybavuji, tento dílčí pozměňovací návrh byl zpracován experty Ministerstva spravedlnosti ČR. Následně byl se mnou, jako se zpravodajem tisku projednán a zařazen k projednání ústavně-právního výboru během tehdy projednávané velké novely občanského soudního řádu. Ústavně právní výbor potom doporučil celou novelu, včetně tohoto pozměňovacího návrhu Poslanecké sněmovně ke schválení,“ uvedl v reakci Pavel Staněk.

Novela podle něj napravila dřívější chybu v právním řádu. „Platí běžný princip, podle kterého za společné dluhy manželů odpovídají manželé společným majetkem. To samozřejmě platí bez ohledu na to, jakou formu jejich majetek má. Do konce roku 2012 však byla v zákoně chyba, kvůli které výkon rozhodnutí nebylo možné vést proti prostředkům na účtu manžela a proti nároku na mzdu, ale až proti penězům, které byly ze mzdy nebo z účtu vyplaceny. Exekutor tak místo jednoduché dálkové komunikace s bankou či zaměstnavatelem dlužníka musel provádět fyzické zabavování peněz od některého z dlužných manželů. To byl stav nákladný a velmi zatěžující pro všechny strany, včetně dlužníků samotných,“ argumentuje Pavel Staněk.

Upozorňuje také, že dnes má manžel či manželka právo učinit výhradu, že za dluh svého partnera neodpovídá. „Pokud tak učiní, může být postiženo společné jmění manželů jen v rozsahu toho, co by dlužníkovi náleželo v případě jeho vypořádání, ne už mzda nebo účty druhého manžela právě s odkazem na § 262a odst. 2 občanského soudního řádu, který se má nyní rušit,“ říká prezident asociace věřitelů Pavel Staněk. Když se tento paragraf zruší, dopadne podle něj na manžele dlužníků daleko tvrději ustanovení § 262a odst. 1 občanského soudního řádu, podle kterého bude možné bez výjimky postihnout celé společné jmění manželů, respektive vypořádací podíl zadluženého manžela na něm, a to včetně podílu na zůstatcích na účtech nezadluženého manžela, neboť i tyto pohledávky jsou podle nového občanského zákoníku součástí společného jmění manželů.

„Pokud občanský zákoník říká, že dluhy ve společném jmění manželů hradí oba manželé, musí procesní předpis umožnit jeho vynutitelnost, byť by to znamenalo, že bude postižena mzda a účet manžela. Dosavadní úprava občanského soudního řádu totiž cílí jen na postih případů, kdy dluh ve společném jmění je a manželé za něj odpovídají oba. A naopak stanovuje mantinely pro eliminaci případů, kdy manžel za dluh neodpovídá. Obávám se, že navrhovatel by nejprve musel pro naplnění svých cílů novelizovat samotný občanský zákoník a zrušit režim společného jmění manželů,“ uzavírá Pavel Staněk.

Jak se na to díváte vy? Měl, nebo neměl by mít exekutor právo sáhnout i na příjmy a účet manžela nebo manželky zadluženého člověka? O své postřehy i zkušenosti se můžete s ostatními podělit v diskuzi.

Hlídejte si peníze!

Jak na rodinný rozpočet

Kdo chce vědět, jak a kde má šetřit, musí napřed vědět, kolik a kde utrácí. Ideální je vést si seznamy výdajů a příjmů, plánovat dlouhodobě a s rozmyslem, zkrátka mít propracovaný domácí rozpočet.

Nemáte? Ale to byste měli...

Projděte si starší (ale nestárnoucí) seriál o rodinném rozpočtu, který pro vás připravily Peníze.cz:

Jak domácí finance hlídají „profesionálové od peněz“, ekonomové či bankéři? Ptali jsme se v naší pravidelné anketě Očima expertů.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 4. 2014 9:09, Maryl

V naší republice je bordel ve všem. Když si ten manžel(ka) berou půjčku, tak tam oba být nemusí. Takže jeden o tom neví a pak na něj má přijít exekuce? Náš stát zadlužuje chudáky, jelikož dovolil lichvu. Zadlužuje lidi, kteří se narodili do módy, brát si pujčku, jelikož je tak snadno dostupná. Kříčí na mě ze všech stran ,,Vem si mě, vem si mě" A exekutoři si servítky neberou. Berou vše a hlavně těm co s tím nemají nic společného, protože ti co se zadlužili, těm nemají co vzít. Exekutory zajímá jen , kde zadlužený bydlí a jestli mu to patří či ne, to je nezajímá. A není dovolání. A to nemusí být manželé. Přítel(kyně) děti žijící s rodiči, kolik je lidí na ulici, kolik pod mostem, kolik jich přibude.

+55
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Dluhy procházejí žaludkem

25. 3. 2014 | Petra Kozlová | 10 komentářů

Dluhy procházejí žaludkem

Nebo by aspoň měly.

Neplatíte faktury za mobil? Dluhy u operátorů podraží!

19. 3. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Neplatíte faktury za mobil? Dluhy u operátorů podraží!

Češi dluží mobilním operátorům na nezaplacených fakturách miliardy. Teď vláda chystá novelu, která pravidla sporů mezi operátory a zákazníky mění. Když projde, neplatiči faktur si ve... celý článek

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

4. 2. 2014 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka zajímá jediné: co všechno exekutor může sebrat, kam až jeho ruka dosáhne a co je před ní... celý článek

Osobní bankrot 2014: Nově oddlužení pro živnostníky a společné pro manžele

29. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Osobní bankrot 2014: Nově oddlužení pro živnostníky a společné pro manžele

Ještě loni musel žádat o oddlužení – se souhlasem zákonného partnera – každý z manželů sám. Od letoška je to jinak. Manželé můžou o povolení osobního bankrotu žádat společně. A další... celý článek

Vykupitelem za pár korun

12. 12. 2013 | Gabriel Pleska | 27 komentářů

Vykupitelem za pár korun

Už ve Starém zákoně se píše, že by člověk měl jednou za sedm let odpustit dluhy. Jenže jakkoli prý západní svět stojí na křesťanském základě, nestali jsme se společností odpuštění,... celý článek

Partners Financial Services