Osobní bankrot 2014: Nově oddlužení pro živnostníky a společné pro manžele

Ještě loni musel žádat o oddlužení – se souhlasem zákonného partnera – každý z manželů sám. Od letoška je to jinak. Manželé můžou o povolení osobního bankrotu žádat společně. A další průlom: zahrnout je možné i dluhy z podnikání. Jak na to? A kdo má šanci, že na pětileté vykoupení z dluhů dosáhne? Nabízíme přehled i kalkulačku.
Osobní bankrot 2014: Nově oddlužení pro živnostníky a společné pro manžele

Padesát sedm tisíc. Tolik lidí – beznadějně utopených v dluzích – už vyhlásilo osobní bankrot. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Dalších sedmnáct tisíc lidí žádalo o oddlužení neúspěšně. Nejčastější příčina nezdaru: formální chyba v žádosti.

„Jen v roce 2013 bylo vyhlášeno 19 165 osobních bankrotů, to je o 2209 víc než v roce 2012. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 13 procent, což je však podstatně méně než v předchozích letech,“ uvádí Barbora Sedláková z CRIF.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Pětiletá trnitá cesta z pekla

Pro člověka, který se propadl hluboko do dluhové pasti, znamená vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení naději, že se z bludného kruhu dluhů jednou provždy vymaní. Cena je ovšem poměrně vysoká: pět let bude třít bídu s nouzí. Na druhou stranu – nemusí se bát, že k němu během té doby vtrhne exekutor nebo vymahač. A pokud během pěti let dokáže uhradit alespoň třetinu svých závazků, zbytek se mu jednou provždy odpustí – a může začít znovu s čistým štítem.

Osobní bankrot musí povolit soud. Splňovat musíte – vedle schopnosti umořit aspoň třetinu dluhů v pěti letech – ještě několik podmínek:

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování
 • Dluh u jednoho věřitele „nestačí“

Do neřešitelných problémů vás docela snadno může dostat i jeden jediný dluh u jednoho věřitele – pokud je vysoký, podmínky jsou nastaveny tvrdě nebo se zkrátka změní vaše životní situace a už nejste schopni splácet. Osobní bankrot ale v takovém případě nepomůže. Základní podmínkou pro povolení oddlužení totiž je, že máte závazky alespoň ke dvěma různým věřitelům, jste v prodlení přes třicet dní a nejste schopni dál splácet.

 • Dluhy z podnikání? Nově je můžete zahrnout

Ještě loni platilo, že osobní bankrot byl v podstatě zapovězen člověku, který podniká a je tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Když návrh na oddlužení podal, soud ho obyčejně zamítl a na majetek dotyčného vyhlásil konkurz. Nově má na oddlužení šanci i podnikající fyzická osoba – čili typicky živnostník. Oddlužení jí ovšem (při splnění ostatních podmínek) bude umožněno jen v případě, že s tím budou souhlasit věřitelé, jejichž pohledávky vznikly z podnikatelské činnosti dlužníka. Další variantou, kdy může živnostník o oddlužení žádat – a to bez souhlasu věřitelů – je, že se jedná o pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v rámci předchozího insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka.

Stahujte: Žádost o oddlužení

Vždy čerstvé formuláře na Peníze.cz

Šanci na povolení osobního bankrotu neboli oddlužení máte jen jednu. Je tedy důležité neudělat chybu. Existuje řada firem, které se na pomoc s oddlužením specializují, odbornou pomoc ale poskytuje také řada občanských poraden – a zadarmo.

Další šikovné formuláře na Peníze.cz

Jak o oddlužení žádat: manželé můžou společně

Návrh na povolení oddlužení je třeba podat krajskému soudu podle místa bydliště na formuláři, který přesně vymezuje, co vše musíte uvést a jaké přílohy připojit. Formuláře si můžete pohodlně stáhnout přímo na Peníze.cz – stačí se podívat do boxu.

V návrhu na oddlužení vyložíte, jak k úpadku došlo a uvedete všechny dluhy a závazky.

Novinkou letošního roku je, že o oddlužení můžou žádat manželé společně. Ještě loni platilo, že musel každý z manželů – s písemným souhlasem svého zákonného partnera – podávat žádost o oddlužení zvlášť. Dnes už stačí podat jednu žádost (respektive návrh na povolení oddlužení) za oba.

Teoreticky je možné, aby osobní bankrot vyhlásil pouze jeden z manželů. V praxi to ovšem dělá řadu potíží. Pokud jste za dluhy odpovědní oba a vznikly v době manželství, je nejlepší, abyste návrh na oddlužení podávali společně. Předejdete tak dalším soudním sporům a exekucím vedeným proti druhému z vás.

Co musí obsahovat návrh na oddlužení?

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech,
 • údaje o příjmech za poslední tři roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho pohledávky.

Pokud váš návrh na oddlužení neobsahuje všechny náležitosti, soud vás vyrozumí a dá vám šanci na nápravu. Máte na ni ovšem pouze sedm dní. Když všechny náležitosti včas nedodáte, soud automaticky vaši žádost zamítne. Třeba v případě chybějícího znaleckého posudku na nemovitost je sedmidenní lhůta šibeniční. A šanci máte jen jednu.

Dvě cesty k oddlužení

Jeden z údajů, který budete muset v návrhu na oddlužení uvést, je, jakou cestu z dluhů preferujete. Možnosti se nabízejí dvě: zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář. Jinými slovy: buď přijdete v podstatě o veškerý majetek, který vlastníte, nebo o všechny příjmy v následujících pěti letech. Tak nebo onak, musíte být schopni v průběhu oddlužení umořit aspoň třetinu dluhů. Pokud na to nemáte dost velké příjmy nebo majetek, soud vaši žádost zamítne. O způsobu vašeho oddlužení ovšem budou rozhodovat také věřitelé. Vyplatí se s nimi tedy celou záležitost předem projednat.

Nespoléhejte na to, že jakmile uhradíte třetinu dluhů, je se splácením konec. Cílem je splatit během pěti let maximum možného, třetina představuje jen minimální hranici.

Kdy insolvenční soud návrh na oddlužení zamítne

 • pokud shledá, že jím je sledován nepoctivý záměr,
 • pokud hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 procent jejich pohledávek (pokud věřitelé s nižším plněním nesouhlasí),
 • pokud jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto,
 • pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Anketa

Už jste někdy byli pořádně v minusu?

Splátkový kalendář: na jaké peníze vám sáhnou

Jestliže věřitelé rozhodnou, že vaše oddlužení bude probíhat formou splátkového kalendáře – což je jednoznačně častější model – zajímá vás patrně, jak vysoké měsíční splátky budou, kterých příjmů se oddlužení dotkne a kolik vám zůstane „na život“.

Kromě platu postihne oddlužení také všechny typy důchodů, mateřskou, rodičovskou, příspěvek na bydlení, stipendia nebo dary. Ze všech příjmů vám zůstane jen nezabavitelná částka na pokrytí základních životních potřeb (skládá se z nezabavitelného minima a malé části mzdy). Pokud během procesu oddlužení něco podědíte nebo třeba vyhrajete ve sportce, budete muset získané peníze využít na splátku dluhů. Když nějaký příjem zatajíte a insolvenční správce to zjistí, soud oddlužení okamžitě zastaví. Stejný osud čeká dlužníky, kteří zatají soudu část dluhů nebo si budou dál půjčovat.

Kolik budete v případě osobního bankrotu měsíčně splácet a kolik peněz vám zůstane na živobytí, si můžete spočítat na naší kalkulačce. Propočte vám také, zda máte na povolení oddlužení vůbec naději.

Kalkulačka – podmínky insolvence 2023

+

Další kalkulačky

Odměna insolvenčního správce

Insolvenční správce vás bude provázet celým pětiletým obdobím směřujícím k finančnímu a životnímu restartu. Dohlíží na správný průběh insolvenčního řízení. A budete mu za to muset platit – přesnou výši měsíční splátky vám vypočte naše kalkulačka.

Soud vám také může už na počátku procesu oddlužení nařídit zaplacení zálohy na insolvenční řízení – v maximální výši padesáti tisíc. V praxi se postup soudců liší, někdy požadují desetitisícovou zálohu, jindy zohlední situaci dlužníka a zálohu výrazně sníží.

Osobní bankrot z pohledu věřitele

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+42
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 5. 2014 5:49, Stefi

Tak nějak jsem věřila, že insolvence je opravdu řešení jak se dostat z dluhové pasti ale ať počítám jak počítám, neleze mi do hlavy kde lidi v insolvenci bydlí .... vždyť životní minimum nestačí ani na nájem natož zbytek ...

+6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Mlčeti, zlato!

29. 12. 2013 | redakce Peníze.CZ

Mlčeti, zlato!

Jak bohatý byl letos Ježíšek? A kdo se ptá?

Vykupitelem za pár korun

12. 12. 2013 | Gabriel Pleska | 27 komentářů

Vykupitelem za pár korun

Už ve Starém zákoně se píše, že by člověk měl jednou za sedm let odpustit dluhy. Jenže jakkoli prý západní svět stojí na křesťanském základě, nestali jsme se společností odpuštění,... celý článek

Malé peníze: Jsem po uši v dluzích!

21. 11. 2013 | Jan Müller | 4 komentáře

Malé peníze: Jsem po uši v dluzích!

Dnes to nebude veselé čtení. Spíš varovné. Jenže jak to tak bývá – ti, kteří by především měli být varováni, ho budou číst pozdě. Až nastane to, před čím měli být varováni.

Malé peníze: Insolvence. Kdy má ještě cenu na dlužníka tlačit

5. 11. 2013 | Jan Müller | 2 komentáře

Malé peníze: Insolvence. Kdy má ještě cenu na dlužníka tlačit

Další čtenářskou otázkou se vracíme k našemu nepravidelnému seriálu Malé peníze, ve kterém Jan Müller z webu Malé peníze odpovídá na otázky našich čtenářů. Dnešní otázka je jednoduchá,... celý článek

Dobrý den, dlužíte nám dvanáct tisíc za vysavač…

30. 9. 2013 | Lucie Kocurová | 11 komentářů

Dobrý den, dlužíte nám dvanáct tisíc za vysavač…

Jdete se ubytovat do hotelu, pronajímáte si byt, zařizujete si kartičku do knihovny… To všechno jsou situace, kdy se může stát, že vás někdo požádá o občanku, aby si mohl opsat údaje... celý článek

Partners Financial Services