Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 9. 11. 2012 | 98 komentářů
Účet manžela či manželky – pro dlužníky oáza klidu a bezpečí. Exekutor na něj nemůže. Zatím. Od příštího roku bude všechno jinak. Zákonodárci sáhli ke kontroverznímu opatření: účet a příjmy manželů vydali navzdory dřívějším verdiktům Nejvyššího soudu napospas exekutorům.
Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

O tom, že nás příští rok čekají v oblasti exekucí velké změny, se hovoří už dlouho. Peníze.cz vás o všem průběžně informují. Jedna novinka však prošla parlamentem v rámci novely občanského soudního řádu téměř bez povšimnutí. Pro řadu rodin, které se potýkají s exekucí jednoho z partnerů, přitom znamená revoluci. Revoluci namířenou proti nim. Končí časy, kdy byl příjem a účet vašeho manžela či manželky nepostižitelný.


Exekutor bude nově moct peníze na vašem účtu zablokovat, i když jste se o dluhy svého muže či ženy nijak nepřičinili a třeba o nich nemáte ani ponětí. Stejně tak se může stát, že vám náhle překvapivě klesne plat či důchod: exekutor totiž bude moct od příštího roku ukrajovat dluh partnera i srážkami z vašich příjmů. Ušetřeny zůstanou pouze zákonem vymezené sociální dávky. 

V manželských slibech obsažené „v dobrém i zlém“ a „co je moje, je i tvoje“, tak nabude další a (a ne zrovna příjemné) dimenze.

Na co exekutor sáhnout nesmí

Hořký start do nového roku

„Jedná se o revoluční změnu, jelikož ustálená judikatura Nejvyššího soudu již několik let zastává názor, že manžel dlužníka nemůže být žalován a nelze na něj nařídit exekuci, pokud předmětný závazek nesjednal. Může-li být exekuce nařízena pouze na toho z manželů, který závazek sjednal, nesmí být druhému z manželů postižen účet ani příjem,“ uvádí právník Ondřej Načeradský z občanského sdružení Společnou cestou. Počet zadlužených rodin v Česku je podle něj alarmující a tato novinka bude pro řadu z nich znamenat velmi hořký start do nového roku.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Do obzvláště prekérní situace se mohou dostat lidé, kteří už s manželem nežijí a o jeho aktivitách, podnikání a případných dluzích nemají ani tušení. Leckoho však dokáže překvapit i partner, který se kterým den co den sdílí stůl i lože.

„Osobně si dokážu jen těžko představit, jaké sociální dopady bude mít tato novela v praxi. Informovanost občanů o této novince je zatím v zásadě nulová, a přitom například lidé pobírající důchod musí počítat s tím, že pokud si budou chtít změnit způsob výplaty důchodu, aby nebyl po novém roce posílán na exekucí blokovaný účet, má Česká správa sociálního zabezpečení na vyřízení žádosti tři měsíce,“ pokračuje Ondřej Načeradský. Řada rodin podle něj nemá žádné rezervy, a pokud je novinka zastihne nepřipravené, mohou se dostat do vážných finančních problémů.

Společné jmění manželů

Víte koho si berete?

Peníze.cz píšou o všem, co k životu patří.

Co všechno spadá do společného jmění manželů, co do něj nikdy nespadá a jaké jsou možnosti jeho zúžení či rozšíření? Podrobné odpovědi najdete v našich straších článcích o životě na psí knížku, předmanželských smlouvách, sňatcích a rozvodech.

Konec výmluv

Zastánci nového opatření však tvrdí, že je třeba udělat přítrž výmluvám dlužníků, kteří díky účtům svých partnerů dokážou peníze před exekutorem schovat a ze svých závazků vůči věřitelům se vykrucují.

Exekutoři přirozeně možnost blokovat účet a příjmy manžela či manželky dlužníka vítají. Usnadní jim práci a umožní snáze uspokojovat nároky věřitele. „Ustanovení týkající se postižení příjmu manžela dlužníka by mělo narovnat dosavadní rozpor mezi hmotným a procesním právem. Stávající stav byl nelogický a nesmyslný, vycházel ze sporného znění zákona a starého judikátu Nejvyššího soudu,“ sdělila nám mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Dosud se podle ní v této oblasti opomíjel fakt existence společného jmění manželů. „Příjmy manželů byly z hlediska práva v době trvání svazku společné, avšak soud je nemohl procesně-technicky postihnout. Mzdy tvoří součást společného jmění manželů, stejně jako zůstatky na účtu jsou tedy majetkem obou manželů, tudíž i dlužníka,“ argumentuje mluvčí exekutorů.

O výklad problému jsme požádali také právníka Tomáše Sokola. Potvrdil, že společné jmění manželů ve vztahu exekuci patří dlouhodobě ke kontroverzním tématům. „Pokud totiž něco dluží jeden z manželů, chce dlužník uspokojení své pohledávky z celého společného jmění, včetně účtu druhého manžela. Obvyklá námitka je, že manžel, který dluží, by si ‚ukrýval‘ společné jmění na účet druhého. Na druhé straně třeba manželky gamblerů zase tvrdí, že manželovy dluhy ze hry jsou jen jeho věcí. Osobně se ale kloním k tomu, aby dluh bylo možno uspokojit ze všeho, co patří do společného jmění manželů – a to jsou příjmy obou manželů získané za dobu trvání společného jmění manželů. S možnými výjimkami, ale skutečně jen výjimkami,“ shrnuje Tomáš Sokol.

Ombudsman ve změně nevidí problém, Člověk v tísni ano

Problém v nových pravidlech nevidí ani úřad ombudsmana Pavla Varvařovského. „Uvedená změna fakticky umožňuje zajistit proveditelnost postižení majetku ve společném jmění manželů, které občanský soudní řád už ve stávající podobě předpokládá. I nyní je možné vymáhat výlučný dluh jednoho z manželů vzniklý za trvání manželství postižením majetku náležejícího do společného jmění manželů. Nejvyšší soud sice dovodil, že takto nelze přímo postihnout pohledávku z účtu nebo mzdu manžela/manželky povinného, ale uznal, že peněžní prostředky uložené na takovém účtu, jakož i peníze pocházející ze mzdy manžela/manželky za určitých okolností patří do společného jmění manželů,“ vysvětluje mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Exekutor tedy podle ní dosud nesmí prostředky na účtu manžela postihnout přímo, ale může je postihnout jinak – takzvaným přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného nebo postižením jeho jiného majetkového práva. V praxi však podle ombudsmanovy mluvčí tento postup nevedl k úspěšnému vymáhání pohledávek.

Anketa

Co z toho plyne pro vás?

Jiný pohled na věc má Daniel Hůle z Člověka v tísni: „Tuto změnu hodnotíme jako negativní posun. Teprve budoucí vývoj ukáže, jak se bude v praxi uplatňovat dosavadní judikatura. Obecně lze ale říci, že tato změna představuje poměrně nebezpečný trend, kdy by mohly být exekucemi paralyzovány celé rodiny, nikoli jen jednotliví dlužníci.“

Kritici nové právní úpravy také upozorňují, že vede ke zvláštnímu paradoxu. Zákonodárci totiž místo jednoduché úpravy v občanském zákoníku, kde mohli zkrátka vymezit, že příjem dlužníka a peníze na jeho účtu patří do společného jmění manželů, vymysleli zvláštní pravidlo pouze pro oblast exekucí a vymáhání dluhů. Což může vést k jisté absurditě: zatímco exekutor se k účtu vašeho manžela nebo manželky dostane, vy sami se k němu dostat nemusíte.

Postranní cestičky zůstanou

I když zákonná novinka exekutorům práci zjednoduší, možnosti, jak se uhrazení závazků vyhýbat, zůstanou. „Už dnes je počet dlužníků s exekučně obstaveným účtem vysoký. Zaměstnavatelé už si celkem zvykli, že řada zaměstnanců potřebuje dostávat mzdu v hotovosti. Poměrně masivně se rozvíjí i praxe, kdy zadlužení rodiče fungují přes dětské konto svého nezletilého potomka – i když jde o právně poněkud diskutabilní postup,“ upozorňuje Ondřej Načeradský se sdružení Společnou cestou.

Komplikovanější je to se srážkami z příjmů. „Těm se v zásadě nelze legálně vyhnout, a tudíž manželé dlužníků musí počítat s tím, že jim po Novém roce zůstane jen nezabavitelná část mzdy,“ říká Ondřej Načeradský. Její výši si snadno vypočtete v naší kalkulačce:

Novinka v pravidlech exekucí může podle Ondřeje Načeradského motivovat lidi k práci načerno. „Nakonec bude na novince tratit státní rozpočet, jelikož z těchto černých příjmů nebudou odváděny daně ani pojistné,“ uzavírá právník Načeradský.

Co na kontroverzní novinku v oblasti exekucí říkáte vy? Za co všechno mají manželé zodpovídat společně? Měly by pro sdílení „dobrého i zlého“, jež si před oltářem slibujeme, platit nějaké výluky?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+65
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 98 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 11. 2012 13:36, Zuzana Hanelová

Jsem manželkou OSVČ, který se ne vlastní vinou dostal do dluhů. Podniká od začátku 90. let v autodopravě, krátce v oboru nákup a prodej (distribuce potravinářského zboží - do malých obchodů - kde s velkým propadem skončil kolem roku 2000).Za celou dobu svého podnikání vždy jen čekal na peníze za své služby - nikoho z plátců nezajímaly doby splatnosti faktur - zkuste se soudit se zasilatelskou společností, pro kterou jezdíte, že platí dva měsíce po splatnosti faktury s předem stanovenou dvouměsíční splatností (tedy na peníze vynaložené a vydělané čekáte 4 měsíce). Samozřejmě ale mezitím potřebujete peníze - na naftu, na pojistky, silniční daň, mýtné,na platy řidičů, na živobytí - podotýkám že skromné. Nutně si půjčujete, protože vaše vydělané peníze jsou neustále někde na cestě. Dovolat se nemáte kde. Do toho vám dvě společnosti, pro které jste jezdil, prakticky současně zkrachují - ze den na den je vyhlášen konkurs - na cestě zůstane téměř 750 tisíc. Z prodeje majetku v konkursu na vás zůstane 60 tisíc. Mezitím jste začal fakturovat přes factooringvou společnost, která vydělává na tom, že má peníze, aby vám zaplatila hned a počkala na platbu ze strany skutečného plátce. Takže vy ty peníze, které vám měly přijít, ale kvůli konkursu plátce nikdy nepřijdou, vlastně máte teď na docela vysoký úrok půjčené... další dluhy mezitím vznikají - na zdravotním a sociálním pojištění, na naftě - dokud vám ještě dávali na fakturu. Vy to ale nemíníte vzdát, zakázky na dopravu jsou, ale podmínky jsou tvrdé, výkyvy cen nafty nejsou promítány do ceny dopravy za kilometr, ceny pohonných hmot si ale netroufají odhadnout ani nejzkušenější analytici, takže veškeré vaše finanční plány jsou vždycky stavěny jen na vodě. Dluhy splácíte, ale postupně - ne všechno se nedá zaplatit hned, všude narůstají penále, čas od času dojde i k exekuci - seženeme peníze na dluh a vysokou odměnu exekutorovi, který neudělal nic jiného, než že sestavil a poslal dopis, zaplatíme. Výkonu exekuce (nějakému zabavování majetku, kterého stejně moc nemáme, jsme se naštěstí prozatím vyhnuli). Jedinou jistotou je můj velmi slušný plat, pracuji často ale i 18 hodin denně, k tomu často i doma o víkendech a o dovolené. Na úhradu exekucí a nejhorších manželových dluhů jsem si vzala půjčky, které se mi zatím daří platit. Představa, že bych měla exekuci na účtu nebo dostala z platu jen nezabavitelnou částku, se od dnešního rána, kdy jsem se o nové zákonné úpravě dozvěděla, stává mou noční můrou. Nemám šperky, nemám kožichy, nikdy jsme neměli nové auto, nikdy jsme nebyli na zahraniční dovolené - a vlastně ani na tuzemské - můj manžel totiž od začátku 90. let žádnou dovolenou neměl.Zatím ještě máme náš domek, který jsme začali stavět koncem 80.let, ale "visí" na něm dluhy na fin. úřadě. Nad vodou nás drží to, že se přes všechny problémy máme i po 27 letech rádi a držíme při sobě. Takže nás, až skončíme pod mostem, může hřát vědomí, že se máme rádi - a taky tam asi bude tlačenice, takže se budeme zahřívat navzájem. Jseme pracovití, poctiví, nežijeme a nikdy jsem si nežili nad poměry, vychovali jsme k poctivosti a pracovitosti své děti - studují úspěšně VŠ a na studium si vydělávají samy, nedáváme jim ani korunu, protože na to nemáme.Myslím, že společnosti víc dáváme, než si od ní bereme. Řekněte, kde je nějaká spravedlnost???

Zobrazit celé vlákno

+478
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 11. 2012 13:36, nezadat

Konečně trochu rozumný zákon na chytráky.

-477
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (98 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Důchodci a děti v exekuci: v Česku žádná zvláštnost

19. 10. 2012 | Petra Dlouhá | 11 komentářů

Důchodci a děti v exekuci: v Česku žádná zvláštnost

Důchodci a děti v exekuci. Dva fenomény, které se nebezpečně šíří českou kotlinou. Alarmující jsou hlavně počty prvních jmenovaných. V exekuci jsou desetitisíce českých důchodců. Jen... celý článek

Svatba, nebo život na psí knížku? Co se víc vyplatí?

30. 8. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Svatba, nebo život na psí knížku? Co se víc vyplatí?

Život v manželství, nebo na psí knížku? Pojďme si propočítat, přepočítat a prověřit, jaké finanční výhody a úskalí cesta životem v jednom či druhém provedení skýtá.

Příští stanice rozvod. Kolik stojí jízdenka na svobodu?

15. 8. 2012 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Příští stanice rozvod. Kolik stojí jízdenka na svobodu?

Prvním krokem k rozvodu je... svatba. Statistika je neúprosná: krachem u nás končí každé druhé manželství. Cesta z chomoutu není zdarma. Přečtěte si, co vás na ní čeká. A hlavně – kolik... celý článek

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

29. 5. 2012 | Barbora Buřínská | 14 komentářů

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

Manžel paní Dany z Liberce každou chvíli naletěl na „výhodné slevy“ a zásoboval domácnost více či méně nepotřebnými věcmi. Brzy mu přestaly na nákupní mánii stačit peníze a začal si... celý článek

Předmanželská smlouva. Zabiják romantiky, nebo jisticí lano?

12. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 20 komentářů

Předmanželská smlouva. Zabiják romantiky, nebo jisticí lano?

Kostel. Právě si řekli ano. On že si bere ji, ona že jeho. Střih. Soudní síň. On že si bere auto, ona že děti, on bere sedačku a ona taky že bere sedačku. Právě si říkají ne a ne a... celý článek

Partners Financial Services