Takhle změníme důchody. Projděte si plány stran

Jiří Hovorka | rubrika: Analýza | 14. 9. 2021 | 18 komentářů
Skoro všechny strany před volbami slibují další růst důchodů. Skoro všechny slibují i reformu. A některé i ukazují, jak na to.
Takhle změníme důchody. Projděte si plány stran

Zdroj: Shutterstock

Důchodová reforma vypadá podle volebních programů politických stran jako procházka růžovou zahradou. Důchody porostou – na tom se shodují všichni. Jak ale vyřešit fakt, že kvůli stárnutí populace bude na důchody potřeba čím dál víc peněz ze státního rozpočtu? Receptů na takzvanou udržitelnost systému v programech moc nenajdete. Některé strany jen obecně říkají, že peníze se prostě budou muset najít. Ale kde?

ANO nechce zvyšovat daně a slibuje úspory na provozu státu. „Zejména důslednou digitalizací a odstraněním zbytečné byrokracie snížíme provozní náklady státu,“ píše hnutí, které je ve vládě už sedm a půl roku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá pro příští rok se schodkem téměř 380 miliard korun, přestože ekonomika podle předpovědi ministerstva poroste o víc jak čtyři procenta.

Sociální demokraté jdou do voleb s důchodovou reformou z pera ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Rostoucí náklady na důchody má zajistit daňová reforma, tedy například bankovní nebo digitální daň nebo třeba vyšší zdanění bohatých.

Koalice Pirátů a STAN mluví také o digitální dani, v programu ukazuje i na takzvané ekologické daně: například spotřební daně na pohonné hmoty, silniční daň, silniční mýto, poplatky z těžby nerostných surovin, poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu, systém evropských emisních povolenek a svým způsobem i daň z nemovitých věcí. Přestože Piráti odmítají, že by uvažovali o zvyšování daně z nemovitostí, jejich program takové úvahy nastiňuje.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Návrh na důchodovou reformu od ministryně Maláčové je přinejmenším inspirativní i pro ostatní. Základní koncept na rozdělení současných státních penzí na takzvaný minimální důchod (ve výši začínající na 10 tisících korunách) a na čistě zásluhovou složku, která by zohledňovala výdělky v produktivním věku každého jednoho člověka, slibují kromě samotné ČSSD i koalice Spolu, Piráti a STAN a také SPD.

Současné důchodce pak čtení programů většinou potěší. Vládnoucí ANO i ČSSD shodně slibují růst průměrného důchodu během příštího volebního období až k hranici 20 tisíc korun. Vlastně tak slibují další růst důchodů nad zákonnou valorizaci, která vychází z růstu cen a mezd. Aby totiž průměrný důchod za příští čtyři roky vyrostl k 20tisícové hranici, musel by každoročně stoupnout o víc jak pět procent. Pro srovnání: Automatická valorizace pro příští rok dělá zhruba 3,2 %.

Piráti a STAN jsou střídmější a slibují, že průměrný důchod na konci volebního období v roce 2025 dosáhne kolem 18 až 19 tisíc korun. To zhruba odpovídá zákonné valorizaci. Zároveň dodávají, že to je za předpokladu, že ekonomika dál poroste stejně jako nyní. 

Hitem, který najdete takřka ve všech programech, je přehlednější důchodový systém: většina stran slibuje, že si každý jednoduše v blízké budoucnosti vypočte svůj důchod online. Už tedy žádné chození na sociálku a přemlouvání úředníků, zda by mohli poradit.

„Každý občan bude mít možnost zobrazit si aktuální přehled o svých odvedených příspěvcích na sociální zabezpečení, bude vědět, jaký je odhad jeho důchodu a kolik let mu zbývá odpracovat, aby na něj měl nárok. Na základě těchto informací se bude moci rozhodnout třeba o přesluhování v důchodovém věku či o navýšení svého spoření,“ upřesňují Piráti a STAN, kteří zaslouží pochvalu za asi nejpropracovanější program. Nejprve vám v něm ukáží, kde je problém, a pak vysvětlí, jak ho chtějí řešit. Rozepisují tak třeba i plán na zřízení veřejnoprávního penzijního fondu. Naproti tomu třeba komunisté či Přísaha si vystačí s pár tezemi.

Všechny strany se v programech vyhýbají řešením, která by voliče bolela. Už jsme si to ukázali u budoucího financování penzí. Strany přiznají, že na to je potřeba sehnat nové peníze, neřeknou ale natvrdo, že je budou muset vzít z nových daní nebo zvýšení těch stávajících.

Koalice Spolu opatrně nakračuje i kolem možného zvyšování důchodového věku po roce 2030. Do té doby má důchodový věk vyrůst pro všechny na 65 let a pak už dál nerůst. A to i přesto, že se věk dožití stále prodlužuje a doba strávená v důchodu tak neustále roste: v roce 1980 v důchodu lidé průměrně strávili 13 let, nyní je to přes 24 let. Prodlužování důchodového věku tak může být logickou odpovědí na hrozící neudržitelnost penzijního systému. Tuto cestu ale zvažuje jen koalice Spolu, což ještě v programu balí do řeči, které běžný čtenář nemůže porozumět.

„Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici (do roku 2030),“ píše koalice Spolu. Když to přeložíme: Slibuje, že lidé ve fyzicky náročných profesích, kteří prostě nebudou moci pracovat třeba do 68 let, půjdou i dál do důchodu dříve; ti ostatní se ale musí připravit na to, že důchod přijde zřejmě později.

Projděte si, co strany v programech slibují u penzí:

ANO

Hnutí ANO slibuje důchodcům hlavně to, že na ně bude dál myslet a důchody dál výrazně porostou. Program říká:

 • Vyřešíme finanční zdroje pro důchody a rozhodně nedopustíme pokles životní úrovně seniorů.
 • Cílem je, aby do roku 2025 byl průměrný starobní důchod 20 000 korun.
 • Aby se seniorského věku nemuseli bát ani dnešní pracující, umožníme průběžné sledování jejich „důchodového konta“. Každý bude vědět, jaký bude mít důchod.
 • Vybudujeme proaktivní eGovernment, který reaguje na životní události automaticky, aniž by občan nebo firma museli posílat žádost. Například systém vypočte výši vdovského důchodu bez nutnosti o něj požádat.
 • Lidé z náročných profesí půjdou do důchodu dříve. (Dosavadní vláda vedená ANO to zatím neprosadila.)
 • Zvýšíme vdovské důchody.
 • Posílíme motivaci pro zaměstnávání osob v důchodovém věku, za každý odpracovaný rok navíc navýšíme důchod o 1,5 procenta. (Už dnes platí, že kdo pracuje i v důchodovém věku a nepobírá důchod, zvyšuje si jeho vyměřovací základ o 1,5 % za každých 90 takto odpracovaných dnů. Co tedy ANO slibuje nového, jsme se pokusili zjistit na tiskovém oddělení, odpověď ale nedorazila.)

Kde na to vzít víc peněz, jak ANO slibuje? Odpovědí moc nenabízí:

 • Nechceme zvyšovat daně, ale naopak pokračovat v jejich zjednodušení a rušení daňových výjimek.
 • Budeme pokračovat v úsporách na provozu státu. Zejména důslednou digitalizací a odstraněním zbytečné byrokracie snížíme provozní náklady státu.

ČSSD

Sociální demokracie využila práce Jany Maláčové ve funkci ministryně práce a sociálních věcí. Vychází z jejího návrhu na reformu. Spravedlivé důchody podle ČSSD vypadají takto:

 • Nezvýšíme věk odchodu do důchodu nad 65 let.
 • Důchodový systém musí zůstat pod kontrolou státu. Zabráníme privatizaci systému, tedy závislosti seniorů na příjmech z prostředků naspořených v soukromých penzijních fondech.
 • Chceme, aby platilo, že kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod. Proto prosadíme spravedlivou reformu a do roku 2025 zajistíme průměrný důchod ve výši 20 tisíc Kč.
 • Snížíme povinnou dobu pojištění z neobvykle vysokých 35 na 25 let. Pomůžeme tak ročně až 7 tisícům lidí, kteří by jinak přišli o nárok na starobní důchod.
 • Z nultého pilíře bude všem starobním důchodcům s 25 lety pojištění vyplácena pevná solidární částka ve výši 28 % průměrné mzdy, tzn. v současné době 10 000 Kč. Jedná se o tzv. základní důchod. Pomůžeme tak 120 tisícům seniorů a seniorek, kteří mají nyní důchod nižší, zejména proto, že byli dlouhodobě nemocní nebo o někoho dlouhodobě pečovali.
 • Z prvního pilíře bude vyplácena zásluhová částka, která bude odpovídat délce pojištění a výši vyměřovacích základů, ze kterých bylo odváděno pojistné.
 • Ekonomicky aktivním bude za celodenní péči o děti, ale i rodinné příslušníky, započítáván fiktivní vyměřovací základ, čímž se jejich budoucí důchod zvýší.
 • Zaměstnancům v náročných profesích, zařazeným do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, umožníme dřívější odchod do důchodu za každých 10 odpracovaných let o jeden rok.
 • Pracující důchodci budou mít nižší daně.
 • Zavedeme důchodovou kalkulačku – systém průběžného hodnocení dob důchodového pojištění, aby si každý mohl zjistit, jaký důchod bude mít, až si o něj požádá.
 • Budeme nadále poskytovat státní podporu účastníkům III. pilíře důchodového systému – penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Nově však zřídíme státem organizovaný třetí pilíř s garancí výnosů, které nebudou oslabovány každoroční inflací.
 • Pro zajištění kontinuální práce na důchodové reformě budeme iniciovat vznik stálé nezávislé Komise pro důchodovou reformu, která bude ustavena novelou zákona o důchodovém pojištění coby součást odborného zázemí vlády.
 • Změníme výpočet invalidních a pozůstalostních důchodů. U invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů stále zůstává složitý zápočet výše příjmu do důchodu. Nastavíme solidární složky důchodu i pro tyto důchody, což umožní výpočet těchto důchodů zpřehlednit.
 • Zkrátíme dobu penalizace u předčasných důchodů. V současné době se předčasný starobní důchod krátí za každých započatých 90 dní, které zbývají do dosažení důchodového věku.
 • Jako další krok reformy penzí prosadíme daňovou reformu k zajištění dodatečných příjmů důchodového účtu. Solidární prvky by měly být systémově financovány univerzálními příjmy daňového charakteru ze státního rozpočtu, aby se na nich podíleli všichni občané, nikoli pouze zaměstnanci odvádějící pojistné.

KSČM

Komunisté slibují za poctivou práci poctivou mzdu i důchod. Chtějí prosazovat:

 • Pravidelnou valorizaci důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečného vývoje cen.
 • Zachování průběžného financování důchodů, které při adekvátní valorizaci na rozdíl od spoření nepodléhá inflaci.
 • Zajištění dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému (určit podíl ze státního rozpočtu na daňovém výnosu).
 • Maximální možný věk odchodu do starobního důchodu na 65 let.
 • Stanovit v penzijním systému základní zajištění seniorů (tzv. minimální důchod) vycházející z minimálního životního standardu důchodců (v dnešním systému odpovídá zvýšení základní výměry důchodu). Celkový důchod by u lidí s plným nárokem (věk, odpracovaná léta a odpovídající výše odvodů na sociální pojištění) na starobní penzi dosahoval minimálně 40 % průměrné mzdy.
 • Jízdné ve veřejné dopravě zdarma nebo alespoň s výraznou slevou pro žáky základních a středních škol a důchodce nad 65 let (dotace od státu, krajů i velkých měst).

Piráti a STAN

Podle Pirátů a STAN je důchodový systém „doslova bída“. Co to podle nich znamená? Že je nepřehledný, nedůstojný a neudržitelný. Jak to změnit? Minimální základní důchod má být na důstojné úrovni a indexován. Vznikne státní penzijní fond ke spoření. Základní důchod bude financován zefektivněním daňového systému i chodu státu při zohlednění mezigenerační soudržnosti. Každý bude mít informace o výši svého budoucího důchodu. Piráti a STAN to rozepisují dopodrobna:

 • Garantujeme seniorům, že nesnížíme důchody a jejich zákonnou valorizaci. Současně se zajištěním udržitelné změny důchodového systému je vhodné zajistit důstojnou úroveň důchodů, která by měla odpovídat ekonomické situaci země. V případě podobného ekonomického růstu v Evropě a ČR jako většinu času tohoto volebního období (2017–2021) budeme trvat na růstu důchodů v obdobné výši jako tomu bylo nyní. V takovém případě by se měla pohybovat výše průměrného státního důchodu na konci volebního období v roce 2025 kolem 18 až 19 tisíc korun.
 • Problematiku kvalitního života ve stáří chceme řešit komplexně společně se sociálním bydlením, dostupnou lékařskou péčí na vysoké úrovni, zajištěním sociálních služeb apod.
 • Zřídíme vládní Radu pro udržitelné důchody, která bude navrhovat změny vládě napříč resorty.
 • Zpřístupníme informace o předpokládané výši důchodů. Každý občan bude mít možnost zobrazit si aktuální přehled o svých odvedených příspěvcích na sociální zabezpečení, bude vědět, jaký je odhad jeho důchodu a kolik let mu zbývá odpracovat, aby na něj měl nárok. Na základě těchto informací se bude moci rozhodnout třeba o přesluhování v důchodovém věku či o navýšení svého spoření.
 • Aby byli lidé ochotni pracovat déle, zvýhodníme zaměstnávání seniorů na částečné úvazky, snížíme odvody, které pracující důchodci platí na sociální pojištění a zlepšíme informovanost o možnostech flexibilně kombinovat důchod a zaměstnání.
 • Vysoká diferenciace valorizačních částek, které významně závisejí na aktuální výši důchodů, rozevírá v jejich každoroční valorizaci pomyslné nůžky mezi výší podprůměrných a nadprůměrných důchodů. Zásadním řešením bude perspektivní oddělení solidární části důchodu, které umožní důstojné přežití všem, a jeho zásluhové části, závisející na výši příspěvků lidí do systému v době jejich ekonomické aktivity. Minimální důchod by měl dosáhnout alespoň 30 procent průměrné mzdy a zajistit, že žádný důchodce nebude ohrožen chudobou. Pro příští volební období lze předpokládat realizaci v rámci ekonomických možností státu na základě návrhu ministerstva práce, který počítá se základem ve výši do 10 000 korun. Zásluhová složka pak bude závislá na odvodech do systému. Než bude tato reforma uskutečněna, bude upraven výpočet každoroční valorizace tak, aby se zvyšoval podíl základní a snižoval podíl procentní výměry valorizace všech důchodů.
 • Legitimní nárok příslušníků náročných povolání na předčasný odchod do důchodu není v České republice pokryt systémově. Uplatňuje se zatím pouze ve vztahu k horníkům. Cestou k jeho naplnění bude přijetí zákonných úprav, které zavedou povinnost zaměstnavatelů podílet se na nákladech důchodového pojištění těchto svých zaměstnanců ve formě povinných příspěvků do systémů penzijního připojištění. Zaměstnavatelé rizikových nebo náročných povolání by měli za své zaměstnance odvádět vyšší sociální pojištění nebo více přispívat do státního, veřejnoprávního nebo zaměstnaneckého fondu. Tito lidé by měli mít možnost odejít do důchodu dříve při zachování důstojné výše důchodu.
 • Připravíme zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu, kde si budou moci lidé dobrovolně spořit nad rámec povinného sociálního pojištění. Současně s tím i zefektivníme spoření ve třetím pilíři snížením poplatků za správu aktiv či úpravou možnosti výběru prostředků na vlastní bydlení. Budeme motivovat k postupnému čerpání prostředků formou dlouhodobé renty. Ve státním fondu bude definován výchozí program, který bude moci střadatel změnit. Může existovat více programů rozlišených dle rizikovosti investice s tím, že výchozí program by měl být spíše méně rizikový, konzervativní. Mimo penzi by měl střadatel možnost naspořené prostředky využít za účelem pořízení vlastního bydlení a v zákonem definovaných případech. Státní fond považujeme za potřebnou alternativu k již existujícím konzervativním fondům soukromých penzijních společností, tvořících stávající třetí pilíř důchodového systému. Zaměstnavatel při zvýšení platu nabídne zaměstnanci adekvátní navýšení příspěvku na spoření do veřejnoprávního či státního fondu nebo fondu, který si vybere zaměstnanec, obdobně jako to funguje v severských zemích.
 • Jako čtvrtý pilíř zajištění na stáří považujeme, po vzoru Belgie a dalších zemí, vlastnictví nemovitosti, které může výrazně snížit životní náklady. Proto by mělo být možné využít naspořené prostředky z fondů na koupi nemovitosti k vlastnímu bydlení i před dovršením věku 60 let bez sankcí. Fond by mohl zajišťovat také nabídku bezpečných zpětných hypoték.
 • Ve spolupráci s ministerstvem financí navrhneme zdroje pro důstojné důchody. Zde program odkazuje na kapitolu Férovější daně a v ní se hovoří například o zavedení digitální daně nebo o ekologických daních. Mezi ty druhé řadíme například spotřební daně na pohonné hmoty, silniční daň, silniční mýto, poplatky z těžby nerostných surovin, poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu, systém evropských emisních povolenek a svým způsobem i daň z nemovitých věcí. Dále myslíme třeba na poplatek z netříditelných plastů, jehož zavedení zvažuje Evropská unie, nebo na vyrovnávací uhlíkovou daň na obory doposud nezahrnuté v systému evropských povolenek.

Přísaha

Podle hnutí Přísaha nám politici dluží reformu důchodů. Jak by měla vypadat, už ale podrobněji nepíše. Do vyjednávání o důchodové reformě chce Přísaha vstoupit s těmito základními tezemi:

 • Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu.
 • Nízké důchody žen se musí dorovnat.
 • Pečující osoby nesmí systém trestat za dlouhodobou péči o své blízké.

Přísaha chce změny v systému invalidních důchodů. Problém současného systému je prý hlavně v tom, jak a komu se důchod přiznává:

 • Budeme usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři. To oni totiž svého pacienta dobře znají a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Zaměříme se také na výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni ti, kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat a mají tak nízký počet odpracovaných let.

Podpořit chce i aktivní důchodce:

 • Podpoříme zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění pracujícím důchodcům, aktivní práce se musí kdykoliv vyplatit.

Spolu

Koalice Spolu slibuje třeba to, že důchody bude dál valorizovat, v programu neuvádí žádnou cílovou částku. Slibuje také „skutečnou důchodovou reformu“, ale zároveň garantuje, že pro dnešní seniory a pro ty, kdo se do penze chystají, se nic nezmění. Reformu představuje v těchto základních obrysech:

 • Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu.
 • Základem reformy bude zaručený důchod, navázaný na průměrnou mzdu.
 • Podpoříme vztahy v rodině: Zavedeme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. Každý dostane možnost platit 1 procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům.
 • Soukromé penzijní spoření bude efektivnější. Rozšíříme jej o možnosti, které se už osvědčily v zahraničí, například účet dlouhodobých investic.
 • Občané si informace o vývoji svého důchodového pojištění ověří jednoduše online.
 • Dáme lidem větší volnost v rozhodování, ale odměníme ty, kdo chtějí pracovat dál. Snížíme podmínky potřebné doby na 25 let.
 • Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici (do roku 2030).
 • Odstraníme nespravedlnosti v penzijním systému: Do důchodu se budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně. Zvýšíme nedůstojné vdovské důchody. Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
 • Invalidní důchody převedeme z důchodového systému do oblasti sociálních dávek a zajistíme jejich následnou transformaci na starobní důchod.

SPD

Strana, které se prezentuje jako zástupce všech slušných lidí, slibuje i slušné důchody, a to bez dlouhých diskuzí:

 • Sociální systém musí zajistit minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci.
 • Považujeme za nezbytné konečně přijmout dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez dalších zdlouhavých a neplodných diskusí.
 • Právo na odchod do starobního důchodu musí být nejpozději ve věku 65 let.
 • Významně zvýhodníme ty občany, kteří dobrovolně pracují i po dosažení důchodového věku.
 • Pro držitele zlaté Jánského plakety za bezplatné dárcovství krve navrhneme v rámci důchodového systému speciální příspěvek k penzi ve výši 500 korun měsíčně.
 • Důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů.
 • Navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.
 • V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě. Zohledníme řádnou péči o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů.
 • Naším cílem je v následujícím volebním období významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství.
 • Prosadíme zásadní zvýšení invalidních důchodů.

Trikolóra, Svobodní, Soukromníci

Trojkoalice TSS v oblasti důchodů slibuje následující:

 • Změníme metodu výpočtu starobních důchodů OSVČ.
 • Umožníme mezigenerační solidaritu v důchodovém systému – dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. (5 % z daní mohu poslat rodičům na důchod, občan rozhodne o tom, kam část jeho daní bude směřovat).
 • Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.
 • Zrušíme opatření současné vlády, která čirým populismem zbytečně zadlužuje naši zemi (pastelkovné, jízdné, rouškovné a jiné formy účelového uplácení voličů).
 • Pečujícím osobám zajistíme přiměřenou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Zvýšíme výši příspěvku na péči o ty, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.

Zelení

Zelení slibují, že nebudou zavírat oči před reformou důchodů. To podle nich znamená třeba:

 • Do budoucna se nevyhneme tomu, abychom důchody financovali nejen ze sociálního pojištění, ale i z daňových příjmů státu. Naopak pracující důchodci budou mít nižší daně.
 • Zavedeme nepodkročitelný základní univerzální starobní důchod ve výši 30 % mediánové mzdy, tedy nejméně 10 000 korun. Na ten bude mít nárok každý, bez ohledu na počet odpracovaných let. Jedinou podmínkou je to, že občan nebyl rezidentem daňového ráje. K tomuto bude připočítávána zásluhová složka na základě počtu odpracovaných let a výši příjmů a jehož čerpání bude záviset na každého rozhodnutí.
 • Každý si bude moci vypočítat výši svého potenciálního důchodu formou online kalkulačky.
 • Ve výši důchodů zohledníme počty vychovaných dětí a dobu péče o osoby blízké, abychom odstranili znevýhodnění žen a náročnost profese.
 • U horníků snížíme nutné množství odpracovaných směn v podzemí pro přiznání hornických důchodů, abychom umožnili rychlejší ústup od uhlí bez toho, aby na to horníci doplatili.

Stáří podle Zelených zasluhuje nejen vyšší důchody a dobrou péči, ale také uznání společnosti. K tomu dodávají například toto:

 • V oblasti domovů pro seniory potřebujeme omezit velkokapacitní ústavy a služby poskytnout v malých zařízeních komunitního typu. Ty musí posilovat a udržovat role, které člověk měl, než se do zařízení dostal. Součástí jsou i dostatečné odměny pro pečující a kontrola fungování a kvality jednotlivých domovů, včetně způsobu, jak usilují o maximální důstojnost klientů. Podpoříme mezigenerační propojení například spoluprací se školkami.
 • Chceme, aby co nejvíce seniorů mohlo zůstávat ve svém prostředí. V případě, že mají nějaké omezení, je potřeba jim poskytnout pečovatelské služby – dovážku jídla, nákupy, hygienu nebo úklid. Jejich dostupnost musí být zákonem vymahatelná, a stát na tuto práci musí poskytnout dostatek peněz. Prosazujeme rozvoj nejrůznějších forem pomoci a péče zaměřené na to, udržet člověka co nejdéle mimo drahá a mnohdy neosobní zařízení dlouhodobé péče.
 • Pokud se lidé starají o své blízké, a to jak seniory, tak například osoby s postižením, musí mít zajištěn příjem, který je odpovídající práci, kterou dělají. Odměna by měla být nikoli almužnou, ale dostatečným ohodnocením jejich péče. Pečující osoby navíc musí mít prostor i pro vlastní život nebo starost o vlastní zdraví, proto je důležité rozšiřovat různé formy odlehčovacích služeb.
 • Chceme připravit možnost starat se o seniory i kvalifikovanou dobrovolnickou výpomocí nebo sdílením pečující osoby. Například na venkově je často složité poskytnou plnohodnotnou pečovatelskou službu, nicméně zapojením, zaškolením a odměnou pro sousedskou výpomoc je možné část péče zajistit i zde.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 9. 2021 8:39, kalich

Nejlepší varianta než se nechat oblbovat politiky (největší sobci) je zabezpečit rodinu i sebe na stáří sám bez státu! Možností je dostatek!

+13
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 9. 2021 8:59, honza

hnuti ano tomu verime ale pravicakum neverime ani nos mezi ocima takze volime ano cssd tem verime jinak soucasne penze jsou nizke zanedbane nic moc na dnesni drahotu

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

25. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

Důchodový věk poroste. Otázkou je, jak přesně. K původnímu návrhu ministerstva práce a sociálních věcí teď přibyly další dva.

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

24. 4. 2024 | Kateřina Hovorková

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

Jak si zvýšit důchod, když při jeho čerpání pracujete? Jak funguje takzvaná práce na procenta? A jaká jsou omezení pro přivýdělek v předčasném důchodu? Tady je přehled.

Jak se dědí účet v bance, spoření nebo penzijko? Na tohle si dejte pozor

4. 4. 2024 | Kateřina Hovorková

Jak se dědí účet v bance, spoření nebo penzijko? Na tohle si dejte pozor

Zatímco například peníze z běžných a spořicích účtů míří po smrti majitele do dědictví, s penzijním či životní pojištěním je to komplikovanější. Životní úspory, mnohdy v řádech statisíců... celý článek

Dopis ke zvýšení důchodu už nepřijde všem. Stát chce šetřit

13. 3. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Dopis ke zvýšení důchodu už nepřijde všem. Stát chce šetřit

Za papírové oznámení o valorizaci důchodů si zájemci zaplatí. A pro informační osobní list důchodového pojištění si budou muset dojít osobně. Elektronická oznámení budou zdarma. S koncem... celý článek

Kdo půjde dřív do důchodu? Jurečka chce rozšířit náročné profese

1. 3. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Kdo půjde dřív do důchodu? Jurečka chce rozšířit náročné profese

Až o pět let dříve teď mohou jít do penze záchranáři a hasiči. Nově by se k nim měly přidat další náročné profese, ve kterých pracuje zhruba 120 tisíc lidí. Zaměstnavatelé za ně budou... celý článek

Partners Financial Services