Dřív do důchodu kvůli vyšší valorizaci? Konec roku přinese velké dilema

Jiří Hovorka | rubrika: Analýza | 30. 8. 2021 | 41 komentářů
Mimořádný bonus 300 Kč měsíčně k valorizaci dostane jen ten, kdo bude důchod pobírat už letos, případně o něj ještě letos zažádá. Nových důchodů přiznaných po začátku roku 2022 se už netýká. Kdy se tedy vyplatí odejít do důchodu?
Dřív do důchodu kvůli vyšší valorizaci? Konec roku přinese velké dilema

Zdroj: Shutterstock

Průměrný starobní důchod na začátku roku 2022 stoupne zhruba o 800 korun. Z toho asi o 500 korun se postará pravidelná zákonná valorizace; dalších 300 korun měsíčně přidá mimořádný bonus, který ve volebním roce prosadila vláda ANO a ČSSD.

Vyšší valorizace kromě jiného znamená větší dilema pro lidi, kteří mají odejít do důchodu na přelomu let 2021 a 2022. Vyplatí se takový krok ještě na konci letošního roku, nebo až v tom příštím?

Kdo chce být přesný, toho na konci roku čeká velké počítání. Kromě valorizace samotné bude potřebovat vědět, o kolik za poslední rok vzrostly mzdy, musí započítat srážku za případný předčasný odchod do důchodu a myslet třeba i na to, zda se nepřipraví o jeden celý rok důchodového pojištění, který by penzi zvyšoval.

Nových důchodů – přiznaných až po začátku roku 2022 – se lednová valorizace netýká. V dříve přiznaných důchodech přitom zůstane mimořádné navýšení navždy. Zeptali jsme se proto expertů, jak takové rozhodování na přelomu roku řešit.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Pomůžou na pobočce?

Asi nejjednodušší cesta k dobrému rozhodnutí by mohla vést přes pobočkové pracovníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento úřad má výplatu důchodů na starosti. Pomáhá lidem při řešení těchto situací? Je například běžné, že lidem na pobočce ČSSZ dají výpočty pro obě zvažované varianty?

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

„Běžně, bez objednání termínu, jsou poskytovány obecné konzultace či poradenství k budoucím důchodovým nárokům. Pracovníci klientských pracovišť provádějí také složitější, specifické konzultace, včetně vyhotovení informativního/orientačního výpočtu důchodu nebo různých variant. To znamená, že vyhotovují také varianty přiznání a výpočtu důchodu před koncem roku nebo na začátku roku dalšího. Tato služba je však poskytována výhradně pro předem objednané klienty,“ říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová. Objednat se lze třeba přes web ČSSZ na stránkách jednotlivých poboček.

Podle specialistů na důchodové poradenství je to však s pracovníky na pobočkách ČSSZ tak trochu loterie. „Od klientů mám informace různorodé. Už jsem se bohužel setkala opakovaně i s tím, že někdo dostal na pobočce ČSSZ chybné či nedostatečné informace. Také se ale stává, že klient za mnou přijde a má už z ČSSZ vypracovaný předběžný výpočet důchodu. Přístup pracovníků bývá různý – vstřícný i neochotný. Že by ale klient dostal vypracovaných více variant svého odchodu do důchodu, to se podle mých zkušeností neděje,“ říká Eva Nešverová, která poskytuje důchodové poradenství.

„Jako všude, i na ČSSZ jsou lidé, kteří jsou velmi fundovaní, ale také lidé s menšími znalostmi a o to horším přístupem ke klientům. To, že by rutinně pomáhali s nějakými variantami výpočtu důchodu, je naprosto ojedinělé. Pokud někdo chce provést předběžný výpočet důchodu, lze to, ale je to dosti složité – objednání na určitý termín, a to hodně dlouho dopředu,“ upozorňuje důchodový poradce Pavel Trenda.

Máte na poradenství tohoto typu na pobočkách ČSSZ nárok? „Na vyhotovení informativního výpočtu důchodu nemá klient vyloženě nárok, neboť provádění této činnosti není ukotvené v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Jde tedy o službu prováděnou nad rámec zákona,“ odpovídá Drmolová. Můžeme to tedy dát jako tip pro příštího ministra práce a sociálních věcí. Bylo by fajn, kdyby ČSSZ měla systém, který každému automaticky ukáže, kolik bude jeho důchod – ať už se do něj rozhodne jít kdykoli.

Zatím to tedy závisí na štěstí – na jak ochotného úředníka či úředníci narazíte. Pokud štěstí mít nebudete, čeká vás hodně počítání, případně si můžete zaplatit služby komerčních důchodových poradců.

Co udělá vyšší valorizace?

Dá se obecně říci, že čím vyšší valorizace, tím více lidem se vyplatí jít do důchodu ještě letos? Zvyšuje tedy mimořádná valorizace atraktivitu předčasného odchodu do důchodu pro někoho, kdo má jinak řádný důchodový věk až na začátku roku 2022?

„Mimořádně vysoká valorizace atraktivitu předčasného důchodu samozřejmě zvyšuje. Nicméně tvrzení, že čím vyšší valorizace, tím více lidem se vyplatí jít do důchodu ještě letos, je příliš zjednodušující. Pro výhodnost takového kroku je totiž vždy potřeba podívat se problém komplexně, tj. nevidět pouze valorizaci, ale také to, jak vysoký by byl důchod přiznávaný v příštím roce,“ odpovídá Nešverová.

Obecně totiž dochází k tomu, že důchody jsou každým rokem vyměřovány vyšší. „To je způsobeno růstem průměrné mzdy, na jejíž výši je výpočet důchodu navázán. Ve skutečnosti má být účelem valorizací právě tento nárůst nových důchodů u starších důchodů dorovnávat, to už si dnes ale málokdo uvědomuje,“ dodává.

Jak a kdy se žádá o důchod?

Zdroj: Shutterstock

Žádost můžete podat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Není přitom potřeba vyplňovat žádné tiskopisy – žádost s vámi sepíšou pracovníci sociálky. Na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu má ČSSZ devadesát dní. Obvykle ale rozhoduje rychleji, zhruba do pěti nebo šesti týdnů. Pokud byste do důchodu, na který vám letos vznikne nárok, neodešli, a přesto pak chtěli využít pravidel pro výpočet penze v roce 2021, můžete si o něj požádat i zpětně. A to až pět let.

Kdy půjdu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Důchody přiznané před koncem kalendářního roku se počítají podle koeficientů platných v daném roce a v lednu následujícího roku jsou valorizovány podle zákona: konkrétně se zvyšují o růst indexu spotřebitelských cen (inflaci) a o polovinu růstu reálných mezd. Na začátku roku 2022 k tomu stát přidá mimořádných 300 korun měsíčně. Naopak důchody přiznané po 1. lednu už novoroční valorizace mine, nicméně počítají se podle nových koeficientů navázaných čistě na růst průměrné mzdy ve státě. Do průměru jsou započteny i výdělky právě skončeného roku. Tady jsme podrobně popsali, jak se důchody počítají.

„V obdobích, kdy je růst průměrné mzdy vysoký a inflace nízká, vychází výhodněji (při stejných vstupních údajích doby pojištění a osobního vyměřovacího základu) nově přiznané důchody než valorizované důchody z předchozího kalendářního roku. Toto výrazně platilo na přelomu let 2018/2019 a 2019/2020. V obdobích nízkého růstu průměrné mzdy a vysoké inflace je tomu naopak. To byl případ období 2020/2021, kdy k tomu ještě přistoupilo zvláštní navýšení valorizace,“ vysvětluje Trenda.

„Pokud se naplní současné předpoklady růstu průměrné mzdy v letošním roce kolem tří procent, je vesměs výhodnější odejít do důchodu ještě letos. Míra výhodnosti či nevýhodnosti ale záleží na každém individuálním případu s ohledem na konkrétní vyměřovací základy a dobu pojištění a nejlépe je to spočítat,“ dodává Trenda.

Co vám přinese nejbližší valorizace? Zkuste si kalkulačku se zatím předběžným výpočtem:

Nastartujte kalkulačky

Kromě obecných vlivů by si zájemci měli spočítat ještě vliv případného krácení důchodu za předčasný odchod do penze. To se týká lidí, kteří mají řádný důchodový věk někdy na začátku roku 2022 a budou uvažovat o vstupu do důchodu už ke konci roku 2021. Přesná pravidla takového krácení najdete v tomto textu.

Počítat je třeba i s chybějící dobou pojištění do každého celého roku – každý rok zvyšuje vyměřovací základ důchodu o 1,5 %. Kdybyste tedy do důchodu odešli pár dnů před získáním celého roku pojištění, můžete se připravit o dost peněz.

Dále byste měli myslet na to, že vyměřovací základ se počítá naposledy z roku předcházejícího tomu, v němž podáváte žádost o důchod. Když tedy žádost podáte na konci roku 2021, do vyměřovacího základu se nepočítají mzdy z roku 2021. To může být problém, když vám v tomto roce výrazně stoupne výdělek.

„Pokud byly letošní příjmy naopak o poznání nižší než v minulých letech, stojí za úvahu odejít do důchodu ještě letos, protože díky tomu letošní příjmy už do výpočtu důchodu nevstoupí,“ dodává Nešverová.

Další výpočty pak čekají na ty, kdo přemýšlejí, jestli raději ještě nepokračovat v práci a zvýšit si tak budoucí důchod. Podrobně jsme pravidla takového zvyšování popsali v tomto textu.

Přijďte až v listopadu

Na přesné výpočty je však ještě brzo. Musíme počkat, až budou známé přesné údaje pro výpočet valorizace na začátku roku 2022 a také přesné parametry pro výpočty důchodů v příštím roce. „Obojí vydá vláda, tak jako každý rok, v nařízení až ve druhé polovině září,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí projektu ceskapenze.cz společnosti Freedom Financial Services.

„Obecně klientům doporučujeme, aby se v této konkrétní situaci objednávali na klientská pracoviště nejdříve od měsíce listopadu,“ říká mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Zároveň dodává, že dotazy k výhodnosti odchodu do důchodu na přelomu roku jsou poměrně časté a začínají narůstat zhruba od září. Zaměstnancům na pobočkách ČSSZ tak už brzy začne žhavá sezóna.

„Zejména valorizace od ledna 2021 byla skutečně extrémní a tudíž se ke konci roku 2020 extrémně zvýšila poptávka klientů na provedení variant informativního výpočtu důchodu. Ke konci roku 2020 byl zaznamenán i vyšší počet podaných žádostí o přiznání předčasného starobního důchodu s termínem přiznání do konce roku 2020,“ připomíná Drmolová.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+86
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 41 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 8. 2021 12:39, Handrlák

Kdo bude pracovat déle? No to može udělat jenom blbec!!!

+49
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 8. 2021 9:09, kobliha

To jsou starosti. Již cca 30 let jsou 100x lepší podmínky jak se zabezpečit na stáří sám bez státu. Každý tak by měl mít cíl, že nejpozději v 55ti letech přestane pracovat pokud jeho podnikání nebo zaměstnání není doslova velký kůň (ten by měl pracovat dle zdraví). Na penzi by měli být závislí jen neschopni nebo ze zdravotních důvodů (cca 40%)!

-75
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (41 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

13. 9. 2023 | Jiří Hovorka

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

Kvůli žádosti o důchod už nebude nutné chodit osobně na úřad. Od letošního prosince to půjde i přes internet. Počítá s tím novela, kterou dnes schválili poslanci. 

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

13. 9. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Místo třinácti termínů v měsíci se důchody budou vyplácet jen ve čtyřech nebo pěti. A všem lidem na stejné období, schválili poslanci.

Pohodový důchod? Češi řekli, kolik chtějí mít naspořeno. Nestačí to

7. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Pohodový důchod? Češi řekli, kolik chtějí mít naspořeno. Nestačí to

Před odchodem do důchodu by si lidé přáli mít naspořeno aspoň 1,5 milionu korun, aby stáří bylo bez finančních obav. Ve skutečnosti ale Češi budou k důstojné penzi potřebovat víc.

Partners Financial Services